Articolele autorului Irina RIMARU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

CCR. Soluţionarea contestaţiei. Constituționalitate
10 aprilie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Instituirea unor condiţii pentru funcţionarea unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. Constituționalitate
29 martie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Dreptul poliţiei locale de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar. Constituționalitate
6 martie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Durata maximă a măsurilor preventive. Constituționalitate
5 martie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Limitarea accesului avocaților la informațiile clasificate. Constituționalitate
22 februarie 2024 | Irina RIMARU

Judecătoria Moinești. Dezinteresul unui părinte față de copil poate fi motiv pentru obținerea autorității părintești de către celălalt părinte
20 februarie 2024 | Irina RIMARU

Judecătoria Buftea. Respectarea condițiilor legale pentru autorizarea construcțiilor este esențială în dobândirea dreptului de proprietate
14 februarie 2024 | Irina RIMARU

Judecătoria Giurgiu. Dobândirea proprietății asupra unui teren intravilan prin uzucapiune
13 februarie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Termenul pentru restituirea de bunuri din metale preţioase preluate abuziv de către stat. Constituționalitate
18 ianuarie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Soluţionarea cererii de încetare a calităţii de martor protejat în camera de consiliu. Constituționalitate
17 ianuarie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Limitările juridice asupra dreptului de folosinţă al coproprietarilor. Constituționalitate
4 ianuarie 2024 | Irina RIMARU

CCR. Caracterul definitiv al hotărârii biroului electoral ierarhic superior. Constituționalitate
28 decembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Reglementarea calităţii de lucrător al Securităţii. Constituționalitate
27 decembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Preţ minim al închirierii bunurilor proprietate publică. Constituționalitate
21 decembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Retragerea mărturiei mincinoase în procesul penal. Constituționalitate
7 decembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Răspunderea patrimonială a angajaţilor. Constituționalitate
22 noiembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Constituționalitate
14 noiembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri avocațiale. Constituționalitate
8 noiembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Pensiile personalului auxiliar de specialitate. Constituționalitate
26 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Condiţiile ajutorului public judiciar în materie civilă. Constituționalitate
20 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Obligaţia de contractare a serviciului de dispecerat taxi. Constituționalitate
11 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Obținerea acordului proprietarului terenului în vecinătatea căruia urmează să se construiască. Constituționalitate
10 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Reducerea cuantumului pensiei magistratului reîncadrat în funcţie. Constituționalitate
6 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Modalităţile de stabilire a valorii reparaţiei pentru autovehiculele avariate. Constituționalitate
3 octombrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Termen unic de prescripţie în vederea introducerii contestaţiei în anulare. Constituționalitate
29 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni. Constituționalitate
20 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Reglementarea contravenţiilor prin HG. Constituționalitate
19 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Timbrarea acţiunilor în justiţie. Constituționalitate
15 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Acordarea beneficiului liberării condiţionate. Constituționalitate
12 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Legitimitatea Guvernului de a reglementa în materia pensiilor militare de serviciu pe calea ordonanţelor de urgenţă. Constituționalitate
11 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. modalitatea legală prin care o instanţă de judecată poate decide dacă o hotărâre judecătorească este sau nu rezultatul unei erori judiciare
17 august 2023 | Irina RIMARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. obligativitatea asigurării asistenţei juridice a persoanei vătămate
17 august 2023 | Irina RIMARU

Avocați în agora. Repere în istoria Baroului Iași / 27 februarie 2020, Iași
4 februarie 2020 | Irina RIMARU

Lawyers Summit. Black Robes Party / 28 februarie 2020, București
3 februarie 2020 | Irina RIMARU

Balul Avocaților Stagiari din Baroul București / 11 aprilie 2020, București
3 februarie 2020 | Irina RIMARU

Impactul noilor tehnologii asupra profesiei de avocat / 14 februarie 2020, Craiova
31 ianuarie 2020 | Irina RIMARU

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale