Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
11.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii
11.06.2018 | Andrei PAP | 5 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. punctajul suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. determinarea cuantumului sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ
05.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015
04.06.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligaţia fiscală de plată a cotei procentuale din cheltuielile pentru executarea construcţiilor
28.05.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. existenţa infracţiunii de vătămare corporală din culpă necondiţionată de o anumită limită a îmbibaţiei alcoolice
24.05.2018 | Andrei PAP

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
18.05.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. zilele calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare
26.04.2018 | Andrei PAP

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de părăsire a locului accidentului
26.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. creanţa fiscală care nu poate fi valorificată în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
17.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
13.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
13.04.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale
05.04.2018 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi în cazul personalului didactic din învăţământul preşcolar
27.03.2018 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin mandatar persoană juridică
19.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir
19.03.2018 | Andrei PAP | 6 comentarii

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. la recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de părăsire a locului accidentului
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
05.03.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
26.02.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. obligaţia fiscală de plată a cotei procentuale din cheltuielile pentru executarea construcţiilor
19.02.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii
19.02.2018 | Andrei PAP | 6 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi în cazul personalului didactic din învăţământul preşcolar
23.01.2018 | Andrei PAP | 3 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite
19.01.2018 | Andrei PAP

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul chiriașilor de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, conform Legii nr. 112/1995
19.01.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele Deciziei CCR nr. 895/2015 se produc și asupra încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc anterior publicării acestei decizii în M. Of.
12.01.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actualizarea pensiei de urmaș în raport de indemnizația de încadrare brută lunară a unui judecător în activitate
11.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea silită a titlurilor executorii – hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare
08.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Indicele de corecţie aplicabil dreptului la pensie
06.12.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea unică de evaziune fiscală
05.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură
05.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la pensie militară în cazul asiguratului-fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică
04.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac
04.12.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă
28.11.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumularea indemnizației de șomaj cu indemnizația de sedință cuvenită consilierilor locali
24.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Caracterul definitiv al încheierii de soluţionare a cererii de obligare a debitorului la plata de penalităţi pe zi de întârziere
23.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite
20.11.2017 | Andrei PAP

Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală
13.11.2017 | Mihai Adrian HOTCA

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipoteza concursului dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor
10.11.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Sesizare respinsă ref. dezlegarea unor chestiuni de drept. Suspendarea acordării indemnizaţiei de pensionare pentru magistraţi
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Sesizare respinsă ref. dezlegarea unor chestiuni de drept. Noțiunea de consumator. Achitare integrală a creditului. Solicitare constatare caracter abuziv
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Chiriaşii au şi dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, preluate abuziv
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele deciziilor Curții Constituționale cu privire la unele hotărâri judecătorești pronunțate înaintea publicării deciziei în Monitorul Oficial
07.11.2017 | JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv
07.11.2017 | Andrei PAP