« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
DezbateriCărţiProfesionişti
JURIDICE

CJUE. C-604/19, Gmina Wroclaw. Taxa pe valoarea adăugată. Directiva 2006/112/CE. Conversiune prin efectul legii a unui drept de uzufruct perpetuu asupra unui bun imobil în drept de proprietate deplină. Autoritate locală care colectează redevențe pentru conversiune. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-804/19, Markt24. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Competența în materia contractelor individuale de muncă. Lipsa desfășurării unei activități pe întreaga durată a contractului. Locul de executare a contractului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-615/19 P Dalli/Comisia. Recurs. Acțiune în despăgubire. Comportamentul pretins ilegal al Comisiei Europene și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Încetarea funcțiilor unui membru al Comisiei. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-804/18 și C-341/19. Potrivit avocatului general Rantos, un angajator poate autoriza, în cadrul politicii sale de neutralitate, purtarea de către angajații săi a unor semne religioase de mici dimensiuni
25.02.2021 | JURIDICE.roLITIGATORS 2021

CJUE. C-940/19. Statele membre pot autoriza accesul parțial la una dintre profesiile incluse în mecanismul recunoașterii automate a calificărilor profesionale, între care se numără anumite profesii din domeniul sănătății. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la legalitatea unei impuneri de plată a unor accize (exploatant al unei antrepozit fiscal)
25.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Noile reguli privind vânzarea terenurilor agricole extravilane, în contradicţie cu Directiva 2006/123. Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-o cauză similară
24.02.2021 | Adrian-Petru STEPAN, Marco POSOCCO

Întrebare preliminară cu privire la verificarea competenței și deplasarea ilicită a unui copil într-un stat terț (PPU). UPDATE: Concluzii AG
24.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la oferta anormal de scăzută și controlul judiciar aferent (sistem de eliberare a documentelor de identitate)
24.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la competența de a deschide procedura principală de insolvență (risc de turism judiciar)
23.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 22 februarie – 5 martie 2021
22.02.2021 | JURIDICE.ro

DOMOKOS PARTNERS is recruiting a lawyer | Corporate, M&A NICULEASA LAW FIRM recrutează front desk officer PAUL DUMBRĂVANU recrutează avocat NNDKP is recruiting lawyer with experience | Intellectual property GRUIA DUFAUT recrutează un avocat senior | Drept societar MANOLACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă & Litigii NNDKP is recruiting lawyer with experience | Real estate IONESCU • SAVA recrutează practician în insolvență definitiv SORA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Corporate, M&A RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari | Consultanță SĂVESCU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii Data Protection CEE Attorneys / BOANȚĂ, GÎDEI & ASOCIAȚII recrutează avocat senior | Dreptul muncii ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS is recruiting a senior associate | Corporate, M&A ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS is recruiting a senior associate | Real estate DLA PIPER DINU is looking for an associate | Corporate, M&A GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită GRIGORAȘ & PARTNERS recrutează avocat DUNCEA, ȘTEFĂNESCU & ASSOCIATES is recruiting an attorney-at-law | Corporate, Regulatory, M&A GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocat MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită REFF & ASSOCIATES is looking for a lawyer | Dispute resolution IC LEGAL recrutează avocat definitiv | Consultanţă WOLF THEISS is looking for a highly motivated lawyer DAVO LAW OFFICES recrutează avocat definitiv | Consultanță MAN & PARASCHIV recrutează avocaţi VLĂSCEANU, ENE & PARTNERS in association with LOREDANA VLĂSCEANU Law Office is recruiting lawyers ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii PETERKA & PARTNERS is recruiting an attorney at law with maximum 5 years of experience MARKÓ & UDREA recrutează avocat definitiv IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Corporate, M&A MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Litigii DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi / paralegal VOINESCU LAWYERS recrutează avocați definitivi NCH Capital recrutează avocat definitiv | Consultanţă GLODEANU PARTNERS is looking for lawyers ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Litigation IJDELEA MIHĂILESCU is looking for lawyers act | BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a receptionist DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a junior lawyer BDO Business Restructuring is looking for an experienced legal consultant IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi definitivi | Consultanţă IACOB & ALEXANDRU recrutează avocat stagiar MH LAWYERS recrutează avocat CLINCIU & BUCUR recrutează avocat definitiv PAVEL, BERBECARIU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv ARTENIE, SECRIERU & PARTNERS is looking to expand its litigation team | Dispute resolution NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită
 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Întrebare preliminară cu privire la atribuirea in house a unui contract de ridicat deșeuri municipale
19.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la rata dobânzii și obligația de a primi salariul într-un anume cont (creditul de consum, clauze abuzive și practici comerciale neloiale)
18.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Cadru legal clar, precis și transparent care să prevadă dispoziții imperative în domeniul avut în vedere de aceasta (efect directivă)
18.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T-259/20, Ryanair DAC/Comisia. Moratoriul privind plata unor taxe instituit de Franța pentru sprijinirea companiilor aeriene titulare ale unei licențe franceze în cadrul pandemiei de COVID-19 este conform cu dreptul Uniunii
17.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la competența instanței civile de a examina nivelul unor tarife feroviare (concurență)
17.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABELMonitor Dosare

Întrebare preliminară cu privire la reparațiile efectuate în perioada de garanție și scutirea de TVA
16.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

#DELETED. Practica instanțelor privind dreptul de a fi uitat
15.02.2021 | Ruxandra SAVA

Întrebare preliminară cu privire la operațiuni în lanț, rambursare de TVA, lipsa fraudei fiscale și achiziția intracomunitară (sarcina fiscală disproporționată)
15.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Ținând seama de acest conținut al principiului solidarității, revenea Comisiei sarcina de a aprecia dacă modificarea regimului de exploatare a gazoductului OPAL, propusă de autoritatea de reglementare germană, putea afecta interesele în materie de energie ale altor state membre
14.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Independența presupune obligația de a acționa exclusiv în numele clientului
13.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la validitatea unui regulament de punere în aplicare ce a modificat directiva TVA și care a înlăturat prezumția realității economice și comerciale
12.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

MAE. Cereri ref. intervenția statului român în 12 acțiuni în anularea unor dispoziții din Pachetul Mobilitate I
11.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-407/19 și C-471/19. O lege care rezervă activitatea portuară unor muncitori recunoscuți poate fi compatibilă cu dreptul Uniunii dacă urmărește să garanteze securitatea în zonele portuare și prevenirea accidentelor de muncă
11.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la obligația de a invoca din oficiu o competență subsidiară (moștenitorul european și recursul în casație)
11.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În realitate, Comisia face referire în cererea sa la „mai multe plângeri”, însă aceasta se referă concret, în mod laconic și necircumstanțiat, la numai două cazuri individuale
11.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea de hotărâre judecătorească de divorț (divorț privat extrajudiciar italian)
10.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la lipsa de validitate parțială a Acordului de retragere din Uniunea Europeană a Marii Britanii (dreptul de a vota la alegerile locale)
09.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Faptul că un stat membru se confruntă, eventual, cu un număr ridicat de cazuri de abuzuri de drept sau de fraudă comise de resortisanți ai unor țări terțe nu poate justifica adoptarea unei măsuri care se întemeiază pe considerații de prevenție generală, cu excluderea oricărei aprecieri specifice a comportamentului propriu al persoanei în cauză
09.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 8-19 februarie 2021
08.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la calificarea unui produs cosmetic de creștere a genelor drept medicament
05.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la înțelesul noțiunilor de „cupon valoric” și de „cupon valoric cu utilizări multiple”
04.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

CJUE. C-922/19, Stichting Waternet. Directivele 97/7/CE, 2011/83/UE și 2005/29/CE. Practici comerciale neloiale. Noțiunea de «vânzare nesolicitată». Distribuție a apei potabile. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
03.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-155/19 și C-156/19 Federazione Italiana Giuoco Calcio și Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl/De Vellis Servizi Globali Srl. O federație sportivă națională poate fi supusă normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Prof. univ. dr. Camelia Toader a pronunțat hotărârea
03.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-555/19, Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH și alții. Interdicția de difuzare, în cadrul programelor de televiziune germane emise la nivel național, a publicității doar la nivel regional ar putea fi contrară dreptului Uniunii
03.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-637/18, Comisia/Ungaria. Ungaria a încălcat normele dreptului Uniunii privind calitatea aerului înconjurător
03.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

INM. Selecție vizite de studiu: CJUE, CEDO, Instituții UE și FRA
03.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la animalele de reproducere – papagalii
03.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-481/19. O persoană fizică, supusă unei investigații administrative pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, are dreptul de a păstra tăcerea atunci când din răspunsurile sale ar putea reieși răspunderea sa pentru o faptă ilicită pasibilă de sancțiuni administrative care prezintă un caracter penal sau răspunderea sa penală
02.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 1-12 februarie 2021
01.02.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la registrul beneficiarilor economici, riscul spălării banilor și noțiunea de risc disproporționat
29.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la competența de a impune o redevență calculată exclusiv pe baza veniturilor brute. UPDATE: Hotărârea CJUE (scăpă statul cu taxarea brută a corporațiilor)
28.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la protecția consumatorului de credit prin leasing. UPDATE: Hotărârea CJUE (favorabilă consumatorului)
28.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la statul membru în care e situat riscul (nave maritime). UPDATE: Concluzii AG
28.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la sancțiunea care depășește în mod disproporționat ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de prevenire a evaziunii (contribuabilul cu risc fiscal)
28.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Curtea de Justiție a Uniunii Europene stabilește limite ale principiului efectivității, față de principiul securității juridice – cauza Whiteland vs. Consiliul Concurenței
27.01.2021 | Valentin MIRCEA | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la sustragerea de la judecare, avocatul din oficiu și efectul direct al dreptului la un nou proces
27.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-16/19 VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Practica unui angajator de a plăti un spor la salariu numai lucrătorilor cu handicap care au predat un certificat de încadrare în grad de handicap după o dată pe care el însuși a ales-o poate constitui o discriminare directă sau indirectă pe motive de handicap
26.01.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-422/19 și C-423/19 Johannes Dietrich și Norbert Häring/Hessischer Rundfunk. Un stat membru din zona euro își poate obliga administrația să accepte plăți în numerar, dar poate și să restrângă această posibilitate de plată pentru un motiv de interes public
26.01.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-261/19. Marcă a Uniunii Europene figurativă OptiMar. Marcă verbală națională anterioară Mar. Motiv relativ de refuz. Fapt notoriu. Marcă anterioară slab distinctivă. Absența riscului de confuzie. Articolul 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1001/2017. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.01.2021 | JURIDICE.ro