JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. procesul-verbal privind cheltuielile de executare care trebuie avansate de către creditor
24.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. imprescriptibilitatea acțiunilor în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă
19.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracțiunea continuată care potrivit legii noi îndeplinește condițiile concursului de infracțiuni
19.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acordarea despăgubirilor pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială
19.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracțiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice
11.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. legea aplicabilă în cazul revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei stabilită conform vechiului CP
06.05.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. atribuțiile administratorului/lichidatorului judiciar
20.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. încetarea raportului de serviciu a funcționarului public
20.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracțiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice
13.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
07.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Aplicarea legii mai favorabile în cazul pluralității de infracțiuni
06.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată
05.04.2016 | Andrei PAP | 1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. veniturile incluse în baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj
05.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului
05.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Executarea hotărârii instanței de contencios administrativ
04.04.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. tichetele de masă acordate personalului încadrat în unităţile sanitare publice
30.03.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunile concurente săvârşite în timpul minorităţii
16.03.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. aplicarea legii mai favorabile în cazul pluralității de infracțiuni
03.03.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. executarea hotărârii instanței de contencios administrativ
02.03.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Răspunderea penală a întreprinderii individuale
24.02.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
16.02.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli
12.02.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drepturile salariale pentru acelaşi grad profesional şi aceeaşi vechime în muncă
10.02.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Modalităţile infracţiunii de contrabandă prevăzută în Codul vamal
29.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cererile de liber acces la informaţii de interes public
27.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunile concurente săvârşite în timpul minorităţii
27.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Schimbarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală în soluţia de clasare
20.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Contopirea pedepsei aplicate potrivit vechiului CP cu pedeapsa aplicată potrivit NCP
18.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. răspunderea penală a întreprinderii individuale
14.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Noţiunea de consecinţe ”deosebit de grave” în NCP
08.01.2016 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actualizarea cheltuielilor de judecată în cadrul executării silite
23.12.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Redeschiderea urmăririi penale
11.12.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cererile de liber acces la informaţii de interes public
07.12.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli
24.11.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. noţiunea de consecinţe ”deosebit de grave” în NCP
20.11.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actualizarea chiriilor aferente imobilelor retrocedate
20.11.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011
20.11.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. contopirea pedepsei aplicate potrivit vechiului CP cu pedeapsa aplicată potrivit NCP
20.11.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. actualizarea cheltuielilor de judecată în cadrul executării silite
17.11.2015 | Andrei PAP

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Pensia de serviciu pentru activităţi şi funcţii conexe celor de judecător şi procuror
30.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. redeschiderea urmăririi penale
30.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor
29.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
27.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Reducerea vârstei standard de pensionare
26.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. drepturile salariale pentru acelaşi grad profesional şi aceeaşi vechime în muncă
21.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Explicitarea pretenţiilor în apel
19.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Primarul nu poate ataca în contencios administrativ hotărârile consiliului local
19.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011
09.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată
07.10.2015 | Andrei PAP

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. actualizarea chiriilor aferente imobilelor retrocedate
06.10.2015 | Andrei PAP