JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
CărţiProfesionişti

România la CEDO: cauza pendinte Ilie LAZĂR. Reclamant care a bănuit, abia după divorț, că nu este tatăl copilului născut în timpul căsătoriei și fapta Tribunalului Neamț (articolele 6 și 8)
24.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauze împotriva României – 22 octombrie 2019
23.10.2019 | JURIDICE.ro

Croația la CEDO: cauza pendinte Blagajac. Avocat acuzat penal, supraveghere secretă, probe la dosar și egalitatea de arme (printre altele)
23.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Cerința de previzibilitate a legii impune două condiții ce pot părea, la prima vedere, schizofrenice
23.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Alexandra-Livia Voica. Decizie de întoarcere a copilului în Franța, tatăl condamnat pentru violență domestică, noțiunea de „risc grav” și faptele Tribunalulului București și ale Curții de Apel București
22.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la ne bis in idem. UPDATE: decizia finală a instanței de trimitere (Garlsson Real Estate și alții)
21.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Instanța de trimitere a statuat, într‑o hotărâre de principiu din 1 august 2007, că redeschiderea procedurii penale în temeiul acestei dispoziții nu este condiționată de constatarea prealabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei încălcări a CEDO
20.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO: Lopez Ribalda și alții împotriva Spaniei. Monitorizarea video a salariaților în cazul existenței unor indicii temeinice nu încalcă art. 8 din Convenție
18.10.2019 | Alina GAJA

România la CEDO: cauza pendinte PETROVICI. Avocat din oficiu, lipsă amânare judecată, respingere apel în aceeași zi și fapta Curții de Apel Bacău
18.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la accesul procurorului la date fără controlul prealabil al unui judecător (Marea Cameră)
17.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte COPOS. Evaziune fiscală, posibilă lipsă previzibilitate lege, decizie ÎCCJ văzută ca jurisprudență, lex mitior și fapta Tribunalului București
17.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Non bis in idem (Paragr. 31 din Decizia nr. 126/2016 CCR versus punctul 31 din Raportul Explicativ la Protocolul nr. 7 la Convenție)
17.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauzele Zăicescu, Fălticeanu, Beris și AERHV. Supraviețuitori ai Holocastului, crime împotriva umanității, refuz acces dosar CNSAS și redeschiderea procedurilor penale. UPDATE: Radiere
16.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL

România la CEDO: cauza pendinte Oroș. Divorț, partaj judiciar, dreptul la un proces echitabil și verificarea motivelor pronunțate de instanță în recurs. UPDATE: Decizia CEDO (abuz de drept)
16.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauzele Dobrilă și Vodislav. Arest la domiciliu, decizia CCR nr. 361/2015 și privarea nelegală de libertate. UPDATE: Decizia CEDO (vădit nefondată și deci inadmisibilă)
16.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Cristina Ioana FĂT

România la CEDO: cauza pendinte Padineanț. Accident rutier, durată nerezonabilă a anchetei penale, lipsă remediu conferit de art. 488 CPP, decizie CCR anterioară și articolele 2 și 13 din Convenție
16.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Conceptele de previzibilitate și de previzibilitate în interpretare au fost incorporate la nivel național
16.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Barbălată. Complet judecători ÎCCJ, lipsă aleatoriu, cerere de abținere și imparțialitate (printre altele)
15.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România pendinte la CEDO: condamnarea la închisoare cu suspendare și interdicția de frecventare a persoanelor din mass-media v libertatea de exprimare („Moarte poliției!” și „Împușcați judecătorii!”). UPDATE: radiere
14.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Gruia Stoica. Scurgerea înregistrărilor în presă, arestul la domiciliu, vizitele ofițerilor de poliție și dreptul la viață privată. UPDATE: Hotărârea CEDO
14.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Continental Hotels. Acțiune pentru restituirea unui hotel, chemare în garanție, lipsă de calitate procesuală activă, dreptul de proprietate și articolul 6 CEDO. UPDATE: Hotărârea CEDO (fapta ÎCCJ)
14.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

De la conflicte de familie la conflicte de interese și ”tulburări mintale”… la CEDO: Hotărârea Nikolyan împotriva Armeniei
14.10.2019 | Lavinia TEC

CEDO. Cauze împotriva României – 8 octombrie 2019
08.10.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În dreptul continental, „legea” este reglementarea în vigoare precum a fost și este interpretată de instanțele competente
08.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Eficiența scăzută în sancționarea celor care se fac vinovați de încălcarea legii
05.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Alexa și alții. Accident de mașină, daune morale solicitate de familia persoanei decedate, sarcina probei și fapta Curții de Apel Timișoara
04.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte ÁRUS. Declarație de avere completată în maghiară, amendă contravențională, articolul 7 CEDO și lipsă motivare într-un termen rezonabil
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O dispoziție dintr-o directivă UE poate reprezenta o „ așteptare legitimă” în sensul care face aplicabil articolul 1 din Protocolul nr. 1
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Încălcarea drepturilor de către ANI. Decizia CEDO în cauza Manta împotriva României
01.10.2019 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Iulia Motoc, key-note speaker la International Law and Cybersecurity Conference / Helsinki
25.09.2019 | JURIDICE.ro

CEDO. Cauze împotriva României – 24 septembrie 2019
25.09.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Antohi. Schimbare componență complet unic și condiții neadecvate de detenție. UPDATE: Hotărârea CEDO (rejudecare + 4.000 de euro)
25.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Citatul zilei: Totuși, în prezenta cauză, nu exista nicio dispoziție de drept care să stabilească un anume termen. Această lacună nu avea cum să fie suplinită, prin interpretare, de instanțe
25.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauzele pendinte Regional Air Services SRL și Dorin Ivașcu. Articole în presă, folosirea apelativului de „securist”, pătare imagine SRL, și fapta Curții de Apel București
24.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrevedere Președintele ÎCCJ – Președintele CEDO
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Președintele CEDO, în vizită de lucru la PÎCCJ
23.09.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Șimandan. Cauza de nepedepsire, evaziune fiscală și drept la recurs. UPDATE: Comunicare suplimentară a cauzei (două noi întrebări)
23.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Teodor PAPUC

Citatul zilei: Schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare, în apel, se face prin încheiere, și nu direct prin decizie
23.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrevedere Ministrul Justiției – Delegație a Curții Europene a Drepturilor Omului
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Cum e posibil ca o speță să fie respinsă deoarece ar fi vădit nefondată deși nu toți judecătorii completului sunt de acord? (CEDO)
19.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Mama, copilul și experții: hotărârea Marii Camere din 10 septembrie 2019 în cauza Strand Lobben și alții împotriva Norvegiei
18.09.2019 | Lavinia TEC

Citatul zilei: Principiul judecătorului legal impune ca dispozițiile care reglementează procedura de numire a judecătorilor să fie respectate
16.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Deși este adevărat că, prin simpla eroare, procurorul-șef l-a informat pe reclamant că …
12.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Carte nouă: Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l’homme | Roberto Chenal, Iulia Motoc, Robert Spano, Linos-Alexandre Sicilianos
02.09.2019 | Daria NICULCEA

Citatul zilei: Guvernul a invocat două hotărâri judecătorești în care cererea a fost întemeiată direct pe Carta DFUE sau pe Convenție (Bulgaria)
02.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Macedonia la CEDO: Avocat – reprezentant al presei opoziției, reținerea lui, eventuală încătușare și remediile eficiente
22.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Legiuitorul german a avut nevoie de doi ani și jumătate pentru a modifica Codul de procedură penală (implementare hotărâre CEDO de condamnare)
19.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Grecia pendinte la CEDO: Amendă administrativă, achitare și posibilă încălcare ne bis in idem (printre altele)
16.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Citatul zilei: Inculparea judecătorilor nemți pentru pervertirea premeditată a Justiției (nerespectare hotărâri CEDO și ale Curții Constituționale Federale)
16.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Lituania pendinte la CEDO: Posibilă lipsă imparțialitate judecător ce a fost coleg în facultate cu o parte/bun prieten cu avocatul părții adverse și abținerea lor în cauze anterioare asemănătoare
15.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 10 comentarii