Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
DezbateriCărţiProfesionişti
JURIDICE

Comisia Europeană sesizează CJUE ref. nerespectarea Directivei privind mărcile de către România
02.07.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-835/18. Directiva TVA – Corectare a facturii – Rambursarea impozitului plătit fără a fi datorat – Neutralitate fiscală
02.07.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-231/19. Directiva TVA – Scutiri – Prestație unică utilizată pentru gestionarea fondurilor comune de plasament și a altor fonduri. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la elementele de siguranță ale unui ambajal exterior și închiderea artificială a piețelor (medicamente)
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Parchetul din Plovdiv, care invocă în observațiile sale aceeași hotărâre, citează în susținerea tezei sale privind validitatea confiscării o altă hotărâre ulterioară a Curții EDO
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la activarea lui ne bis in idem în materia concurenței
01.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la obligația de informare și condițiile generale. UPDATE: Hotărârea CJUE
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la confiscare în cazul unei anume infracțiuni (Uniunea vamală). UPDATE: Concluzii AG (dreptul UE s-ar opune)
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la eroarea de interpretare atât a autorității fiscale, cât și a furnizorului și comerciantului
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 29 iunie – 10 iulie 2020
29.06.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Ungaria a atacat pe rolul CJUE o rezoluție a Parlamentului European referitoare la existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea (Marea Cameră)
29.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T-295/19, Klymenko/Consiliul. Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina. Înghețare a fondurilor. Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Menținerea numelui reclamantului pe listă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

T-651/19. Marcă a Uniunii Europene. Cerere de înregistrare a mărcii figurative Credit24. Motiv absolut de refuz. Caracter descriptiv. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

TUE. T-114/19, Pavel/EUIPO – bugatti (B). Marcă figurativă a Uniunii Europene „B”. Nulitate. Marcă figurativă internațională anterioară „b”. Risc de confuzie. Anulare parțială. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la refuzul dreptului de deducere TVA, sarcina probei și persoana concretă
26.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-380/19. Protecția consumatorului. Soluționarea alternativă a litigiilor. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-24/19. Un ordin și o circulară care stabilesc condițiile generale pentru eliberarea unor certificate de urbanism în scopul instalării și al exploatării de turbine eoliene trebuie să facă ele însele obiectul unei evaluări ecologice prealabile. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-762/18. Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-36/20. Autoritățile jurisdicționale care trebuie să se pronunțe cu privire la plasarea în detenție a unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală pot primi o cerere de protecție internațională și trebuie să informeze persoana interesată cu privire la modalitățile concrete de depunere a unei astfel de cereri
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE în cauza Vodafone: sumele percepute pentru rezilierea anticipată a contractelor sunt purtătoare de TVA
24.06.2020 | Victoria DOBRE, Silvana BALEA

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la condițiile meteorologice, prognozele pentru următoarele ore și exonerarea transportatorului aerian
24.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Jurisprudența CJUE asupra arbitrajului comercial privat. Hotărârea Achmea C-284 vs. Slovacia
23.06.2020 | Marin VOICU

Întrebare preliminară cu privire la atingerea încrederii pe care justiția trebuie să o inspire într-o societate democratică (protecția consumatorului de credit)
23.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În ceea ce privește împrejurarea invocată de Republica Federală Germania potrivit căreia nu ar mai fi posibilă remedierea pretinsei atingeri aduse reputației și credibilității Uniunii, …
23.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la practica unei autorități fiscale contrară unei interpretări a unei autorități fiscale dintr-un alt stat membru (printre altele). UPDATE: hotărârea CJUE (importantă și pentru România)
22.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la acțiunile prin care se urmărește să interzică unui alt proprietar de apartament să modifice, arbitrar și fără acordul celorlalți coproprietari, bunul său imobil. UPDATE: Concluzii AG
22.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la timpul de lucru și formarea profesională la sediul prestatorului de servicii de formare (Curtea de Apel Iași)
22.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-639/18 Sparkasse Südholstein. Comercializarea la distanță a serviciilor financiare. Act adițional la un contract de împrumut de modificare a ratei dobânzii stabilite inițial. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
18.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-78/18. Restricțiile impuse de Ungaria finanțării organizațiilor civile de către persoane stabilite în afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
18.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-754/18. Un membru de familie al unui cetățean al Uniunii care nu are cetățenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de ședere permanentă este scutit de obligația de a obține o viză pentru a intra pe teritoriul statelor membre
18.06.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Decizie majoră a CJUE cu privire la dreptul de deducere a TVA. Așteptăm conformarea la nivel național
18.06.2020 | Vlad BOERIU

Întrebare preliminară cu privire la obiectivul (național) de moralizare a achizițiilor publice. UPDATE: Hotărârea CJUE (foarte importantă și pentru România)
18.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la condițiile pentru dobândirea proprietății asupra terenurilor agricole în cazul persoanelor juridice din UE. UPDATE: Hotărârea CJUE
18.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la concedierea colectivă și perioada de referință (mod de calcul). UPDATE: Concluzii AG
18.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la atribuția de a numi și de a revoca președintele ANRE (Președintele Slovaciei). UPDATE: Dreptul UE nu se opune (în principiu doar)
18.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare (mai ales când avem un singur operator)
17.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 15-26 iunie 2020
15.06.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o cantitate totală de peste 125 de grame de caviar de la speciile de sturion
15.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la cursul de schimb stabilit de o bancă (printre altele)
12.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-242/19, CHEP Equipment Pooling NV. Transfer de bunuri mobile în interiorul Uniunii Europene în vederea unei prestări de servicii. Dreptul la rambursarea TVA-ului
11.06.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

CJUE. C-206/19 KOB. Libertatea de stabilire și libera circulație a capitalurilor. Discriminare directă pe motiv de cetățenie sau naționalitate. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-19/19 Pantochim. Creanță fiscală a statului membru solicitant recuperată de statul membru solicitat. Compensare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-88/19. Protecția riguroasă a anumitor specii de animale prevăzută de Directiva habitate cuprinde și specimenele care părăsesc habitatul lor natural și se regăsesc în zone de așezări omenești
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-786/18. Întreprinderile farmaceutice nu pot distribui în mod gratuit farmaciștilor mostre de medicamente care se eliberează numai pe bază de prescripție
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-581/18. Interzicerea generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu poate fi invocată pentru contestarea unei clauze, cuprinsă într-un contract încheiat între un fabricant de dispozitive medicale și o companie de asigurări, care limitează din punct de vedere teritorial acoperirea asigurării de răspundere civilă
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-74/19. Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „împrejurare excepțională” care poate exonera operatorul de transport de obligația sa de compensare pentru anularea sau întârzierea prelungită a zborului în cauză sau a unui zbor următor operat de el însuși cu aceeași aeronavă
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-262/18 și C-271/18. Curtea confirmă decizia Comisiei potrivit căreia organismele de asigurări de sănătate care își desfășoară activitatea sub controlul statului slovac nu intră sub incidența normelor dreptului Uniunii în materie de ajutoare de stat
11.06.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la concediul pentru creșterea copilului
10.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la dreptul de a depune o plângere pe rolul ANRE din Olanda. UPDATE: Concluzii AG (am avea dreptul)
10.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la nulitatea expresă a actului administrativ fiscal și dreptul la apărare. UPDATE: Hotărârea CJUE
10.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL