« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 38 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
16.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Titlul II al OUG pentru modificarea şi completarea Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Decizia CCR. UPDATE: Decizia motivată
13.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. UPDATE: Decizia motivată
12.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: anularea înregistrării unei persoane în scopuri de TVA – art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal
12.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânare dezbateri ref. unele sesizări de neconstituționalitate
11.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. alocația de stat pentru copii. UPDATE: Decizia motivată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: daunele moratorii în cazul obligațiilor bănești – art. 1535 din Codul civil
11.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Scurte considerații asupra Deciziei nr. 452 din 24 iulie 2020 a Curții Constituționale asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
10.11.2020 | Bartis ELŐD

CCR pendinte: încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie
10.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Notă de jurisprudență a Curții Constituționale [12 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020]. Limitele legiferării prin legile de aprobare a ordonanțelor/ordonanțelor de urgență ale Guvernului. Regimul juridic al moțiunii de cenzură
09.11.2020 | Marieta SAFTA

CCR pendinte: art. 452 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
09.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. UPDATE: Decizia motivată
06.11.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
06.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și Codul de procedură penală. UPDATE: Decizia motivată
06.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: drepturile procurorului stagiar – art. 23 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
06.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Jurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România
06.11.2020 | Marin VOICU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CCR pendinte: persoanele care răspund în solidar împreună cu debitorul insolvabil (art. 25 alin. (2) din Codul de procedură fiscală)
05.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânare dezbateri ref. unele sesizări de neconstituționalitate
04.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. UPDATE: Decizia motivată
04.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: articolul 318 alin. (16) teza a doua din Codul de procedură penală
04.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind meșteșugarii tradiționali din România. UPDATE: Decizia motivată
03.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 23 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
03.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „până la data de 14 august 2020”. UPDATE: Decizia motivată
02.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. UPDATE: Decizia motivată
02.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 7 lit. (b) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale
02.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Arhivarea datelor ce nu privesc fapta care formează obiectul cercetării. CCR-respingere. Opinia Tribunalului Iași
30.10.2020 | Andreea COMAN

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 87 alin. (1) ind. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
29.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Obiecția de neconstituționalitate ref. Legea de modificare a Legii zootehniei, respinsă
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Lista legilor pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 211 lit. (c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social
28.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Președintele României a trimis CCR o sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
27.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 11 lit. (c) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
27.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 517 alin. (1) lit. (d) din Codul administrativ – caz de încetare de drept a raportului de muncă
26.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Nu există conflict de natură constituțională între Guvern și Parlament ref. moțiunea de cenzură din 17 august 2020. UPDATE: Decizia motivată
23.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: interdicția polițistului de a ocupa orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu anumite excepții
23.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I”. UPDATE: Decizia motivată
22.10.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate admisă ref. dispozițiile art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă. UPDATE: Decizia motivată
22.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 7 alin. (3) și art. 14 alin. (2) din Codul de procedură fiscală și art. 11 alin. (1) din Codul fiscal
22.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR s-a pronunțat asupra neconstituționalității dispozițiilor art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005
21.10.2020 | Daniela-Maria NEGOIȚĂ

CCR pendinte: motiv de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. (10) din Codul de procedură civilă
21.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. izolarea într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare
20.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 20 ind. (1) alin. (1), alin. (2) și alin. (2) ind. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
20.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Jurisprudența CCR cu privire la noțiunea de „securitate națională”
19.10.2020 | Andrei-Nicolae POPA

CCR pendinte: art. 1798 Cod civil și art. 450 alin. (1) Cod de procedură civilă
19.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. UPDATE: Decizia motivată
16.10.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. OUG privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. UPDATE: Decizia motivată
16.10.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche – Kubekhaza. UPDATE: Decizia motivată
16.10.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților. UPDATE: Decizia motivată
14.10.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – ABA Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea. UPDATE: Decizia motivată
13.10.2020 | JURIDICE.ro