CJUE. C-320/21 P și C-321/21 P –  Ryanair/Comisia. Ajutor de stat acordat SAS în timpul pandemiei de COVID-19: Curtea de Justiție respinge definitiv acțiunile Ryanair privind garanțiile de împrumut instituite de Suedia și Danemarca. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-470/21 | La Quadrature du Net și alții. Avocatul general Szpunar: păstrarea și accesul la datele de identitate civilă corelate cu adresa IP utilizată ar trebui să fie permise în cazul în care aceste date constituie singurul mijloc de investigare ce permite identificarea autorilor infracțiunilor săvârșite exclusiv pe internet
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-172/21 | Valve Corporation/Comisia. Jocuri video online: Tribunalul confirmă că geoblocarea unor chei de activare pentru platforma Steam a încălcat dreptul Uniunii în domeniul concurenței
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-210/22 | Stappert Deutschland. Mărfuri în producerea cărora intervin mai multe țări sau teritorii – Noțiunea de «profil tubular». Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-139/22 | mBank. Registrul național al clauzelor din condițiile generale declarate ilicite. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-143/22 | ADDE și alții. Reintroducerea controlului la frontierele interne: Directiva privind returnarea se aplică oricărui resortisant al unei țări terțe care intră pe teritoriul unui stat membru fără a îndeplini condițiile de intrare, de ședere sau de reședință. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-466/21 P | Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa. Ajutor de exploatare acordat de Germania aeroportului Frankfurt Hahn. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 14 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-820/21 | Vinal. Trimitere preliminară. Retragerea unei licențe de exploatare a unui antrepozit fiscal în cazul unei încălcări a regimului accizelor. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 14 septembrie 2023 | JURIDICE.ro 1 comentariu

CJUE. C-115/22 | NADA și alții. Antidoping și protecția datelor: Avocata generală Ćapeta consideră că o autoritate națională antidoping care publică pe internet date cu caracter personal ale unui sportiv profesionist dopat nu încalcă RGPD
14 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-83/22 | Tuk Tuk Travel. Rezilierea pachetului de servicii de călătorie în circumstanțe extraordinare: o instanță națională poate, în anumite condiții, să îl informeze din oficiu pe călător cu privire la dreptul său de reziliere gratuită
14 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-65/18 RENV | Venezuela/Consiliul. Tribunalul respinge acțiunea Venezuelei împotriva măsurilor restrictive ale Uniunii
13 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-209/22 | Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Măsură coercitivă de percheziție corporală și de punere sub sechestru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-216/21 | Asociația „Forumul Judecătorilor din România”. Statul de drept în România: promovarea judecătorilor la o instanță superioară, întemeiată pe o evaluare a activității și a conduitei lor de către membri ai acestei instanțe, este compatibilă cu dreptul Uniunii
 7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-137/21 | Parlamentul/Comisia. Comisia nu era obligată să suspende exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții SUA din cauza lipsei de reciprocitate în materie. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-689/21 | Udlændinge- og Integrationsministeriet. Danemarca poate condiționa menținerea cetățeniei daneze de existența unui element de legătură efectivă cu această țară
5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

4 septembrie 2023: O nouă lege (penală) mai favorabilă: Dreptul Uniunii (CJUE. C-107/23 PPU | Lin. Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: normele naționale privind prescripția în materie penală trebuie să permită o prevenire și o reprimare efective) [dezb.] VIDEO
 4 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Hotărârea CJCE din 8 aprilie 1976, Gabrielle Defrenne contra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Cauza C-43/75 aka Defrenne contra SABENA: „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex feminin și lucrătorii de sex masculin”
 9 august 2023 | Rebecca DUNCA

Vizită la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
 9 august 2023 | Paul IACOB

Hotărârea CJUE din 24 iulie 2023. Teaser pentru un recurs la viitor
 8 august 2023 | Octavian POPESCU

Despre Decizia C-107/23 din 24 iulie 2023 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția răspunderii penale
 8 august 2023 | Cătălin ONCESCU

Decizia CJUE privind prescripția: între mit și realitate
 28 iulie 2023 | Vasile ȚURCAN 2 comentarii

CJUE. C-107/23 PPU | Lin. Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: normele naționale privind prescripția în materie penală trebuie să permită o prevenire și o reprimare efective. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 24 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Târgu-Mureş (România) în data de 8 aprilie 2022 – Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD / Consiliul Judeţean Suceava e.a. (Cauza C-252/22)
 18 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Operatori de turism vs. consumatori. Forța majoră nu este un motiv suficient pentru a fi preferați operatorii economici
 17 iulie 2023 | Cristian RADU

CJUE. Marea Cameră – Cauzele conexate C-615/20 și C-671/20 YP și alții (Ridicarea imunității și suspendarea unui judecător). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-136/22 P, D & A Pharma/EMA. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. Cauzele conexate C-73/22 P și C-77/22 P – Grupa Azoty și alții/Comisia. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-265/22 – Banco Santander (Referire la un indice oficial). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-87/22 – TT (Deplasarea ilicită a copilului). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-35/22 – Cajasur Banco. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. Concluziile avocatului general în cauza C-261/22 | GN (Motiv de refuz bazat pe interesul superior al copilului)
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. Concluziile avocatului general în cauza C-382/21 P | EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann
 13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-8/21 | IFIC Holding/Comisia. Tribunalul confirmă deciziile Comisiei prin care Clearstream Banking AG este autorizată să se conformeze sancțiunilor americane aplicate Iranului
12 iulie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-34/22 | Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses și alții/Comisia. Cererile de înregistrare a denumirilor ca IGP-uri: Comisia nu este obligată să respecte evaluarea prealabilă a autorităților naționale
12 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Autoritățile de concurență pot constata existența unor încălcări din sfera protecției datelor cu caracter personal
 11 iulie 2023 | Daniel VINEREAN, Sonia VOINESCU

CJUE. C-462/22 | BM. Reședința reclamantului în materie de divorț. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 6 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-122/22 P | Dyson și alții/Comisia. Avocata generală Ćapeta: încălcarea de către Comisie a Directivei privind etichetarea energetică prin adoptarea testului cu sacul gol pentru aspiratoare este suficient de gravă
6 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-510/21 | Austrian Airlines. Accidente la bordul unui avion: răspunderea obiectivă a companiilor de transport aerian prevăzută de Convenția de la Montreal acoperă și primul ajutor acordat în mod inadecvat la bordul aeronavei
6 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-8/22, C-663/21 și C-402/22. Revocarea și refuzul statutului de refugiat: Curtea de Justiție precizează condițiile de adoptare a unei astfel de măsuri în privința resortisantului unei țări terțe condamnat pentru o infracțiune
6 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Judecătorii din Polonia verifică standardele de independență și imparțialitate ale judecătorilor din Olanda
 5 iulie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-252/21 | Meta Platforms și alții (Condiții generale de utilizare a unei rețele sociale). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 4 iulie 2023 | JURIDICE.ro

O decizie CJUE aduce clarificări în problematica controversată a sediilor fixe pentru TVA care poate genera plata unor obligații fiscale semnificative
 3 iulie 2023 | Ana-Maria IORDACHE, Inge ABDULCAIR

CJUE. C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden. Potrivit avocatei generale Medina, obligativitatea colectării și stocării de amprente digitale pe cărțile de identitate este validă
 29 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Jurisprudența Breyer – o reafirmare nuanțată
 23 iunie 2023 | Monica IANCU, Andra GHEORGHE, Alina ZAHARIA

CJUE. C-823/21 | Comisia/Ungaria. Declarație de intenție prealabilă unei cereri de azil. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 22 iunie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-711/21 și C-712/21 | Statul belgian. Elemente ulterioare decizie de returnare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 22 iunie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-281/22 | G. K. și alții. Investigațiile transfrontaliere efectuate de EPPO: avocata generală Ćapeta recomandă Curții să se pronunțe în sensul că acel control jurisdicțional efectuat în statul membru al procurorului european delegat asistent ar trebui să se limiteze doar la aspecte procedurale
22 iunie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-660/21 | K.B. și F.S. Protecția drepturilor fundamentale: dreptul UE nu se opune, în principiu, interdicției ca instanța națională să invoce din oficiu o încălcare a obligației de a informa prompt un suspect cu privire la dreptul său de a păstra tăcerea
22 iunie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-628/22 | Repasi/Comisia. Taxonomie: Tribunalul respinge ca inadmisibilă acțiunea unui deputat european împotriva Regulamentului Comisiei privind caracterul durabil al anumitor activități economice legate de gazele fosile și de energia nucleară
21 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 19-30 iunie 2023
19 iunie 2023 | JURIDICE.ro