« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea OUG 31/2020 pentru completarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. UPDATE: Decizia motivată
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 13 alin. (5) din OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție. UPDATE: Decizia motivată
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Marieta Safta și Claudia Margareta Krupenschi au participat la lucrările Forumului Rețelei Instanțelor Supreme şi Constituţionale din cadrul CEDO
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Principiul supremației dreptului UE în jurisprudența CJUE și CCR – cu referire specială la Decizia 2006/928 a Comisiei Europene de instituire a MCV – 2007 – România și Bulgaria. Hotărârea CJUE din 18.05.2021 și Decizia CCR nr. 104/2018 evaluată de instanța europeană. Raportul MCV publicat la 09.06.2021 de către Comisia Europeană ca instrument al Mecanismului Statului de Drept – 2020 al UE
15.06.2021 | Marin VOICU

CCR pendinte: limitele exercitării dreptului de proprietate publică – art. 862 din Codul civil
11.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența teritorială exclusivă în materia contenciosului administrativ. UPDATE: decizia Curții Constituționale
10.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală 2003. UPDATE: decizia Curții Constituționale
09.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 11 alin. (3) din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea DIICOT
08.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: Legea nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice
08.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă
07.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Magistrat-asistent dr. Ionița Cochințu: Incidența arbitrajului în achizițiile publice reflectată în jurisprudența Curții Constituționale. Temă pregătită pentru Probleme dificile de arbitraj (ed. 3). CONFERINȚA BRÂNDUȘA ȘTEFĂNESCU / 10 iunie 2021
04.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 1 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
04.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 69 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
03.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
02.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Actualități constituționale (mai 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
31.05.2021 | Marieta SAFTA

CCR: indemnizația de creștere copil poate fi urmărită silit
28.05.2021 | Cristi DANILEȚ

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. UPDATE: decizia Curții Constituționale
28.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Caracterul neindexabil al pragurilor pentru ajutor public judiciar – excepţie de neconstituţionalitate
27.05.2021 | Daniel BANDOL

CCR pendinte: mijloacele de apărare a drepturilor nepatrimoniale – art. 253 din Codul civil
27.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 20 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. UPDATE: Decizia motivată
26.05.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „în vârstă de până la 16 ani” din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. UPDATE: Decizia motivată
26.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: înființarea popririi fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării – art. 783 alin. (1) din Codul de procedură civilă
26.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: calitatea procesuală activă a ONG-urilor în litigiile care au ca obiect protecţia mediului – art. 20 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2005
25.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 73 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
24.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: actul de identitate necesar pentru exercitarea dreptului de vot la secţiile de votare organizate în România. UPDATE: decizia Curții Constituționale
21.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea pronunțării unor sesizări de neconstituționalitate
20.05.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. dispozițiile art. 88 ind. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
20.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: contestarea modului de formare şi a componenţei birourilor electorale (art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007). UPDATE: decizia Curții Constituționale
20.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 11 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
19.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR. Sinteza activității în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2021
18.05.2021 | JURIDICE.ro

Rolul jurisprudenţei Curţii Constituţionale ca izvor de drept constituțional
18.05.2021 | Florentina BIOLAN

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: modificările aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 37/2021
18.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 91 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului
17.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 100 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002 – neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept
14.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales”. UPDATE: Decizia motivată
13.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 281 alin. (1) teza finală din Codul vamal
13.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. modificarea și completarea art. 435 din Legea privind Codul fiscal. UPDATE: Decizia motivată
12.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 20 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
12.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
11.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. UPDATE: Decizia motivată
10.05.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în Legea privind statutul cadrelor militare. UPDATE: Decizia motivată
10.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 5 alin. (4) din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
10.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. soluția legislativă din cuprinsul art. 539 din Codul de procedură penală. UPDATE: Decizia motivată
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Codul de procedură penală. Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei. UPDATE: Precizări ÎCCJ. UPDATE: Precizări Preşedintele Comisiei juridice din Senat. UPDATE: Decizia motivată
07.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 98 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
07.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: transferul neautorizat de date informatice – art. 364 din Codul penal
06.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: indicarea de către proprietar/mandatar a persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice
05.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: suspendarea din calitatea de practician în insolvenţă după punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei (art. 36 lit. h) din O.U.G. nr. 86/2006)
04.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Actualități constituționale (aprilie 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
30.04.2021 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 494 alin. (9) din Codul administrativ
29.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU