Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

CJUE. Newsletter / 21 iunie – 2 iulie 2021
21.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-180/20, Comisia/Consiliul. Acțiune în anulare. Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte. Decizii de stabilire a pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii. Concluziile avocatului general Pitruzzella. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-58/20 și C-58/20 K și DKAB. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Gestionarea de fonduri comune de plasament. Externalizare. Prestații furnizate de un terț. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-55/20, Ministerstwo Sprawiedliwości. Întrebări preliminare. Declarații publice ale unui avocat cu privire la un client al său. Solicitarea procurorului-general adresată baroului de a se intiția acțiunea disciplinară împotriva avocatului. Avocatul General Bobek: O instanță națională trebuie, dacă este cazul, să nu țină seama de aprecierile unei instanțe superioare în cazul în care consideră că acestea sunt incompatibile cu dreptul Uniunii
17.06.2021 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

CJUE. Raportul anual 2020
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-597/19, M.I.C.M. Înregistrarea sistematică a adreselor IP ale utilizatorilor și comunicarea numelui și a adreselor poștale ale acestora titularului unor drepturi intelectuale sau unui terț pentru a permite introducerea unei acțiuni în despăgubire sunt admisibile în anumite condiții
17.06.2021 | JURIDICE.ro

Noi hotărâri ale CJUE în materia contractelor de credit încheiate în monedă străină
17.06.2021 | Mircea Bogdan POPESCU | 1 comentariu

CJEU. C-684/20 P and C-685/20 P. The Court of Justice confirms the dismissal of two actions for annulment brought by Ms Eleanor Sharpston, seeking a finding that the premature end of her mandate as Advocate General by virtue of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was unlawful
16.06.2021 | JURIDICE.roKoen Lenaerts, Președintele CJUE: Anul 2020 va rămâne, atât în Europa, cât și în restul lumii, o pagină neagră în istoria secolului XXI din cauza pandemiei
15.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-645/19, Facebook Ireland și alții. Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD): Curtea precizează condițiile de exercitare a competențelor autorităților naționale de supraveghere pentru prelucrarea transfrontalieră a datelor
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Principiul supremației dreptului UE în jurisprudența CJUE și CCR – cu referire specială la Decizia 2006/928 a Comisiei Europene de instituire a MCV – 2007 – România și Bulgaria. Hotărârea CJUE din 18.05.2021 și Decizia CCR nr. 104/2018 evaluată de instanța europeană. Raportul MCV publicat la 09.06.2021 de către Comisia Europeană ca instrument al Mecanismului Statului de Drept – 2020 al UE
15.06.2021 | Marin VOICU

CJUE. Newsletter / 14-25 iunie 2021
14.06.2021 | JURIDICE.ro

Selecția candidatului României pentru funcția de judecător la TUE. UPDATE: Candidații. UPDATE: Nominalizare: prof. univ. dr. Ion Gâlea
14.06.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-302/19 și T-303/19. Politică externă și de securitate comună. Măsuri restrictive luate cu privire la situația din Ucraina. Înghețare de fonduri. Liste de persoane, entități și organisme cărora li se aplică măsurile. Menținerea numelor reclamanților pe liste. Obligațiile Consiliului. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
11.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-303/20, Ultimo Portfolio. Risc de îndatorare excesivă. Obligația verificării de către creditor a bonității consumatorului. Caracterul efectiv, proporțional și descurajator al sancțiunii în cazul încălcării acestei obligații. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-177/19 P, C-178/19 P și C-179/19 P. Avocatul general Bobek: Curtea ar trebui să respingă recursurile declarate împotriva hotărârii Tribunalului prin care au fost anulate limitele excesive de emisii de oxizi de azot, pe care Comisia le-a stabilit pentru încercările în condiții reale de condus în urma scandalului „Dieselgate”
10.06.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-609/19, C-776/19 – C-782/19, BNP Paribas Personal Finance. Un consumator care a contractat un împrumut exprimat în monedă străină și care nu are cunoștință de caracterul abuziv al unei clauze incluse în contractul de împrumut nu poate fi expus niciunui termen de prescripție pentru restituirea sumelor plătite în temeiul acestei clauze. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
10.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-65/20, KRONE – Verlag. Un articol dintr-un cotidian tipărit, care emite un sfat inexact privind sănătatea referitor la utilizarea unei plante, a cărui respectare a cauzat un prejudiciu sănătății unui cititor, nu constituie un produs cu defect în sensul dreptului Uniunii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.06.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-665/20, Ryanair /Comisia (Condor – Covid-19). Tribunalul anulează, pentru insuficiența motivării, decizia Comisiei de aprobare a ajutorului de stat al Germaniei în favoarea companiei aeriene Condor Flugdienst
09.06.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-47/19, Dansk Erhverv/Comisia. Tribunalul anulează decizia Comisiei prin care se constată că neperceperea unei garanții pentru anumite ambalaje de băuturi vândute de magazine frontaliere germane unor clienți cu domiciliul în Danemarca nu constituie un ajutor de stat
09.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 7-18 iunie 2021
07.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-910/19, Bankia SA. Prospect în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare. Ofertă adresată atât investitorilor individuali, cât și investitorilor calificați. Conținutul informațiilor furnizate în prospect. Cunoașterea situației economice a emitentului
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-635/18, Comisia/Germania. Directiva privind calitatea aerului. Depășirea sistematică a valorilor limită pentru dioxidul de azot
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-931/19, Titanium Ltd. Fiscalitate. TVA. Loc de impozitare. Noțiunea de «sediu comercial fix». Proprietar al unui bun imobil cu sediul social pe insula Jersey
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-822/19, Flavourstream. Uniunea vamală. Soluție apoasă
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-182/20, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. Drept de deducere. Procedura falimentului. Reglementare națională care prevede refuzul automat al deducerii TVA-ului aferent unor operațiuni taxabile anterioare deschiderii acestei proceduri
03.06.2021 | JURIDICE.roCJUE. C-194/20, Stadt Duisburg. Acord de asociere CEE-Turcia. Decizia nr. 1/80. Integrare pe piața muncii. Accesul la educație pentru copiii unui lucrător turc. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-280/20, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria. Cooperare judiciară în materie civilă. Stabilirea competenței internaționale a instanțelor unui stat membru. Lucrător resortisant al unui stat membru. Contract încheiat cu o reprezentanță consulară a acestui stat membru într‑un alt stat membru. Atribuțiile lucrătorului. Lipsa unor prerogative de putere publică
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C‑762/19, CV‑Online Latvia. Interdicție pentru orice terț de «a extrage» sau de «a reutiliza» fără autorizarea producătorului ansamblul sau o parte substanțială a conținutului bazei de date. Bază de date accesibilă în mod liber pe internet. Metamotor de căutare specializat în căutarea anunțurilor de angajare. Extragere și/sau reutilizare a conținutului unei baze de date
03.06.2021 | jb

CJUE. C-39/20, Jumbocarry Trading. Comunicare a motivelor către persoana în cauză înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru aceasta. Prescrierea datoriei vamale. Termen de notificare a datoriei vamale. Suspendarea termenului. Stingerea datoriei vamale în caz de prescriere
03.06.2021 | JURIDICE.ro

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII obține sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru o dezlegare de impact în domeniul piețelor de energie electrică europene
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-624/19, Tesco Stores. Principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin consacrat de dreptul Uniunii poate fi invocat în mod direct deopotrivă pentru „aceeași muncă” și pentru o „muncă de aceeași valoare”, în litigii între particulari
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-650/18, Ungaria/Parlamentul. Curtea respinge acțiunea Ungariei împotriva rezoluției Parlamentului care declanșează procedura de constatare a existenței unui risc clar de încălcare gravă de către acest stat membru a valorilor pe care se întemeiază Uniunea
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-784/19, Team Power Europe. Pentru a se considera că „își desfășoară în mod obișnuit activitățile” într-un stat membru, un agent de muncă temporară trebuie să realizeze o parte semnificativă a activităților sale de punere la dispoziție de lucrători în favoarea unor întreprinderi utilizatoare stabilite și care își desfășoară activitățile pe teritoriul statului membru respectiv. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 24 mai – 4 iunie 2021
24.05.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-324/20 – Yongkang Kugooo Technology v EUIPO – Ford Motor Company (kugoo). Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative kugoo. Mărci ale Uniunii Europene și naționale verbale, anterioare KUGA și marcă a Uniunii Europene anterioară verbală HUGA ENERGI. Risc de confuzie. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
24.05.2021 | JURIDICE.roTUE. T-256/20 – Steinel v EUIPO (GluePro). Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene GluePro. Motive absolute de refuz. Caracter descriptiv. Absența caracterului distinctiv. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
24.05.2021 | JURIDICE.ro

Curtea Constituțională a României la o răscruce de drumuri
24.05.2021 | Constantin PINTILIE | 2 comentarii

CJUE. C-748/19 și C-754/19, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB și alții. Potrivit avocatului general Bobek, dreptul Uniunii se opune practicii poloneze care constă în detașarea judecătorilor la instanțe de grad superior, detașare pe care ministrul justiției, care este în același timp procuror general, o poate revoca în mod discreționar în orice moment
20.05.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-8/20, L. R./Bundesrepublik Deutschland. O cerere de protecție internațională nu poate fi respinsă ca inadmisibilă pentru motivul că o cerere de azil anterioară prezentată de aceeași persoană în cauză a fost respinsă de Norvegia
20.05.2021 | JURIDICE.ro

CJUE s-a pronunțat cu privire la o serie de reforme din România referitoare la organizarea judiciară, la regimul disciplinar al magistraților, precum și la răspunderea patrimonială a statului și la răspunderea personală a judecătorilor pentru erori judiciare. UPDATE: Precizări FJR, AMASP și AIJ. UPDATE: CSM solicită autorităţilor competente să implementeze de urgenţă toate cerinţele şi recomandările MCV constatate ca având caracter obligatoriu. UPDATE: Analiza Ministerului Justiției
19.05.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-465/20, Ryanair DAC/Comisia. Decizia Comisiei prin care aceasta declară compatibil cu piața internă ajutorul acordat de Portugalia în favoarea companiei aeriene TAP este anulată întrucât este motivată insuficient
19.05.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-643/20, Ryanair DAC/Comisia. Tribunalul anulează decizia Comisiei prin care aceasta aprobă ajutorul financiar al Țărilor de Jos în favoarea companiei aeriene KLM în contextul pandemiei de Covid-19 pentru insuficiența motivării
19.05.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-628/20, Ryanair DAC/Comisia. Fondul de sprijin pentru solvabilitatea întreprinderilor strategice spaniole care întâmpină dificultăți temporare ca urmare a pandemiei de Covid-19 este conform cu dreptul Uniunii
19.05.2021 | JURIDICE.ro

Pe înțelesul tuturor: Decizia CJUE din 18 mai 2021 privind România
19.05.2021 | Cristi DANILEȚ

The CJEU delivers its judgement in Case C‑392/19 adding to the jurisprudence on web linking
17.05.2021 | Flavia ȘTEFURA, Cristina CREȚUCJUE. Newsletter / 17-28 mai 2021
17.05.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-167/20. Tornado Boats International v EUIPO – Haygreen (TORNADO). Marcă figurativă a Uniunii Europene TORNADO. Procedură de nulitate. Motiv de nulitate absolută. Rea-credință. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
13.05.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-130/20, INSS. Reglementare națională care prevede acordarea unui supliment la pensie pentru maternitate femeilor care au avut un anumit număr de copii. Excluderea femeilor care au solicitat pensionarea anticipată de la beneficiul acestui supliment la pensie. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
12.05.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-709/19, Vereiniging van Effectenbezitters. Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Locul materializării prejudiciului. Prejudiciu care constă exclusiv într-o pierdere financiară. Explozie pe platforma de foraj petrolier Deepwater Horizon. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
12.05.2021 | JURIDICE.ro