Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
DezbateriCărţiProfesionişti
JURIDICE

Întrebare preliminară cu privire la o licitație publică privind ajutoare alimentare
10.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Carte nouă: Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicații și jurisprudență CJUE. Ed. 2 | Șerban-Alexandru Stănescu
09.04.2020 | Daria NICULCEA

Întrebare preliminară cu privire la protecția juridică a programelor pe calculator
09.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJEU. C-791/19 R. Poland must immediately suspend the application of the national provisions on the powers of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court with regard to disciplinary cases concerning judges
08.04.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la un anunț de participare (achiziții publice ale UE)
08.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T-383/17, Hansol Paper/Comisia Europeană. Regulament de punere în aplicare a unei taxe antidumping. Importuri de hârtie termică subțire din Coreea de Sud. Limitele controlului jurisdicțional. Determinarea prejudiciului. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
05.04.2020 | JURIDICE.ro

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se adaptează pentru a garanta continuitatea serviciului public european al justiției
03.04.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la închirierea de autovehicule ce sunt echipate în mod standard cu aparate de radio. UPDATE: Hotărârea CJUE (nu avem comunicare publică)
03.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la societățile constituite în Gibraltar și impozitul pe profit. UPDATE: Hotărârea CJUE
03.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la un supliment de maternitate și limitarea temporală
03.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

CJUE. C-329/19 Condominio di Milano, via Meda. Contract de furnizare de energie termică. Noțiunea de «consumator». Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
02.04.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-500/18 Reliantco Investments LTD – Camera a patra. Noțiunea de «client obișnuit» și de «consumator» pe piețele instrumentelor financiare
02.04.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-715/17, C-718/17 și C-719/17. Prin refuzul de a se conforma mecanismului de transfer temporar al solicitanților de protecție internațională, Polonia, Ungaria și Republica Cehă nu și-au îndeplinit obligațiile care decurg din dreptul Uniunii
02.04.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-897/19 Ruska Federacija. Atunci când un stat membru trebuie să se pronunțe asupra unei cereri de extrădare formulate de un stat terț referitoare la un resortisant al unui stat al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), îi revine obligația să verifice că acel resortisant nu va fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau unor pedepse sau tratamente inumane sau degradante
02.04.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la practici comerciale neloiale, acces neautorizat la date cu caracter personal și consumatorii de credit
01.04.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Litigii: Importanța jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în asigurarea drepturilor pasagerilor în conformitate cu Regulamentul 261/2004
31.03.2020 | Ioana IVAȘCU, Ada PASCU

Întrebare preliminară cu privire la creditul de consum și o anume dobândă anuală efectivă globală
31.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 30 martie – 10 aprilie 2020
30.03.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la angajarea unui partener-cheie de audit la entitatea audiată
30.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la recunoașterea unei hotărâri judecătorești de condamnare și supravegherea executării acesteia. UPDATE: Hotărârea CJUE
27.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la repararea unui prejudiciu pentru contrafacere. UPDATE: Hotărârea CJUE
27.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la protecția jurisdicțională efectivă și posibilitatea de a utiliza în procedurile disciplinare împotriva judecătorilor probe obținute în mod ilicit (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE (inadmisibilă)
27.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la existența unei relații contractuale. UPDATE: Hotărârea CJUE (avem relație)
27.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Subliniem că numai informațiile conținute în decizia de trimitere constituie constatări de fapt
27.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-215/18 Primera Air Scandinavia. Acțiune în despăgubire promovată de un pasager împotriva operatorului efectiv de transport aerian. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
26.03.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-779/18 Mikrokasa și Revenue. Contracte de credit. Noțiunea de «cost al creditului, fără dobândă». Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
26.03.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-558/18 și C-563/18. Curtea declară inadmisibile două cereri de decizie preliminară privind măsurile adoptate în anul 2017 în Polonia de instituire a unui regim de procedură disciplinară în privința judecătorilor
26.03.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-66/19 JC/Kreissparkasse Saarlouis. Contractele de credit pentru consumatori trebuie să menţioneze într-un mod clar şi concis modalităţile de calcul al termenului de retragere
26.03.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o societate legată organic în cadrul unui grup fiscal unic în scopuri TVA
26.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Mai ales procurorilor europeni delegați (cei de la nivel național) ar trebui să li se ofere o pregătire adecvată în Carta DFUE, precum ea a fost interpretată în jurisprudența CJUE
25.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o întreprindere de muncă temporară
24.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

A fost numit un nou avocat general la CJUE. UPDATE: Intrare în funcție
23.03.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 23 martie – 3 aprilie 2020. Ultimele măsuri împotriva Coronavirus
23.03.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la păstrarea datelor impusă prestatorilor de servicii publice de comunicații electronice
23.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la confiscarea aplicată terților și prezumția de nevinovăție (Directiva 2014/42/UE). UPDATE: Hotărârea CJUE
20.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la o cale de atac efectivă. UPDATE: Hotărârea CJUE
20.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la cererea de azil și acordarea statutului de refugiat într-un alt stat membru UE. UPDATE: Concluzii AG
20.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la procesarea produselor alimentare ecologice/biologice
20.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-81/19 Banca Transilvania. Credit acordat în monedă străină. Clauza referitoare la cursul de schimb. Concluziile avocatului general Kokott
19.03.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-103/18 și C-429/18. Statele membre nu pot exclude din noțiunea de „raporturi de muncă pe durată determinată succesive” situația unui lucrător care ocupă în mod permanent, în temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor în lipsa unei proceduri de concurs, raportul său de muncă fiind astfel prelungit în mod implicit din an în an
19.03.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

CJUE. C-234/18. Dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să prevadă proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infracțiuni
19.03.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la dreptul direct la dobânzi moratorii ce trebuie acordate de către fisc
19.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Litigation: The importance of the Court of Justice of the European Union Practice in Ensuring Passenger Rights in Accordance with Regulation 261/2004
18.03.2020 | Ioana IVAȘCU, Ada PASCU

Întrebare preliminară cu privire la achizițiile publice și hotărârea Delta Antrepriză de Construcţii și Montaj 93 (printre altele)
18.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la competența prim-ministrului în procesul de numire a membrilor sistemului judiciar
17.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la clasificarea tarifară a unui produs pentru pisici
16.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Diferența dintre abuz fiscal și evaziune fiscală
16.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T-352/19 și T-353/19. Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss. Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
15.03.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o nouă compensație ce ar putea fi oferită unui pasager aerian. UPDATE: Hotărârea CJUE (avem o nouă compensație)
13.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la un anume contract de servicii de transport (protecția consumatorilor). UPDATE: Hotărârea CJUE (avem drept de retragere)
13.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL