Concursul de Procese Simulate de Drept Civil Filip & Company și-a desemnat câștigătorii
 17 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Expropriere. „Cauza de utilitate privată”. „Eminent domain” și „Inverse condemnation”
 15 aprilie 2024 | Claudiu-Octavian ULICI

Protecția consumatorului: Încheierea contractelor la distanță pentru servicii de telefonie, TV, internet
 11 aprilie 2024 | Alina MOLDOVAN

Apariție editorială importantă: Projet de Code civil pour la Bessarabie – Proiect de Cod civil pentru Basarabia (1824-1825) | Flavius-Antoniu Baias, Sergiu Baieș, Marian Nicolae, Elena Pacea, Mihai Tașcă
 10 aprilie 2024 | Elena ARAMĂ

CJUE. C-582/21 – Profi Credit Polska. Redeschiderea unei proceduri finalizate printr-o hotărâre definitivă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
 9 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ANRP a reluat emiterea titlurilor de plată
5 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Novația – Mijloc de transformare a obligațiilor juridice
 5 aprilie 2024 | Daniel-Andrei GRĂMESCU

Planul de reorganizare al societății WHITELAND IMPORT EXPORT SRL a fost confirmat de către Tribunalul București
 2 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Scrisoarea unui avocat specializat în dreptul muncii către specialiști în civil
 2 aprilie 2024 | Costel GÎLCĂ

ÎCCJ. NICULEASA LAW FIRM. Industria Sârmei Câmpia Turzii (ISCT). Daune-interese. Jurisprudență 2024
 27 martie 2024 | JURIDICE.ro

(Im)posibilitatea creditorului obligat la întoarcerea executării de a opune în compensație creanța din titlul său inițial
 27 martie 2024 | Vasile BOZEȘAN

ÎCCJ. Blocarea contului de către bancă
 25 martie 2024 | Alina MATEI

CJUE. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria. Servicii accesorii unui contract de credit. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră
 21 martie 2024 | JURIDICE.ro

Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
21 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ sesizează CCR ref. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010. Obiecție de neconstituționalitate adminsă
 20 martie 2024 | JURIDICE.ro

Control deplin de legalitate al actelor administrative emise în reglementarea și organizarea unei exproprieri
 20 martie 2024 | Andreea MIHALACHE, Ana-Maria BULEA-CIURARU

ÎCCJ. Simulația licită vs. simulația ilicită
 19 martie 2024 | Alina MATEI

18 martie 2024: Până când partajul ne va despărți. Chiar dacă nici nu a început (Admisibilitatea cererii de atribuire la divorț a beneficiului locuinței familiei în lipsa unei cereri de partaj) [dezb.] VIDEO
 18 martie 2024 | JURIDICE.ro

Iarna demografică se poate transforma în șansă la notariat
 14 martie 2024 | Monique PRAGER

Romania adopts new rules for authorisation of credit servicers with implementation of Directive (EU) 2021/2167 on credit servicers and credit purchasers
 12 martie 2024 | Cristina REICHMANN, Diana DONA

Titlu de proprietate în baza art. 27 alin. 23 din Legea nr. 18/1991. Cât timp durează?
 12 martie 2024 | Răzvan Nicolae POPESCU

ÎCCJ. DCD de respingere privind consecințele adopției cu efecte depline
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

Gestiunea de afaceri: privire comparativă între dreptul contemporan și dreptul roman
 8 martie 2024 | Andra-Cristina SMIRNOV

Țuca Zbârcea & Asociații, de partea antreprenorilor Rodbun în finanțarea sindicalizată în valoare de 101,5 milioane de euro
 6 martie 2024 | JURIDICE.ro

NNDKP a asistat un sindicat de bănci în acordarea unui credit în valoare de 101,5 milioane de euro către Grupul RodBun
 5 martie 2024 | JURIDICE.ro

Locuința alternantă, între interesul superior al copilului și interesele personale ale părinților
 5 martie 2024 | Dana BUSINI

ÎCCJ. Criteriul jurisprudenţial în evaluarea daunelor morale
 5 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prescripția în cazul îmbogăţirii fără justă cauză
 1 martie 2024 | Alina MATEI

Contractul de transport de mărfuri pe apă – Convenția Budapesta 2001. Natura juridică a clauzelor
 29 februarie 2024 | Marin VOICU

Avocatul Poporului sesizează ÎCCJ ref. modalitatea de calcul a termenului de preaviz în contextul încetării CIM
 26 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. MF vs. ANRP
 26 februarie 2024 | Alina MATEI

Fiducia în dreptul român: Oportunități, provocări și perspective în gestionarea patrimoniului
 23 februarie 2024 | Roberta MANCIU

CJUE. C-81/23 – FCA Italy și FPT Industrial. Vehicul echipat cu un dispozitiv ilegal – Contract de vânzare a vehiculului încheiat într-un alt stat membru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președinte de cameră
 22 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
20 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni sau părti sociale
20 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Judecătoria Moinești. Dezinteresul unui părinte față de copil poate fi motiv pentru obținerea autorității părintești de către celălalt părinte
 20 februarie 2024 | Irina RIMARU

INM organizează două seminare de formare continuă cu tema „Jurisprudența CEDO în materia drepturilor fundamentale – aspecte civile”
19 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Retrospectiva anului trecut și previziunile pentru 2024 în real estate
 19 februarie 2024 | Ioana ROMAN, Mihaela ISPAS

Compensații financiare acordate victimelor vs. revictimizarea victimei sau Teoria ca teoria, dar practica…
 19 februarie 2024 | Luminița CHIRIAC

Simulația – diferite forme de manifestare
 19 februarie 2024 | Ionuț-Daniel VÎLCEANU

Nelegalitatea art. 57 din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (Ordinul ANCPI nr. 600/2023)
 19 februarie 2024 | Daniel UDRESCU

 

 Evenimente ⁞ 
Selected ⁞ 
       Studii şi note de studiu
Tribunale ⁞ 


Proiecte speciale