« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept comercial
CRAZNIC
 

Reglementări privind Monitorizarea Investițiilor Străine Directe în România – Implementare prin OUG 46/2022
19.05.2022 | Dumitru RUSU

Modificări ale reglementării privind operațiunile de asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA | Proiect
16.05.2022 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. propunerea de Directivă privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în Uniune
12.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Judecătorul-sindic poate confirma un plan de reorganizare numai în măsura în care există o hotărâre de aprobare de către adunarea creditorilor a respectivului plan de reorganizare
09.05.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

Status faliment City Insurance. Rezultatele preliminare ale analizei CITR
05.05.2022 | JURIDICE.ro

CITR anunță tabelul preliminar al creditorilor City Insurance
29.04.2022 | JURIDICE.ro

Stabilirea procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii
28.04.2022 | JURIDICE.ro

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului
28.04.2022 | JURIDICE.roCE. Chestionar adresat avocaților ref. utilizarea transfrontalieră a datelor societăților comerciale
05.04.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 32 ind. (1) alin. (1) din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
01.04.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CITR vine în întâmpinarea creditorilor CITY Insurance și obține prelungirea termenului prin care aceștia își pot depune cererile de recuperare a sumelor
25.03.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Constanța. Litigiu privind părți sociale – Interzicerea temporară a dreptului asociatului cesionar de a înstrăina părțile sociale, până la soluționarea procesului privind anularea contractului de cesiune
25.03.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE

ASF confirmă că City Insurance nu îndeplinește cerințele privind restabilirea. UPDATE: Retragerea autorizației de funcționare și deschiderea procedurii falimentului. UPDATE: Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii falimentului. UPDATE: Majorare termene
24.03.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Dreptul la palmares face parte din fondul de comerț?
24.03.2022 | Sasha FAEZI

Încetarea stării de alertă. Obligația debitorului de a depune cererea de deschidere a procedurii insolvenței
14.03.2022 | Răzvan DOBRIN | 1 comentariu

Cerere de atragere a răspunderii creditorului majoritar formulată de creditori minoritari
10.03.2022 | Iuliana BIDALACHEENACHE PIRTEA & Asociații anunță promovarea lui Adrian Rusu în calitate de partener
09.03.2022 | JURIDICE.ro

Commercial Arbitration: What to expect in 2022
03.03.2022 | Iuliana IACOB

CCR pendinte: plata părții sociale în cazul dobândirii acesteia prin succesiune – art. 202 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților
24.02.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Concurs Național de Procese Simulate de Drept Comercial
23.02.2022 | JURIDICE NEXT

Curtea de Apel Brașov. Administratorul unei societăți nu are obligația de a vinde de bună voie activele pentru a achita datoriile SRL-ului
10.02.2022 | JURIDICE.ro

CITR a fost numit lichidatorul judiciar al City Insurance
09.02.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Excluderea asociatului administrator. Noțiunea de fraudă în dauna societății și affectio societatis
04.02.2022 | Alexandru SIMA

31 ianuarie 2022: E de(spre) firmă [dezb.] VIDEO
01.02.2022 | JURIDICE.ro

Legea Societăților: Proiect de modificare
01.02.2022 | Radu SORA, Diana BOGDAN

28 ianuarie 2022: Ce aduce 2022 pentru business-urile în impas? Avertizarea timpurie și viitorul soluțiilor de restructurare [conf.] VIDEO
28.01.2022 | JURIDICE.roTranspunerea în România a Directivei Europene 2019/1023 în domeniul prevenției și restructurării în business aduce noi instrumente utile pentru antreprenori: avertizarea timpurie și acordul de restructurare
28.01.2022 | JURIDICE.ro

Tribunalul Sibiu. Nulitate absolută convocare AGA. Imposibilitatea invocării motivului de asociatul care a semnat convocatorul. Alte motive de nulitate admise: ordine de zi inexactă, lipsă cvorum, lipsă semnătură proces-verbal
26.01.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

How to open a Romanian company in 2022
26.01.2022 | Ruxandra VIȘOIU, Remus POPOVICI

CCR pendinte: plafonarea dobânzii prin raportare la dobânda legală în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
21.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Natura juridică a sucursalei este cea a unui sediu secundar
17.01.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 5 ianuarie 2022
06.01.2022 | JURIDICE.ro

Guvernul propune mărirea garanției de conformitate de la 2 la 5 ani
21.12.2021 | Bogdan MANOLEA

OUG privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale | Proiect
17.12.2021 | JURIDICE.ro

OUG privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri | Proiect
17.12.2021 | JURIDICE.roRegulamentul BNR privind raportarea de date şi informaţii statistice
09.12.2021 | JURIDICE.ro

Natura juridică a cererii de intervenție prevazută de OUG nr. 116/2009
07.12.2021 | Dana BIVOL, Sebastian CALANCEA

Minuta întâlnirii preşedinților secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale ÎCCJ și Curților de Apel ref. practica neunitară în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței / 16-17 septembrie 2021
06.12.2021 | JURIDICE.ro

CMS a asistat Libra Internet Bank în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 40 milioane euro
06.12.2021 | JURIDICE.ro

CITR, administratorul judiciar al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, anunță ieșirea din insolvență a companiei, după o reorganizare de succes
06.12.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Menținerea echilibrului între interesele debitoarei (de reorganizare) și cele ale creditorilor săi (de recuperare a unei părți cât mai mari din creanțele acestora)
23.11.2021 | Răzvan DOBRIN

Tribunalul București a aprobat planul de reorganizare al clubului Dinamo
22.11.2021 | JURIDICE.ro

Actualizarea conceptului de ”produse originare” și metode de cooperare administrativă în UE
15.11.2021 | JURIDICE.ro

Aparenta confuzie legislativă între oferta publică de vânzare și subscripția publică
03.11.2021 | Anca SIMERIA

Modificări și completări ale Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii 152/2018 privind înființarea ANL
02.11.2021 | JURIDICE.roDecesul asociatului din societatea cu răspundere limitată. În ce condiții se transmite calitatea de asociat prin succesiune și alte clarificări importante
01.11.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
29.10.2021 | Silvia BĂLAN

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
28.10.2021 | Silvia BĂLAN

În JOUE au fost publicate în forma definitivă câteva documente importante ale Parlamentului European, referitoare la o piață unică mai sustenabilă, siguranța produselor, libertatea mass-media ș.a.
25.10.2021 | JURIDICE.ro