ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 Cpp nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Considerații generale privitoare la răspunderea conducătorilor de instituții publice pentru lipsa nejustificată a furnizării informațiilor solicitate conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în lumina modificărilor efectuate regimului executării silite consacrat de Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ de către Legea nr. 84 din 6 aprilie 2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 13 septembrie 2023 | Iulian BĂICULESCU

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
 13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

INM. Selecţie formator colaborator la disciplina „Drept administrativ”
5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de retrocedare, nesoluționată 20 de ani
 31 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prejudiciu creat de un minister. Competența în cazul recuperării
 30 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea unei hotărâri a Secției pentru procurori a CSM
 23 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ emis de un consiliu județean
 22 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea măsurilor privind declararea ca persoane indezirabile a unor cetățeni străini
 21 august 2023 | Alina MATEI

Procedura ordonanței președințiale în contencios administrativ
 17 august 2023 | Adrian ZAMFIR 2 comentarii

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
 10 august 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Demitere din funcția de rector
 7 august 2023 | Alina MATEI

Ghid privind conduita recomandată pentru diminuarea riscurilor de corupție în procesele electorale
1 august 2023 | JURIDICE.ro

Modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ | Proiect
1 august 2023 | JURIDICE.ro

Refuzul nejustificat în contenciosul administrativ
 1 august 2023 | Iulia Cristina SCARLAT, Georgian TOADER

Un nou serviciu JURIDICE.ro: Înscriere în directoare internaționale
 28 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Un nou serviciu JURIDICE.ro: Fotografii profesionale
 28 iulie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
 27 iulie 2023 | Andrei PAP

ANI. Incidente de integritate în cazul a 13 aleși locali
24 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Tribunalul Mureș. Anulare proces verbal de contravenție. Imunitate de jurisdicție administrativă
 21 iulie 2023 | Dorottya PÁL

Anatomia procedurilor juridice: o analiză comparativă între plângerea administrativă prealabilă și reclamația administrativă
 20 iulie 2023 | Alexandra GURAMBA

ÎCCJ. Ordonanță președințială pentru decontarea unui tratament medical
 19 iulie 2023 | Alina MATEI

Minuta de unificare a practicii judiciare în domeniul contencios administrativ și fiscal, 22-23 mai 2023
 14 iulie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Spital vs. minister. Competența
 30 iunie 2023 | Alina MATEI

Despre corelarea protecției datelor cu caracter personal cu reglementările referitoare la protecția informațiilor clasificate
 29 iunie 2023 | Andrei SĂVESCU

Aspecte teoretice și practice privind suspendarea executării actului administrativ unilateral în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 27 iunie 2023 | Alina LEFTER, Sebastian TOADER

ÎCCJ. Rezoluție de clasare a Inspecției Judiciare. Ce trebuie să analizeze instanța în cazul contestării
 26 iunie 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile obţinute în mod legal între momentul încetării funcţiei publice şi momentul reintegrării efective în funcţia publică, care au legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, provenind dintr-o activitate care a înlocuit funcţia publică
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

Cristian Popescu Piedone are dreptul să își reia mandatul de primar. UPDATE: Ordin de repunere în funcție
 23 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare autorizație jocuri de noroc. Motivarea deciziei
 23 iunie 2023 | Alina MATEI

CCR pendinte: aplicarea sancțiunii disciplinare a mustrării scrise direct de către conducătorul instituției publice
21 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Legalitatea actului administrativ
 19 iunie 2023 | Adela CAZACU

15-17 iunie 2023: Ethical and social dimensions in public administration & law (ed. 8) [conf.]
 14 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Amorsa normativă a contestației sociale
 13 iunie 2023 | Matei DANIL

Curtea de Apel Timișoara. Anularea ordinului privind încetarea de drept a mandatului de viceprimar
 12 iunie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

Termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese
8 iunie 2023 | JURIDICE.ro

7 iunie 2023: Noile modificări în materia autorizării construcțiilor, urbanismului și contenciosului administrativ. Partea a II-a [dezb.] VIDEO
 8 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva prim-ministrului și membrilor Guvernului pentru refuzul de a organiza alegeri locale parțiale
26 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de revenire în magistratură. Competența
 25 mai 2023 | Alina MATEI

Incompatibilitățile funcțiilor publice
 24 mai 2023 | Ruxandra DINU

Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut în instanță, în urma unor servicii prestate pro bono, o hotărâre definitivă care protejează proprietatea asupra terenului şi investiția realizată de Asociația Dăruiește Viață pentru extinderea și modernizarea Spitalului Marie Curie
 22 mai 2023 | JURIDICE.ro

Managementul situaţiilor de urgenţă – tip specific de management în administrația publică
 22 mai 2023 | Ruxandra DINU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

The Bucharest Court of Appeals definitively confirms the unlawful nature of the revocation of the former ARACIP President, Şerban Iosifescu, represented by NICULESA LAW FIRM
 15 mai 2023 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București confirmă definitiv caracterul nelegal al revocării fostului Președinte ARACIP, Șerban Iosifescu, reprezentat convențional de NICULEASA LAW FIRM
 12 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Bun second-hand vs. deșeu
 12 mai 2023 | Alina MATEI

Suspendarea executării actelor administrative. Noi restricții procedurale, inconveniente și riscuri
 11 mai 2023 | Oana ZAMĂ

ÎCCJ. Flexibilitatea principiului proporționalității
 10 mai 2023 | Alina MATEI