Evenimente juridice programate 22 septembrie 2019
 22 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate ref. unele prevederi din Legea pentru modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
20 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Av. prof. univ. dr. Valeriu Stoica: Au terții în Codul civil un veșmânt logic comun? Tema pregătită pentru conferința CONFERINȚA VALERIU STOICA / 24 octombrie 2019
 20 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Inadmisibilitatea contestației la executare – art. 713 alin. 2 NCPC și cauțiunea în cazul suspendării executării silite. Încălcarea dreptului UE în cazul clauzelor abuzive și neconstituționalitate
 16 septembrie 2019 | Silvia USCOV

Evenimente juridice programate 15 septembrie 2019
 15 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la expresia „să acorde […] o despăgubire corespunzătoare”. UPDATE: Hotărârea CJUE (Dreptul Uniunii nu se opune, cu condiția ca …)
13 septembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL
4 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la retragere dintr-un contract de credit încheiat la distanță. UPDATE: Hotărârea CJUE (Dreptul Uniunii se opune)
13 septembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CRÂZNIC ȘI ASOCIAȚII – Partener principal JURIDICE.ro
 13 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la decădere și dreptul la restituire (clauze abuzive)
13 septembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la apelul 112. UPDATE: Hotărârea CJUE
13 septembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Evenimente juridice programate 8 septembrie 2019
 8 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Contul Fiduciar al Avocatului American
 6 septembrie 2019 | Alberto KURTYAN

Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticență
 4 septembrie 2019 | Cristian PAZIUC

Partajul bunurilor coproprietate forțată se poate face numai prin buna învoială a coproprietarilor. CCR-respingere
 4 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 1 septembrie 2019
 1 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Pactul comisoriu, o piedică în calea aplicării procedurii „speciale” de dare în plată?
 29 august 2019 | Cosmin ȘOVAR

ÎCCJ. Anulare act administrativ. Acordare daune materiale
 23 august 2019 | JURIDICE.ro

SUA. Un colecționar solicită 22,5 mil. USD pentru o sculptură de Brâncuși care a cazut și s-a spart
21 august 2019 | JURIDICE.ro

Ineficacitatea unui act de confirmare a unei cesiuni de către un fost cedent, sau Ignoranța selectivă a instanțelor în rectificarea cărții funciare
 19 august 2019 | Alexandru GOGESCU 1 comentariu

Scurte comentarii la un Ghid al Comisiei Europene privind interpretarea și aplicarea Directivei clauzelor abuzive (și câte ceva despre scenarii legale ipocrite)
 16 august 2019 | Gheorghe PIPEREA

Clauzele abuzive din convențiile de credit și restituirea prestațiilor percepute în baza acestora
 16 august 2019 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. Depăşirea termenului contractual de predare a locuinţei. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune
 16 august 2019 | JURIDICE.ro

Excepții de neconstituționalitate pendinte ce au ca obiect dispoziții din cele patru coduri (civil și penal)
 15 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei-Alexandru MARCU

ÎCCJ. Motivare hotărâre cu argumente de ordin general vs. particularizare
 15 august 2019 | JURIDICE.ro 1 comentariu

ÎCCJ. Când instanța are în vedere doar practica judiciară depusă de reclamant…
 13 august 2019 | JURIDICE.ro

Judecătorii selectaţi pentru seminarul Legal language training in cooperation in civil matters – București, 26-30 august 2019
12 august 2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte N. A. Punerea sub interdicție judecătorească și posibila discriminare contrară art. 14 CEDO (fapta Tribunalului Buzău)
12 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Evaluarea judiciară a prejudiciului moral
 12 august 2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Comunicatele CSM din 2013 și lipsa epuizării căilor de atac interne
12 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la o legislație privind ipoteca și posibilul ajutor de stat. UPDATE: Ordonanța CJUE (vădit inadmisibilă)
9 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară în legătură cu apariția unei hotărâri CJUE în apel, ignorarea ei ca fiind tardivă, și răspunderea Kobler (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE
 9 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL 1 comentariu

Poziția UNBR ref. proiectul de rectificare bugetară 2019
 7 august 2019 | JURIDICE.ro

Baroul Timiș. Precizări privind asistența judiciară obligatorie în procesul penal/civil
7 august 2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Victor-Viorel PONTA. Daune morale pentru mesaj pe Facebook în 2016 cu încălcarea reputației unui politician (fapta Trib. București)
 7 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte LINCAR. Despăgubiri pentru detenție ilegală în cuantum de doar 6.000 lei pentru două săptămâni și două zile (fapta Curții de Apel Oradea)
2 august 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Noutăţi legislative. Termenul în care pot fi atacate documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
 1 august 2019 | Andreea-Cristina SECU

Mai poate afecta interdicția de înstrăinare impusă de Legea 10/2001 transferurile de proprietate încheiate recent?
 1 august 2019 | Irina DIMITRIU, Maria NIȚULESCU

România la CEDO: cauza pendinte PRICOPE. Considerarea de către instanța națională că numai un jurnalist profesionist se bucură de protecția articolului 10 CEDO (fapta Curții de Apel Pitești)
31 iulie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL
1 comentariu

România la CEDO: cauza pendinte Ioan Țiriac. Articol publicat în Financiarul, respingerea unei acțiuni în răspundere, dreptul la onoare și reputație, și libertatea de exprimare (fapta ÎCCJ)
30 iulie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-555/18 K.H.K. Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare. Noțiunea de «act autentic». Concluziile Avocatului general
29 iulie 2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-451/18 Tibor Trans/DAF Trucks, Camera a șasea. Locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă. Acțiune în despăgubire. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor și președinte de cameră
 29 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Tribunalul Bacău a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție, C-354/18, Rusu și Rusu. UPDATE: Decizia
 29 iulie 2019 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
29 iulie 2019 | JURIDICE.ro
1 comentariu

România la CEDO: cauza pendinte MIERLĂ și alte două cereri. Dreptul la o motivare într-un termen rezonabil, penal, protecția consumatorului de credit, funcționar public și clasare IJ (fapta ÎCCJ, Tribunalului Specializat Mureș și Tribunalului București)
 29 iulie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL 5 comentarii

Carte nouă: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Sinteze. Jurisprudență. Grile | Petruța-Elena Ispas
28 iulie 2019 | Beatrice-Larisa RUSU

Evenimente juridice programate 28 iulie 2019
 28 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) ref. proiectul-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă
26 iulie 2019 | Elena ALBU

ANCOM. Atenționări ref. încheierea contractului cu un furnizor de servicii de comunicații electronice
26 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Scurte consideraţii despre suspendarea judecării cauzelor prin decesul uneia dintre părţi până la introducerea în cauză a moştenitorilor
 26 iulie 2019 | Gabriel LEFTER

Modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
22 iulie 2019 | JURIDICE.ro