Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

Tribunalul Uniunii Europene. Desene și modele industriale. Definiție utilizator avizat
29.09.2022 | Laurențiu MODORAN

CJUE. Newsletter / 26 septembrie 2022 – 7 octombrie 2022
28.09.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-174/21, Agrofert/Parlamentul. Decizia Parlamentului de a refuza accesul la două documente referitoare la ancheta împotriva fostului prim-ministru ceh pentru deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese este validă
28.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-538/20, W. Deducerea pierderilor definitive suferite de o sucursală cu un sediu permanent nerezident. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
23.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-335/21, Vicente. Acțiune în plata onorariilor de avocat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
23.09.2022 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) 2022/991 privind noul mandat al Europol. UPDATE: AEPD solicită CJUE să anuleze două dispoziții ref. prelucrarea datelor cu caracter personal
22.09.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CJUE. C-159/21 | Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság și alții. Retragere a protecției internaționale ca urmare a unei atingeri aduse securității naționale: dreptul Uniunii se opune reglementării maghiare potrivit căreia persoana în cauză sau reprezentantul său nu pot avea acces la dosar decât a posteriori, pe baza unei autorizații și fără să li se comunice motivele pe care se întemeiază decizia
22.09.2022 | JURIDICE.ro

CJEU. C-252/21 | Meta Platforms and Others (General terms of use of a social network). According to Advocate General Rantos, a competition authority may, in exercising its powers, take account of the compatibility of a commercial practice with the General Data Protection Regulation
20.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-339/20 | VD și C-397/20 | SR. Păstrarea generalizată și nediferențiată de către operatorii de servicii de comunicații electronice a datelor de transfer un an de la data înregistrării nu este permisă, cu titlu preventiv, în vederea combaterii infracțiunilor de abuz de piață, dintre care fac parte utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate
20.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-793/19 | SpaceNet și C-794/19 | Telekom Deutschland. Curtea de Justiție confirmă că dreptul Uniunii se opune unei păstrări generalizate și nediferențiate a datelor de transfer și a datelor de localizare, cu excepția cazurilor de amenințare gravă pentru securitatea națională
20.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 19-30 septembrie 2022
19.09.2022 | JURIDICE.ro

Marc Van der Woude este reales președinte al TUE
16.09.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Savvas Papasavvas este reales vicepreședinte al TUE
16.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-416/21, J. Sch. Omnibusunternehmen și K. Reisen. Trimitere preliminară – Achiziții publice – Directiva 2014/24/UE – Motive facultative de excludere – Directiva 2014/25/UE – Principiile proporționalității și egalității de tratament a ofertanților – Articolul 101 TFUE. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
15.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-227/21 – HA.EN. Trimitere preliminară – TVA – Directiva 2006/112/CE – Refuzarea dreptului de deducere cumpărătorului pentru motivul că acesta avea sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de dificultățile vânzătorului de a plăti TVA-ul datorat în aval – Fraudă și abuz de drept – Condiții. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
15.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-675/20 P, Brown/Comisia și Consiliul. Recurs – Funcționar al UE resortisant al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – Retragerea Regatului Unit din Uniune – Dobândirea de către acest funcționar al Uniunii a cetățeniei statului pe teritoriul căruia se află locul său de repartizare – Retragerea dreptului la plata indemnizației de expatriere. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
15.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-669/20, Veridos. Trimitere preliminară – Directiva 2009/81/CE – Coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii – Obligația de a verifica existența unei oferte anormal de scăzute. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
15.09.2022 | JURIDICE.ro

Reînnoirea parțială și intrarea în funcție a nouă noi membri ai CJUE. Ședința solemnă / 15 septembrie 2022
15.09.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CJEU. T-604/18, Google and Alphabet v Commission (Google Android). The General Court largely confirms the Commission’s decision that Google imposed unlawful restrictions on manufacturers of Android mobile devices and mobile network operators in order to consolidate the dominant position of its search engine
14.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 12-23 septembrie 2022
13.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-45/21 – Banka Slovenije. Trimitere preliminară – Sistemul European al Băncilor Centrale – Bancă centrală națională – Directiva 2001/24/CE – Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit – Repararea prejudiciilor care rezultă din adoptarea măsurilor de reorganizare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
13.09.2022 | JURIDICE.ro

Noile valori ale Uniunii Europene ”adăugate” (”adiacente”) la articolul 2-TUE: (1) ”Protecția Bugetului și a intereselor financiare de către Instituțiile UE și (2) ”Egalitatea de gen”. Rapoartele anuale ale Curții de Conturi a UE. Sinteză 2014-2020
13.09.2022 | Marin VOICU

CJUE. C-659/20 – Ministerstvo životního prostředí (Perroquets Ara hyacinthe). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
09.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-80/21 D.B.P. (Crédit ipotecar exprimat într-o monedă străină). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
09.09.2022 | JURIDICE.roFORTINET
Porsche

Servicii  J

CJUE. C-399/21 – IRnova. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
08.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Locul nașterii datoriei fiscale – II). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
08.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-624/20 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura dreptului de ședere obținut în temeiul articolului 20 TFUE). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
08.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-80/21-C 82/21 | D.B.P. și alții. Împrumuturi exprimate în monedă străină
08.09.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-356/21 | TP. Orientarea sexuală nu este motiv de refuz la încheierea unui contract. Concluziile avocatului general
08.09.2022 | JURIDICE.ro

TUE/CJUE. Newsletter / 5-16 septembrie 2022
06.09.2022 | JURIDICE.roPORTALEX
Codul muncii

Servicii  J

Tribunalul Uniunii Europene. Bună-credință. Renume rezidual
06.09.2022 | Laurențiu MODORAN

Tribunalul General al Uniunii Europene. Notorietatea mărcii. Procedura de contestare. Coproprietate
30.08.2022 | Laurențiu MODORAN

Fișe de drept constituțional. Vol. I. Ed. 2 | Marieta Safta, Iulia Elena Nistor
29.08.2022 | Luiza MOISESCU

CJUE. Serviciile de soluţionare a daunelor furnizate de societăţi terţe în numele şi pe seama unei societăţi de asigurări nu fac parte din „serviciile prestate de consultanţi, ingineri, birourile de consultanţă, avocaţi, contabili şi alte servicii similare”
26.08.2022 | Tudor SANDU

Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cauza C-570/20. Dubla sancționare în materie fiscală. Rezerva față de limitarea inițială
23.08.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

RT France v. Consiliul Uniunii Europene
22.08.2022 | Valeriu STOICASMARTBILL
JURIDICE CORPORATE

Servicii  J

CJUE și înregistrarea în scopuri de TVA (inclusiv la taxarea inversă)
19.08.2022 | Mădălin-Irinel NICULEASA

Tribunalul General al Uniunii Europene. Dovada notorietății
10.08.2022 | Laurențiu MODORAN

CJUE. C-506/22, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Compatibilitatea cu dreptul UE a efectelor Deciziei CCR nr. 358/2022
09.08.2022 | JURIDICE.ro

D&B David și Baias SCA și PwC România în colaborare cu av. prof. dr. Radu Bufan obțin o hotărâre de referință la CJUE extrem de relevantă pentru companiile de asigurări din România. Serviciile prestate de societățile corespondente nu intră în categoria servicii prestate de consultanți, ingineri, birourile de consultanță, avocați, contabili și alte servicii similare și nici din prelucrările de date sau din furnizarea de informații, iar TVA nu este datorată în România
03.08.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-572/21, CC. Trimitere preliminară. Transfer al reședinței obișnuite a unui copil spre un stat terț. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
14.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-207/21 P, Comisia/Polonia. Recurs. Anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442. Articolul 16 alineatele (4) și (5) TUE. Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii. Aplicare ratione temporis. Reguli de vot ale Consiliului. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
14.07.2022 | JURIDICE.roJuristi
JURIDICE pentru studenti

Servicii  J

CJUE. C-436/20, ASADE. Trimitere preliminară. Articolele 49 și 56 TFUE. Situație pur internă. Servicii în cadrul pieței interne. Directiva 2006/123/CE. Domeniu de aplicare. Directiva 2014/24/UE. Noțiunea de «contracte de achiziții publice». Prestație de servicii sociale de asistență personală. Acorduri de acțiune concertată cu entități private de inițiativă socială. Excluderea operatorilor care urmăresc un scop lucrativ. Locul stabilirii entității drept criteriu de selecție. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
14.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Stabilirea sediului EMA și al ELA: competența de a decide în această privință aparține legiuitorului Uniunii, iar nu statelor membre
14.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Un software instalat pe vehicule diesel, ce reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în cazul unor temperaturi normale în cea mai mare parte a anului, constituie un dispozitiv de manipulare interzis
14.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-348/20 P, Nord Stream 2/Parlamentul și Consiliul. Curtea declară parțial admisibilă acțiunea formulată de Nord Stream 2 AG împotriva directivei prin care anumite norme pentru piața internă în sectorul gazelor naturale sunt extinse în privința conductelor care provin din țări terțe
12.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 11-22 iulie 2022
11.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-7/21, LKW WALTER. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie civilă. Notificarea sau comunicarea actelor. Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
07.07.2022 | JURIDICE.roComunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Dezbateri juridice

Servicii  J

CJUE. C-261/21, F. Hoffmann-La Roche și alții. Trimitere preliminară. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE. Obligația statelor membre de a stabili căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-83/21, Airbnb Ireland și Airbnb Payments UK. Regimul fiscal al închirierilor pe termen scurt care stabilește obligații în sarcina intermediarilor imobiliari: libera prestare a serviciilor nu se opune obligației de colectare și de comunicare a informațiilor și nici obligației de reținere la sursă a impozitului
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-576/20, Pensionsversicherungsanstalt. Perioadele de creștere a copilului realizate în alte state membre trebuie luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 4-15 iulie 2022
05.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-99/21 P, Danske Slagtermestre/Comisia. Ajutoare de stat. Regim privind contribuțiile pentru colectarea apelor uzate. Calitate procesuală activă. Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE. Act normativ care nu presupune măsuri de executare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-105/21, Spetsializirana prokuratura. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Dreptul la o cale de atac jurisdicțională efectivă. Principiile echivalenței și încrederii reciproce. Condițiile de emitere a unui MEA. Supremația dreptului Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.roInterviuri
VIDEO JURIDICE

Servicii  J

CJUE. C-149/21 P, Fakro/Comisia. Recurs. Concurență. Respingerea unei plângeri de către Comisia Europeană. Lipsa interesului Uniunii Europene. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-170/21, Profi Credit Bulgaria. Trimitere preliminară. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii. Consecințe referitoare la caracterul abuziv al unei clauze contractuale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 27 iunie – 8 iulie 2022
27.06.2022 | JURIDICE.ro

Conf. univ. dr. Marieta Safta – moderator la forumul online Courts against Courts / 6 iulie 2022
27.06.2022 | JURIDICE.ro

Aspecte jurisprudențiale cu privire la posibilitatea stabilirii de către un stat membru UE de impozite speciale pe cifra de afaceri (art. 49 și 54 TFUE, respectiv art. 401 al Directivei TVA)
23.06.2022 | Diana COJAN

TUE. T-797/19, Anglo Austrian AAB și Belegging-Maatschappij „Far-East”/BCE. Tribunalul confirmă retragerea autorizației de instituție de credit a AAB Bank
22.06.2022 | JURIDICE.roArbitraj
BizLawyer

Servicii  J


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti