« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti
POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII
 

Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de asociații care s-au abținut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii
15.08.2014 | Petre PIPEREA | 33 comentarii

ICCJ. Competența teritorială generală vs. competența teritorială exclusivă în materie de societate
05.08.2014 | Corina CIOROABĂ

CEDO obligă Rusia să plătească 1,86 de miliarde euro foștilor acționari ai companiei Yukos
04.08.2014 | Daria NICULCEA

ICCJ. Lipsa lui affectio societatis
01.08.2014 | Corina CIOROABĂCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

ELCEN semnează cu japonezii de la Marubeni un contract în valoare de 170 milioane euro pentru o centrală pe gaze. Țuca Zbârcea & Asociații a oferit asistență companiei nipone
30.07.2014 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la aplicarea unor dispoziții de drept UE în contenciosul administrativ
28.07.2014 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Modificarea Legii privind registrul comerțului, a Legii societăților și a Legii privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului | Proiect
16.07.2014 | JURIDICE.ro

ICCJ. Drepturile patrimoniale ale asociatului retras din societate
10.07.2014 | Corina CIOROABĂCondiţiile legale de introducere de către asociat a unei acţiuni în constatarea nulităţii hotărârilor AGA – comentariu de jurisprudență
09.07.2014 | Alin-Ioan AXENTE

Modificarea OUG privind înfiinţarea microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D)
09.07.2014 | JURIDICE.ro

Revista Romană de Drept al Afacerilor nr. 6/2014: Patrimoniul de afectațiune – instrument în derularea afacerilor | Luminița Tuleașcă
09.07.2014 | JURIDICE.ro

ICCJ. Administratorul asociat nu poate contesta revocarea sa din funcţie
07.07.2014 | Corina CIOROABĂ | 2 comentarii

Transfer de sediu social vs. fuziune transfrontalieră. Caracteristici şi diferenţe semnificative ale celor două operațiuni
01.07.2014 | Mihaela ZLATE

Societatea cu răspundere limitată, între societate de persoane şi societate de capitaluri. Discuţie asupra continuării societăţii cu succesorii. Propunere de lege ferenda
24.06.2014 | Adrian-Petru STEPAN, Roberto TURCHETTO, Adrian-Petru STEPAN

ASF. Eliminarea barierelor pieţei de capital
24.06.2014 | JURIDICE.ro

Mici neclarităţi în legislaţia pieţei de capital. Efecte mari?
19.06.2014 | Cătălin OROVICEANUICCJ. Revocarea intempestivă şi fără justă cauză a mandatului. Efecte
16.06.2014 | Corina CIOROABĂ

Aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor | Proiect
09.06.2014 | JURIDICE.ro

Dreptul nr. 5/2014: Sfera de aplicare a art. 1931 din Codul civil privitor la prelungirea tacită a contractului de societate | Emilian Lipcanu
02.06.2014 | Andreea BANU

ICCJ. Acţiunea în răspundere împotriva membrilor organelor de conducere ale societăţii. Lipsa mandatului special
20.05.2014 | Corina CIOROABĂ

EY România. Gestionarea riscurilor privind preţurile de transfer devine o necesitate
16.05.2014 | JURIDICE.ro

Carte nouă: Legea societăților. Comentariu pe articole. Ed. 5 | Stanciu Cărpenaru, Gheorghe Piperea, Sorin David
13.05.2014 | Daria NICULCEA

Câteva probleme practice legate de fuziuni și divizări (III)
09.05.2014 | Cătălin OROVICEANU

Stakeholders versus shareholders
06.05.2014 | Gheorghe PIPEREA, Gheorghe PIPEREA, Petre PIPEREA

ICCJ. Excluderea asociatului pentru fraudă în dauna societăţii
02.05.2014 | Corina CIOROABĂ

CIT Restructuring lansează ”Studiul privind solvabilitatea companiilor din România”
25.04.2014 | JURIDICE.roImplementarea unei scheme de minimis prin care firmele vor primi subvenții pentru a angaja tineri absolvenți | Proiect
23.04.2014 | JURIDICE.ro

Carte nouă: Regimul juridic al societăților de investiții | Dragoș Călin
05.04.2014 | Daria NICULCEA

Câteva probleme practice legate de fuziuni și divizări (II)
06.03.2014 | Cătălin OROVICEANU | 1 comentariu

ICCJ. Contract de împrumut încheiat de administrator în nume personal şi în numele societăţii
04.03.2014 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂ

ICCJ. Cerere de excludere asociat
14.02.2014 | Corina CIOROABĂ

Infracțiunile din Legea societăților și Legea pieței de capital după intrarea în vigoare a NCP
10.02.2014 | Cătălin OROVICEANU

Întrebare preliminară cu privire la fondul comun de plasament
29.01.2014 | Mihaela MAZILU-BABEL | 2 comentarii

Câteva probleme practice legate de fuziuni și divizări (I)
14.01.2014 | Cătălin OROVICEANU

ICCJ. Neîndeplinirea obligaţiei de diligenţă şi prudenţă în exercitarea mandatului de administrator al unei bănci
03.01.2014 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂ | 1 comentariu

ICCJ. Administrarea societăţii cu răspundere limitată
24.12.2013 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂPrincipiile dreptului societăților la cinci ani după instalarea crizei economice în România (II)
12.12.2013 | Gheorghe PIPEREA

Principiile dreptului societăților la cinci ani după instalarea crizei economice în România
10.12.2013 | Gheorghe PIPEREA

Modificări privind acordarea ajutorului de minimis pentru IMM
06.12.2013 | VASS Lawyers

CJUE. Societățile pot cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de durata excesivă a procedurii desfășurate în fața Tribunalului
27.11.2013 | JURIDICE.ro

BULBOACĂ & ASOCIAȚII a oferit asistență în cea mai mare listare la bursă din România
26.11.2013 | JURIDICE.ro

Se va renunța la obligația TVA la încasare
22.11.2013 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale din portofoliile AAAS și MT | Proiect
18.11.2013 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor | Proiect
18.11.2013 | JURIDICE.ro

Crowdfunding-ul sau multifinațarea – noua metodă alternativă de finanțare
13.11.2013 | JURIDICE.ro, Mirel BORODI, Anca AVRAM

Modificarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de minimis
13.11.2013 | JURIDICE.roICCJ. Necesitatea respectării principiului „non reformatio in pejus”
04.11.2013 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂ

ICCJ. Convocarea AGA ulterior deschiderii procedurii falimentului
30.10.2013 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂ

ICCJ. Retragerea din societate ca urmare a diviziunii
25.10.2013 | Corina CIOROABĂ, Corina CIOROABĂ