Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
DezbateriCărţiProfesionişti
JURIDICE

CJUE. C-623/19 P Alfamicro/Comisia. Fonduri europene. Decizie de recuperare a unei datorii. Acord de finanțare încheiat în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) (2007-2013). Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
18.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-648/18 Hidroelectrica. Piața internă a energiei electrice. Articolul 35 TFUE – Măsură națională care impune producătorilor de energie electrică să oferteze întreaga cantitate de energie electrică disponibilă exclusiv pe o piață concurențială centralizată din statul membru în cauză
18.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Cauza C-25/17. Interpretarea noțiunii de „sistem de evidență a datelor cu caracter personal”
18.09.2020 | Ruxandra SAVA

Întrebare preliminară cu privire la un regim național de regularizare pentru bunuri de capital. UPDATE: Hotărâre CJUE (dreptul UE nu se opune)
18.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la taxarea tutunului pentru pipă cu apă. UPDATE: Hotărârea CJUE (avem acciză)
18.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la lucrări de construcție la un drum municipal în numele unui oraș (deducere TVA). UPDATE: Hotărârea CJUE (avem drept de deducere)
18.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la subrogarea lucrătorilor și dreptul concurenței (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE
18.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C‑732/18 P, PAO Rosneft Oil Company PAO și alții/Consiliul. Curtea confirmă hotărârea Tribunalului prin care a fost respinsă o acțiune împotriva măsurilor restrictive impuse unor societăți petroliere ruse aparținând grupului Rosneft în contextul crizei din Ucraina
17.09.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la șeful misiunii EULEX-KOSOVO (misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo)
17.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la Catalogul european al deșeurilor și aplicarea prioritară a unei directive în contra acestuia (transfer de deșeuri mixte între statele membre)
16.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

CJUE. C‑807/18 și C‑39/19 Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke. Curtea interpretează, pentru prima dată, regulamentul Uniunii care consacră „neutralitatea internetului”
15.09.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la situația în care unul dintre doi soți își împarte viața între două state membre, divorț și reședință obișnuită
15.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 14-25 septembrie 2020
14.09.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la dezechilibrul semnificativ și riscul valutar (printre altele)
14.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T-81/20. Klose/EUIPO (reprezentarea unui dreptunghi cu trei segmente colorate). Marcă a Uniunii Europene. Cerere de înregistrare marcă figurativă. Absența caracterului distinctiv. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
11.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Cauza C‑434/16. Peter Nowak împotriva Data Protection Commissioner. Răspunsurile scrise la un examen sunt date cu caracter personal. Interpretarea noțiunii de „orice informație”
11.09.2020 | Ruxandra SAVA

Întrebare preliminară cu privire la oferta la un preț de 0 EUR (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE (nu avem temei juridic pentru respingerea ofertei doar pentru acest motiv)
11.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la comunicarea publică a operei. UPDATE: Concluzii AG
11.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la momentul final până la care avem o încălcare a normelor privind concurența. UPDATE: Concluzii AG
11.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la acțiunea în despăgubire pentru afirmații denigratoare pe internet (locul introducerii)
11.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CJUE. C-498/19 P România/Comisia. Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Decizie a Comisiei Europene care exclude anumite cheltuieli de la finanțarea de către Uniunea Europeană
10.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-738/19 A. Directiva 93/13/CEE. Obligația de a locui și interdicția de a subînchiria bunul. Aprecierea caracterului eventual abuziv al clauzelor penale. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-98/20 mBank. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Competența instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul are domiciliul. Transferul domiciliului consumatorului după încheierea contractului și înainte de introducerea acțiunii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.09.2020 | JURIDICE.ro

Entry into office of a new Advocate General at the Court of Justice
10.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C‑392/19, VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Potrivit avocatului general Szpunar încorporarea, într-o pagină de internet, a unor opere provenind de pe alte site-uri de internet cu ajutorul unor linkuri automate (inline linking) necesită autorizația din partea titularului drepturilor asupra acestor opere
10.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-62/19, Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București. Potrivit avocatului general Szpunar, un serviciu care pune în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, clienți și șoferi de taxi, constituie un serviciu al societății informaționale 
10.09.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la o cale de atac efectivă. UPDATE: Hotărârea CJUE (dreptul UE nu se opune, cu condiția ca …)
10.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea ca răspunsul CJUE să fie diferit de cel din alte două cauze încă pendinte. UPDATE: Concluzii AG
10.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la conectarea la rețeaua de gaze a clientului final (Curtea Constituțională din Letonia)
10.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la sistemul de impozitare de marjă și operațiuni de livrare de imobile (clădiri și terenuri construibile)
08.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o instanță și noțiunea de „public” (cazul comunicării unei opere protejate). UPDATE: Concluzii AG
07.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la posibila necesitate ca durata normală a muncii de noapte a polițiștilor și a pompierilor să fie mai mică decât durata normală stabilită a serviciului de zi
07.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la modificarea automată a unui anumit tarif de roaming după 15 iunie 2017. UPDATE: Hotărârea CJUE
04.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la comportamentul neglijent al lucrătorilor hotelului pus la dispoziţie de transportatorul aerian. UPDATE: Hotărârea CJUE
04.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la decădere și dreptul la restituire (clauze abuzive). UPDATE: Concluzii AG (dreptul UE s-ar opune)
04.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la obligația instanței de a dispune ca beneficiarul ajutoarelor să plătească dobândă. UPDATE: Concluzii AG (am avea obligație)
04.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-186/19 Supreme Site Services. Efectul imunității de executare în procedura de ridicare a popriri asigurătorii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
03.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-84/19, C-222/19 și C-252/19 Profi Credit Polska. Contract de credit. Clauze contractuale care nu specifică serviciile pe care urmăresc să le remunereze. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
03.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-308/19 Consiliul Concurenței împotriva Whiteland Import Export. Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor
03.09.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la remedierea neclarităților și lacunelor din conținutul rechizitoriului
03.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 3-10 septembrie 2020
02.09.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la compensație atunci când noul zbor este programat cu 11 ore și 55 de minute mai devreme
01.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la instituirea și prelungirea stării de urgență din cauză de COVID-19, și paralizarea justiției
31.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la scutirea de impozit pe cifra de afaceri a spitalelor care nu sunt organisme de drept public
28.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la construirea unei clădiri (neterminate până la urmă) și deducerea TVAului ce nu a mai putut fi totuși dedus (cu dobânzile aferente)
27.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la punerea la dispoziție a unui lucrător temporar
26.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Aceste instanțe trebuie să analizeze din oficiu motivele de drept care rezultă dintr‑o normă imperativă a Uniunii numai în cazul în care …
26.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Cauza C-708/18. TK împotriva Asociației de Proprietari bloc M5A scara A. Supravegherea video a părților comune ale unui imobil de locuințe
25.08.2020 | Ruxandra SAVA

Întrebare preliminară cu privire la „reboxing” și importul paralel de medicamente
24.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la controlul jurisdicțional al clauzelor care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative cu caracter imperativ sau supletiv (standard mai ridicat de protecție a consumatorului de credit în franci elvețieni)
20.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL