« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. formula executorie din partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite
20.05.2022 | JURIDICE.ro

Implicațiile Deciziei nr. 176/2022 a Curții Constituționale a României în privința infracțiunilor la regimul vamal. Relația dintre infracțiunile de contrabandă asimilată, evaziune fiscală specială și regimul contravențional în materia operațiunilor ilicite vizând produse din tutun
20.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 17 alin. (9) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
20.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: acordarea cu titlu gratuit a unui volum de lemn fasonat de foc personalului silvic – art. 33 din O.U.G. nr. 59/2000
19.05.2022 | Andrei Alexandru MARCUCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” în interpretarea ÎCCJ-DCD din 18 iunie 2018
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Laura-Iuliana Scântei – numire în funcţia de judecător la CCR. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Bogdan Licu – numire în funcţia de judecător la CCR. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă
18.05.2022 | JURIDICE.roObiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții privind comunicațiile electronice
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Instituția căilor de atac – unde și de ce greșește CCR
18.05.2022 | Dorin FITCHEVICI

ÎCCJ. Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate
18.05.2022 | Alina MATEI

CCR pendinte: contestarea rezultatului evaluării de serviciu a polițistului – art. 26 ind. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
18.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) din Codul de procedură civilă
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea notarilor publici și a activității notariale
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Webinar on the ELI Report on Freedom of Expression as a Common Constitutional Tradition in Europe / 17 mai 2022
17.05.2022 | Adriana URSACHIAvocatul Poporului. Excepție de neconstituționalitate ref. unele dispoziții din Legea privind reforma în sănătate
17.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 94 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
17.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: indemnizația pentru urmașii personalului decedat ca urmare a participării la misiuni militare – art. 18 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 168/2020
13.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Noi provocări ale dialogului jurisprudență-doctrină în cadrul constituționalismului contemporan
12.05.2022 | Mircea DUŢU

Constituționalismul românesc între 1989 şi 2020
12.05.2022 | Constantin APOPII

CCR pendinte: recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de către beneficiar – art. 180 alin. (1) din Legea nr. 263/2010
12.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Celebrarea a 30 de ani de la înființarea CCR
11.05.2022 | JURIDICE.ro

Mesajul președintelui Consiliului Legislativ cu prilejul celebrării a 30 de ani de la înființarea CCR
11.05.2022 | JURIDICE.ro

Suspendarea judecării cauzei/plângerii contravenționale până la soluționarea excepției de neconstituționalitate
11.05.2022 | Andrei BĂCĂUANU, Cosmin CADAR

„Fidelitatea față de țară este sacră” (art. 54 alin. 1 Constituție)
10.05.2022 | Ștefan VLADAspecte de neconstituționalitate referitoare la (im)posibilitatea instanței de a analiza proporționalitatea sancțiunii complementare constând în suspendarea dreptului de a conduce
10.05.2022 | Andrei BĂCĂUANU, Cosmin CADAR

CCR pendinte: art. 244 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
10.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea efectelor Deciziei CCR nr. 189 din 18 martie 2021, în sensul de a stabili dacă declararea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, modificate prin Legea nr. 219/2020, are ca efect repunerea în vigoare a normei juridice în forma sa anterioară modificării declarate neconstituţionale
09.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor
06.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: regula specialității în cazul cooperări judiciare internaționale în materie penală
06.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. încetarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă pentru deputați și senatori
05.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. delimitarea şi marcarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
05.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. forma specială de răspundere civilă a administratorului unei persoane juridice care nu a declanşat procedura insolvenţei
05.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. conținutul constitutiv al infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane
05.05.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a orașului Teiuș în proprietatea privată a acestuia
05.05.2022 | JURIDICE.roExcepție de neconstituţionalitate respinsă ref. suspendarea acordării ajutoarelor / indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă în perioada 2019-2021
05.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea hotărârii de respingere a cererii în situația nerespectării unui caz de litisconsorțiu obligatoriu de la calea de atac a recursului
04.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. lipsa de corelare între tratamentul sancţionator al infracţiunilor de evaziune fiscală și politica penală adoptată prin Noul Cod Penal
04.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
04.05.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. Legea pentru aprobarea OG nr. 9/2021
04.05.2022 | JURIDICE.ro

4 mai 2022: Demnitatea, victimă a libertății de exprimare [dezb.] VIDEO
04.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. participarea procurorului la soluţionarea acţiunii civile când nu este exercitată de acesta
03.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. posibilitatea Executivului de a instaura şi prelungi starea de alertă
03.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. dreptul de veto al ASF în situaţia schimbării structurii organelor de conducere ale unei societăți de administrare a investiţiilor
03.05.2022 | JURIDICE.ro

Problemele votului de la 16 ani. Analiza asupra aspectelor legale invocate în expunerea de motive
03.05.2022 | Andrei-Mihai DOGARUExcepție de neconstituţionalitate respinsă ref. instituţia renunţării la un drept substanţial în materia dreptului muncii
02.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. decontarea chiriei aferente locuinței de serviciu a magistraților
02.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. faptele care aduc atingere prestigiului profesiei şi demnităţii funcţiei de magistrat
02.05.2022 | JURIDICE.ro

Profesionalizarea și depolitizarea Curții Constituționale din România – (și) depolitizarea magistraturii din România
02.05.2022 | Horatius DUMBRAVĂ