« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
CărţiProfesionişti

Citatul zilei: Prin urmare, nu se poate exclude existența unor legături personale între judecătorii din secția penală a instanței de fond
22.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Reclamantul se plânge de refuzul Curții Supreme de a lua în considerare cererea sa de habeas corpus
21.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză jurisprudențială | Maria-Beatrice Berna
20.01.2021 | Beatrice-Larisa RUSU

Despre sex și drept: cauza X și Y c/ României
20.01.2021 | Lavinia TEC

Islanda pendinte la CEDO: avocat condamnat pentru omor, restabilirea dreptului de a profesa și judecătorul din complet ce nu a fost numit în conformitate cu legislația internă
20.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

CEDO. Hotărârea în Cauza X și Y împotriva României. Lipsa unei proceduri clare și previzibile pentru recunoașterea juridică a identității de gen. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
19.01.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Hotărârea în Cauza Lăcătuș v. Elveţia. Măsură disproporționată în lupta împotriva criminalității organizate
19.01.2021 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Curtea consideră că avansarea unor astfel de motive de detenție apare deosebit de îngrijorătoare, deoarece indică faptul că o persoană poate fi pedepsită pentru că se bazează pe dreptul său fundamental la un proces echitabil (CEDO, noiembrie 2020)
17.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Curtea consideră că toate greșelile și omisiunile stabilite de Curtea Supremă ca urmare a condamnării ilegale a reclamantului pentru extorcare, care l-au costat doi ani de libertate, nu pot fi considerate decât o negare flagrantă a justiției ce subminează automat legalitatea detenției care a urmat
16.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Hotărârea în Cauza Giurgi împotriva României
15.01.2021 | JURIDICE.ro

Mihaela Popoaca
Scurte considerente cu privire la evoluția drepturilor copilului și a noțiunii de viață de familie în jurisprudența CEDO. Modificările aduse procedurii adopției interne (Legea nr. 273/2004) prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
15.01.2021 | Mihaela POPOACĂ

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

România la CEDO: cauza pendinte Mihăilescu. Condamnat cu deficiențe grave de vedere și lipsa asigurării unui asistent în timpul transferurilor între penitenciare
15.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Popescu. Atingerea adusă reputației unui redactor-șef prin comentariile postate pe un blog de către un alt jurnalist, acordarea de daune morale v libertatea de exprimare. UPDATE: condamnare (fapta definitivă a Curții de Apel Bacău)
15.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Hotărârea în Cauza Dimitrie Dan Popescu și alții împotriva României
14.01.2021 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Articolul 5 alineatul (1) litera (a) impune „condamnarea de către o instanță competentă” pentru ca detenția să fie legală. O instanță „competentă” este una cu competența de a judeca cazul și care este constituită în mod corespunzător
14.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea pentru aprobarea OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. UPDATE: Precizări Ministerul Muncii şi Protecției Sociale
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Citatul zilei: Contractele în cauză erau valide în conformitate cu legislația civilă la momentul respectiv și așa au rămas, nefiind niciodată invalidate în cadrul procedurilor civile
12.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Hotărârea în cauza Michnea împotriva României. Încălcarea dreptului la viaţă privată şi de familie, obligarea statului la plata a 7500 euro daune morale
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Curtea consideră că, continuând să publice insulte despre Curte și judecătorii acesteia, după avertisment, reclamantul a arătat lipsă de respect față de însăși instituția la care a solicitat protecția drepturilor sale
10.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: De asemenea, reclamantul a comentat Curtea, numindu-l pe fostul judecător bulgar, S. Botoucharova, „comunist” și „moscovit”, pe următorul judecător, Z. Kalaydjieva, agent al fostelor servicii de securitate, iar pe actualul judecător bulgar – „sugar comunist”
09.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Spătaru. Deces copil la câțiva ani după naștere într-un spital privat, contradicție între rapoartele medico-juridice, clasare anulată cu trimitere spre re-investigare și apoi iar clasare cu confirmare (fapta definitivă a Judecătoriei Suceava)
08.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

România la CEDO: deținut căruia i s-a refuzat solicitarea de a comunica on-line cu mama pe care nu o mai văzuse de 4 ani, și ea închisă într-un alt penitenciar (fapta definitivă a Judecătoriei Arad)
06.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Curtea a considerat că Mark Keenan nu dispunea de un remediu eficient pentru a contesta rapid impunerea pedepsei în timpul căreia s-a sinucis
06.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost arbitrară. În acest sens, Curtea adaugă că Curtea Supremă de Justiție nu a reparat defectele hotărârii
05.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 6 §1 din cauza raționamentului defectuos urmat de Curtea de Apel Lisabona atunci când a decis asupra vinovăției reclamantului
04.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Bilanț CEDO 2020: România a fost obligată să plătească despăgubiri mai mari decât în toți ultimii zece ani la un loc
30.12.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Citatul zilei: Problema era că sistemul judiciar era slab iar poliția, parchetul erau puternice. Aceasta este o problemă care continuă să existe și în alte state foste sovietice
30.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Mihăilescu. Fiică decedată după o stimulare ovariană, durata anchetei, existența unei sancțiuni disciplinare aplicată medicului, lipsa de cauzalitate și articolul 2 CEDO (fapta finală a Judecătoriei Sibiu)
29.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Problema libertății de exprimare este legată de independența profesiei de avocat, care este crucială pentru funcționarea eficientă a administrării echitabile a justiției (CEDO, 2019, condamnare Portugalia)
25.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Doi dintre intervenienți, Human Rights Watch și AIRE Center, raportează că avocații au fost numiți de procurorul responsabil cu ancheta
24.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În ceea ce privește plângerile reclamantului privind performanța slabă a avocaților săi, inclusiv [cu privire la performanța slabă] a celor pe care el i-a ales, Curtea reiterează faptul că …
23.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Citatul zilei: De îndată ce a aflat de condamnarea sa, i-a dat instrucțiuni avocatului său să depună recurs și apoi a încercat să se sinucidă (Marea Cameră, CEDO, 1998, condamnare Franța)
20.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Cauza Lascău. Condamnare pentru luare de mită fără ascultarea martorilor, obligarea statului la plata a 1500 euro daune morale
18.12.2020 | JURIDICE.ro

CSM. Selecție experți specializați în domeniul jurisprudenței CEDO și domenii conexe – aspecte civile. UPDATE: Rezultate
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Pe timpul acordării dreptului de vizită este interzisă trecerea copiilor peste masa de vizită
18.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Hurezanu. Condițiile utilizării dușurilor colective în închisoare
17.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Mironescu. Dreptul deținuților de a vota la alegerile parlamentare, votul prin corespondență și votul cu urna mobilă (a doua comunicare)
16.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

UPDATE VIDEO: Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 70 de ani – Între ”conștiința Europei” și ”un instrument viu” [conf.]
14.12.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Panioglu. Critică Președinte ÎCCJ de către un judecător printr-un articol, aplicare sancțiune în temeiul unui cod deontologic și libertatea de exprimare. UPDATE: Hotărârea CEDO (neîncălcare)
11.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Platformă care anticipează hotărârile CEDO
10.12.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Lungu. Lipsă acces la înregistrările telefonice, acces doar la transcrieri și procesul echitabil (printre altele). UPDATE: Hotărârea CEDO (condamnare pentru fapta definitivă a ÎCCJ, 6.000 euro daune morale)
10.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Le Mailloux v. Franța. Inadmisibilitatea cererii formulate de o persoană care se plânge de gestionarea crizei din sistemul sanitar generată de Covid-19
08.12.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte VLAD. Dreptul tatălui divorțat de a avea contact cu copilul și hotărâri judecătorești rămase neexecutate din 2013
08.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

„Ring the alarm, I been through this too long”: motivele pentru care ALEGERILE PARLAMENTARE 2020 sunt contrare drepturilor cetățenilor și deci nedemocratice?!
07.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Nu voi uita situația când am vizitat Bucureștiul în timpul procesului de aderare a României la Consiliul Europei, și m-am întâlnit cu Procurorul General, al cărui birou …
07.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Drepturile garantate în temeiul articolului 3 din Protocolul nr. 1 sunt cruciale pentru stabilirea și menținerea temeliilor unei democrații eficiente și semnificative guvernate de statul de drept (dreptul de a alege și de a fi ales)
03.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte DEACONEASA. Ne bis in idem, abuzul în serviciu contra intereselor publice și contopirea pedepselor
02.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Descalificarea partidului „Patria” de a participa la alegeri a fost făcută fără a se baza pe dovezi suficiente și relevante, procedurile comisiei electorale și ale instanțelor naționale nu au oferit părții reclamante suficiente garanții împotriva arbitrariului, iar deciziile autorităților interne nu au fost motivate și, prin urmare, erau arbitrare
30.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În cazul în care Curtea este de acord cu marcajul de clasificare atribuit documentului în scopuri de securitate, va folosi aceste documente și pentru a-și fundamenta hotărârea, în timp ce aceste informații nu sunt împărtășite reclamantei și avocatului
28.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CEDO. Hotărârea în Cauza Vereș împotriva României, definitivă. Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial
24.11.2020 | JURIDICE.ro