Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
DezbateriCărţiProfesionişti
JURIDICE

CJUE. C-62/19, Star Taxi App. Un serviciu care pune în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, clienți și șoferi de taxi constituie un serviciu al societății informaționale din moment ce nu reprezintă o parte integrantă dintr-un serviciu global al cărui element principal ar fi o prestație de transport
03.12.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la achiziții publice, nou contractant și insolvența primului contractant
03.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la validitatea unor dispoziții dintr-o directivă UE (standard de claritate, clienți fideli, zbor, Curtea Constituțională din Slovenia)
02.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-815/18, Federatie Nederlandse Vakbeweging. Directiva privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii este aplicabilă prestărilor de servicii transnaționale din sectorul transportului rutier. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată  
01.12.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 30 noiembrie 2020 – 11 decembrie 2020
30.11.2020 | JURIDICE.ro

TUE. T-874/19 și T-875/19. Marcă națională figurativă anterioară 40 FLAMING FRUITS. Cerere de înregistrare ca mărci ale Uniunii Europene a mărcilor verbale și figurative Flaming Forties. Motive relative de refuz la înregistrare. Existența riscului de confuzie. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
30.11.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În cazul în care Curtea este de acord cu marcajul de clasificare atribuit documentului în scopuri de securitate, va folosi aceste documente și pentru a-și fundamenta hotărârea, în timp ce aceste informații nu sunt împărtășite reclamantei și avocatului
28.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la o cale de atac efectivă împotriva unor pretinse încălcări (servicii aeriene)
27.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

CJUE: Avocații pot susține pledoariile fără să poarte mască
27.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-307/19 Obala i lucice. Concluziile avocatului general Bobek. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. Notificarea sau comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare. Competență specială sau exclusivă pentru parcarea pe un drum public. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
26.11.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Întrebare preliminară cu privire la ne bis in idem și protecția datelor (suspendare procedură de către procuror, Interpol și notificarea roșie). UPDATE: Concluzii AG (dreptul UE s-ar opune și apoi nu s-ar opune)
26.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la impozitul pe venit asupra veniturilor din anumite fonduri de investiții. UPDATE: Concluzii AG
26.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la o deficiență de auz. UPDATE: Concluzii AG (dreptul Uniunii s-ar opune)
26.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la angajatorul care poate fi considerat insolvabil (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE
26.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-269/19, Banca B. Înlocuirea clauzei abuzive. Modalitate de calcul al ratei dobânzii variabile. Trimiterea părților la negocieri. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.11.2020 | JURIDICE.ro | 9 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea ca răspunsul CJUE să fie diferit de cel din alte două cauze încă pendinte. UPDATE: Hotărâre Marea Cameră în lumina articolului 47 din Cartă
25.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la obligația instanței de a dispune ca beneficiarul ajutoarelor să plătească dobândă. UPDATE: Hotărârea CJUE, Marea Cameră (avem obligația)
25.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la prezența, în cadrul unui organism colegial competent să emită un aviz referitor la eliberarea unei autorizații de exploatare comercială, a unor personalități calificate
25.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-225/19 și C-226/19. Un stat membru care adoptă o decizie de respingere a unei cereri de viză „Schengen” ca urmare a unei obiecții formulate de un alt stat membru trebuie să indice, în această decizie, identitatea statului membru în cauză, precum și motivul de refuz specific întemeiat pe această obiecție, însoțit, dacă este cazul, de motivele obiecției menționate. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
24.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-510/19. Procurorii Țărilor de Jos nu reprezintă o „autoritate judiciară de executare” în cadrul executării unui mandat european de arestare, dat fiind că aceștia pot fi supuși unor instrucțiuni individuale din partea ministrului justiției neerlandez. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
24.11.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CJUE. C-59/19. Un hotel care utilizează platforma Booking.com poate, în principiu, să o acționeze în justiție în fața unei instanțe a statului membru în care este stabilit acest hotel pentru a obține încetarea unui eventual abuz de poziție dominantă. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
24.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea de a interzice unui inculpat să intre pe teritoriul țării unde este judecat penal
24.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea „tranzacții comerciale” și contractul de antrepriză (achiziții publice de servicii). UPDATE: Hotărârea CJUE (avem achiziții publice)
24.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la „reproducere a unei fonograme publicate în scopuri comerciale”. UPDATE: Hotărârea CJUE (nu trebuie plătită remunerația echitabilă)
24.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la domeniul de aplicare teritorial al unei scutiri TVA și criteriul conform căruia scutirea nu ar trebui să fie susceptibilă de a cauza denaturări ale concurenței. UPDATE: Hotărârea CJUE (nu avem scutire)
24.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 23 noiembrie 2020 – 4 decembrie 2020
23.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii (Tribunalul Argeș – plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată)
23.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Revista Dreptul nr. 11/2020
20.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la punerea la dispoziție de produse din tutun prin intermediul distribuitoarelor automate de mărfuri
20.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Întrucât, în cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, solicitanta a exprimat onorariile avocaților săi într‑o sumă „fără taxe”, trebuie amintit că …
20.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CJUE. C-663/18, BS și CA. Un stat membru nu poate interzice comercializarea canabidiolului (CBD) produs în mod legal în alt stat membru atunci când este extras din planta de cannabis sativa în integralitatea sa, iar nu numai din fibrele și din semințele sale
19.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la diferite cerințe ce trebuie dovedite pentru a primi subvenție europeană pentru un teren agricol (Curtea de Apel Timișoara și Curtea de Apel Alba Iulia)
19.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-519/19, DelayFix. Contract de transport aerian. Creanța acestui pasager față de compania aeriană. Opozabilitatea clauzei atributive de competență de către compania aeriană față de societatea cesionară a creanței respectivului pasager. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
18.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-463/19, Syndicat CFTC/CPAM de Moselle și alții. O convenție colectivă națională poate rezerva exclusiv mamelor un concediu suplimentar de maternitate. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată   
18.11.2020 | JURIDICE.ro

Landmark ECJ ruling on a Romanian case involving deduction of VAT on abandoned investments
18.11.2020 | Roxana POPEL, Andrei TERCU, Ramona TUDOR

Citatul zilei: Trebuie constatat că rectificarea publicată la 7 mai 2004 depășește simpla rectificare a unei erori materiale și, în realitate, a modificat conținutul Regulamentului nr. 729/2004 (fapta ultra vires a Comisiei Europene)
18.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: La fel ca pentru actele Comisiei, principiul securității juridice impune ca terții să dispună de un mijloc de a verifica dacă actele Consiliului care sunt publicate sau notificate corespund celor care au fost adoptate
17.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 16-27 noiembrie 2020
16.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la minorul devenit între timp major și viața de familie efectivă (reîntregirea familiei)
16.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Cazul în care un act este afectat de o neregulă a cărei gravitate este atât de evidentă încât nu poate fi acceptată de ordinea juridică a Uniunii (excepția de la principiul ne ultra petita)
14.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la decizia de retragere a autorizației unui asigurator (Solvabilitate II). UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la deducerea TVA chiar și atunci când achiziția nu s-a mai realizat. UPDATE: Hotărârea CJUE (avem drept de deducere și nu avem drept de deducere)
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la concedierea colectivă și perioada de referință (mod de calcul). UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la serviciile de plată, funcția NFC a unui card bancar, plata wireless și acordul tacit. UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: O sancțiune sau amendă contravențională dispusă în temeiul unei dispoziții naționale recunoscută ca fiind contrară dreptului UE, e și ea incompatibilă cu dreptul UE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-734/19, ITH Comercial Timișoara SRL. Abandonarea activității prevăzute inițial. Regularizarea deducerilor TVA-ului achitat în amonte. Activitate imobiliară
12.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-354/20 PPU și C-412/20 PPU. Avocatul general Campos Sánchez-Bordona: agravarea deficiențelor generalizate care afectează independența justiției în Polonia nu justifică neexecutarea automată a tuturor mandatelor europene de arestare provenite din acest stat membru 
12.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice, prescripție și proporționalitate
12.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-61/19, Orange România. Colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate de către un furnizor de servicii de telecomunicații mobile. Declarație de consimțământ prin intermediul unei căsuțe care trebuie bifată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-300/19, Marclean Technologies. Politică socială. Concedieri colective. Metode de calcul a numărului de concedieri. Perioada de referință care trebuie luată în considerare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.11.2020 | JURIDICE.ro