« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

CCR pendinte: diferite taxe ce pot fi instituite de consiliile locale, CGMB sau consiliile județene (art. 486 alin. (1) și (2) din Codul fiscal). UPDATE: decizia Curții Constituționale
26.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „dincolo de orice îndoială rezonabilă” din Codul de procedură penală și infracțiunea de spălare a banilor în interpretarea ICCJ-DCD din 8 iunie 2016
25.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: interdicția persoanelor condamnate de a introduce bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele admise. UPDATE: decizia Curții Constituționale
25.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. reducerea cuantumului pensiei magistratului reîncadrat în funcţie, pe perioada reîncadrării, cu un procent de 85%
24.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea strămutării unei cauze de la un tribunal sau de la o judecătorie aflată în circumscripţia unei curţi de apel la o instanţă de acelaşi grad aflată în circumscripţia unei alte curţi de apel
24.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
21.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. obligaţia inculpatului față de care s-a luat măsura controlului judiciar de a se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa ori de câte ori este chemat
21.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „operaţiuni financiare, ca acte de comerţ” din Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
21.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: plafonarea dobânzii prin raportare la dobânda legală în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
21.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exercitarea contestației în anulare numai împotriva hotărârilor penale definitive prin care s-a soluționat fondul cauzei
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „nu este cercetat disciplinar” din Legea privind Statutul poliţistului
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea privind completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
20.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu dispozițiile Codului civil și Codului de procedură civilă
20.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânare dezbateri ref. numirea unui membru în Comitetul de reglementare al ANRE
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea art. 13 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate respinsă
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă” din Codul de procedură penală
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul până la care se poate face constituirea ca parte civilă în procesul penal
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. procedura soluționării plângerii împotriva ordonanței de clasare atunci când nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. sintagma „ţinându-se seama de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii” din Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
18.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: definiția noțiunii de „infracțiune gravă” în sensul Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor
18.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea de la posibilitatea formulării recursului a hotărârilor pronunţate în domeniul Legii nr. 165/2003
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. condiţiile în care o persoană poate beneficia de pensie de invaliditate
17.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR: soție prostituată, soț proxenet
17.01.2022 | Cristi DANILEȚ

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. suportarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în procesul penal
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. desemnarea membrilor completurilor de judecatată de către colegiile de conducere ale instanțelor
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. constatările tehnico-ştiinţifice efectuate de către inspectorii ANAF în procesele penale
14.01.2022 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei”
14.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: condiție pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale: inexistența unor restanțe la data declarării stării de urgență
14.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR: reprezentarea consiliului local în conducerea școlii
13.01.2022 | Cristi DANILEȚ

CCR pendinte: posibilitatea organelor de urmărire penală de a accesa și utiliza sistemele tehnice ale SRI, în baza unui protocol, pentru executarea supravegherii tehnice – art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 14/1992
13.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: cheltuielile de executare – art. 670 alin. (1) și (5) din Codul de procedură civilă
12.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. sporurile care pot fi acordate în unitățile de asistență socială conform Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
10.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. executarea silită în temeiul unei hotărâri judecătorești nedefinitive
10.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. amenda judiciară aplicată avocatului pentru lipsa nejustificată în situația în care clientul nu este de acord cu substituirea
10.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. neincluderea ofiţerilor de poliţie judiciară cu studii superioare juridice în enumerarea profesiilor a căror exercitare este asimilată vechimii în magistratură
10.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR: avocatul absent poate fi amendat chiar dacă clientul nu este de acord cu substituirea
10.01.2022 | Gianina CLOP

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager” din Legea privind reforma în domeniul sănătății
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. sintagma „după ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate” din Legea privind procedura insolvenței
07.01.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. întoarcerea executării silite prin restabilirea situației anterioare în reglementarea Codului de procedură civilă din 1865
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Situația supravegherilor tehnice realizate “de alte organe specializate ale statului”, a completurilor de 5 ale ÎCCJ și a “protocoalelor” de colaborare, în urma Hotărârii CJUE din 21.12.2021. Scurte Considerații
07.01.2022 | Artin SARCHIZIAN

CCR pendinte: art. 84 lit. g) și art. 86 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
07.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea MTI și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR – SA în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
06.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. procedura simplificată de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii
06.01.2022 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. desemnarea conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a Societăţii Române de Televiziune
06.01.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea MTI și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în domeniul public al județului Mureș
06.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 1 și art. 2 din Legea nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
06.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. condițiile de dispunere a amânării aplicării pedepsei și de revocare a acesteia
05.01.2022 | JURIDICE.ro