« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 109 alin. (1) și (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
22.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea pentru aprobarea OUG privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. UPDATE: Decizia motivată
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea educației naționale nr. 1/2011. UPDATE: Decizia motivată
21.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 67 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
21.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „la data înscrierii inițiale la pensie” din OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
20.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: cererea în anulare introdusă de creditor (art. 1024 alin. (2) din Codul de procedură civilă)
20.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea judecării unor sesizări de neconstituționalitate ref. Hotărârea nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului
19.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 416 alin. (2) CPC (momentul de la care curge termenul de perimare). UPDATE: decizia Curții Constituționale
19.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: contestarea ordinului privind declanşarea unei investigaţii, numai odată cu atacarea deciziei de finalizare a investigației (ANRE)
18.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. UPDATE: Decizia motivată
17.01.2021 | JURIDICE.ro

CSM a avizat negativ modificarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. UPDATE: Hotărârea
15.01.2021 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicarea deciziei în Monitorul Oficial
15.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
15.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. instanţa competentă în litigiile privind funcţionarii publici
14.01.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituţionalitate respinsă ref. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 71/2020 pentru alegerea Președintelui Camerei Deputaților
14.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: articolul 32 lit. (b) din OUG nr. 34/2008 (alertarea falsă a agenților de intervenție). UPDATE: decizia Curții Constituționale
14.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR. Amânarea judecării unor sesizări de neconstituționalitate
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru aprobarea OUG nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea pentru aprobarea OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii educației naționale. UPDATE: Decizia CCR
13.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 399 alin. (10) din Codul de procedură penală
13.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

CCR pendinte: competența de a stabili cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi. UPDATE: decizia Curții Constituționale
12.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
08.01.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate
07.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
06.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: posibilitatea instituirii obligației de efectuare a triajului epidemiologic și de purtare a măștii de protecție prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne (art. 13 din Legea nr. 55/2020)
05.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: termenul de contestație al deciziei de sancționare (art. 252 alin. (5) din Codul muncii)
04.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. UPDATE: Decizia motivată
30.12.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia. UPDATE: Decizia motivată
28.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală (nulitățile absolute)
23.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. UPDATE: Decizia motivată
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Desființarea unităților protejate declarată neconstituțională, în procesul câștigat de Trandafir Attorneys at Law, pentru Fundația „Alături de Voi” România
22.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 5 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
22.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 27 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (cauză ref. starea de urgență COVID-19)
21.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
19.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind respingerea OUG pentru modificarea Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică. UPDATE: Decizia motivată
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 8 alin. (2) din Legea nr. 270/2017 a prevenirii săvârșirii de contravenții
18.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicarea deciziei în Monitorul Oficial
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. UPDATE: Decizia motivată
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru completarea Legii privind Codul muncii. UPDATE: Decizia motivată
16.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: obținerea autorizației judiciare pentru inspecție – art. 187 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale
16.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind suplimentele alimentare
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în Legea privind statutul cadrelor militare
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județ Vrancea
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate parțial admisă ref. unele prevederi din OUG privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Lista legilor pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
16.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: Avocatul Poporului – art. 53 pct. (22) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
16.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: schimbarea numelui pentru cazuri temeinic justificate
15.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU