JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi în cazul personalului didactic din învăţământul preşcolar
27.03.2018 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin mandatar persoană juridică
19.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir
19.03.2018 | Andrei PAP | 6 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. la recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de părăsire a locului accidentului
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
26.02.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. obligaţia fiscală de plată a cotei procentuale din cheltuielile pentru executarea construcţiilor
19.02.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii
19.02.2018 | Andrei PAP | 6 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi în cazul personalului didactic din învăţământul preşcolar
23.01.2018 | Andrei PAP | 3 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite
19.01.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul chiriașilor de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, conform Legii nr. 112/1995
19.01.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele Deciziei CCR nr. 895/2015 se produc și asupra încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc anterior publicării acestei decizii în M. Of.
12.01.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actualizarea pensiei de urmaș în raport de indemnizația de încadrare brută lunară a unui judecător în activitate
11.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea silită a titlurilor executorii – hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare
08.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Indicele de corecţie aplicabil dreptului la pensie
06.12.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea unică de evaziune fiscală
05.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură
05.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la pensie militară în cazul asiguratului-fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică
04.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac
04.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă
28.11.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumularea indemnizației de șomaj cu indemnizația de sedință cuvenită consilierilor locali
24.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Caracterul definitiv al încheierii de soluţionare a cererii de obligare a debitorului la plata de penalităţi pe zi de întârziere
23.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite
20.11.2017 | Andrei PAP

Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală
13.11.2017 | Mihai Adrian HOTCA

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipoteza concursului dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor
10.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Sesizare respinsă ref. dezlegarea unor chestiuni de drept. Suspendarea acordării indemnizaţiei de pensionare pentru magistraţi
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Sesizare respinsă ref. dezlegarea unor chestiuni de drept. Noțiunea de consumator. Achitare integrală a creditului. Solicitare constatare caracter abuziv
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Chiriaşii au şi dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, preluate abuziv
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele deciziilor Curții Constituționale cu privire la unele hotărâri judecătorești pronunțate înaintea publicării deciziei în Monitorul Oficial
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv
07.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse
03.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. indicele de corecţie aplicabil dreptului la pensie
17.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură
17.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. caracterul definitiv al încheierii de soluţionare a cererii de obligare a debitorului la plata de penalităţi pe zi de întârziere
17.10.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul la pensie militară în cazul asiguratului-fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică
17.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligațiile fiscale în cazul unei promisiuni bilaterale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării
17.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică
13.10.2017 | Andrei PAP | 2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea unică de evaziune fiscală
04.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. executarea silită a titlurilor executorii – hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare
03.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. actualizarea pensiei de urmaș în raport de indemnizația de încadrare brută lunară a unui judecător în activitate
03.10.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea gradaţiilor unui poliţist care a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
25.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cerinţa “interesului legitim” prevăzută de Legea fondului funciar
22.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. ipoteza concursului dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor
20.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse
20.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv
19.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă
19.09.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
19.09.2017 | Andrei PAP