Secţiuni » Jurisprudenţă » CCR
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti

CCR pendinte: art. 79 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
29.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Cătălin Predoiu: Includerea unei abateri disciplinare a judecătorilor nu consfințește și nu întărește cu nimic caracterul obligatoriu al deciziilor CCR
28.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
28.09.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar
28.09.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală
27.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 48 alin. (10) și art. 49 alin. (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
27.09.2022 | Andrei Alexandru MARCUCariere juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni săvârşite cu violenţă
26.09.2022 | JURIDICE.ro

Laura-Iuliana Scântei a reprezentat CCR la manifestarea dedicată aniversării a 100 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Letonia
23.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 10 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
23.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR și ÎCCJ: Hotărârea judecătorească reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiției
23.09.2022 | Paul-Augustin PUȘCAȘ

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. promovarea contestaţiei în anulare
22.09.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. condiţiile răspunderii penale a persoanei fizice/juridice pentru infracţiunea de abuz în serviciu
22.09.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Admisibilitatea contestației în anulare vizând incidența prescripției răspunderii penale. Ineficiența analizei făcute în procedura ordinară cu depășirea atribuțiilor puterii judecătorești
22.09.2022 | Manuela GORNOVICEANU, Cătălin CURTEZA

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. modificările aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare
21.09.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
21.09.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. transferul din domeniul public al UAT în cel privat
21.09.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. procedura de judecată a plângerii contravenționale împotriva sancțiunii avertismentului sau a amenzii
21.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
21.09.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CCR pendinte: desființarea de plin drept a hotărârilor pronunțate în cadrul cererilor de punere sub interdicție judecătorească – art. 21 alin. (2) din Legea nr. 140/2022
21.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. atragerea competenței DNA
20.09.2022 | JURIDICE.ro

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 140/2022
19.09.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Avize emise de Consiliul Legislativ – 15 septembrie 2022
16.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
14.09.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind reforma în domeniul sănătății
14.09.2022 | JURIDICE.roFORTINET
Porsche

Servicii  J

Întrevedere Marian Enache – Alfredo Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei în România
14.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: stabilirea punctajului anual al asiguratului – art. 64 alin. (3) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
14.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. furnizarea de către spitale a serviciilor medicale decontate din asigurările sociale de sănătate
13.09.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. realizarea expertizelor de către lucrători de poliţie
12.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 935 lit. e) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
09.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. autorizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (OG nr. 99/2000)
08.09.2022 | JURIDICE.roPORTALEX
Codul muncii

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. citarea și comunicarea actelor de procedură penală
07.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: infracțiunea de deținere sau comercializare a unor produse accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false – art. 452 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal
07.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. acordarea pensiei de serviciu pentru militari
06.09.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: întreruperea studiilor universitare de doctorat – art. 159 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
06.09.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă privind reglementarea strictă a accesului la informaţiile clasificate
05.09.2022 | JURIDICE.ro

Fișe de drept constituțional. Vol. I. Ed. 2 | Marieta Safta, Iulia Elena Nistor
29.08.2022 | Luiza MOISESCUSMARTBILL
JURIDICE CORPORATE

Servicii  J

Textul de lege care prevede că judecătorul de supraveghere a privării de libertate își desfășoară activitatea în penitenciar, atacat la CCR
29.08.2022 | Zsolt ERLI

Actualități constituționale (iulie – august 2022). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale
25.08.2022 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: condițiile pentru dispunerea obținerii datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane – art. 146 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedură penală
25.08.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă: Titlul de doctor poate fi retras doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
24.08.2022 | JURIDICE.ro

Cătălin Predoiu: Deciziile CCR rămân obligatorii pentru fiecare judecător
24.08.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: suspendarea executării silite la cererea creditorului urmăritor – art. 701 alin. (2) din Codul de procedură civilă
24.08.2022 | Andrei Alexandru MARCUJuristi
JURIDICE pentru studenti

Servicii  J

CCR pendinte: art. 50 alin. (9) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
23.08.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate privind modalitățile de acordare a ajutorului public judiciar pentru persoanele juridice
19.08.2022 | Dragoș GHEORGHE, Ioan Mircea DAVID

CCR pendinte: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
17.08.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: infracțiunea de continuare a activității poluante după dispunerea încetării acesteia
10.08.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Justiția penală și depășirea atribuțiilor puterii judecătorești. Partea I – Biopsia unei controverse juridice: prescripția înainte și după Decizia nr. 297/2018
09.08.2022 | Adrian Toni NEACȘU

CCR pendinte: alegerile în cadrul CSM – art. 8 alin. (4) și art. 16 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
05.08.2022 | Andrei Alexandru MARCUComunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Dezbateri juridice

Servicii  J

CCR pendinte: întocmirea raportului de evaluare de către consilierul de probațiune în situația neîndeplinirii integrale a obligațiilor civile
04.08.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. obligația beneficiarului de ajutor public judiciar de a restitui ajutorul primit în situația dobândirii de bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat
28.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. încălcarea libertății credințelor religioase prin instituirea posibilității restrângerii sau interzicerii întrunirilor religioase în spaţii închise şi condiţionarea exercitării activităţii cultelor religioase de respectarea regulilor de protecţie sanitară pe durata stării de alertă
28.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul de introducere a cererii de revizuire a hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene
28.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. încălcarea liberului acces la justiție prin instituirea taxelor judiciare de timbru
28.07.2022 | JURIDICE.ro

Reglementări în domeniul educaţiei. Sinteze de jurisprudență a Curții Constituționale  
28.07.2022 | Marieta SAFTAInterviuri
VIDEO JURIDICE

Servicii  J

CCR pendinte: art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
25.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: locuința copilului – art. 496 alin. (2) din Codul civil
21.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
20.07.2022 | JURIDICE.ro

Procedura controlului prealabil al constituţionalităţii legilor
20.07.2022 | Alexandru-Valentin PETREA

CCR pendinte: prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea acordării dreptului la pensie – art. 130 ind. (2) și art. 106 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
19.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea instanței de a respinge un acord de recunoastere a vinovăției pe motivul retragerii de către inculpat a consimțământului liber exprimat în faza urmăririi penale
15.07.2022 | JURIDICE.roArbitraj
BizLawyer

Servicii  J


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti