Victor Marcusohn: Digitalizarea nu va înlocui avocații…
25 aprilie 2023 | Iulian BRÎNZOI

CCR și ÎCCJ: Hotărârea judecătorească reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiției
 23 septembrie 2022 | Paul-Augustin PUȘCAȘ

Citatul zilei: O lege nu constituie o veritabilă garanție împotriva arbitrariului decât dacă …
11 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Motivul pentru care judecătorii pot anula dispoziții din Constituție (concepția lui Platon)
10 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Constituționalism simbolic, distorsionat și paradoxal (România nu constituie, desigur, o excepție)
8 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: … ce ar fi putut să îl pună în imposibilitatea de a percepe întrebările adresate de inspectorul vamal
7 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Autoritatea lucrului judecat în penal comportă un aspect negativ și un aspect pozitiv
6 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: La nivelul pledoariilor avocaților, sunt cunoscute cazuri celebre în care …
5 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Independența judiciară internă, așa cum este definită de Curte, privește relația dintre judecători sau dintre un judecător și alți oficiali judiciari
3 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ne rugăm să nu fim duși în ispită, pentru că experiența ne arată că …
2 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Cuvintele precum democrație, socialism, libertate, patriotism, realist, justiție
1 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În ceea ce priveşte criticile formulate de către apelantă referitoare la greşita aplicare a cauzei C-707/17
31 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Fapta cetățeanului român
30 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ce treabă au tribunalele administrative germane atunci când SUA efectuează lovituri cu drone pentru uciderea unor suspecți-teroriști?
28 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În fiecare an încep primul meu curs de drept constituțional cu o întrebare simplă – Israelul are o constituție?
27 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Acționează asupra noastră o irezistibilă magie a adevărului
24 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Schmitt a respins cu tărie argumentele bazate pe nullum crimen sine lege
23 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Chiar și o omucidere ar putea să se afle sub competența Procurorului European, dacă …
22 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Cu alte cuvinte, aceștia urmăreau [la televizor] aplicarea unei justiții false
21 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Articolul 6 din Convenție nu cere să existe instanțe de apel sau de recurs în materie civilă
20 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Prezentând un pericol pentru libertatea individuală, chiar și atunci când intenționează să servească interesului public, legea trebuie valorificată într-un cadru capabil să-i limiteze potențialul de arbitrariu
18 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Precum Solove avertizează, securitatea națională este un „concept nebulos, care este mult prea des folosit pentru a justifica scăderea reglementării, verificării și responsabilității”
17 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Despre un tip de răspundere sui-generis a Statului
16 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Dreptul la un proces echitabil nu ar putea exista în absența unor reguli de procedură clare și previzibile
15 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Mai mult, deși ceea ce era în discuție pentru reclamant în procedura în fața Curții Constituționale era de o importanță considerabilă, Curtea Constituțională, potrivit Guvernului, nu era în măsură să adopte și să pună în aplicare nicio politică prioritară
14 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Judecătorul naţional nu poate să înlăture o lege pe motiv că nu corespunde exigenţelor Convenţiei europene (Curtea de Apel București)
13 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Experții au salutat aplicarea prioritară a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice asupra legislației din România (2017)
11 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Independența este unul din puținele lucruri, în lumea materială de azi, care nu poate fi obținut cu bani (pentru judecători, republicare)
10 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Este atât de frapant și palpabil caracterul nerezonabil al constatărilor instanței, încât ele nu pot fi considerate decât grosolan arbitrare
9 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ce faci când CEDO îți respinge cererea ca fiind introdusă după cele 6 luni? Te duci la Human Rights Committee și câștigi
7 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Întrucât judecătorii nu dețin monopolul asupra rațiunii, deciziile lor sunt supuse criticii și, peste timp, chiar …
6 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În cadrul UE, sau cel puțin în cadrul Spațiului de Libertate, Securitate și Justiție, există puțin, sau chiar deloc, respect pentru statul de drept
5 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Orice ideal politic împărtășit de Partidul Comunist Chinez, Asociația Baroului American și Jurgen Habermas este probabil să fie atât de vag încât devine lipsit de sens
4 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Importanța autorității de lucru judecat
3 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Se pare că el nu mai era nici un fel de om liber, pentru că semnase faimosul „pact cu diavolul”
2 ianuarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În Austria, judecătorii se pensionează la vârsta de 65 de ani și ar fi vrut să se pensioneze la 70 de ani
31 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Reiese din dosar că procurorii sunt pensionați cu o pensie integrală de aproape 72 % din ultimul lor salariu
30 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Dreptul constituțional (el ar trebui să facă parte obligatoriu din învățământul liceal: câte patinări, câte confuzii ar evita astfel tineretul)
29 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Selecția inversă nu se obține doar prin avansarea mediocrilor pe bază de dosar, ci și prin umilirea valorilor
28 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O piramidă de funcții în care fiecare tremura, cel mai speriat fiind cel ce ajunsese mai sus (noul stat)
27 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Într-un stat de drept, rațiunea (nu inima) trebuie să prevaleze
26 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Promovarea celor nepricepuți în funcții de conducere
25 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ceea ce se instaura sub ochii noștri erau raporturi de forță între stăpâni și sclavi
24 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Tot ce știa omul de rând – afară de faptul că salariații ei erau plătiți mai bine decât oricine – era că …
23 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Au fost distruși nu numai acuzații, dar și acuzatorii
22 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Martorii care se încăpățânau să spună adevărul, ajungeau lângă acuzați
21 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Iar Camil Petrescu a început să râdă și a îmbrățișat-o, fericit.
20 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Pentru mine cuvintele rămăseseră pline de miez, nu deveniseră forme goale ca pentru acei studenți [la drept]
19 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Legislatorilor sovietici li se cerea să aleagă formulări cât mai imprecise și mai ambigue, spre a permite folosirea lor în funcție de exigențele politice ale momentului
18 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O sumă incalculabilă de propoziții prezentate ca neîndoielnice (obligația de a memora)
17 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Prin urmare, o prezumtivă traducere eronată nu poate fundamenta în mod valid schimbarea soluţiei primei instanţe (CAB, noiembrie 2019)
16 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Un act de identitate morală, valabil pentru cei ce vor trăi mai târziu
15 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O lume a legilor fără lege
14 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Un model pedagogic bazat pe o informație trunchiată și folosind memorizarea mecanică în locul raționamentului
13 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: El era de patru ori desemnat ca viitoare victimă: ca proprietar, ca avocat de prestigiu, ca moșier și ca om politic
12 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Devotamentul este obligatoriu, ca și denunțul
11 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Astfel, cetățeanul se vede tot mai ferm învinovățit și tot mai prost apărat
10 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Nu se publică niciuna dintre pledoariile apărării, dar rechizitoriul este redat integral
9 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: După alegerile din noiembrie dreptul constituțional devenise pentru autorități o materie cu totul supărătoare
8 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O instanță supremă este instanță ultimă în grad și este obligată să sesizeze Curtea de Justiție chiar și în cazul unui recurs în interesul legii
5 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Fiecare suzeran, cu excepția monarhului, era și vasalul cuiva (Evul Mediu)
3 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Imunitatea parlamentară nu este un privilegiu al deputatului, ci un mecanism de protecție a parlamentului în ansamblu (acțiuni penale abuzive sau șicanatoare)
2 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: … și, la nevoie, înăbușind orice dizidență, orice gând, orice idee ce ar fi putut aparține unui tânăr care, prin lecturile parcurse, înțelegea ori intuia că școlile de drept din Europa Occidentală sunt la „ani lumină” distanță
1 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ar fi delăsător să privim jurisprudența activă a Curții de Justiție privind protecția drepturilor, oricât de binevenită și nobilă ar fi, ca oferind de la sine o contra-pondere adecvată extinderii competenței UE
30 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În ciuda importanței pe care o acordă securității juridice, dreptul UE este plin de îndoieli și imprecizie (cele patru tipuri de incertitudine)
29 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Judecătorul român are obligația să invoce ex officio prevederile Cartei. Conform articolului 148 (2) din Constituție …
28 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În domeniul dreptului penal, aplicarea prioritară a dreptului UE asupra dreptului național nu e totuși fără limite
27 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În țări precum România, principala provocare [pentru statul de drept] este președinția, deoarece …
25 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: … performanță pe care profesorii de drept nu au reușit să o facă într-o perioadă de mai bine de un secol
23 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Supravegherea amenință libertatea intelectuală și socială (despre softurile educaționale, printre altele)
21 noiembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale