Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

Șase noi membri ai Curții de Conturi Europene
26.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti. Colectarea sistematică a datelor biometrice și genetice ale oricărei persoane urmărite penal în scopul înregistrării lor de către poliție este contrară cerinței de a asigura o protecție sporită în privința prelucrării datelor cu caracter personal sensibile
26.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-817/21 | Inspecția Judiciară. Organe de cercetare disciplinară a magistraților: potrivit avocatului general Collins, dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care încredințează inspectorului-șef adjunct sarcina de a supraveghea examinarea sesizărilor formulate împotriva inspectorului-șef
26.01.2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-163/21 | De Capitani/Consiliul. Consiliul trebuie să acorde accesul la documentele întocmite în cadrul grupurilor sale de lucru privind procedura legislativă având ca obiect modificarea Directivei privind situațiile financiare anuale
25.01.2023 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 23 ianuarie – 3 februarie 2023
23.01.2023 | JURIDICE.ro

TUE anulează o decizie a Comisiei Europene prin care aplicase statului român corecții financiare de peste 18,7 milioane de euro
18.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-632/20 P | Spania/Comisia. Curtea anulează decizia Comisiei prin care s-a admis participarea Kosovo la Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
17.01.2023 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

Newsletter CJUE / 16-27 ianuarie 2023
16.01.2023 | JURIDICE.ro

13 februarie 2023: Timpul începe să curgă împotriva avocatului [dezb.]
15.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-395/21 | D.V. O clauză dintr-un contract de prestări de servicii juridice încheiat între un avocat și un consumator prin care se stabilește prețul pe baza unui tarif orar, fără a cuprinde alte precizări, nu îndeplinește cerința de a fi clară și inteligibilă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
12.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-702/20 | DOBELES HES și C-17/21 | GM. Instituirea ca atare a unui ajutor de stat nu poate decurge dintr-o decizie jurisdicțională. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
12.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-719/21 P | Jouvin/Comisia. Recurs. Dreptul concurenței. Înțelegeri. Articolul 101 TFUE. Plângere adresată Comisiei Europene. Decizie a Comisiei de respingere a plângerii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
12.01.2023 | JURIDICE.ro

Reprezentanții statelor membre numesc un judecător în cadrul TUE
12.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-356/21 | TP. Orientarea sexuală nu poate fi un motiv de refuz al încheierii unui contract cu un lucrător care desfășoară o activitate nesalariată
12.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-154/21 | Österreichische Post. Orice persoană are dreptul să știe cui i-au fost comunicate datele sale personale
12.01.2023 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București decide sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene într-un dosar privind taxarea serviciilor de videochat din perspectiva TVA
10.01.2023 | Alina MUȘAT

CJUE. Cauzelor preliminare anonimizate introduse începând de la 1 ianuarie 2023 li se va atribui un nume fictiv
09.01.2023 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 9-20 ianuarie 2023
09.01.2023 | JURIDICE.ro

Dreptul achizițiilor publice. Vol. 1. Ed. 3 | Monica Amalia Rațiu
04.01.2023 | Luiza MOISESCUEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

CJUE. C‑392/21. Angajații care lucrează la monitor trebuie să primească sau să li se deconteze contravaloarea ochelarilor de vedere
03.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-115/21 P | Junqueras i Vies / Parlement. Recurs. Membri ai Parlamentului European. Pierdere a condiției privind eligibilitatea ca urmare a unei condamnări penale. Anunț privind existența unui loc vacant al unui deputat european. Acțiune în anulare. Inadmisibilitate. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Marea Cameră. C-61/21 | Ministre de la Transition écologique și Premier ministre. Trimitere preliminară. Calitatea aerului înconjurător. Valori‑limită pentru protecția sănătății umane, Răspunderea statului. Dreptul Uniunii nu conferă drepturi individuale particularilor pentru repararea prejudiciilor. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-237/21 | Generalstaatsanwaltschaft München. Extrădarea unui cetățean al Uniunii către un stat terț în vederea executării unei pedepse poate fi justificată pentru evitarea riscului de impunitate. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-530/20 | EUROAPTIEKA. Legislația letonă care interzice publicitatea pentru medicamente axată pe prețuri, pe oferte promoționale sau pe vânzări combinate de medicamente și alte produse este compatibilă cu dreptul Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22.12.2022 | JURIDICE.ro

CJEU. C-83/21 | Airbnb Ireland and Airbnb Payments UK. Short-term property rentals: EU law does not preclude the requirement to collect information or to withhold tax under a national tax regime
22.12.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-260/21 | E. Breuninger/Comisia și T-306/21 | Falke/Comisia. Tribunalul respinge acțiunile formulate de întreprinderile Breuninger și Falke împotriva deciziei Comisiei de aprobare a ajutoarelor acordate de Germania întreprinderilor care au suferit, în contextul pandemiei de COVID-19, o pierdere de cel puțin 30% din cifra lor de afaceri
21.12.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-525/21 | E. Breuninger/Comisia. Tribunalul respinge ca inadmisibilă acțiunea formulată de întreprinderea de comerț cu amănuntul Breuninger împotriva deciziei Comisiei de aprobare a ajutoarelor acordate de Germania prin care se urmărește compensarea pierderilor suferite ca urmare a crizei provocate de COVID-19
21.12.2022 | JURIDICE.ro

Oligarhii ruşi au intentat procese la CJUE împotriva sancţiunilor UE
19.12.2022 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 19-30 decembrie 2022
19.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE atribuie în mod oficial noi denumiri ultimelor părți ale complexului său imobiliar: Comenius, Montesquieu, Rocca și Themis
19.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-204/21 | Comisia/Polonia (Independența și viața privată a judecătorilor). Potrivit avocatului general Collins, legea poloneză care modifică normele referitoare la organizarea instanțelor poloneze de drept comun și la Curtea Supremă a Poloniei încalcă dreptul Uniunii
15.12.2022 | JURIDICE.roFORTINET
PORTALEX
SMARTBILL
Codul muncii
 

CJUE. C-311/21 | TimePartner Personalmanagement. O convenție colectivă care micșorează remunerația lucrătorilor care își desfășoară activitatea prin agent de muncă temporară față de lucrătorii recrutați direct trebuie să prevadă avantaje compensatorii
15.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-124/21 P | International Skating Union/Comisia. Avocatul general Rantos propune anularea hotărârii Tribunalului care confirmase caracterul anticoncurențial al normelor Uniunii Internaționale de Patinaj
15.12.2022 | JURIDICE.ro

Marian Enache și Benke Károly au reprezentat CCR la manifestare dedicată celebrării a 70 de ani de la înființarea CJUE
15.12.2022 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 12-23 decembrie 2022
12.12.2022 | JURIDICE.ro

1952-2022: a brief overview of the history of the Court of Justice of the European Union
08.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies și alții. Combaterea planificării fiscale agresive: obligația avocaților de a le notifica intermediarilor implicați într-o asemenea planificare obligațiile lor de raportare încalcă secretul profesional al avocaților
08.12.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-460/20 | Google. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitatˮ): operatorul motorului de căutare trebuie să dezindexeze informațiile care figurează în conținutul indexat atunci când solicitantul dovedește că sunt vădit inexacte
08.12.2022 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 5-16 decembrie 2022
05.12.2022 | JURIDICE.ro

1952-2022: Forum extraordinar al magistraților cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Curții de Justiție a Uniunii Europene
02.12.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-101/18 | Austria/Comisia. Construirea de noi reactoare nucleare: Tribunalul respinge acțiunea formulată de Austria prin care se contestă ajutorul maghiar pentru investiții aprobat de Comisie
30.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-302/21 | Banco Cetelem. Trimitere preliminară. Litigiu pendinte formal în fața instanței de trimitere ca urmare a suspendării cauzei în scopul unei întrebări preliminare. Nepronunțare asupra fondului. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
24.11.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-279/20, T-288/20 și T-283/20 | CWS Powder Coatings și alții/Comisia. Tribunalul anulează regulamentul delegat al Comisiei din 2019 în ceea ce privește clasificarea și etichetarea armonizate ale dioxidului de titan ca substanță cancerigenă prin inhalare sub anumite forme de pulbere
23.11.2022 | JURIDICE.roUcraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Arbitraj
Interviuri
 

CJUE. C-69/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Un resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă nu poate fi îndepărtat dacă, în lipsa unui tratament adecvat în țara de destinație, ar risca să fie supus acolo unei creșteri rapide, semnificative și iremediabile a durerii legate de această boală
22.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-37/20 | Luxembourg Business Registers și C-601/20 | Sovim. Directiva privind combaterea spălării banilor: dispoziția care prevede ca informațiile ce privesc beneficiarii reali ai entităților corporative înregistrate pe teritoriul statelor membre să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg este nevalidă
22.11.2022 | JURIDICE.ro

Protecția jurisdicțională a principiului Ne bis in idem în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene
22.11.2022 | Radu CANȚĂR

TUE. Cauze de nulitate rezultate din deceptivitate
22.11.2022 | Laurențiu MODORAN

CJUE. Raportul anual 2021
21.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 21 noiembrie – 2 decembrie 2022
21.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-54/21 ANTEA POLSKA și alții. Trimitere preliminară – Achiziții publice – Directiva 2014/24/UE – Principii aplicabile achizițiilor – Drept de acces la substanța informațiilor transmise de ofertanți – Dreptul la o cale de atac efectivă – Remediu în caz de încălcare a acestui drept din cauza refuzului de a acorda accesul la informații neconfidențiale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
17.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-243/21 – TOYA. Trimitere preliminară – Telecomunicații – Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul) – Directiva 2014/61/UE – Competența autorității naționale de reglementare de a impune condiții de reglementare ex ante privind accesul la infrastructura fizică a unui operator de rețea care nu deține o putere semnificativă pe piață. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
17.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-54/21 | ANTEA POLSKA și alții. Protecția confidențialității în domeniul atribuirii contractelor de achiziții publice trebuie pusă în balanță cu cerințele transparenței și protecției jurisdicționale efective
17.11.2022 | JURIDICE.ro

TUE. Desene și modele industriale. Definiție caracter individual
16.11.2022 | Laurențiu MODORANWoman in Law
Romanian Lawyers Week
JURIDICE NEXT
JURIDICE Vizual
 

CJUE. C-646/20 – Marea Cameră – Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Trimitere preliminară – Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
15.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 14-25 noiembrie 2022
15.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-414/21 | VP Capital. Trimitere preliminară. Libertatea de stabilire. Articolul 49 TFUE. Transferul sediului social al unei societăți într-un alt stat membru decât cel în care a fost constituită. Caracter comparabil al situațiilor. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
10.11.2022 | JURIDICE.ro

TUE. Buna-credință. Falsă relație de moștenire
10.11.2022 | Laurențiu MODORAN

TUE. T-158/21. Tribunalul confirmă Comunicarea Comisiei prin care a refuzat să întreprindă acțiunile solicitate în inițiativa cetățenească europeană intitulată „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
09.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-885/19 P | Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia și C-898/19 P | Irlanda/Comisia. Tax rulings: Curtea statuează că Tribunalul a confirmat în mod eronat cadrul de referință reținut de Comisie pentru aplicarea principiului concurenței depline în privința societăților integrate în Luxemburg, omițând să țină seama de normele specifice care pun în aplicare acest principiu în acest stat membru
08.11.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-704/20 și C-39/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Instanța națională este obligată să verifice din proprie inițiativă legalitatea unei măsuri de luare în custodie publică dispuse în privința unui resortisant străin aflat în situație de ședere ilegală sau a unui solicitant de azil
08.11.2022 | JURIDICE.ro

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro