CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Avocatul Poporului sesizează CCR ref. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. UPDATE: Obiecție de neconstituționalitate respinsă
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
 26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
 22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
 21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni. Constituționalitate
 20 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Reglementarea contravenţiilor prin HG. Constituționalitate
 19 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
 18 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Timbrarea acţiunilor în justiţie. Constituționalitate
 15 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
 13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Acordarea beneficiului liberării condiţionate. Constituționalitate
 12 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Legitimitatea Guvernului de a reglementa în materia pensiilor militare de serviciu pe calea ordonanţelor de urgenţă. Constituționalitate
 11 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Comerțul efectuat în baza autorizațiilor prevăzute de lege. Constituționalitate
 8 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice
7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. reglementarea contravenţiilor prin HG
6 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. folosirea fără drept a denumirilor «Barou» și «UNBR»
5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap
4 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Invocarea prescripţiei. Constituționalitate
 4 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. încetarea de drept a CIM
29 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procedura de soluţionare a plângerii formulate împotriva ordonanţei de clasare
28 august 2023 | JURIDICE.ro

Autoritatea de lucru judecat. Constituționalitate
 28 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. timbrarea cererii de recuzare
25 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. OUG privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
24 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
23 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. plata cheltuielilor judiciare, în cursul urmăririi penale, în cazul pronunţării unei soluţii de clasare
22 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 31 din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
21 august 2023 | Alina MATEI

Infracțiuni de corupție. Traficul de influență. Cumpărarea de influență. Constituționalitate
 21 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. dispunerea măsurii de siguranţă a internării medicale
18 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. modalitatea legală prin care o instanţă de judecată poate decide dacă o hotărâre judecătorească este sau nu rezultatul unei erori judiciare
17 august 2023 | Irina RIMARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. obligativitatea asigurării asistenţei juridice a persoanei vătămate
17 august 2023 | Irina RIMARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. reglementarea contravenţiilor prin hotărâri ale Guvernului
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. liberarea condiţionată
16 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. perioada în care salariatul prestează munca
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituționalitate
 11 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. părţile din procesul penal
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. nulitatea absolută cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituționalitate parțial admisă privind pensia de serviciu a magistraţilor. UPDATE: Motivarea
 9 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. calea de atac împotriva încheierii de încuviinţare a cererii de executare silită
8 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. verificarea legalităţii soluţiei de respingere a cererii de sesizare a CCR
8 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. folosirea fără drept a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat
3 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. modalitatea de desemnare a membrilor completurilor de judecată
3 august 2023 | JURIDICE.ro

Sintagma „actul de natură sexuală” cuprinsă în dispoziţiile art. 219 din Codul penal și pedeapsa aferentă. Constituționalitate
 3 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară
2 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. majorarea punctajelor lunare cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activitate ca persoane cu deficienţă vizuală gravă
1 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. stabilirea unei limite a cuantumului salariilor de bază plătite angajaţilor din fonduri publice
28 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procedura regularizării cererii de chemare în judecată
28 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în procedura insolvenței. Constituționalitate
 28 iulie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU