« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 14 alin. (6) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
14.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 302 alin. (2) teza II din Legea nr. 1/2011 a educației naționale. UPDATE: decizia Curții Constituționale
13.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: tulburarea de posesie (art. 256 alin. (1) din Codul penal). UPDATE: decizia Curții Constituționale
12.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 153/2017 – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
09.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
08.04.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Codul de procedură penală. Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei. UPDATE: Precizări ÎCCJ. UPDATE: Precizări Preşedintele Comisiei juridice din Senat
08.04.2021 | JURIDICE.ro

Dac-aș fi judecător, aș intra în grevă
08.04.2021 | Dragoş PÂRGARU | 1 comentariu

CCR pendinte: art. 47 alin. (4) și art. 49 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
08.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. UPDATE: Decizia motivată
07.04.2021 | JURIDICE.ro

Hotărârea judecătorească în materie penală trebuie pronunțată odată cu motivarea
07.04.2021 | Cristi DANILEȚ | 4 comentarii

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 20 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
07.04.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii” din cuprinsul art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală. UPDATE: Decizia motivată
07.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 2539 alin. (2) teza finală din Codul civil
07.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 13 alin. (5) din OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
06.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 99 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
06.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
05.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR pendinte: aplicarea sancțiunii disciplinare fără consultarea consiliului de disciplină – art. 58 ind. (4) alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițiștilor
02.04.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
01.04.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales”
31.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: menținerea nivelului de salarizare de la data detașării în cazul ofițerilor și agenților de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Public
31.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Seminar online în cadrul programului dedicat controlului de constituţionalitate
30.03.2021 | JURIDICE.ro

Constitutional Court of Romania: green lights for absolving tax-fraudsters
30.03.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Anca Elena ION

Actualități constituționale (martie 2021). Despre aniversări: 18 ani, la Curtea Constituțională
30.03.2021 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române
30.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate a dispozițiilor prevăzute de art. 161 alin. (2) lit. h) și art. 168 alin. (12) din Codul de procedură penală
29.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
26.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 123 alin. (1), art. 145 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
25.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții privind încetarea de drept a raportului de serviciu. UPDATE: Decizia motivată
24.03.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
24.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: forma contestației privind tergiversarea procesului și procedura de judecată a acesteia (ÎCCJ, din oficiu)
24.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007. UPDATE: Precizări CCIR. UPDATE: Decizia motivată
23.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 5 alin. (4) din O.U.G. nr. 78/2016 (revocarea procurorilor din cadrul DIICOT). UPDATE: decizia Curții Constituționale
23.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. dispozițiile Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. UPDATE: Decizia motivată
22.03.2021 | JURIDICE.ro

ANRP. Soluționarea dosarelor de despăgubire este îngreunată de lipsa unui cadru legal privind aplicarea grilei notariale
22.03.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind suplimentele alimentare. UPDATE: Decizia motivată
22.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare și a vechimii în muncă între sistemul public de pensii şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia
22.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea OUG nr. 168/2020. UPDATE: Decizia motivată
19.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
19.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele prevederi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
18.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: cuantumul ajutorului public judiciar în materie civilă prin prisma accesului liber la justiție, drept prevăzut de Constituția României
18.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „la data înscrierii inițiale la pensie” din OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. UPDATE: Decizia motivată
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate admisă. UPDATE: Decizia motivată
17.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
17.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Curtea de Apel Cluj a sesizat CCR cu o serie de articole din Codul penal şi Codul de procedură penală, pe motiv că acestea încalcă atât principiul proporționalității pedepsei cu fapta comisă, cât și dreptul de apreciere al instanţelor judecătoreşti cu privire la interpretarea şi aplicarea legii
16.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

CCR pendinte: actul sexual cu un minor, membru de familie (art. 220 alin. (3) lit. a) din Codul penal)
16.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența acordării gradelor profesionale prin avansare (art. I pct. (4) din O.U.G. nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului)
15.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: posibilitatea revocării membrilor aleși ai colegiilor de conducere din cadrul unei instanțe judecătorești
12.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea judecării unor sesizări de neconstituționalitate ref. Hotărârea nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă. UPDATE: Decizia motivată
11.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: efectuarea unui act de procedură prin delegare (art. 201 alin. (1) din Codul de procedură penală)
11.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 2 pct. (4) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
10.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU