« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Competenţa instanţei de judecată să soluţioneze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991
05.05.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) NCP şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice
21.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Subiectul activ al infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. (1) din Codul penal
18.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sancţiunile privind încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. calitatea procesuală pasivă a Biroul Executorului Judecătoresc în contestația la executare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calitatea de persoană îndreptăţită în cererile vizate de prevederile art. 43 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. încadrarea în concret a personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariați
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit
05.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
05.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Categoria „personalului numit/încadrat”, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017
05.04.2021 | Andrei PAP

DCD de respingere ref. interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.523 din Codul civil
29.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. competenţa instanţei de judecată să soluţioneze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991
29.03.2021 | Andrei PAP

Consideraţii privind aplicarea deciziei nr. 7/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
23.03.2021 | Elena Daniela OPRESCU

ÎCCJ. DCD de respingere ref. contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
17.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. modalitatea de actualizare a bazei de calcul a pensiei fostului magistrat care a beneficiat la data pensionării de o sumă compensatorie în cuantum de 15% din indemnizația brută lunară pentru titlul de doctor
15.03.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere. Hotărârea ÎCCJ ref. salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 reprezintă izvor de drept în materia salarizării personalului din justiţie?
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. calitatea procesuală pasivă a Biroul Executorului Judecătoresc în contestația la executare în care se solicită anularea încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drepturile salariale reglementate de art. 5, respectiv de art. 8 din anexa nr. I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017
10.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acţiunea în anularea ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate
25.02.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane
21.02.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. atragerea competenţei materiale a DNA
18.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea sintagmei „cu aceeaşi pedeapsă”
18.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. acordarea gradelor cadrelor militare
17.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare în cazul plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
16.02.2021 | Andrei PAP

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a încredinţa vehiculul unei persoane despre care se ştie că se află sub influenţa alcoolului
11.02.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. unicitatea căii de atac
09.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. pensiile militare de stat
09.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. drepturile salariale reglementate de art. 5, respectiv de art. 8 din anexa nr. I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017
08.02.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. categoria „personalului numit/încadrat”, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017
08.02.2021 | Andrei PAP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere. Competenţa DGA de a efectua acte de cercetare penală şi pentru persoane care nu sunt angajate ale MAI. Publicare în Monitorul Oficial
04.02.2021 | Cristi DANILEȚ

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. f) din CPP poate fi îndreptată și împotriva unei hotărâri penale definitive, pronunțate în soluționarea unei cereri întemeiate pe dispozițiile art. 595 din CPP
29.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (Legea nr. 203/2018) nu sunt aplicabile în ceea ce privește sancțiunile contravenționale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenței în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
26.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane
25.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere. Elementele constitutive ale cărei infracțiunii sunt întrunite în cazul retragerii de numerar cu carduri falsificate, folosind datele cardurilor copiate?
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. subiectul activ al infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. (1) din Codul penal
21.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, respectiv hotărârile pronunţate în cererile formulate în temeiul art. 538 din CPP
21.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017
19.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. efectul de întrerupere a prescripției extinctive
18.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile nelucrătoare
14.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază
12.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat
29.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD respins ref. nulitatea clauzelor din contractele colective de muncă
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare în cazul plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
07.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură
04.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Decizia nr. 46/2020 privind dezlegarea chestiunii drept a aplicării etapizate a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare
02.12.2020 | Anca VĂRZARU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acţiunea în anularea ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate
17.11.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. perceperea de dobânzi penalizatoare pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD. Dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei
10.11.2020 | JURIDICE.ro