Marian Enache: Dispoziţiile referitoare la interdicţia cumulului pensiei cu salariul contravin dreptului fundamental la muncă
 5 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Pentru cei care nu înțeleg semnificația protestului avocaților
 4 octombrie 2023 | Elena RADU

Președintele României sesizează CCR ref. modificarea Codului civil privind contractul de arendă. Obiecție de neconstituționalitate admisă
 3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului sesizează CCR ref. Legea pentru aprobarea OUG privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție. Obiecție de neconstituționalitate respinsă
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Modalităţile de stabilire a valorii reparaţiei pentru autovehiculele avariate. Constituționalitate
 3 octombrie 2023 | Irina RIMARU

Amicus curiae al Baroului Ilfov și av. Ştefan Vlad ref. neconstituţionalitatea Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Sesizare CCR ref. Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Mesajul președintelui CCR cu ocazia aniversării a 16 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Partea ținută să suporte cheltuielile de executare silită. Constituționalitate
 2 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Curtea de Apel Timișoara. Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 517 alin. (1) lit. d) și alin. 2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 2 octombrie 2023 | Bogdan BURDEA

Parlamentarii pot sesiza CCR ref. Legea privind unele măsuri-fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Legea minorităților naționale din Ucraina și presa românească: între lipsa de interes și cenzură
 29 septembrie 2023 | Vasile ȚIPLE

CCR. Termen unic de prescripţie în vederea introducerii contestaţiei în anulare. Constituționalitate
 29 septembrie 2023 | Irina RIMARU

INM. Selecţie formatori colaboratori la disciplina Drept constituțional
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR sesizează Avocatul Poporului ref. aspecte de neconstituționalitate la proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea mentenabilității financiare a României pe termen lung
 28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Profesorul american Peter L. Lindseth în vizită la CCR
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Urbanismul și CEDO
 28 septembrie 2023 | Marius CHELARU

CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Amânare obiecții de neconstituționalitate
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului sesizează CCR ref. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. UPDATE: Obiecție de neconstituționalitate respinsă
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Delegația Comisiei pentru Constituție și Lege a Congresului Național al Reprezentanților Poporului Chinez în vizită la CCR
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
 26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Mesajul președintelui CCR cu ocazia aniversării a 234 de ani de existență ai Curții Supreme a SUA
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinie juridică referitoare la preconizata angajare a răspunderii Guvernului în condițiile art. 114 din Constituție. Obiecții extrinseci de neconstituționalitate
 25 septembrie 2023 | Ștefan VLAD

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Marian Enache: Deciziile CCR garantează și asigură imperativul ordinii constituționale și, în ultimă instanță, pacea socială
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
 21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Observații critice cu privire la împovărarea fiscală excesivă a profesiilor liberale și PFA
 20 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU, Cosmin Flavius COSTAȘ 2 comentarii

CCR. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni. Constituționalitate
 20 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Schimb de idei CCR – CSM privind protecția constituțională a independenței justiției
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Despre independența Chișinăului și ocupația sovieto-rusă
 19 septembrie 2023 | Antonie POPESCU

CCR. Reglementarea contravenţiilor prin HG. Constituționalitate
 19 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Marian Enache, președintele CCR, salută decizia Comisiei Europene de a închide în mod oficial MCV pentru România
15 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Hai să ne jucăm cu Inteligențele Artificiale: Legile sunt OK sau mai bine le înlocuim cu instrucțiuni tehnice de comportament?
 15 septembrie 2023 | Lara ȘTEFĂNESCU

CCR. Timbrarea acţiunilor în justiţie. Constituționalitate
 15 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Elena-Simina Tănăsescu a reprezentat CCR la conferința “EUnită în diversitate II”
14 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Considerații generale privitoare la răspunderea conducătorilor de instituții publice pentru lipsa nejustificată a furnizării informațiilor solicitate conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în lumina modificărilor efectuate regimului executării silite consacrat de Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ de către Legea nr. 84 din 6 aprilie 2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 13 septembrie 2023 | Iulian BĂICULESCU

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
 13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Amicus curiae al FJR ref. neconstituționalitatea Legii privind statutul asistentului judecătorului
 12 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Acordarea beneficiului liberării condiţionate. Constituționalitate
 12 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Despre efectivitatea cetățeniei | Aurora Ciucă | Curierul judiciar nr. 1/2023
 11 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Legitimitatea Guvernului de a reglementa în materia pensiilor militare de serviciu pe calea ordonanţelor de urgenţă. Constituționalitate
 11 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Perspective privind constituționalitatea avortului
 11 septembrie 2023 | Georgiana OLARU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Comerțul efectuat în baza autorizațiilor prevăzute de lege. Constituționalitate
 8 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice
7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. reglementarea contravenţiilor prin HG
6 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Ed. 8 | Marieta Safta
6 septembrie 2023 | Luiza MOISESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. folosirea fără drept a denumirilor «Barou» și «UNBR»
5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

 

 Evenimente ⁞ 
Selected ⁞ 
       Studii şi note de studiu
Tribunale ⁞ 


Proiecte speciale