Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ » Dezlegarea unor chestiuni de drept
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ÎCCJ. DCD de respingere privind modificarea suprafeței unui imobil
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind acțiunea în regres a asigurătorului împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind cererea de validare a popririi
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de restabilire a situației anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Copilul înfiat cu efectele filiaţiei fireşti de alte persoane nu este exclus, pentru acest motiv, de la beneficiul drepturilor solicitate, în considerarea persecuţiei politice a părintelui său biologic
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Plafonarea cuantumului net al pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
30.01.2023 | Andrei PAPCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă se admite recursul, casându-se decizia atacată, ÎCCJ va reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor sau prin completarea sau readministrarea probatoriului
26.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Modalitatea de determinare a cuantumului pensiei de urmaş conform art. 731 alin. (13) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
20.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Conducerea unui vehicul de către o persoană care deţine un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie („Provisional Driving Licence”), constituie infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România
20.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) şi (4) din Legea contenciosului administrativ
16.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. „Caracterul injust/nedrept al măsurilor privative de libertate” și „netemeinicia acuzației în materie penală” constituie criterii autonome care dau dreptul la repararea pagubei
16.01.2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD de respingere privind contestația în anulare
19.12.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea personalului tehnic, economic şi socioadministrativ din cadrul spitalelor publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii
09.12.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Evaluarea imobilului prin raportare la grila notarilor publici valabilă în anul anterior emiterii deciziei de compensare de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor
07.12.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Condițiile legale pentru instituirea pensiei de urmaș a funcţionarului public parlamentar
05.12.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cazul în care în al doilea ciclu procesual se admite recursul, casându-se decizia atacată, ÎCCJ va reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor sau prin completarea sau readministrarea probatoriului, în caz contrar cauza urmând a fi trimisă spre rejudecare la instanţa de apel sau, după caz, la prima instanţă
05.12.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind adaptarea contractului
05.12.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018 şi nr. 358 din 26 mai 2022, nu poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii
29.11.2022 | Andrei PAPEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care deţine un permis de conducere provizoriu eliberat în Marea Britanie („Provisional Driving Licence”) constituie infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România
28.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de 14 zile instituit în sarcina entităţii contractante are natura juridică a unui termen procedural, legal, imperativ, relativ
28.11.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este necesară respectarea dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 la încheierea unei convenţii având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan
23.11.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Procedura de citare și de comunicare a actelor de procedură
14.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind baza de calcul a pensiei militare
14.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind noţiunea de sume aferente plăţii drepturilor salariale viitoare
14.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de admitere. Drepturile cuvenite văduvelor supraviețuitoare care nu s-au recăsătorit
08.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind încheierea convențiilor și achitarea subvențiilor prevăzute de dispozițiile art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002
08.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectul respingerii cererii de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în procedura revizuirii prevăzută la art. 107 din Legea nr. 263/2010
02.11.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind caracterul de titlu executoriu al contractului de asistență juridică
31.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind calificarea unei cereri având ca obiect constatarea prescripției dreptului de a obține executarea silită a unui titlu executoriu
31.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind prejudiciul derivat
31.10.2022 | JURIDICE.roFORTINET
PORTALEX
SMARTBILL
Codul muncii
 

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectul întreruptiv de prescripție al actelor de procedură în materie penală. UPDATE: Precizări CSM și DNA
28.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi ale art. 175 alin. (2) din Codul penal
26.10.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente și de stabilire a pedepsei în caz de recidivă
25.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind efectul întreruptiv de prescripție al actelor de procedură
25.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind natura și durata termenului maxim în cursul căruia judecătorul de cameră preliminară verifică dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii
19.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind natura și durata termenului de prescripție în cazul acțiunii formulate de asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie împotriva propriului asigurat
18.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind coeficienții de ierarhizare pentru funcții corespunzătoare gradului de colonel
18.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea personalului tehnic, economic și socio-administrativ din cadrul spitalelor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, se realizează potrivit anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017
17.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase
17.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind suspendarea cursului prescripției executării silite
17.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este necesară respectarea dreptului de preempţiune la încheierea unei convenţii având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan
04.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Evaluarea imobilului va fi realizată prin raportare la grila notarilor publici valabilă în anul anterior emiterii deciziei de compensare de către CNCI
04.10.2022 | JURIDICE.roUcraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Arbitraj
Interviuri
 

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții în materie fiscală
04.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
04.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD privind respingerea cererii de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în procedura revizuirii
03.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind calificarea faptei de a folosi fără drept un card bancar contactless la un terminal POS
28.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 78 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
28.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind zilele considerate ca fiind executate în baza Legii nr. 169/2017
28.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind cursul termenului de 3 luni prevăzut de art. I alin. (1) din OUG 92/2020
26.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea indemnizației pentru Covid în raport de dovedirea îndeplinirii condiţiei „realizării de încasări cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” inclusiv de către avocaţii stagiari
22.09.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de 14 zile instituit în sarcina entităţii contractante are natura juridică a unui termen procedural
20.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea termenului „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) Cod procedură penală
20.09.2022 | JURIDICE.roWoman in Law
Romanian Lawyers Week
JURIDICE NEXT
JURIDICE Vizual
 

ÎCCJ. DCD de respingere privind sistemul unitar de pensii publice
20.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
20.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
20.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpetarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
20.09.2022 | JURIDICE.ro

Concluziile MP ref. ÎCCJ-DCD privind efectul întreruptiv al actelor de procedură penală: norme de drept substanțial sau lege penală mai favorabilă
11.09.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul prin care procurorul remediază neregularităţile rechizitoriului, în condiţiile prevăzute de art. 345 alin. (3) CPP, nu este supus verificării pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior
05.07.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind normele de drept aplicabile în materie de asigurare
27.06.2022 | JURIDICE.ro

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro