JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate art. 1279 alin. (3) teza III Cod civil
25.11.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Abrogarea unor dispoziții din Legea fondului funciar nr. 18/1991
25.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv
24.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan
23.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. titularul care a înstrăinat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. necesitatea motivării plângerii contravenționale
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. termenul de prescripție și data constatării contravenției
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de proxenetism
21.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale
21.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Bunurile care pot fi oferite în compensare în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
16.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
15.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea sintagmei „salarizat la acelaşi nivel”
10.11.2016 | Andrei PAP

Cruciada împotriva evaziunii fiscale. Prețul victoriei, abandonul regulilor de drept? Dezlegarea unor chestiuni prealabile de drept privind interpretarea sintagmei „fără încheierea unui contract individual de muncă”, prevăzută de art. 260 alin.(1) lit. e) din Codul muncii, în sensul de a stabili dacă include și situația contractului de muncă suspendat
09.11.2016 | Alexandru ATHANASIU, Ana-Maria VLĂSCEANU

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs
08.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
08.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
08.11.2016 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
07.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situația în care instanţa de judecată nu poate proceda ea însăşi la analizarea condiţiilor de muncă
03.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. executarea hotărârii instanţei de contencios administrativ
01.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Imprescriptibilitatea acțiunilor în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă
31.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. decizia de concediere comunicată prin poştă electronică
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. norma didactică a învăţătorilor sau profesorilor din învăţământul primar
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. categoria socio-profesională a poliţiştilor şi a personalului civil
18.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv
18.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ-DCD respingere. Interpretarea art. 856 alin. (3) din Codul de procedură civilă
13.10.2016 | Cosmina SIMA

Un tramvai numit dorință: hotărârea prealabilă. Preocupări pentru asigurarea practicii (ne)unitare
13.10.2016 | Petre PIPEREA, Adrian MANOLE | 5 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. exercitarea tutelei administrative de către prefect
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. bunurile care pot fi oferite în compensare în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de proxenetism
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
12.10.2016 | Andrei PAP

Primirea la muncă a unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat constituie contravenție, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție
05.10.2016 | Florentina MUNTEANU, Anca Gabriela ILIE

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Momentul până la care poate fi revocată decizia de concediere
05.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale
28.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea sintagmei „salarizat la acelaşi nivel”
27.09.2016 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan
27.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. abrogarea unor dispoziții din Legea fondului funciar nr. 18/1991
27.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Procesul-verbal privind cheltuielile de executare care trebuie avansate de către creditor
26.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situaţia contractului individual de muncă suspendat
23.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracțiunea de spălare a banilor
28.08.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea despăgubirilor pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială
06.07.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Legea aplicabilă în cazul revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei stabilită conform vechiului CP
24.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracțiunea continuată care potrivit legii noi îndeplinește condițiile concursului de infracțiuni
22.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. invocarea nulității unei clauze din CCM
15.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. momentul până la care poate fi revocată decizia de concediere
15.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. situaţia contractului individual de muncă suspendat
15.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele Deciziei CCR nr. 279/2015 privind dispozițiile art. 52 din Codul muncii
15.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Atribuțiile administratorului/lichidatorului judiciar
13.06.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracțiunea de spălare a banilor
09.06.2016 | Andrei PAP