JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. personalul încadrat în sistemul public de asistenţă socială
14.11.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. negocierile care nu pot face obiect al medierii
14.11.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul administratorului/ lichidatorului judiciar de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii
05.11.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu
25.10.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”
15.10.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenței
15.10.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor
11.10.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare pentru personalul încadrat în direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
03.10.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sintagma pedeapsa „executată sau considerată ca executată”, ce constituie primul termen al recidivei
27.09.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Determinarea cuantumului sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ
26.09.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Punctajul suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
26.09.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Pensia de serviciu reglementată de Legea nr. 7/2006
26.09.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu
14.09.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Competenţa după calitatea persoanei. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
04.09.2018 | Adrian ŞANDRU

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017
18.07.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015
17.07.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
17.07.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Zilele calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare
05.07.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Existenţa infracţiunii de vătămare corporală din culpă necondiţionată de o anumită limită a îmbibaţiei alcoolice
03.07.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin mandatar persoană juridică
25.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Creanţa fiscală care nu poate fi valorificată în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006
21.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare pentru personalul încadrat în direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
18.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. pensia de serviciu reglementată de Legea nr. 7/2006
18.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul administratorului/ lichidatorului judiciar de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii
18.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017
18.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir
18.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
11.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii
11.06.2018 | Andrei PAP | 5 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. punctajul suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. determinarea cuantumului sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015
04.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligaţia fiscală de plată a cotei procentuale din cheltuielile pentru executarea construcţiilor
28.05.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. existenţa infracţiunii de vătămare corporală din culpă necondiţionată de o anumită limită a îmbibaţiei alcoolice
24.05.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
18.05.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. zilele calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare
26.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de părăsire a locului accidentului
26.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. creanţa fiscală care nu poate fi valorificată în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
13.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
13.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale
05.04.2018 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi în cazul personalului didactic din învăţământul preşcolar
27.03.2018 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin mandatar persoană juridică
19.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir
19.03.2018 | Andrei PAP | 6 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. la recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de părăsire a locului accidentului
05.03.2018 | Andrei PAP