ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de soluționare a unei plângeri contravenționale în cazul în care a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Compensația lunară aferentă chiriei polițistului
 25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind procedeul probator al accesului la un sistem informatic
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind valabilitatea acordului de voință al asociației de proprietari
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de apel aplicabil cererilor de apel care vizează acțiunile debitorilor având ca obiect adaptarea contractului
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind valorificarea bunurilor aparţinând unei persoane juridice aflate în procedura de insolvenţă
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Angajarea răspunderii civile delictuale în procedura insolvenței
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 Cpp nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a încredința un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizaţiei lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau unor norme metodologice referitoare la condiţiile şi criteriile de acordare a locuinţelor de serviciu pentru personalul silvic
 28 august 2023 | Andrei PAP

Contestarea actelor fiscale în instanță: O decizie ÎCCJ permite contribuabililor să invoce noi argumente în litigiile cu ANAF
 18 august 2023 | Radu IOSUB

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra incidenţei unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu legea penală mai favorabilă de la data comiterii faptei până la data judecării cauzei în apel nu poate fi invocată prin intermediul contestaţiei în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 426 lit. b) CPP
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Este posibilă fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului, cu titlu de penalităţi, pentru un interval de timp mai mare de 3 luni, dar compus numai din termene de câte 3 luni
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare din funcția publică se realizează în condiţiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ
 5 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestaţia administrativă, iar anularea obligaţiei fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfăşoară activităţi în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligaţiei fiscale de către persoana fizică în condiţiile art. 23 alin. (3) şi (4) din CPF
 29 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuţii sociale de asigurări de sănătate, reţinute din indemnizaţia de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, este termenul de prescripţie de 5 ani prevăzut de art. 219 alin. (1) din CPF
 29 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Personalul silvic care a desfăşurat activităţile indicate la art. 20 alin. (2) din OUG nr. 59/2000, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiţii speciale şi de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3) din OUG nr. 59/2000
 28 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind valoarea despăgubirilor în litigiile pentru emiterea unei decizii de compensare de către CNCI
26 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile obţinute în mod legal între momentul încetării funcţiei publice şi momentul reintegrării efective în funcţia publică, care au legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, provenind dintr-o activitate care a înlocuit funcţia publică
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Impozitare folosită la determinarea impozitului minim în cotă de 5% în cazul pariurilor în cotă fixă se constituie din totalitatea sumelor colectate de operatorul economic de la jucătorii participanţi
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind prescripția răspunderii penale în camera preliminară
20 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare
20 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile şi criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic
30 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie
 30 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 426 lit. b) și art. 431 din Codul de procedură penală
 29 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea la plata impozitelor
22 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă debitorul a executat obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, chiar şi pe parcursul soluţionării cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (4) CPC, creditorul nu mai poate obţine stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 17 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind eroarea de procedură
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind ipoteza acoperirii prejudiciului
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care JDL a autorizat efectuarea percheziției
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Locurile de muncă din domeniul silvicultură ce se încadrează în condiții speciale
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Valorificarea dreptului la indemnizaţia de încadrare brute lunare pentru procurorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul SIIJ
 11 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salariatului detaşat de la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere nu îi pot fi plătite de către angajatorul cesionar, instituţie sau autoritate publică, drepturi care depăşesc nivelul maxim prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții sociale de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind hotărârile pronunţate de judecătorie prin care se soluţionează o cerere privind anularea hotărârii pronunţate de SAL-FIN
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind concursul între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al deciziei ÎCCJ vizând dezlegarea dată unei probleme de drept
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prezumția judiciară vs. Prezumția legală
 24 aprilie 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Perioada în care, după numirea în magistratură, judecătorul sau procurorul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu constituie vechime în magistratură
 19 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind persoanele înrolate în armata maghiară care au fost constituite în prizonieri de război
4 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal
 28 martie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială
 27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea unor dispoziții legale referitoare la detașare
 27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea art. 27 alin. (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind pensiile de serviciu
27 martie 2023 | JURIDICE.ro