« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
19.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul contestării măsurii privind purtarea măștii în spațiile deschise
19.05.2022 | Alina MATEI

Modificări privind documentaţia necesară întocmirii dosarelor în cadrul procedurilor de achizitie de produse biocide | Proiect
18.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate
18.05.2022 | Alina MATEICariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

Atribuţiile coordonatorului Departamentului pentru monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Modificarea termenului de valabilitate a poliţelor de asigurare împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri de deschidere a procedurii falimentului
10.05.2022 | JURIDICE.ro

Obligarea instituției publice să analizeze solicitarea recurentului în raport de documentele depuse pe tot parcursul cercetării judecătorești
05.05.2022 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Secția de muncă și asigurări sociale vs. Secția de contencios administrativ
05.05.2022 | Alina MATEIINM. Întâlnirea preşedinților secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale ÎCCJ și Curților de Apel / 5-6 mai 2022
02.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Neatacarea în termen a ordinului de trecere în rezervă vs. acțiune privind refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ
22.04.2022 | Alina MATEI

Contenciosul administrativ, fără recurs?
20.04.2022 | Alin-Eduard CINCĂ

ÎCCJ. În materia conteciosului administrativ, nu se poate deroga de la competența teritorială exclusivă
13.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020
11.04.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel de București. Ordonanță președințială. Termen de judecată acordat după 28 de zile de la înregistrarea ordonanței. Cerere de preschimbare termen. Respingere…
11.04.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ref. art. 517 alin. 1 lit. d) din Codul administrativ
08.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența materială privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene. Corecții financiare OUG nr. 66/2011
08.04.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂConsultare publică ref. prima strategie națională de inteligență artificială
06.04.2022 | JURIDICE.ro

Componența Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă INA
05.04.2022 | JURIDICE.ro

Conținutul și instrucțiunile de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcționarilor publici | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
30.03.2022 | JURIDICE.ro

Comunismul condamnat de un condamnat. Implicații și consecințe juridice
30.03.2022 | Alexandru MURARU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor
29.03.2022 | JURIDICE.ro

NNDKP asistă cu succes Societatea Națională a Apelor Minerale SA într-un litigiu complex împotriva Curții de Conturi
28.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. exceptarea de la comunicare a informaţiilor de interes public din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice
24.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Inspectorul de integritate trebuie să se asigure că invitarea persoanei evaluate ajunge la aceasta, inclusiv dacă se află în arest preventiv
24.03.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. aplicarea de penalități prin încheiere definitivă conducătorului autorității publice în temeiul Legii contenciosului administrativ
23.03.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: posibilitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de a realiza evidența și managementul funcționarilor din aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente
23.03.2022 | Andrei Alexandru MARCUCurtea de Apel Iași. Comunicarea rezultatelor evaluării profesorilor de către studenți nu încalcă GDPR
17.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. rezoluţia de clasare emisă de Inspecția Judiciară pentru lipsa indiciilor săvârşirii unei abateri disciplinare
15.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. condiția de a demonstra existenţa unei „pagube iminente” pentru a obţine suspendarea executării unui act administrativ
14.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD privind interpretarea dispoziţiilor art. II din OUG nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind CSM, în sensul stabilirii efectelor acestor dispoziţii în planul competenţelor Guvernului şi a modului de utilizare a prerogativelor şi a funcţiilor Inspecţiei Judiciare
14.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. OG privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
09.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. constituirea prealabilă a unei cauțiuni în vederea soluționării contestației de către CNSC
24.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. noțiunea de comerciant persoană fizică din Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
23.02.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Este posibilă comunicarea unor acte care conțin și informații care nu au caracter public?
23.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. măsura încetării raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici şi ale funcţionarilor publici de conducere în cazul numirii într-o funcţie de demnitate publică
18.02.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Curtea de Apel Galați. Semnificația noțiunii de „notificare”
16.02.2022 | JURIDICE.roCurtea de Apel Iași. Corecții financiare finanțări UE. OUG nr. 66/2011. Principiul proporționalității. Reducerea corecțiilor aplicate de la 10% la 5%. Criterii
15.02.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenele în care entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001
14.02.2022 | JURIDICE.ro

Recunoașterea pe cale jurisprudențială a efectelor art. 7 alin. 5 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. În ce cazuri nu este necesară plângerea prealabilă. Analiza Hotărârii ÎCCJ nr. 5882/2021
14.02.2022 | Cristian-Valeriu RADU, Daniela GOREACII

Curtea de Apel Pitești. Sumele obținute din tranzacționarea bitcoin – venituri impozabile/sau nu?
14.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. acordarea gradelor profesionale polițiștilor în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective prin ordin MAI
11.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. reglementarea unui termen de 30 de zile pentru soluționarea petițiilor de către autoritățile publice
10.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. decăderea din dreptul de a exercita o funcție publică timp de 3 ani conform Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
09.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. sintagma „condiţii de vârstă standard” din OUG privind Codul administrativ
09.02.2022 | JURIDICE.ro

Prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale nu sunt aplicabile în materie de publicitate imobiliară
08.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. stabilirea prin ordin MAI a aspectelor procedurale cu privire la organizarea concursurilor şi examenelor destinate polițiștilor
07.02.2022 | JURIDICE.ro3 februarie 2022: Big Business and the Romanian State (Relația mediului de afaceri cu autoritățile publice, de la teorie la practică) [conf.] VIDEO
07.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. competența secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în cauzele care au ca obiect raporturile de serviciu ale funcționarului public
04.02.2022 | JURIDICE.ro

Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
04.02.2022 | Cristina-Maria FLORESCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca devenită inadmisibilă ref. nereglementarea prin lege organică a dispozițiilor privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
03.02.2022 | JURIDICE.ro