Condiții de utilizare

* ultima actualizare a acestei pagini: 20 decembrie 2016

Bine aţi venit!
Suntem onoraţi că ne vizitaţi şi ne bucurăm că putem să vă fim de folos.

Această pagină
Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul site-ului.
Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare
Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului.
Dacă una dintre prevederile acestui act se vădeşte a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

Modificarea condiţiilor de utilizare
Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiţii de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniţi pe această pagină de fiecare dată când utilizaţi site-ul. Vă mulţumim.

Protecţia vieţii private
Pentru unele dintre serviciile oferite este nevoie de câteva elemente de identificare a dumneavoastră. Informaţiile dumneavoastră de contact vor fi folosite exclusiv în scopul declarat. Nu le vom folosi în scop publicitar, pentru a vă trimite mesaje nesolicitate şi nu le vom transmite altei persoane, cu excepţia cazurilor în care legea ne obligă, pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre şi pentru a vă oferi noi servicii.
Noi înţelegem cât de importantă este intimitatea pentru profesioniştii dreptului, principalii utilizatori ai JURIDICE.ro şi respectăm toate reglementările legale în materie, referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, repectiv Legea nr. 677/2001 şi reglementările subsecvente. Potrivit dispoziţiilor acestei legi, utilizatorii beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Numărul de înregistrare a Juressa.NET în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este 2728.
Prelucrarea datelor personale se va face numai în scopul de a asigura realizarea şi îmbunătăţirea serviciilor pe care JURIDICE.ro le oferă.
Datele vor putea fi modificate de dumneavoastră oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, adresându-vă administratorului site-ului. Pentru orice nelămuriri sau nemulţumiri, vă rugăm să vă adresaţi administratorului site-ului.
Datele care permit identificarea dumneavoastră nu vor fi înstrăinate. Programele folosite de acest site au ca scop numai îmbunătăţirea serviciilor.
Accesarea bazei de date se face numai de către persoane autorizate, în condiţii de securitate asigurate prin mijloace electronice, potrivit legii.
Stocarea pe o durată mai mare decât cea necesară pentru realizarea serviciilor pentru care datele au fost furnizate, se face în condiţii de securizare electronică, potrivit legii, în scop statistic, pentru studiu şi pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre.
Mailing-ul electronic către dumneavoastră se face numai ca urmare a acordului dumneavoastră în acest sens.
Statisticile agregate ale utilizării site-ului (număr de abonaţi, număr de comenzi, rezultate sondaje etc.) nu permit identificarea utilizatorilor în mod individual.
Completarea de către dumneavoastră a formularelor de pe acest site are semnificaţia înţelegerii şi acceptării de către dumneavoastră a modalităţilor şi condiţiilor de utilizare şi prelucrare a acestor date, aşa cum sunt ele descrise în prezentele condiţii de utilizare.
În fiecare pagină a site-ului care afişează un formular în care trebuie introduse date de către dumneavoastră este prezent în mod vizibil un hyperlink “Condiţii de utilizare” spre această pagină. Vă rugăm ca de fiecare dată să accesaţi această pagină, pentru a fi mereu informaţi despre termenii şi condiţiile de funcţionare a site-ului şi despre politica de asigurare a protecţiei datelor personale.

Accesul minorilor
Conţinutul JURIDICE.ro nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Totuşi, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini care sunt nerecomandate minorilor. De aceea, vârsta minimă a utilizatorilor înregistraţi trebuie să fie de minim 18 ani.

Securitate
Descărcarea paginilor site-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.
Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai lesnicios la resursele site-ului. Acest procedeu tehnic este utilizat de aproape toate site-urile.

Calitate
Din păcate, Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Site-ul este “asa cum este”. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Obiective
Acest site este o modalitate de a vă satisface interesele. Încercăm să fim utili pentru dumneavoastră. Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putinţă.

Design
Portalul este construit astfel încât un număr cât mai mare de utilizatori să îl poată folosi concomitent şi la o viteză de navigare mare.
În acest scop, am optat pentru un design simplu, aproape lipsit de elemente decorative, pentru augmentarea valorii practice.

Link-uri
Link-urile către alte locaţii Internet sunt informaţii publice. Ele au fost selectate cu grijă de noi, dar subliniem că nu ne asumăm răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri.
Este important să subliniem că noi nu suntem afiliaţi cu proprietarii acelor site-uri. Excepţiile vor fi menţionate sau vor fi evidente.
Nu vom putea fi făcuţi răspunzători de eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele site-uri.

E-mail
Utilizarea unei adrese de e-mail de tipul Profesionist[at]juridice.ro se face numai în condiţiile respectării legalităţii şi regulilor de bună-cuviinţă. Utilizatorii adreselor de e-mail nu le vor folosi pentru a trimite SPAM ori mesaje cu un conţinut ofensator, şi nici pentru a primi mesaje ilegale sau care ar putea pune în pericol serverul. Nu vor fi acceptate decât adrese de e-mail serioase, adică nu făcute în glumă. De asemenea, comandând o adresă de e-mail Profesionist[at]juridice.ro înţelegeţi şi acceptaţi faptul că orice abatere de la aceste reguli va atrage desfiinţarea imediată a contului şi ştergerea ireversibilă a tuturor mesajelor. Vă recomandăm să vă setaţi clientul de e-mail pentru a descărca automat mesajele de pe server, pentru a nu rămâne stocate decât în computerul dumneavoastră. Serverul este securizat, dar vă rugăm să fiţi precauţi. De asemenea, vă rugăm să nu folosiţi adresele de e-mail pentru a stoca mesaje esenţiale pentru activatea dumneavoastră profesională, întrucât comandarea adresei de e-mail are semnificaţia acceptării de către dumneavoastră a exonerării noastre de răspundere pentru orice pierderi, directe sau indirecte, cauzate de disfuncţionalităţile contului de e-mail, conexiunii internet şi serverului. În orice caz, răspunerea noastră nu va putea fi mai mare decât suma de bani platită de dumneavoastră pe parcursul a trei luni consecutive anterioare incidentului.

Exonerarea de răspundere
Acest site nu este ceva perpetuu. Se poate închide oricând (chiar dacă noi dorim să funcţioneze cât mai mult timp).
Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voinţa noastră, nu vom fi răspunzători de eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar face din voinţa noastră, vă vom anunţa public. Dacă adresele dumneavoastră de e-mail sunt valide şi funcţionale, vă vom anunţa din timp pe această cale.
În niciun fel sau situaţie nu vom fi responsabili pentru nicio daună (inclusiv exonerare de răspundere pentru diminuarea profitului dumneavoastră, întreruperi de activitate şi pierderi de date) pricinuită de sau în legătură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă noi am cunoscut sau ar fi trebuit să cunoaştem posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi. Astfel, nu avem obligaţia să vă înştiinţăm despre pericolele care vă pândesc.
Dacă răspunderea noastră faţă de dumneavoastră ar fi totuşi angajată, atunci ea va fi proporţională şi nu va depăşi suma plătită de dumneavoastră pentru a beneficia de serviciile oferite de site.
Informaţiile de pe acest site nu reprezintă consultanţă juridică. Ele nu vor fi folosite decât în scop de informare generală, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie să apelaţi la profesionişti.
Publicarea materialelor semnate ”JURIDICE.ro” are semnificația faptului că aceste materiale sunt publicate de către administratorul site-ului.
Aceste precizări au semnificaţia unei declinări de obligaţie.

Cedarea drepturilor
Noi vom putea ceda oricând drepturile noastre asupra acestui site, fără a avea obligaţia să vă notificăm în prealabil.

Copyright
Reproducerea şi difuzarea oricăror texte, în orice formă, din cadrul acestui site se pot face doar cu acordul nostru, cu excepţia reproducerii şi difuzării în scop de informaţie de presă şi în scop academic.

Litigii
Orice litigiu între dumneavoastră şi noi va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă e posibil, în termen de 30 zile de la ivire.
Ivirea va fi consemnată pe suport scris.
Dacă litigiul nu s-a putut soluţiona pe cale amiabilă în termenul menţionat, va fi sesizată instanţa competentă. Competenţa va aparţine teritorial Judecătoriei sectorului 3 sau Tribunalului Bucureşti, după caz.

Contact
Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secţiunilor, vă rugăm să ne contactaţi deîndată, folosind pagina de contact.

* JURIDICE.ro este un produs dezvoltat de Societatea de Științe Juridice. Operator: JURESSA.NET SRL [RO15663826]. Pentru urgențe, vă rugăm să ne contactati: admin [at] juridice.ro. Pentru urgențe majore: 0722.707.951 (Alina Matei).