Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

CJUE. C-790/19, LG și MH. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Directiva (UE) 2015/849. Directiva 2005/60/CE. Spălarea banilor săvârșită de autorul infracțiunii predicat
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-371/20, Peek & Cloppenburg. Practici comerciale considerate neloiale în orice situație. Acțiuni publicitare. Utilizarea unui conținut redacțional în mass-media pentru promovarea unui produs. Noțiunea de „plată”. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-932/19, OTP Jelzálogbank și alții. Legislația maghiară care interzice anularea unui contract de împrumut exprimat în monedă străină pentru motivul că acesta conține o clauză abuzivă referitoare la diferența de schimb valutar pare să fie compatibilă cu dreptul Uniunii
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-930/19, État belge. Resortisantul unei țări terțe, victimă a unor acte de violență domestică săvârșite de soțul său, cetățean al Uniunii, nu se află într-o situație comparabilă cu cea a resortisantului unei țări terțe, victimă a unor acte de violență domestică săvârșite de soțul său, resortisant al unei țări terțe
02.09.2021 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

CJUE. C-350/20, O.D. și alții/INPS. Resortisanții din țări terțe care dețin un permis unic de muncă obținut în temeiul legislației italiene care transpune o directivă a Uniunii au dreptul să beneficieze de o alocație de naștere şi de o alocație de maternitate, astfel cum sunt prevăzute de reglementarea italiană. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-928/19, EPSU/Comisia. Recurs EPSU: Comisia nu este obligată să dea curs cererii partenerilor sociali de punere în aplicare, la nivelul Uniunii, a acordului pe care l-au încheiat
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-180/20, Comisia/Consiliul. Curtea anulează deciziile Consiliului privind aplicarea Acordului de parteneriat cu Armenia. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 30 august – 10 septembrie 2021
31.08.2021 | JURIDICE.roUn pericol major: dezintegrarea juridică a Uniunii Europene!
20.08.2021 | Mircea DUŢU

CJUE caută traducători externi (freelance)
19.08.2021 | JURIDICE.ro

Ce viitor pentru instanțele supreme în Europa? O dilemă majoră, întrebări aferente și răspunsuri posibile
12.08.2021 | Mircea DUŢU

Asociațiile magistraților subliniază că lipsa reformelor reale în justiție poate duce la sancțiuni pecuniare imense aplicate României
09.08.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-488/20 – Guerlain/EUIPO. Cerere de înregistrare ca marcă a Uniunii Europene a formei unui ruj de buze alungit, conic și cilindric. Motive absolute de refuz. Caracter distinctiv. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
20.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea Constituțională din Polonia a declarat neconstituțională o decizie a CJUE. UPDATE: Poziția Comisiei Europene
16.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-848/19 P, Germania/Polonia. Legalitatea oricărui act al instituțiilor Uniunii care intră sub incidența politicii acesteia în domeniul energiei trebuie apreciată în raport cu principiul solidarității energetice. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-725/19, Impuls Leasing Romania. Concluziile avocatului general Evgeni Tanchev. Procedură de executare silită. Reglementare națională care se opune ca instanța sesizată cu o contestație la executare să examineze caracterul abuziv al clauzelor contractuale
15.07.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-351/20 P, Dragnea/Comisia. Concluziile avocatei generale Juliane Kokott. Fonduri europene de dezvoltare regională. Programul operațional regional român 2007-2013. Ancheta OLAF. Acces la documente
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-241/20, Etat belge. Libera circulație a lucrătorilor. Libera circulație a capitalurilor. Impozit pe venit. Legislație privind evitarea dublei impuneri. Venituri încasate în alt stat membru decât cel de reședință. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-30/20, Volvo. Competența în materie delictuală sau cvasidelictuală. Locul materializării prejudiciului. Înțelegere declarată contrară articolului 101 TFUE și articolului 53 din Acordul privind SEE. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-325/20, BEMH. Libertatea de stabilire. Autorizație de exploatare comercială eliberată de un organism colegial. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-791/19, Comisia/Polonia. Regimul disciplinar aplicabil judecătorilor. Statul de drept. Limitarea drepturilor și obligațiilor instanțelor naționale de a sesiza Curtea cu cereri de decizie preliminară. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-152/20 și C-218/20, Gruber Logistics și Sindicatul Lucrătorilor în Transporturi. Legea aleasă de părți. Lucrători care își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Salariu minim. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-804/18 și C-341/19, WABE și MH Müller Handel. Interdicția de a purta orice formă vizibilă de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de muncă poate fi justificată de nevoia angajatorului de a se prezenta în mod neutru față de clienți sau pentru a preveni conflicte sociale
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-742/19, Ministrstvo za obrambo. Curtea precizează cazurile în care Directiva privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru nu se aplică activităților exercitate de militari
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-795/19, Tartu Vangla. Reglementarea estoniană care prevede o imposibilitate absolută de menținere în funcție a unui agent de penitenciar a cărui acuitate auditivă nu respectă praguri minime de percepție sonoră, fără a permite să se verifice dacă acesta este în măsură să își îndeplinească funcțiile, este contrară dreptului Uniunii
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-535/19, A. Curtea confirmă dreptul cetățenilor Uniunii inactivi din punct de vedere economic, cu reședința în alt stat membru decât statul lor membru de origine, de a fi afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate al statului membru gazdă
15.07.2021 | JURIDICE.roTUE. T-677/20, Ryanair și Laudamotion/Comisia. Tribunalul confirmă că ajutorul acordat de Austria în favoarea Austrian Airlines pentru a o despăgubi pentru pagubele care rezultă din anularea sau din reprogramarea zborurilor sale ca urmare a pandemiei de COVID-19 este compatibil cu piața internă
14.07.2021 | JURIDICE.ro

Doi judecători și doi avocați generali au fost numiți la CJUE. UPDATE: Publicare decizie în JOUE
12.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-428/19, Rapidsped. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Conducători auto din domeniul transportului rutier internațional. Respectarea salariului minim din țara de detașare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-422/20, RK. Concluziile avocatului general Szpunar. Succesiune și certificat european de moștenitor. Competență în cazul în care s-a optat pentru o lege. Declinare de competență a unei instanțe judecătorești sesizate anterior. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-830/19, Région Wallonne. Politica europeană de dezvoltare rurală: criteriul de determinare care permite unui tânăr fermier să aibă acces la ajutorul la înființarea întreprinderii este cel al producției brute standard a întregii exploatații agricole, iar nu doar a părții pe care o deține din aceasta. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-178/20, Pharma Expressz. Un medicament care se eliberează fără prescripție medicală într-un stat membru nu poate fi comercializat în alt stat membru decât dacă acesta din urmă a autorizat la rândul său introducerea sa pe piață
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-132/20, Getin Noble Bank. Avocatul general Bobek: împrejurările evocate de Curtea Supremă poloneză nu sunt de natură să pună la îndoială independența și imparțialitatea potențial ale tuturor judecătorilor polonezi numiți înainte de anul 2018
08.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO. Tribunalul se pronunță, pentru prima dată, cu privire la înregistrarea unei mărci sonore prezentate în format audio. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
07.07.2021 | JURIDICE.ro

Intrarea în funcție a unui nou membru al Tribunalului Uniunii Europene – Ședință solemnă / 6 iulie 2021, ora 16:00
06.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-5120, Mélin/Parlamentul European. Drept instituțional. Indemnizație de asistență parlamentară. Recuperarea sumelor plătite nejustificat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
06.07.2021 | JURIDICE.roCJUE. Newsletter / 5-16 iulie 2021
05.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-373/20 – Framery/EUIPO – Smartblock. Model comunitar înregistrat reprezentând construcție transportabilă. Dovada divulgării. Absența caracterului individual. Absența impresiei globale diferite. Nulitate. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
05.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-301/20, Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank. Regulamentul (UE) nr. 650/2012. Certificatul european de moștenitor. Valabilitate a unei copii certificate care nu cuprinde o dată de expirare. Efectele certificatului în ceea ce privește persoanele care sunt menționate în certificat, dar nu au solicitat eliberarea sa. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
01.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-638/19 P, Comisia/European Food și alții. În opinia avocatului general Szpunar, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât Comisia nu era competentă să examineze, în lumina dreptului ajutoarelor de stat, despăgubirea plătită de România ca urmare a unei hotărâri arbitrale
01.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro și alții/Comisia. Rezoluția Banca delle Marche de către autoritățile italiene a fost determinată în principal de faptul că aceasta era în curs de a intra în dificultate
30.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE primește Premiul Ombudsmanului European pentru excelență în buna administrare 2021 la categoria „Excelență în inovare / transformare” pentru proiectul său Justiția Digitală în timpul pandemiei
29.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 28 iunie – 9 iulie 2021
28.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-371/20, Peek & Cloppenburg. Concluziile avocatului general Szpunar. Protecția consumatorilor. Practici comerciale neloiale. Acțiune publicitară. Promovarea vânzării produselor întreprinderii mass‑media și ale comerciantului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
24.06.2021 | JURIDICE.ro

Transferul de date cu caracter personal către țări terțe
24.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-872/19 P, Venezuela/Consiliul. Venezuela are în mod efectiv calitate procesuală pentru a formula o acțiune împotriva unui regulament care introduce măsuri restrictive împotriva sa
22.06.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-719/19, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Un cetățean al Uniunii care a făcut obiectul unei decizii de expulzare nu poate beneficia de un nou drept de ședere pe teritoriul statului membru gazdă decât după ce a pus capăt în mod real și efectiv șederii sale pe acest teritoriu
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-718/19, Ordre des barreaux francophones et germanophone și alții. Măsurile de executare a unei decizii de îndepărtare a unui cetățean al Uniunii și a membrilor familiei acestuia pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică constituie restricții privind dreptul de circulație și de ședere care pot fi justificate atunci când se întemeiază exclusiv pe comportamentul persoanei în cauză și respectă principiul proporționalității
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-439/19, Latvijas Republikas Saeima. Dreptul Uniunii privind protecția datelor se opune reglementării letone prin care autoritatea pentru siguranța rutieră este obligată să asigure accesul publicului la datele referitoare la punctele de penalizare aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor de circulație
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-682/18, Youtube și C-683/18, Cyando. În stadiul actual al dreptului Uniunii, operatorii de platforme online nu fac în principiu ei înșiși o comunicare publică a conținuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le încarcă în mod nelegal
22.06.2021 | JURIDICE.ro