JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea și aplicarea art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. procedura de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere
27.09.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor
19.09.2019 | Andrei PAP

Rezumatul ședinței pe rolul Curții de Justiție în trimiterea preliminară C-676/17 Călin referitoare la ÎCCJ-DCD (HP) 45/2016. UPDATE: Hotărârea CJUE
11.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Decizia ÎCCJ nr. 20/2019 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept – suspendarea dreptului de a beneficia de indemnizații/ajutoare conform legii
06.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea caracterului legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă
29.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (2) din Codul penal privind infracțiunile concurente
18.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nulitatea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia
16.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Participarea procurorului la ședințele de judecată în cauzele de competența PÎCCJ – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție
28.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (2) din Codul penal privind infracțiunile concurente
16.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza art. 81 din Codul penal din 1969
16.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Momentul de la care se calculează termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul penal
16.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea pensiei de serviciu în baza dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
11.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor
04.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situaţia premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal
02.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 din Codul penal
28.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Creanțele datorate unor instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătoreşti care nu cuprind obligaţii de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere
24.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. nulitatea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia
21.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea art. 336 din Codul penal, privind acțiunea de conducere a unui vehicul
20.05.2019 | Andrei PAP | 3 comentarii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. momentul de la care se calculează termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul penal
09.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza art. 81 din Codul penal din 1969
09.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 din Codul penal
17.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea caracterului legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă
17.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. creanțele datorate unor instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătoreşti care nu cuprind obligaţii de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere
09.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranță prevăzută în art. 112 lit. d) vCP nu realizează condițiile de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 288 alin. (1) NCP
01.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor bugetare)
29.03.2019 | Andrei PAP

Pseudoprobleme de drept penal sau despre autopropulsie, autorănire, autoincriminare și „alți demoni”…
28.03.2019 | Valerian CIOCLEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea art. 336 din Codul penal, privind acțiunea de conducere a unui vehicul
26.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. situaţia premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal
26.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare
21.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea pensiei de serviciu în baza dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
12.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Posibilitatea instanţei de judecată de a verifica, în faza executării silite, dacă sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii
06.03.2019 | Andrei PAP

Analiza Deciziei ÎCCJ nr. 2/2019. O nouă condiție privind admisibilitatea pronunțării unei hotărâri prealabile în materie civilă
05.03.2019 | Daniel MOREANU | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Majorarea salariului de bază conform Legii-cadru nr. 153/2017
22.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Personalul încadrat în sistemul public de asistenţă socială
18.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Negocierile care nu pot face obiect al medierii
18.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Caracterul de sancţiuni fiscale al majorărilor de întârziere prevăzute de CPF
12.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. posibilitatea instanţei de judecată de a verifica, în faza executării silite, dacă sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii
12.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenței
05.02.2019 | Andrei PAP | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sumele datorate lunar de un terţ poprit – membru al asociaţiei de proprietari
05.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ-DCD respingere. Sechestrul asigurător penal vs. sarcinile și ipotecile prevăzute de art. 857 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă
28.01.2019 | Andreea COMAN

Despre procurorul chemat să participe la ședințele de judecată în cauzele de competența Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
23.01.2019 | Andrei ZARAFIU | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. planul de reorganizare a debitorului care nu poate să prevadă eşalonarea la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare)
15.01.2019 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare emise în baza Legii nr. 165/2013
21.12.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. caracterul de sancţiuni fiscale al majorărilor de întârziere prevăzute de CPF
19.12.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”
11.12.2018 | Andrei PAP