« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă Curţi de apel
JURIDICE

Curtea de Apel Galați. Acordarea daunelor morale pentru anularea unui concurs
02.12.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Efectele radierii sancțiunii disciplinare aplicate funcționarului public
01.12.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Fals în declarații privind preschimbarea permisului de conducere. Achitare
30.11.2021 | Marie-Louise ZANFIR

Curtea de Apel Bacău. Minuta – conținut prevăzut pentru dispozitiv. Reducere termen de supraveghere
29.11.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

JURISPRUDENȚA NICULEASA LAW FIRM (1) – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție disting definitiv între cheltuielile de publicitate și cele de protocol, reținând încălcarea libertății de gestiune a contribuabilului de către organele fiscale
25.11.2021 | Niculeasa Law Firm

Curtea de Apel Galați. Efectele indicării în decizia de sancționare doar a textelor legale
25.11.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj. Condamnare pentru fraude comise prin sisteme informatice privind campanii de strângere de fonduri
24.11.2021 | Silvia BĂLAN

Curtea de Apel București. Menținerea echilibrului între interesele debitoarei (de reorganizare) și cele ale creditorilor săi (de recuperare a unei părți cât mai mari din creanțele acestora)
23.11.2021 | Răzvan DOBRIN

Curtea de Apel București. Omiterea codului de identificare fiscală nu poate conduce la respingerea rambursării TVA
22.11.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Inadmisibilitatea constatării intervenirii prescripției extinctive a răspunderii pentru faptele din Raportul ANI
18.11.2021 | JURIDICE.ro

Schimbarea în tot a unei hotărâri de condamnare, prin readministrarea probatoriului în fața instanței de apel sau cum 10 inculpați au fost condamnați în primă instanță la 87 de ani de închisoare, ca apoi Curtea de Apel București să dispună achitarea acestora
16.11.2021 | Alina-Mihaela ARSENE

Curtea de Apel București. Obligațiile instanței de apel
16.11.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Mărturie mincinoasă – urmări reduse asupra justiției
15.11.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Iași. Semnificația noțiunii de „persoană vătămată”
11.11.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Operator sancționat pentru transmiterea de muzică la TV într-o cafenea
10.11.2021 | Alexandru SIMA

Curtea de Apel Constanța. Dificultatea dovedirii dreptului de proprietate în acțiunile vizând uzucapiunea
09.11.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Evaziune fiscală vs. uz de fals. Obligație nefiscală
08.11.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Constanța. Modificarea stării de sănătate a salariatului nu conduce la modificarea condițiilor de muncă
03.11.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj. Individualizarea pedepsei. Disensiune în evaluarea gradului de pericol
02.11.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel București. Onorariul disproporționat vs. onorariul ridicat
01.11.2021 | Răzvan DOBRIN

Curtea de Apel Ploiești. Judecătorul este ținut de obiectul judecății. Acuzație suplimentară/diferită situației de fapt din rechizitoriu. Achitare
29.10.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Timișoara. Dreptul proprietarului terenului afectat de utilități publice la indemnizații
28.10.2021 | Oana Sanda AVRAMESCU

Curtea de Apel Constanța. Nelegalitatea soluției de achitare. Trimiterea cauzei spre rejudecare
26.10.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Craiova. Prezentarea avocaților aleși în dosar și neprezentarea inculpatului. Semnificație
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Efectele renunțării la dreptul de a invoca accesiunea
25.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Semnificația noțiunii de „lucru cerut” de la revizuire
21.10.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Cheltuiala de judecată cu onorariul expertului în cazul admiterii în parte a acțiunii
20.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Concurs de promovare efectivă a judecătorilor în funcții de execuție. Hotătârea inițială privind rezultatul verificărilor nu este act administrativ unilateral individual
19.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani și evaziune fiscală. Achitare – faptele nu există
18.10.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Suceava. Revocare control judiciar. Autocritica autorității depășește limita necesității măsurii instituite
14.10.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Iași. Dreptul de a deține o armă letală nu este un drept constituțional fundamental
14.10.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Componența membrilor unei comisii de evaluare în vederea acordării gradației de merit este o informație de interes public
13.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Sancțiunea care intervine în cazul încălcării dispozițiilor privind buna-credință și abuzul de drept
12.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Orice conducător auto este obligat să se supună testării aerului expirat la solicitarea polițistului rutier
11.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Indicarea unei adrese de e-mail nu echivalează cu o alegere a locului comunicării actelor de procedură
07.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Ucidere din culpă. Achitare
06.10.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Noțiunea măsură necesară în materia sechestrului judiciar. Interpretarea sistematică a prevederilor art. 973 alin. (1) și (2) Cod proc. civ.
05.10.2021 | Vlad NICOLAE

Curtea de Apel Oradea. Revocarea din funcție a administratorului unei SRL este exceptată de la controlul instanței de judecată
05.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Alba Iulia. Comunicarea deciziei de impunere la vechiul sediu social
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Nelegalitatea emiterii deciziei de impunere pentru o persoană fizică privind obligațiile accesorii aferente PFA constituită de acea persoană fizică
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Momentul de la curge termenul de contestare a deciziei de impunere în cazul comunicării deciziei în Spațiul Privat Virtual (SPV)
29.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj – Căi de atac – Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac (art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.). Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel București. Nu se încadrează în sfera dispozițiilor art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fapta de a nu formula o cerere de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență
28.09.2021 | Răzvan DOBRIN

Curtea de Apel Brașov. Lipsa de la termen a avocatului ales al inculpatului. Apărare neefectivă realizată de avocatul din oficiu
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Frauda informatică este o variantă a înșelăciunii
27.09.2021 | Luciana NEAMȚU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Refuzul de încheiere de către o autoritate publică a contractului individual de muncă nu poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Partajul voluntar nu conduce la pierderea de către polițistul de penitenciar a dreptului privind compensarea chiriei
23.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Drept prevăzut de o ordonanță de urgență, dar acordarea subsumată cuprinderii în bugetul instituției
22.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Constanța. Imposibilitatea obiectivă de a achita creanțele fiscale nu este motiv pentru instituirea măsurilor asigurătorii
21.09.2021 | JURIDICE.ro