Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

Din nou despre art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
10.01.2017 | Valerian CIOCLEI | 2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Decizia de concediere comunicată prin poştă electronică
10.01.2017 | Andrei PAP | 2 comentarii

Natura juridică a dispozițiilor privind atribuțiile de serviciu în domeniul constatării sau sancționării contravențiilor, în cazul variantei agravate a infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (varianta în vigoare până la data de 31.01.2014)
07.01.2017 | Valerian CIOCLEI

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Necesitatea motivării plângerii contravenționale
05.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
05.01.2017 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea hotărârii instanţei de contencios administrativ
21.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Categoria socio-profesională a poliţiştilor şi a personalului civil
21.12.2016 | Andrei PAP

Este sau nu obligatorie urmarea procedurii prevăzută de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, pentru a se putea reține existența infracțiunilor prevăzute de art. 16 din aceeași lege? (Chestiune de drept)
19.12.2016 | Valerian CIOCLEI

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele Deciziei CCR nr. 279/2015 privind dispozițiile art. 52 din Codul muncii
19.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. motivul special de revizuire prevăzut de Legea nr. 554/2004
14.12.2016 | Andrei PAP | 3 comentarii

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Exercitarea tutelei administrative de către prefect
14.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Invocarea nulității unei clauze din CCM
13.12.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
09.12.2016 | Andrei PAP | 2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
28.11.2016 | Andrei PAP

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate art. 1279 alin. (3) teza III Cod civil
25.11.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Abrogarea unor dispoziții din Legea fondului funciar nr. 18/1991
25.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv
24.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan
23.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. titularul care a înstrăinat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. necesitatea motivării plângerii contravenționale
22.11.2016 | Andrei PAP

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. termenul de prescripție și data constatării contravenției
22.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de proxenetism
21.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale
21.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Bunurile care pot fi oferite în compensare în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
16.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
15.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea sintagmei „salarizat la acelaşi nivel”
10.11.2016 | Andrei PAP

Cruciada împotriva evaziunii fiscale. Prețul victoriei, abandonul regulilor de drept? Dezlegarea unor chestiuni prealabile de drept privind interpretarea sintagmei „fără încheierea unui contract individual de muncă”, prevăzută de art. 260 alin.(1) lit. e) din Codul muncii, în sensul de a stabili dacă include și situația contractului de muncă suspendat
09.11.2016 | Alexandru ATHANASIU, Ana-Maria VLĂSCEANU

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs
08.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
08.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
08.11.2016 | Andrei PAP | 1 comentariu

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
07.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situația în care instanţa de judecată nu poate proceda ea însăşi la analizarea condiţiilor de muncă
03.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. executarea hotărârii instanţei de contencios administrativ
01.11.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Imprescriptibilitatea acțiunilor în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă
31.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. decizia de concediere comunicată prin poştă electronică
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. norma didactică a învăţătorilor sau profesorilor din învăţământul primar
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
25.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. categoria socio-profesională a poliţiştilor şi a personalului civil
18.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv
18.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ-DCD respingere. Interpretarea art. 856 alin. (3) din Codul de procedură civilă
13.10.2016 | Cosmina SIMA

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Un tramvai numit dorință: hotărârea prealabilă. Preocupări pentru asigurarea practicii (ne)unitare
13.10.2016 | Petre PIPEREA, Adrian MANOLE | 5 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. exercitarea tutelei administrative de către prefect
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. bunurile care pot fi oferite în compensare în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de proxenetism
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
12.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
12.10.2016 | Andrei PAP

Primirea la muncă a unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat constituie contravenție, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție
05.10.2016 | Florentina MUNTEANU, Anca Gabriela ILIE

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Momentul până la care poate fi revocată decizia de concediere
05.10.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale
28.09.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea sintagmei „salarizat la acelaşi nivel”
27.09.2016 | Andrei PAP | 1 comentariu