JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
CărţiProfesionişti

Macedonia la CEDO: Avocat – reprezentant al presei opoziției, reținerea lui, eventuală încătușare și remediile eficiente
22.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Legiuitorul german a avut nevoie de doi ani și jumătate pentru a modifica Codul de procedură penală (implementare hotărâre CEDO de condamnare)
19.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Grecia pendinte la CEDO: Amendă administrativă, achitare și posibilă încălcare ne bis in idem (printre altele)
16.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Citatul zilei: Inculparea judecătorilor nemți pentru pervertirea premeditată a Justiției (nerespectare hotărâri CEDO și ale Curții Constituționale Federale)
16.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Lituania pendinte la CEDO: Posibilă lipsă imparțialitate judecător ce a fost coleg în facultate cu o parte/bun prieten cu avocatul părții adverse și abținerea lor în cauze anterioare asemănătoare
15.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 10 comentarii

Citatul zilei: Deși articolul 3 din Convenție nu poate fi interpretat astfel încât să impună o obligație generală de a elibera, din motive de sănătate, deținuții …
15.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte NISTOR. Schimbare încadrare juridică (din autor în complice) și durata procesului penal (faptele Curții de Apel Alba-Iulia și ÎCCJ)
14.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Camere video instalate într-un loc public și limitele impuse de dreptul procesual penal
14.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Jurisprudența CEDO incidentă în speța fetiței din Baia de Aramă (și în cazul de la Caracal): partea a doua (articolul 3 din Convenție)
13.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Barna CSIBI. Organizarea unei adunări publice nedeclarate sau interzise. UPDATE: radiere cauză (lipsă reacție reclamant)
12.08.2019 | Teodor PAPUC, Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

România la CEDO: cauza pendinte N. A. Punerea sub interdicție judecătorească și posibila discriminare contrară art. 14 CEDO (fapta Tribunalului Buzău)
12.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Comunicatele CSM din 2013 și lipsa epuizării căilor de atac interne
12.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Ioniță-Ciurez. Lipsa unei reglementări cadru cu privire la nașterea la domiciliu, dreptul la viață privată și eventuala discriminare. UPDATE: Decizia CEDO (lipsă solicitare măsură provizorie în temeiul unei dispoziții generale din Noul Cod civil)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL | 17 comentarii

România la CEDO: cauza pendinte BUJOR. Deținut care are nevoie de un tratament psihiatric, lipsă implementare corespunzătoare și respingere cerere eliberare condiționată (fapta Tribunalului Iași)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte BARTIC. Majorarea pedepsei în apel, reformatio in pejus, CAB și articolul 7 din Convenție. UPDATE: Radiere cauză din cauza lipsei reacției și returnării scrisorii
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina Maria MURGILĂ

Întrebare preliminară cu privire la discriminarea indirectă pe motive de apartenență religioasă și normele constituționale mai favorabile
08.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte TUSĂ. Pacientă detectată în mod eronat cu cancer la sân, ablația sânului, lipsă de acordare de despăgubiri și lipsa de tragere la răspundere penală
08.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Victor-Viorel PONTA. Daune morale pentru mesaj pe Facebook în 2016 cu încălcarea reputației unui politician (fapta Trib. București)
07.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte BIO FARMLAND BETRIEBS. Refuz realizare trimitere preliminară CJUE (fapta Curții de Apel Timișoara)
06.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte OPREA. Mamă decedată, acuze cu privire la neglijența gravă a personalului de pe ambulanță și respingere recuzare judecător de cameră preliminară
05.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Deținerea de către judecător a unor acțiuni la compania uneia dintre părți nu înseamnă automat încălcare art. 6 CEDO
05.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte LINCAR. Despăgubiri pentru detenție ilegală în cuantum de doar 6.000 lei pentru două săptămâni și două zile (fapta Curții de Apel Oradea)
02.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Principiul jura novit curia precum e aplicat de CEDO
02.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Lup. Autoritatea de lucru judecat a unei decizii în contencios administrativ, inadmisibilitatea revizuirii unei hotărâri penale și dreptul la un proces echitabil. UPDATE: Recunoașterea încălcării prin fapta Curții de Apel Oradea (declarație unilaterală)
01.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Citatul zilei: Declarațiile unui Președinte cu privire la necesitatea de a proteja interesele statului și legitima îndoială cu privire la imparțialitatea unei instanțe (violare art. 6 CEDO)
01.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte PRICOPE. Considerarea de către instanța națională că numai un jurnalist profesionist se bucură de protecția articolului 10 CEDO (fapta Curții de Apel Pitești)
31.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

România la CEDO: cauza pendinte Ioan Țiriac. Articol publicat în Financiarul, respingerea unei acțiuni în răspundere, dreptul la onoare și reputație, și libertatea de exprimare (fapta ÎCCJ)
30.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În speță, nu era necesar să se ofere posibilitatea avocatului inculpatului să citească și să asculte fiecare înregistrare rezultată în urma supravegherii telecomunicațiilor
30.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte MIERLĂ și alte două cereri. Dreptul la o motivare într-un termen rezonabil, penal, protecția consumatorului de credit, funcționar public și clasare IJ (fapta ÎCCJ, Tribunalului Specializat Mureș și Tribunalului București)
29.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 5 comentarii

Turcia la CEDO: cauza pendinte KOZAN. Magistrat care a diseminat un articol pe un grup FB închis, sancțiune disciplinară, CSM, libertatea de exprimare și calea de atac efectivă (printre altele)
26.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauze împotriva României – 23 iulie 2019
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidențiat obligația statelor membre de a lua în considerare obiectivul reinserției deținuților în elaborarea politicilor penale
23.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Duță. Refuzul conducerii penitenciarului Jilava de a acorda dreptul la vizite conjugale ale unui partener de același sex
22.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Luând act de modul în care reclamanţii au reuşit să obţină punerea în aplicare a dreptului lor de vizită, şi anume obligând copilul să respecte hotărârea judecătorească ….
20.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Prof. univ. dr. Iulia Motoc va fi membru al juriului finalei celei de-a 11-a ediții a concursului international „Nelson Mandela”
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Deși standardul CEDO stabilește criteriul de referință, acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne abținem de la a pune la îndoială acel standard sau că ar trebui să acceptăm întotdeauna că acesta este standardul preferat de protecție în UE
16.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Principiul securității juridice poate chiar presupune că există așteptări legitime că o nouă lege va fi adoptată
09.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Mihalache contra României. Hotărâre de Marea Camera CEDO cu privire la principiul ne bis in idem. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru al completului de judecată
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Rolul statisticilor în cauzele CEDO ce privesc discriminarea indirectă (inversarea sarcinii probei)
04.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În spețele ce privesc interesul superior al copilului, instanțele trebuie să-și asume un rol activ de parens patriae ce poate continua până când copilul va deveni major (sau despre cerințele statului de drept în acest domeniu sensibil)
03.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Răpirea unor copilași de niște oameni mascați, atașarea de asistenții paternali și trauma serioasă prin care aceștia ar trece dacă ar fi despărțiți (sau despre anxietatea în cazul unei despărțiri de doar câteva zile)
02.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Retragere cerere de încetare a detașării la Grefa CEDO
01.07.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Copil în grija unor asistenți maternali pentru mai mulți ani și catastrofa existențială prin care ar trece dacă ar fi obligat, în ciuda voinței sale, de a se întoarce la mama biologică
01.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauza Spoială și alții împotriva României – 27 iunie 2019
28.06.2019 | JURIDICE.ro

CEDO. Hotărârea în Cauza Brisc împotriva României
27.06.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Andrei MIRON: lipsă tratament stomatologic adecvat în închisoare, pierderea tuturor dinților și hepatita (art. 3 din Convenție)
27.06.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO, Marea Cameră: cauza pendinte Nicolae Virgiliu Tănase. Accident de mașină și împlinirea termenului de prescripție penală specială. UPDATE: Hotărârea Marea Cameră (nicio încălcare)
27.06.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL

Citatul zilei: Un cuantum insuficient de pensie și posibila aplicare a articolului 2 CEDO
27.06.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauze împotriva României – 25 iunie 2019
26.06.2019 | JURIDICE.ro

Jurisprudența CEDO incidentă în speța fetiței din Baia de Aramă (articolele 8 și 3 din Convenție): prima parte
26.06.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL