Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

CJUE. C-205/20, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld. Detașare de lucrători: instanța națională trebuie să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea obligațiilor administrative sunt proporționale
08.03.2022 | JURIDICE.ro

Aspecte practice privind aplicarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-282/20 de către instanțele din România
08.03.2022 | Mihai MAREȘ, Alexandra ȘINC

CJUE. Newsletter / 7-18 martie 2022
07.03.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-563/20 ORLEN KolTrans – Trimitere preliminară – Transport feroviar – Directiva 2001/14/CE – Stabilirea tarifelor de utilizare a infrastructurii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
03.03.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

CJUE. C-536/20, Tiketa – Trimitere preliminară – Contracte încheiate cu consumatorii – Noțiunea de „comerciant” – Obligația de informare cu privire la contractele la distanță – Cerința de a furniza informațiile necesare într-un limbaj clar și inteligibil și pe un suport durabil. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
03.03.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Statistici judiciare 2021: în pofida pandemiei, instituția judiciară a Uniunii a putut să asigure pe deplin continuitatea activităților sale
02.03.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 28 februarie – 11 martie 2022
02.03.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-834/17 și T-540/18 United Parcel Service/Comisia și ASL Aviation Holdings și ASL (Ireland)/Comisia. Tribunalul respinge două acțiuni în despăgubire introduse de UPS și ASL Aviation Holdings
23.02.2022 | JURIDICE.roPrimatul dreptului UE – divergența jurisprudențială de fond sau conflict juridic de competență? Dialogul în forma dezbaterii reale, loiale, sincere și într-un cadru de respect reciproc – calea optimă de armonizare a jurisdicțiilor interne și europene
23.02.2022 | Marin VOICU

Pentru o altfel de CCR (partea a VI-a): Hotărârea CJUE din 22.02.2022
22.02.2022 | Cristi DANILEȚ

CJUE. C-430/21, RS. Dreptul Uniunii se opune unei norme naționale în virtutea căreia instanțele naționale nu au abilitarea să examineze conformitatea cu dreptul Uniunii a unei legislații naționale constatate ca fiind constituțională printr-o decizie a curții constituționale a statului membru respectiv
22.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-14/21 și C-15/21, Sea Watch. În opinia avocatului general Rantos, navele private care desfășoară o activitate regulată de căutare și de salvare pe mare pot face obiectul unui control de conformitate cu normele internaționale asigurat de statul portului
22.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-483/20, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Un stat membru își poate exercita facultatea de a declara inadmisibilă o cerere de protecție internațională pentru motivul că solicitantului i s-a acordat deja statutul de refugiat de către un alt stat membru
22.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-562/21 PPU și C-563/21 PPU, Openbaar Ministerie. Refuz de executare a unui mandat european de arestare: Curtea precizează criteriile care permit unei autorități judiciare de executare să aprecieze riscul eventual de încălcare a dreptului fundamental al persoanei căutate la un proces echitabil
22.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 21 februarie – 4 martie 2022
22.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-160/20, Stichting Rookpreventie Jeugd și alții. Țigarete cu filtru: metoda stabilită de ISO pentru a determina nivelurile maxime ale emisiilor de gudron, nicotină și monoxid de carbon, la care face trimitere dreptul Uniunii, este validă și este opozabilă producătorilor de țigarete
22.02.2022 | JURIDICE.roUrsula von der Leyen despre hotărârile CJUE referitoare la Regulamentul privind condiționalitatea generală
17.02.2022 | JURIDICE.ro

Măsuri de protecție a bugetului Uniunii: Plenul CJUE respinge acțiunile formulate de Ungaria și de Polonia împotriva mecanismului de condiționalitate care face ca beneficiul finanțărilor din bugetul Uniunii să depindă de respectarea de către statele membre a principiilor statului de drept
16.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 14-25 februarie 2022
16.02.2022 | JURIDICE.ro

14 februarie 2022: Curte contra Curte [dezb.] VIDEO
15.02.2022 | JURIDICE.ro

Achiziții publice: Principiul transparenței vs. dreptul la confidențialitate prin optica deciziei CJUE C-927/19
15.02.2022 | Adrian ZAMFIR

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, keynote speaker în cadrul proiectului Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe)
11.02.2022 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană sesisează CJUE în legătură cu o hotărâre pronunțată în Regatul Unit care permite executarea unei hotărâri arbitrale prin care se acordă ajutor de stat ilegal fraților Micula
09.02.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-791/19, Sped-Pro/Comisia. Tribunalul anulează decizia Comisiei de respingere a unei plângeri împotriva PKP Cargo, societate controlată de statul polonez, pentru un pretins abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor de transport feroviar de marfă din Polonia
09.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-20/21, LOT Polish Airlines – Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentele nr. 1215/2012 și nr. 261/2004. În cazul unui zbor împărțit în două sau mai multe segmente, locul de escală poate constitui locul de executare a obligației? Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
03.02.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-399/19, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisia. Tribunalul anulează decizia Comisiei de respingere a plângerii depuse de un distribuitor angro polonez
02.02.2022 | JURIDICE.roTUE. T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisia. Tribunalul respinge acțiunea împotriva deciziei Comisiei prin care deveneau obligatorii angajamentele prezentate de Gazprom pentru a aborda preocupările legate de concurență ale Comisiei referitoare la piețele naționale de aprovizionare cu gaze naturale angro în amonte în țările din Europa Centrală și de Est
02.02.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-799/17, Scania și alții/Comisia. Tribunalul respinge acțiunea formulată de Scania și menține amenda de 880,52 milioane de euro aplicată de Comisie pentru participarea sa la înțelegerea dintre constructorii de camioane
02.02.2022 | JURIDICE.ro

1 februarie 2022: CJUE-CCR. Un dialog necesar [conf.] VIDEO
02.02.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-817/19, Liga drepturilor omului. Potrivit avocatului general Pitruzzella, transferul și prelucrarea automatizată generalizată și nediferențiată a datelor din PNR sunt compatibile cu drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal
27.01.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-286/09, RENV – Intel Corporation/Comisia. Tribunalul anulează în parte decizia Comisiei prin care aplică Intel o amendă de 1,06 miliarde de euro
26.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-638/19 P, Comisia/European Food și alții. Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a constatat necompetența Comisiei de a examina, în lumina dreptului ajutoarelor de stat, despăgubirea plătită unor investitori suedezi de către România în executarea unei hotărâri arbitrale
25.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-181/20, Vysočina Wind. Curtea declară nevalidă în parte Directiva 2012/19 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, în măsura în care această directivă obligă producătorii de panouri fotovoltaice să finanțeze costurile aferente gestionării deșeurilor generate de panourile respective atunci când acestea au fost introduse pe piață la o dată anterioară celei a intrării în vigoare a directivei menționate
25.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 24 ianuarie – 4 februarie 2022
25.01.2022 | JURIDICE.ro

Reflecții pe marginea Deciziei CJUE în cauza C‑282/20 (II)
21.01.2022 | Mihai-Costin TOADER

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea privind completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
20.01.2022 | JURIDICE.roCJUE. C-430/21, RS. Avocatul general Collins: dreptul Uniunii se opune unei dispoziții sau unei practici din dreptul național potrivit căreia instanțele naționale nu au competența de a examina conformitatea cu dreptul Uniunii a unei dispoziții de drept național pe care o decizie a instanței constituționale a statului membru a declarat-o ca fiind constituțională
20.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-328/20, Comisia/Austria. Potrivit avocatului general Richard de la Tour, indexarea alocației familiale și a avantajelor fiscale acordate de Austria lucrătorilor ai căror copii au reședința permanentă într-un alt stat membru este contrară dreptului Uniunii
20.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-899/19 P, România/Comisia. Curtea confirmă decizia Comisiei de a înregistra propunerea de inițiativă cetățenească europeană „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
20.01.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-610/19, Deutsche Telekom/Comisia. Tribunalul acordă Deutsche Telekom o despăgubire de aproximativ 1,8 milioane de euro cu titlu de reparare a prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a refuzului
19.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-261/20. Stabilirea valorilor minime ale onorariilor pentru arhitecți și ingineri
18.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-118/20. Wiener Landesregierung. Revocarea unei asigurări de naturalizare trebuie să respecte principiul proporționalității atunci când împiedică redobândirea cetățeniei Uniunii
18.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 18-27 ianuarie 2022
17.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-110/20, Regione Puglia. Condiții de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Autorizație de prospectare a hidrocarburilor într‑o anumită zonă geografică pentru o anumită perioadă de timp
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Scurte considerații privind rolul CJUE în dezvoltarea jurisprudenței privind mărcile europene
14.01.2022 | Beáta VIGH

Intrarea în funcție a trei noi membri ai TUE. Ședința solemnă / 13 ianuarie 2022
13.01.2022 | JURIDICE.roCJUE. C-177/19 P, Germania – Ville de Paris și alții/Comisia, C-178/19 P, Ungaria – Ville de Paris și alții/ Comisia și C-179/19 P, Comisia/Ville de Paris și alții. Curtea anulează hotărârea Tribunalului privind anularea în parte a regulamentului Comisiei de stabilire a valorilor de emisii pentru încercările în condiții reale de condus ale vehiculelor ușoare noi
13.01.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-282/19, MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Profesorii de religie catolică: necesitatea unui certificat de aptitudine eliberat de o autoritate ecleziastică nu justifică reînnoirea contractelor pe durată determinată
13.01.2022 | JURIDICE.ro

15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană
13.01.2022 | Octavia SPINEANU-MATEI

CJUE. Newsletter / 10-21 ianuarie 2022
11.01.2022 | JURIDICE.ro