Secţiuni » Jurisprudenţă » CCR
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti

CCR pendinte: adaptarea pedepsei aplicate de instanța străină – art. 141 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 302/2004
31.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: îngrijirea copilului după divorț de către o altă persoană decât părinții – art. 399 alin. (1) și art. 400 alin. (3) din Codul civil
30.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Marian Enache, Președintele CCR, s-a întâlnit cu elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București
27.01.2023 | JURIDICE.ro

Marian Enache, Președintele CCR: Legea fundamentală adoptată în 1991 este o Constituție a Libertății
27.01.2023 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: protecția consilierului juridic în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – art. 23 din Legea nr. 514/2003
27.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: sporul de risc în cuantum de 25% pentru personalul silvic – art. 120 alin. (5) din Codul silvic
25.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 2 pct. 31) și pct. 36) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
19.01.2023 | Andrei Alexandru MARCUCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

CCR: 2023 este anul “Centenarului Constituției României Întregite”
18.01.2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă: Prin OUG nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții. UPDATE: SGG recomandă adoptarea unei OUG care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reţinute în temeiul OUG nr. 130/2021
18.01.2023 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: modalitatea de calcul a impozitului aplicat vânzării imobilelor – art. 111 alin. (4) și (5) din Codul fiscal
16.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 228 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
13.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 57 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: dreptul de trecere pentru utilități – art. 621 alin. (1) din Codul civil
11.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. efectele diferite produse de deţinerea unei funcţii didactice pe perioadă determinată sau nedeterminată
10.01.2023 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 25 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală
10.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituţionalitate respinsă ref. constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale
09.01.2023 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. evaluarea unui caz de nedemnitate a profesiei de avocat
09.01.2023 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Perfection of Camelia Bogdan v. Romania (no. 1) – Application no. 36889/18, Judgment of October 20, 2020) under Rule 9.1 of the Rules of the Committee of Ministers for the Enhanced Supervision of the Execution of Judgments on implementation of the individual measures. Barricades at the Council of Europe, resulting in Triple Disbarments of two other Senior Romanian Bucharest Court of Appeals Judges: the Quest for Hedging the Risk of Denial of Justice in International Administrative Law
06.01.2023 | Camelia BOGDAN

Marian Enache: Constituția trebuie să primească respectul necondiționat al cetățenilor
04.01.2023 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală
04.01.2023 | Emanuel DRĂGAN

Avocatul Poporului sesizează CCR ref. prevederile Legii privind securitatea şi apărarea cibernetică a României
28.12.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. condiţia de vechime minimă necesară pentru a fi numit în funcţia de procuror în cadrul DIICOT
23.12.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. declarația dată de inculpat în vederea încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției
22.12.2022 | JURIDICE.ro

Persoanele căsătorite cu cetățeni români pot dobândi cetăţenia română deși conviețuiesc în străinătate. UPDATE: Sesizare de neconstituționalitate
22.12.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. modificările aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare
21.12.2022 | JURIDICE.ro

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
20.12.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind reforma în domeniul sănătății
20.12.2022 | JURIDICE.ro

Despre excepția de neconstituționalitate a OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
19.12.2022 | Sanda ȘERBAN

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
15.12.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15.12.2022 | JURIDICE.ro

Marian Enache și Benke Károly au reprezentat CCR la manifestare dedicată celebrării a 70 de ani de la înființarea CJUE
15.12.2022 | JURIDICE.roFORTINET
PORTALEX
SMARTBILL
Codul muncii
 

CCR a primit vizita delegațiilor Consiliilor pentru Combaterea Discriminării din România și Republica Moldova
14.12.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
14.12.2022 | JURIDICE.ro

Obiecții de neconstituţionalitate respinse ref. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
14.12.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: întreruperea prescripției prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale – art. 2537 pct. 3 teza I din Codul civil
13.12.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: instanța competentă în recunoașterea hotărârilor străine – art. 1099 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă
09.12.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: confirmarea planului de reorganizare și judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic
08.12.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: persoanele vizate de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
06.12.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă. Constituie contravenţie organizarea de petreceri care tulbură liniştea locuitorilor, indiferent că sunt în mediul rural sau urban
30.11.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: prescripția medicală – art. 241 din Legea nr. 95/2006
29.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
28.11.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor” din Legea privind aprobarea OUG pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor
28.11.2022 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului. Sesizarea de neconstituționalitate ref. noul mod de calcul al impozitului/taxei pe clădiri începând cu 2023
23.11.2022 | JURIDICE.roUcraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Arbitraj
Interviuri
 

CCR pendinte: art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
23.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. mandatul președintelui și vicepreședinților CCIR
21.11.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Este discriminatorie sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii
17.11.2022 | JURIDICE.ro

Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate privind procedura specială de contestare a proceselor-verbale prin care a fost aplicat avertisment sau amendă sub 3.000 lei
17.11.2022 | Ileana NICOLESCU, Iunia RADU

Obiecții de neconstituţionalitate respinse ref. Legile Justiției. UPDATE: Deciziile motivate
16.11.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. procedura de contestare în justiţie a actelor administrativ-fiscale
15.11.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă: Titlul de doctor poate fi retras doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. UPDATE: Comunicat de presă comun Ministerul Educației – CNATDCU
14.11.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: dreptul autorității vamale de a efectua controlul ulterior al declarațiilor – art. 100 alin. (2) din Codul vamal
14.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: utilizarea certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pe teritoriul României
10.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
09.11.2022 | JURIDICE.roWoman in Law
Romanian Lawyers Week
JURIDICE NEXT
JURIDICE Vizual
 

CCR pendinte: suplinirea atribuțiilor instanței de tutelă și de familie – art. 229 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
09.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: infracțiunea de a efectua lucrări ce pot afecta siturile arheologice, în absența certificatului de descărcare de sarcină arheologică
03.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind regimul ariilor naturale protejate
02.11.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 50 alin. (3) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
02.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: contestarea creanței și cererea în anulare – procedura ordonanței de plată
01.11.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Jud. Elena-Simina Tănăsescu a reprezentat CCR la manifestarea dedicată aniversării Constituției Republicii Lituania
31.10.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
31.10.2022 | JURIDICE.ro

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro