Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

Ion Gâlea este noul judecător român la Tribunalul Uniunii Europene
27.10.2021 | JURIDICE.ro

Intrarea în funcție a doi noi membri ai Tribunalului Uniunii Europene. Ședința solemnă / 27 octombrie 2021
27.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-109/20, PL Holdings. Dreptul Uniunii interzice încheierea de către un stat membru a unei convenții de arbitraj cu conținut identic cu cel al unei clauze compromisorii nule care figurează într-un tratat bilateral de investiții între state membre
26.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 25 octombrie – 5 noiembrie 2021
25.10.2021 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

CJUE. C-845/19 și C-863/19, Okrazhna prokuratura – Varna. Curtea precizează anumite dispoziții ale Directivei privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE
21.10.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-240/18 și T-296/18, Polskie Linie Lotnicze „LOT”/Comisia. Tribunalul respinge acțiunile formulate de compania aeriană Polskie Linie Lotnicze „LOT” împotriva deciziilor Comisiei de autorizare a concentrărilor privind achiziționarea de către easyJet și Lufthansa a anumitor active ale grupului Air Berlin
20.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 18-29 octombrie 2021
18.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 11-22 octombrie 2021
11.10.2021 | JURIDICE.roReînnoirea parțială și intrarea în funcție a nouă noi membri ai CJUE. Ședința solemnă / 7 octombrie 2021
07.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-544/19 ECOTEX BULGARIA. Libera circulație a capitalurilor. Directiva (UE) 2015/849. Reglementare națională care impune efectuarea plăților care depășesc un anumit cuantum exclusiv prin virament sau prin depozit într-un cont de plăți. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
07.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi. Jurisprudența în Cilfit. Obligația de a face o trimitere preliminară. Motivația în cazul în care o instanță de ultim resort consideră că se poate abține de la respectarea acestei obligații. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
07.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-581/20, TOTO. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Acțiune întemeiată pe un contract de construire a unei autostrăzi publice expres încheiat între o autoritate publică și două societăți de drept privat. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
07.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-538/19, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa. Asigurare de sănătate. Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Cerința unui raport emis de un medic din sistemul public de asigurări de sănătate național care să prescrie un tratament. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-119/20, Lauku atbalsta dienests. Politica agricolă comună. Finanțare prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ajutor la înființarea de întreprinderi pentru tinerii fermieri. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-136/20, LU. Spațiul de libertate, securitate și justiție. Decizia cadru 2005/214/JAI. Verificare de către statul membru executant a calificării juridice date infracțiunii de către statul membru emitent în certificatul care însoțește decizia de sancționare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Curtea respinge recursurile formulate împotriva hotărârilor Tribunalului prin care a fost confirmată calificarea regimului fiscal spaniol de amortizare a fondului comercial financiar (goodwill) drept ajutor de stat incompatibil cu piața internă
06.10.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-35/20, A. Un stat membru poate obliga, sub sancțiune, resortisanții săi să dețină o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil atunci când călătoresc într-un alt stat membru, independent de mijlocul de transport utilizat și de itinerar
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-487/19, W. Z. Mutarea unui judecător fără consimțământul acestuia la o altă instanță sau între două secții ale aceleiași instanțe poate aduce atingere principiilor inamovibilității și independenței judecătorilor
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-882/19, Sumal. Victima unei încălcări a dreptului concurenței al Uniunii care este săvârșită de o societate-mamă poate solicita filialei acesteia din urmă repararea prejudiciilor rezultate din încălcare
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Avizul 1/19, Convenția de la Istanbul. Tratatele nu interzic Consiliului să aștepte, înainte de adoptarea deciziei privind încheierea de către Uniune a Convenției de la Istanbul, „acordul comun” al statelor membre, însă această instituție nu poate modifica procedura de încheiere a convenției menționate prin condiționarea acestei încheieri de constatarea prealabilă a unui astfel de „acord comun”
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 4-15 octombrie 2021
04.10.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-207/20. Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condiții de admisibilitate a cererii de declarare a nulității. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-569/19. Acces la documente. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Documente aferente unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat incompatibil cu piața internă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader participă la evenimentul „Limba de procedură în instanțele judiciare europene și internaționale – Chestiuni de justiție lingvistică”
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-299/20, Icade Promotion. Sistemul comun al TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 392. Regim de impozitare a marjei. Livrare de imobile și de teren construibil achiziționate în scopul revânzării. Noțiunea de «teren construibil». Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-130/19, Curtea de Conturi/Pinxten. Curtea constată că un fost membru al Curții de Conturi Europene a încălcat obligațiile care decurg din funcția sa. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-296/20, Commerzbank. Cooperare judiciară în materie civilă. Convenția de la Lugano II. Competență în materia contractelor încheiate de consumatori. Transferul domiciliului consumatorului în alt stat obligat prin convenție. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader a participat la lansarea volumului In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept
30.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-528/20, Kočner/Europol. Tribunalul respinge acțiunea introdusă de M. Kočner împotriva Europol în contextul anchetei privind asasinarea jurnalistului J. Kuciak și a logodnicei acestuia
29.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE pendinte: Cereri privind pronunțarea unor decizii preliminare în materie de TVA formulate de instanțele din România
29.09.2021 | Sorina HOMIȚCHI

CJUE. Newsletter / 27 septembrie – 8 octombrie 2021
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Pēteris Zilgalvis – numit judecător la TUE. UPDATE: Intrare în funcție
27.09.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană trimite Polonia în fața CJUE pentru subminarea independenței autorității naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană trimite Luxemburg în fața CJUE pentru netranspunerea normelor UE privind achiziționarea și deținerea de arme de foc
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană solicită Croației să respecte hotărârea CJUE privind gestionarea deșeurilor
24.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 Volkswagen și C-145/20 Porsche Inter Auto et Volkswagen. Potrivit avocatului general Rantos, instalarea unui software integrat care modifică, în funcţie de temperatura exterioară şi altitudine, nivelul emisiilor de gaze poluante provenind de la vehicule contravine dreptului Uniunii şi un astfel de vehicul nu este conform cu contractul de vânzare în sensul Directivei 1999/44
23.09.2021 | JURIDICE.roTUE. T-425/18, Altice Europe/Comisia. Tribunalul respinge acțiunea formulată de Altice Europa împotriva deciziei Comisiei prin care i s-au aplicat două amenzi în cuantum total de 124,5 milioane de euro în cadrul achiziționării PT Portugal
22.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-639/14 RENV, T-352/15 și T-740/17 DEI/Comisia. Tribunalul anulează deciziile prin care Comisia a constatat că o sentință arbitrală de stabilire a unui tarif pentru energie electrică pretins preferențial nu presupunea acordarea unui avantaj producătorului de aluminiu Mytilinaios
22.09.2021 | JURIDICE.ro

CJEU. C-121/21, R Czech Republic v. Poland. Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment of € 500.000 because it has not ceased lignite extraction activities at Turów mine
20.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 20 septembrie – 1 octombrie 2021
20.09.2021 | JURIDICE.ro

Anthony Collins și Laila Medina – numiți avocați generali la CJUE
13.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 13-24 septembrie 2021
13.09.2021 | JURIDICE.ro

Hotărârea CJUE din 2 septembrie 2021 în cauza C-741/19. Dispozițiile TCE privind soluționarea prin arbitraj a diferendelor referitoare la investițiile efectuate de investitorii Statelor Membre ale UE în regiunile altor State Membre ale UE nu sunt aplicabile în ordinea juridică a UE
13.09.2021 | Șerban SÂRBU

CJUE. C‑581/20. Concluziile avocatului general Athanasios Rantos. Cerere de decizie preliminară. Cooperare judiciară în materie civilă. Competență judiciară și recunoașterea hotărârilor în materie civilă și comercială. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Măsuri provizorii și de conservare. Contract de executare de lucrări de construcție a unui drum public
10.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-422/20, RK. Succesiuni. Regulamentul (UE) nr. 650/2012. Declinare de competență. Articolul 7 litera (a). Competență judiciară. Control de către instanța sesizată ulterior. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
09.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-277/20, UM. Succesiuni. Regulamentul (UE) nr. 650/2012. Noțiunea de «pact asupra unei succesiuni viitoare». Domeniu de aplicare. Contract translativ de proprietate pentru cauză de moarte. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
09.09.2021 | JURIDICE.roTUE. T-96/20 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO. Cerere de înregistrare a semnului verbal Limbic® Types ca marcă a Uniunii Europene. Decizie pronunțată de Camera extinsă a EUIPO după anularea de către Tribunal a unei decizii anterioare. Eroare de drept. Examinare din oficiu a faptelor. Autoritate de lucru judecat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
07.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-697/20 – Bimbo Donuts Iberia v. EUIPO – Hijos de Antonio Juan. Cerere de înregistrare a semnului verbal DONAS DULCESOL ca marcă a Uniunii Europene. Marcă națională verbală anterioară DONAS. Motive relative de refuz. Absența dovezilor privind utilizarea efectivă a mărcii anterioare. Calificarea produselor pentru care utilizarea efectivă a fost demonstrată. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
07.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 6-17 septembrie 2021
06.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea Supremă de Justiţie din Polonia va trimite o cerere de decizie preliminară privind creditele în valută
03.09.2021 | JURIDICE.ro