« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 494 alin. (9) din Codul administrativ
29.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. UPDATE: Decizia motivată
28.04.2021 | JURIDICE.ro

Republica Moldova. Anulare hotărâre prin care Domnica Manole a fost numită judecător la Curtea Constituțională. UPDATE: Boris Lupaşcu – noul judecător al Curții Constituționale. UPDATE: Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția, ref. criza constituțională. UPDATE: CCR își exprimă deplina solidaritate și empatie față de membrii Curții Constituționale a Republicii Moldova. UPDATE: Hotărârile Parlamentului ref. revocarea unui judecător și numirea altui judecător – neconstituționale
28.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 32 ind. (1) alin. (1) din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
28.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
27.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021
26.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 18 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996. UPDATE: Decizia motivată
23.04.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele prevederi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. UPDATE: Decizia motivată
23.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: contestația la executare împotriva procesului-verbal de licitație – art. 849 alin. (2) din Codul de procedură civilă
23.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor – art. 973 din Codul civil
22.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența materială a tribunalelor specializate de a judeca apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii (art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă)
21.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. UPDATE: Decizia motivată
20.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 353 alin. (1) teza a III-a din Codul de procedură penală. UPDATE: decizia Curții Constituționale
20.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
19.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Reflecții pe marginea unei hotărâri a Curții Constituționale a României
16.04.2021 | Marian NAZAT

CCR pendinte: încălcarea de către autorităţile/organismele publice a principiilor de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul în ceea ce privește datele cu caracter personal
16.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă – amânarea pronunțării
15.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 14 alin. (6) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
14.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 302 alin. (2) teza II din Legea nr. 1/2011 a educației naționale. UPDATE: decizia Curții Constituționale
13.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: tulburarea de posesie (art. 256 alin. (1) din Codul penal). UPDATE: decizia Curții Constituționale
12.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 153/2017 – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
09.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Dac-aș fi judecător, aș intra în grevă
08.04.2021 | Dragoş PÂRGARU | 1 comentariu

CCR pendinte: art. 47 alin. (4) și art. 49 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
08.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. UPDATE: Decizia motivată
07.04.2021 | JURIDICE.ro

Hotărârea judecătorească în materie penală trebuie pronunțată odată cu motivarea
07.04.2021 | Cristi DANILEȚ | 4 comentarii

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii” din cuprinsul art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală. UPDATE: Decizia motivată
07.04.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 2539 alin. (2) teza finală din Codul civil
07.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 99 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
06.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
05.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: aplicarea sancțiunii disciplinare fără consultarea consiliului de disciplină – art. 58 ind. (4) alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițiștilor
02.04.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
01.04.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: menținerea nivelului de salarizare de la data detașării în cazul ofițerilor și agenților de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Public
31.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Seminar online în cadrul programului dedicat controlului de constituţionalitate
30.03.2021 | JURIDICE.ro

Constitutional Court of Romania: green lights for absolving tax-fraudsters
30.03.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Anca Elena ION

Actualități constituționale (martie 2021). Despre aniversări: 18 ani, la Curtea Constituțională
30.03.2021 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române
30.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate a dispozițiilor prevăzute de art. 161 alin. (2) lit. h) și art. 168 alin. (12) din Codul de procedură penală
29.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
26.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 123 alin. (1), art. 145 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
25.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții privind încetarea de drept a raportului de serviciu. UPDATE: Decizia motivată
24.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: forma contestației privind tergiversarea procesului și procedura de judecată a acesteia (ÎCCJ, din oficiu)
24.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007. UPDATE: Precizări CCIR. UPDATE: Decizia motivată
23.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 5 alin. (4) din O.U.G. nr. 78/2016 (revocarea procurorilor din cadrul DIICOT). UPDATE: decizia Curții Constituționale
23.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. dispozițiile Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. UPDATE: Decizia motivată
22.03.2021 | JURIDICE.ro

ANRP. Soluționarea dosarelor de despăgubire este îngreunată de lipsa unui cadru legal privind aplicarea grilei notariale
22.03.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind suplimentele alimentare. UPDATE: Decizia motivată
22.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare și a vechimii în muncă între sistemul public de pensii şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia
22.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea OUG nr. 168/2020. UPDATE: Decizia motivată
19.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
19.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: cuantumul ajutorului public judiciar în materie civilă prin prisma accesului liber la justiție, drept prevăzut de Constituția României
18.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU