Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
CărţiProfesionişti

Supravegherea executării hotărârilor CEDO. Raportul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe anul 2019
10.04.2020 | Anca GHENCEA

România la CEDO: cauza pendinte Dumitru. Răni provocate de un polițist, soluție de clasare și durată anchetă. UPDATE: condamnare (25.000 de euro daune morale)
09.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Cristina Ioana FĂT

Citatul zilei: În acest context, trebuie subliniat faptul că reclamanții au fost funcționari ai autorităților de securitate a statului
09.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte LABORATORUL DE CONSTRUCȚIIII BUCUREȘTI S.A. Două hotărâri definitive ale Curții de Apel București, drum de acces, Noul Cod civil și dreptul de proprietate
08.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Un parlamentar, și dacă ar dori, nu ar putea invoca articolul 6 CEDO pentru a renunța astfel la imunitate (Kart împotriva Turciei)
08.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În lumina considerentelor anterioare, Curtea concluzionează că instanţele interne nu au dat dovadă de diligenţa corespunzătoare în protejarea dreptului la viaţă al reclamantului
07.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Principala preocupare a Curții atunci când examinează proporționalitatea derogărilor în situații de urgență
04.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul: Reducerea pensiei celor din servicii secrete și a celor angajați la stat (neîncălcare art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenție, 2013)
03.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Citatul zilei: Comercializarea profesiei medicale a trebuit să fie evitată pentru protecția pacienților și a sănătății lor (Guvernul Germaniei pe rolul CEDO)
02.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Articolul 2 CEDO nu impune ca instanța să poată să verifice o decizie a unui procuror cu privire la faptul că nu sunt dovezi suficiente pentru a justifica o punere sub acuzare
01.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Avocatul Poporului: Activarea articolului 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu duce la suspendarea drepturilor omului
31.03.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

CEDO. Andreea-Marusia Dumitru împotriva României. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
31.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte BUȘ. Neexecutarea unei ordonanțe judecătorești care conferea drepturi de contact cu copiii și asistența ce ar fi trebuit oferită, inclusiv de psihologii numiți de instanță
31.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza CEGOLEA. Alegerile parlamentare din 2012, discriminare, decizie CCR de inadmisibilitate, și dreptul de a candida. UPDATE: Hotărârea CEDO (condamnare)
30.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte POSZLER. Respingerea unei acțiuni, în calea de atac, pentru un motiv de care s-ar fi luat la cunoștință abia după ce a fost redactată hotărârea (fapta Curții de Apel Oradea)
30.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauze împotriva României – 26 martie 2020
27.03.2020 | JURIDICE.ro

România a activat derogarea de la aplicarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului în contextul stării de urgență generate de epidemia COVID-19
27.03.2020 | Manuela GORNOVICEANU

România la CEDO: cauza pendinte PANDIU. Termenul scurs între pronunțarea unei hotărâri și motivarea ei, precum și posibila lipsă de imparțialitate (fapta CAB și fapta ÎCCJ)
26.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Starea de urgență, România și CEDO
25.03.2020 | Dragoș BOGDAN, Ana Maria Mihaela TEODORESCU

Restrângerea drepturilor cetățenilor în lupta cu pandemia
25.03.2020 | Anca GHENCEA

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

România a notificat Secretarul General al Consiliului Europei despre măsurile adoptate prin decretul de instituire a stării de urgență
25.03.2020 | JURIDICE.ro

CEDO. Cauze împotriva României – 24 martie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
24.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte ȘIȘU. Necesitatea de a afla dacă Legea nr. 165/2013 reprezintă un remediu eficient (restituirea proprietății)
23.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România a derogat de la CEDO. Oare chiar trebuia?
22.03.2020 | Cristi DANILEȚ | 11 comentarii

Citatul zilei: Este de competența Curții să interpreteze fiecare element din articolul 15, inclusiv ceea ce poate constitui o „urgență publică”
21.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Din jurisprudența CEDO. Dreptul la respectarea corespondenţei. De la suporturile ”tradiţionale” de comunicaţii la cele ”moderne”. Inviolabilitatea corespondenţelor – drept autonom. Amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept. Respectarea criteriilor de legalitate, legitimitate şi necesitate. Exigenţa privind “calitatea legii” şi limitarea amestecului la ceea ce este “necesar într-o societate democratică”. Standardul european în materie. Lupta contra terorismului. Interceptările de securitate sau ascultările administrative. Legislaţie naţională litigioasă. Examen in abstracto al acestei legislaţii
20.03.2020 | Ovidiu PREDESCU

Citatul zilei: Articolul 15 CEDO supune măsura derogării la un regim specific de garanții care poate fi monitorizat de Curte
20.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Corina-Alina Corbu. Durata motivării hotărârilor de achitare și posibila lipsă a epuizării remediilor eficiente la nivel intern (fapta ÎCCJ)
19.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte N. A. Punerea sub interdicție judecătorească și posibila discriminare contrară art. 14 CEDO (fapta Tribunalului Buzău). UPDATE: O nouă comunicare
19.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO a publicat o Carte Comemorativă pentru a marca 70 de ani de la adoptarea Convenției Europeane a Drepturilor Omului
16.03.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Curtea Europeană a Drepturilor Omului ia măsuri excepționale ref. COVID-19
16.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Toth și Crișan. Polițiști care au amendat o persoană, postarea pe contul Facebook a pozei polițiștilor cu toate informațiile aferente, și respingerea tragerii la răspundere civilă delictuală (fapta Curții de Apel Oradea)
16.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Mureșan. Condițiile de detenție, boli de inimă și plângeri penale ineficiente. UPDATE: decizia CEDO
11.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza Sevastre. Licitație organizată cu privire la un teren, anularea rezultatului după 4 ani și dreptul de proprietate. UPDATE: decizia CEDO
11.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL

Citatul zilei: Nerespectarea unei hotărâri preliminare CJUE cu privire la o libertate fundamentală unională și încălcarea art. 6 CEDO (Hornsby v Grecia)
11.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cauza Convertito și alții c. România. Anularea diplomelor de licență eliberate cetățenilor italieni din cauza unor nereguli de natură administrativă nu a fost justificată. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
10.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Brădățeanu și alții. Francii elvețieni, practica neunitară, clauze abuzive, dreptul de proprietate și articolele 6 și 14 din Convenție. UPDATE: vădit nefondată
10.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 11 comentarii

Citatul zilei: Indirect, CJUE se va pronunța cu privire la interpretarea drepturilor conferite de CEDO într-un termen mult mai scurt decât …
10.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte IONEL. Drept de vizită al tatălui, mama care de facto s-a opus și lipsa asistenței suficiente a autorităților (art. 8)
09.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Litigiile cu privire la taxe nu se află în domeniul de aplicare al articolului 6 CEDO pe latura sa civilă
07.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

#Viațaîninstanță. CEDO în cauza Makhfi contra Franței: Este esențial ca nu numai acuzații, ci și apărătorii lor să poată urmări procedurile, să răspundă la întrebări și să pledeze, în timp ce nu se află într-o stare de oboseală excesivă
06.03.2020 | Cristina MATEI

România la CEDO: cauza Armand Mircea. Condamnare penală, lipsă asistență avocat și lipsă adresare întrebări martori. UPDATE: Hotărârea CEDO (condamnare)
06.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza Horhat. Fonduri europene, scoaterea de sub urmărire penală cu amendă achitată, reînceperea urmării penale. UPDATE: Hotărârea CEDO (condamnare la 5.000 de euro daune, fapta DNA)
06.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte CORNESCHI. Ofițer SRI trimis în rezervă cu retragerea autorizației pentru informații „top secret” și refuzul accesului la probe pe rolul instanței de contencios administrativ (fapta ÎCCJ)
06.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Munteanu și alții împotriva României – 5 martie 2020
05.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte GROZA. Crearea unui cont fals de facebook, postarea de informații dăunătoare vieții private și refuzul instanțelor de a administra anumite probe (fapta Curții de Apel Bacău)
05.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauze împotriva României – 3 martie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
04.03.2020 | JURIDICE.ro

Reprezentanții Ministerului Justiției au participat la reuniunea de la Strasbourg a Comitetului Delegațiilor Miniștrilor în format Drepturile Omului (CM-DH) dedicată supravegherii executării hotărârilor CEDO
04.03.2020 | JURIDICE.ro

Unele considerații asupra jurisprudenței CEDO privind arbitrajul internațional sportiv. Cauza Mutu c. Elveția – Hotărârea definitivă din 4 februarie 2019
28.02.2020 | Marin VOICU

România la CEDO: 13 cupluri de același sex și legislația care nu permite căsătoria sau orice alt tip de uniune civilă
27.02.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL