« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În situația în care infracțiunea de furt este comisă de o persoană ce poartă o mască, într-un spațiu unde purtarea măștii este obligatorie, se reține varianta calificată a infracțiunii
27.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drogurile se consideră introduse în România în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanță în privința consumării infracțiunii
27.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală
27.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind regimul suspendării condiționate a executării pedepsei
27.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Regimul fiscal special reglementat pentru operațiunile economice de revânzare autoturisme second hand
26.01.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Determinarea cuantumului despăgubirilor în etapa judiciară a procedurii de expropriere
16.12.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD privind regimul fiscal special reglementat pentru operațiuni second hand
14.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. audierea în calitate de martor a organului de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante
08.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Personalul silvic nu beneficiază de indemnizaţia de grad profesional în absenţa elaborării unor acte normative care să reglementeze modalitatea de stabilire, în concret, a acestui drept salarial
08.12.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea art. 477-478 C. proc. civ.
07.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD privind limitele verificării pe care instanța de judecată este obligată să o facă pentru verificarea incidenței cazului de suspendare obligatorie a executării silite
07.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
25.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală
19.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. determinarea cuantumului despăgubirilor în etapa judiciară a procedurii de expropriere
16.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind raportul juridic având ca obiect obţinerea fondurilor necesare plăţii indemnizaţiei de care beneficiază salariații pe perioada stării de urgență, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
15.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind sintagma ”partea care pierde procesul”, respectiv noțiunea ”procesul” din perspectiva Codului de procedură civilă
15.11.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal
04.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit, constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit
04.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă
04.11.2021 | Andrei PAP

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele dispoziții privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea pronunţată de ÎCCJ-DCD
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei
23.10.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind veniturile din salarii și asimilate salariilor
19.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. personalul silvic, care nu beneficiază de indemnizaţia de grad profesional în absenţa elaborării unor acte normative care să reglementeze modalitatea de stabilire, în concret, a acestui drept salarial
13.10.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010
13.10.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind clauza penală și penalitățile de întârziere
12.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12.10.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Romanian High Court rules on amount to be covered to benefit from impunity in tax evasion crimes
05.10.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Cosmin CREȚU

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
04.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 426 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală privind contestația în anulare
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 360 alin. (1) Cod penal privind accesul ilegal la un sistem informatic
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinței pronunțate în primă instanță, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiași inculpat
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
30.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind ordinea și termenul de soluționare a dosarelor administrative de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind calea de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare OUG. nr. 23/2020
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reținerea efectului pozitiv al lucrului judecat
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării prevăzute de lege la salariul de bază în plată, începând cu data de 1 iulie 2017
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind dreptul la indemnizație al copilului unei persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
21.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă
16.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. efectele institurii stării de urgenţă asupra cursului termenului de perimare
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. aplicarea termenului de prescripție de 10 ani în ceea ce privește prescripția dreptului de a obține executarea silită a unui contract de ipotecă
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. plata unor despăgubiri pentru săvârșirea unor fapte de discriminare salarială
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. egalizarea în cadrul familiei ocupaționale justiție între valoarea de referință sectorială acordată consilierilor de probațiune și cea acordată magistraților
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Determinarea subiecţilor infracţiunii de incest prevăzută de art. 377 din Codul penal, în cazul în care unul dintre aceştia este adoptat
13.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile din Legea nr. 165/2013 care și-au încetat efectele și nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate
03.08.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea din fonduri publice, în cazul personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism care nu are o grilă proprie de salarizare
27.07.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Încadrarea juridică a faptei constând în publicarea de anunțuri fictive online care a avut drept consecință producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta
19.07.2021 | Andrei PAP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea sintagmei „substanțe psihoactive”
16.07.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) NCP şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice
07.07.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. data în raport de care se stabilește cota de impozit ce se aplică diferențelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare
29.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. notificările formulate de către debitori, ulterior admiterii definitive a contestației formulate de către creditor împotriva primei notificări de dare în plată
29.06.2021 | JURIDICE.ro