JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. imobilele care fac obiectul cauzelor aflate pe rolul CEDO
21.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cauze de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal
17.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calitatea de funcţionar public a profesorului din învăţământul preuniversitar de stat
17.03.2017 | Andrei PAP | 5 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea stării de recidivă postexecutorie
17.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției
10.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. imposibilitatea condamnatului de a se prezenta la locul de muncă
08.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sintagma „loc de realizare al venitului”
08.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. fixarea sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalităţi
08.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
06.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele Deciziei CCR nr. 603/2015
01.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. traficul şi consumul ilicit de droguri
01.03.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situația imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
27.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracțiunea de luare de mită
27.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. sporurile în sistemul public de sănătate
21.02.2017 | Andrei PAP

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii
15.02.2017 | Valerian CIOCLEI

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
14.02.2017 | Andrei PAP

Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?
10.02.2017 | Dan CHIRICĂ

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripție și data constatării contravenției
09.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs
09.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
09.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Titularul care a înstrăinat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii
09.02.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Norma didactică a învăţătorilor sau profesorilor din învăţământul primar
01.02.2017 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin
31.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției
31.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
31.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. situația juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
31.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracțiunea de luare de mită
27.01.2017 | Andrei PAP

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 1279 alin. (3) teza a III-a din Codul civil intrat în vigoare în 2011, respectiv dacă este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic
23.01.2017 | Irina SFERDIAN

Natura juridică a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
18.01.2017 | Valerian CIOCLEI

Din nou despre art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
10.01.2017 | Valerian CIOCLEI | 2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Decizia de concediere comunicată prin poştă electronică
10.01.2017 | Andrei PAP | 2 comentarii

Natura juridică a dispozițiilor privind atribuțiile de serviciu în domeniul constatării sau sancționării contravențiilor, în cazul variantei agravate a infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (varianta în vigoare până la data de 31.01.2014)
07.01.2017 | Valerian CIOCLEI

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Necesitatea motivării plângerii contravenționale
05.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
05.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea hotărârii instanţei de contencios administrativ
21.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Categoria socio-profesională a poliţiştilor şi a personalului civil
21.12.2016 | Andrei PAP

Este sau nu obligatorie urmarea procedurii prevăzută de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, pentru a se putea reține existența infracțiunilor prevăzute de art. 16 din aceeași lege? (Chestiune de drept)
19.12.2016 | Valerian CIOCLEI

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele Deciziei CCR nr. 279/2015 privind dispozițiile art. 52 din Codul muncii
19.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. motivul special de revizuire prevăzut de Legea nr. 554/2004
14.12.2016 | Andrei PAP | 3 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Exercitarea tutelei administrative de către prefect
14.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Invocarea nulității unei clauze din CCM
13.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
09.12.2016 | Andrei PAP | 2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
28.11.2016 | Andrei PAP

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate art. 1279 alin. (3) teza III Cod civil
25.11.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Abrogarea unor dispoziții din Legea fondului funciar nr. 18/1991
25.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv
24.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan
23.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. titularul care a înstrăinat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. necesitatea motivării plângerii contravenționale
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. termenul de prescripție și data constatării contravenției
22.11.2016 | Andrei PAP