Articolele autorului Marin VOICU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Cronică succintă privind cumulul exercitării profesiei de avocat cu statutul de parlamentar în România
17 mai 2024 | Marin VOICU

Procedura executării titlurilor executorii în jurisprudența CEDO și eficacitatea hotărârilor sale în statele membre ale Consiliului Europei
17 aprilie 2024 | Marin VOICU

Noul Cod român al afacerilor și Codul maritim român – obiective relevante în procedurile de aderare a României la OCDE
7 martie 2024 | Marin VOICU

Contractul de transport de mărfuri pe apă – Convenția Budapesta 2001. Natura juridică a clauzelor
29 februarie 2024 | Marin VOICU

Criza de limbaj juridic și de calitate a legii – reflectare a nivelului de cultură juridică și de exprimare a dreptului (II)
26 februarie 2024 | Marin VOICU

Criza Justiției – o scurtă retrospectivă în perioada interbelică. „Poate deveni justiția echitabilă, rapidă și eficace?!” – ”Pandectele săptămânale” – 1936, pp. 494-495 (fără CEDO și CJUE?!)
21 februarie 2024 | Marin VOICU

Inteligența artificială (IA), Statul de drept și drepturile fundamentale, în programele de master din universitățile europene
16 februarie 2024 | Marin VOICU

Criza de limbaj juridic. Unele imperfecțiuni în Deciziile ÎCCJ date în procedura HP și RIL (I)
8 februarie 2024 | Marin VOICU

Unele particularități ale CRIZEI dreptului internațional și a dreptului constituțional – ca factori de alienare a statului de drept și de fragilizare a drepturilor fundamentale. Sinteze
29 ianuarie 2024 | Marin VOICU

Frauda la lege – varietate a cauzei ilicite în NCCR – 2011. Darea în plată a terenurilor agricole arendate și protecția dreptului de preempțiune al arendașului. Sinteză
15 ianuarie 2024 | Marin VOICU

Amintiri „penale”. NUP „istoric”, fără prescripție, pentru o persoană cu identitate penală dublă: autor și victimă
19 decembrie 2023 | Marin VOICU

Procesul constituționalizării UE și de omogenizare constituțională – obiective străine TUE și TFUE, dar ”supraîncălzite” la sfârșit de mandat, la Bruxelles
30 noiembrie 2023 | Marin VOICU

Introducere în dreptul maritim – către un Cod maritim român
15 noiembrie 2023 | Marin VOICU

Sinteză cu privire la manifestările științifice organizate de Secția de drept internațional și drept comparat în parteneriat cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Facultatea de drept și științe administrative și cu alte instituții de specialitate, precum și lucrările (tratate, manuale, cursuri), studiile, articolele și comunicările științifice ale membrilor Secției, în perioada 2020-2023
17 octombrie 2023 | Marin VOICU

30 de ani de la înființarea CSM și a Curților de apel din România – succintă retrospectivă (1993-2023)
3 iulie 2023 | Marin VOICU

Un nou OMAGIU Profesorului de neuitat, OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, la 30 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității ”Ovidius” din Constanța
26 iunie 2023 | Marin VOICU

Pandectele Române – C. Hamangiu (1921-1939) în doctrina și jurisprudența interbelică – 90 de ani de la trecerea în neființă a fondatorului, marele civilist acad. prof. univ. dr. Constantin Hamangiu (1932-2022)
22 iunie 2023 | Marin VOICU

Victimele infracțiunilor și drepturile lor iluzorii – marii uitați ai justiției penale și ai Statului de drept
20 iunie 2023 | Marin VOICU

Neutralizarea/”relativizarea” obligativității deciziilor CCR și ÎCCJ, la cererea expresă a Guvernului României (??), adresată CJUE – caz unic în analele instanței unionale
16 iunie 2023 | Marin VOICU

Recentrarea misiunii Consiliului Europei și a CEDO în perspectiva noilor amenințări asupra democrației și a drepturilor omului – Summitul șefilor de State și de Guverne, Reykjavik, 16-17 mai 2023. ”Declarația apel” a Summitului
13 iunie 2023 | Marin VOICU

Succinte observații privind ordinea soluționării excepțiilor procesuale cu referire specială la excepția de netimbrare vs. excepția de necompetență și excepția de inadmisibilitate
7 iunie 2023 | Marin VOICU

Avocații și juriștii în fața viitorului. Sinteză Wolters Kluwer
1 iunie 2023 | Marin VOICU

Forța și fragilitatea dreptului, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, în contextul geostrategic actual
26 mai 2023 | Marin VOICU

”Ciuma” și ”Ciumații”: pensiile de serviciu și titularii lor – noua ”viziune” a puterii politice din România, stat de drept, democratic și social, membru al Uniunii Europene
12 mai 2023 | Marin VOICU

In memoriam: Prof. univ. dr. em. Ion Deleanu (04.05.1937-01.06.2014), filosof al dreptului, părintele metaforei juridice, reputat constituționalist și procedurist contemporan, la 85 de ani de la naștere
28 aprilie 2023 | Marin VOICU

Din nou despre aplicarea unitară a legii în jurisprudența instanțelor, calitatea motivării hotărârilor judecătorești și despre ”soluțiile stranii”
14 aprilie 2023 | Marin VOICU

Jurisprudența – expresia vie a normei juridice și fundamentul construcției normative
5 aprilie 2023 | Marin VOICU

Pledoarie introductivă asupra doctrinei juridice ca izvor al dreptului și observator calificat al calității legii
27 martie 2023 | Marin VOICU

Unele texte „enigmatice” din Constituția revizuită a României. Termeni și expresii vagi, imprecise și cu un grad de previzibilitate redus
7 noiembrie 2019 | Marin VOICU

Eliminarea impozitului asupra pensiilor sub 7.000 lei (99,9% din pensii) și confiscarea a ½ din pensiile de serviciu și din cele militare mai mari de 10.000 lei. Neconstituționalitatea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, în procedura de urgență, la 18 septembrie 2019
24 septembrie 2019 | Marin VOICU

După o președinție “rotativă” de succes, Guvernul se autoexclude din dreptul UE: introduce curbe de sacrificiu la pensiile de serviciu(?!)
2 august 2019 | Marin VOICU

Două exemple euroatlantice din viața judiciară
18 martie 2019 | Marin VOICU

Sesizarea CCR privind neconstituționalitatea Legii bugetului de stat (2019), un act de complezență?
6 martie 2019 | Marin VOICU

Jurisprudența Tribunalului UE. Ajutoare de stat. Regimul ajutoarelor de stat aplicat în Belgia. Decizia Comisiei Europene declarând ajutoarele de stat incompatibile cu piața internă a UE și ilegale, ordonând recuperarea lor. Decizia fiscală anticipată. Exonerarea beneficiilor excedentare. Autonomia fiscală a Statelor membre – Cauzele T-131/16 și T-263/16, Hotărârea din 14.02.2019
1 martie 2019 | Marin VOICU

CEDO – încotro?!
20 februarie 2019 | Marin VOICU

Evaziunea fiscală internațională a întreprinderilor. Sinteza Raportului aprobat de Adunarea Națională a Franței – octombrie 2018
18 ianuarie 2019 | Marin VOICU

De ce o jurisdicție penală specială și exclusivistă pentru demnitarii de rang înalt în două grade judiciare și complete compuse din judecătorii aceleași Secții penale a ICCJ?!
1 ianuarie 2019 | Marin VOICU

Calitatea legii și deficitul major de democrație parlamentară în procesul legislativ din România. Adoptarea tacită, asumarea răspunderii și delegarea legislativă. Succinte accente
24 decembrie 2018 | Marin VOICU

Reformele justiției în Franța și Belgia 2016-2018, fără „autorizarea” Comisiei Europene, și în Elveția fără „atestarea” Comisiei de la Veneția
22 noiembrie 2018 | Marin VOICU

Modernizarea statului. Franța. Legea asupra transparenței luptei contra corupției și modernizarea vieții economice – ”SAPIN 2”
18 noiembrie 2018 | Marin VOICU

Unele considerații privind aplicarea doctrinei “DREPTULUI VIU” în jurisprudența Curții Constituționale a României
1 noiembrie 2018 | Marin VOICU

Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine – New York, 10.06.1958 – 60 de ani de la adoptare
28 septembrie 2018 | Marin VOICU

CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități
21 septembrie 2018 | Marin VOICU

Ignorarea de către România a Consultanței (95) 5 din 03.11.1994 a Consiliului Europei privind „Restituirea către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sub regimurile comuniste aflate în țările Europei Centrale și orientale” și efectele sale negative
15 august 2018 | Marin VOICU

Deciziile definitive ale CCR date în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională NU sunt doar ACTE CONSULTATIVE
14 iunie 2018 | Marin VOICU

Comisia Europeană: Raport privind Starea justiției civile, comerciale și de contencios administrativ în Statele Uniunii Europene – 2016.  MCV – instrument politic de discriminare a României, ca Stat membru al UE
13 iunie 2018 | Marin VOICU

Din nou despre confuzia privind statutul constituțional și legal al judecătorilor și procurorilor, în contextul adoptării noilor „legi ale justiției”
23 februarie 2018 | Marin VOICU

Legile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii
5 decembrie 2017 | Marin VOICU

Controlul activității profesionale a judecătorului în România. Inspectorii generali judecătorești – profesioniștii de ieri. Inspecția judiciară de AZI – Serviciul de sesizări și reclamații al CSM
23 noiembrie 2017 | Marin VOICU

Inamovibilitatea – centrul vital al statutului, carierei, independenței și responsabilității profesionale a judecătorului. Tradiții constituționale, legale și jurisprudențiale în România
18 noiembrie 2017 | Marin VOICU

Afaceri guvernamentale și controlul parlamentar, în perioada interbelică și în primul pătrar al sec. XXI, în România (I)
15 noiembrie 2017 | Marin VOICU

Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”
6 septembrie 2017 | Marin VOICU

Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)
29 august 2017 | Marin VOICU

O „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției
23 august 2017 | Marin VOICU

AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiţiei
19 august 2017 | Marin VOICU

„Soluții stranii” în viața judiciară
17 august 2017 | Marin VOICU

Dreptul penal al Uniunii Europene. Două noi Directive semnificative și de mare actualitate. Urgența transpunerii în dreptul penal român
11 august 2017 | Marin VOICU

Despre RĂUL cel mare din Casa Justiției
8 august 2017 | Marin VOICU

Stadiul executării hotărârilor CEDO – iunie 2017, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, și reformele interne adoptate de România  
7 august 2017 | Marin VOICU

20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)
2 august 2017 | Marin VOICU

Fiscalitatea și Convenția europeană a drepturilor omului
30 mai 2017 | Marin VOICU

Preeminența dreptului într-o societate democratică. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. România – 10 ani de la aderarea la UE
8 mai 2017 | Marin VOICU

Reformele judiciare în Statele Europei (II)
4 aprilie 2017 | Marin VOICU

Corupția judiciară în Statele membre ale Consiliului Europei. Principalele instrumente juridice internaționale în materie. Opinia Comisiei de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor din 11.03.2017
31 martie 2017 | Marin VOICU

Jurisprudența selectivă a CEDO privitoare la interzicerea discriminării – art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12, cu referire specială la situația Rromilor în Europa
27 martie 2017 | Marin VOICU

Erori de exprimare în limbajul oficial constituțional: „Șeful statului”, „magistrații” și „serviciile secrete”, termeni absenți din Constituția României
31 ianuarie 2017 | Marin VOICU

Cadrul de înfăptuire a justiției (IV). Respectarea termenelor procedurale în procedurile speciale, în pricinile urgente, potrivit legii și în procedura de filtru la ICCJ
16 ianuarie 2017 | Marin VOICU

Cadrul înfăptuirii justiției (III). “Reformele” judiciare fără schimbări. Independența puterii judecătorești dependentă de puterea executivă
30 noiembrie 2016 | Marin VOICU

Impactul judiciar al unora dintre noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificarii procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
15 noiembrie 2016 | Marin VOICU

Cadrul înfăptuirii justiției (II). Cronică succintă a „reformării” instanței supreme de către puterea executivă
14 noiembrie 2016 | Marin VOICU

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership