« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate admisă. UPDATE: Decizia motivată
17.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
17.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Curtea de Apel Cluj a sesizat CCR cu o serie de articole din Codul penal şi Codul de procedură penală, pe motiv că acestea încalcă atât principiul proporționalității pedepsei cu fapta comisă, cât și dreptul de apreciere al instanţelor judecătoreşti cu privire la interpretarea şi aplicarea legii
16.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

CCR pendinte: actul sexual cu un minor, membru de familie (art. 220 alin. (3) lit. a) din Codul penal)
16.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența acordării gradelor profesionale prin avansare (art. I pct. (4) din O.U.G. nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului)
15.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: posibilitatea revocării membrilor aleși ai colegiilor de conducere din cadrul unei instanțe judecătorești
12.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea judecării unor sesizări de neconstituționalitate ref. Hotărârea nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă. UPDATE: Decizia motivată
11.03.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: efectuarea unui act de procedură prin delegare (art. 201 alin. (1) din Codul de procedură penală)
11.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 2 pct. (4) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
10.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: articolul 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (cereri executare silită). UPDATE: decizia Curții Constituționale
09.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 26 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților
08.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la înființarea unor completuri specializate la o instanță supremă (printre altele). UPDATE: Concluzii AG
05.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: minuta și pronunțarea acesteia în procesul penal (art. 400 alin. (1) și art. 405 alin. (2) și (3) din Codul de procedură penală)
05.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU | 1 comentariu

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate. UPDATE: Decizia motivată
04.03.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Deciziile unei curți constituționale prin care se constată nelegala compunere a unor completuri de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că dreptul la o instanță independentă și imparțială a fost încălcat și prin care se declară neconstituționalitatea măsurilor de supraveghere tehnică luate în cadrul procesului penal de către serviciile naționale de informații sunt compatibile cu dreptul Uniunii 
04.03.2021 | JURIDICE.ro

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale [art. 155 alin. (1) Cod penal]. Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale, lex tertia și interpretarea prin analogie în defavoarea persoanei acuzate
04.03.2021 | Cătălin ONCESCU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 17 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
04.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 431 CPC și art. 1201 VCC (autoritatea de lucru judecat). UPDATE: decizia Curții Constituționale
03.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituţionalitate respinsă ref. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 71/2020 pentru alegerea Președintelui Camerei Deputaților. UPDATE: Decizia motivată
02.03.2021 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate parțial admisă ref. unele prevederi din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. UPDATE: Decizia motivată
02.03.2021 | JURIDICE.ro

Actualități constituționale (februarie 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
01.03.2021 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: revizuirea pentru hotărâri potrivnice (termen de introducere). UPDATE: decizia Curții Constituționale
01.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Delegația Curții Constituționale a României a participat la lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene
26.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 4 alin. (1) din Legea privind alocația de stat pentru copii. UPDATE: decizia Curții Constituționale
26.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Lista legilor pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului. Excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social cu referire la personalul militar, precum și sintagma „cu excepția celor sindicale” din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/1995 privind statutul cadrelor militare
25.02.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 14 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. UPDATE: decizia Curții Constituționale
25.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti – art. 1535 din Codul civil
24.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR. UPDATE: Aviz negativ al Consiliului Legislativ
23.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 6 din O.G. nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele
23.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Chestiunea prealabilă extrapenală și încălcarea dreptului la un proces echitabil
22.02.2021 | Dan-Constantin MIHĂESCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Mihai Hotca
Definitiv dezlegată, chestiunea prealabilă devine nediscutabilă
21.02.2021 | Mihai Adrian HOTCA

CCR pendinte: art. 8 alin. (1) lit. (d) și art. 9 din O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. UPDATE: decizia Curții Constituționale
19.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Decizie importantă, pronunțată de către Curtea Constituțională
18.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 30 alin. (3) din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
18.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea judecării unor sesizări de neconstituționalitate
17.02.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții privind măsurile asigurătorii
17.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: amenda judiciară cu privire la introducerea unor cereri vădit neîntemeiate (art. 187 alin. (1) pct. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă)
17.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul publice de pensii
16.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
15.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. UPDATE: decizia Curții Constituționale
12.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: tâlhăria săvârșită în timpul nopții (art. 234 alin. (1) lit. d) din Codul penal)
10.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: articolele 654(5) și 666(4) din Codul de procedură civilă. UPDATE: decizia Curții Constituționale
09.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: articolul 113 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 (termenul în care se introduce contestația la tabelul definitiv de creanțe). UPDATE: decizia Curții Constituționale
08.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
05.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județ Vrancea. UPDATE: Decizia motivată
04.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea OUG nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
04.02.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea privind Statutul poliţistului. UPDATE: Decizia motivată
04.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. I din Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
04.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 46 ind. (2) alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
03.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU | 7 comentarii