ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
ESSENTIALS

Revista Română de Procedură Civilă
15.11.2017 | Traian-Cornel BRICIU

Afaceri guvernamentale și controlul parlamentar, în perioada interbelică și în primul pătrar al sec. XXI, în România (I)
15.11.2017 | Marin VOICU

Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală
13.11.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Incompetența și prostia
09.11.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Despre sistemul politic, democrație și statul de drept
31.10.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Miorița și impreviziunea: un (nou) apel la realism (juridic)
30.10.2017 | Radu RIZOIU

Riscul de dobândă în contractele de credit
26.10.2017 | Gheorghe PIPEREA

Despre aroganță, ignoranță și modestie
26.10.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Anul revoluției digitale în avocatură
20.10.2017 | Gheorghe FLOREA

Empatia și indiferența în relațiile sociale
20.10.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Aspecte ale stării avocaturii în România
17.10.2017 | Ioan CHELARU

Independența Barourilor
17.10.2017 | Lucian Bernd SĂULEANU

Capcana (eroarea) predicțiilor despre trecut
13.10.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice
12.10.2017 | Dan LUPAȘCU, Mihai MAREŞ

Câteva gânduri despre dăinuire
05.10.2017 | Florian BUCUR VASILESCU

Pentru un nou Cod comercial, în condițiile sistemului unitar (monist) de reglementare al Codului civil
22.09.2017 | Stanciu D. CĂRPENARU

Dilema prizonierului în colivia sa de aur
22.09.2017 | Gheorghe PIPEREA

Sterilizarea opiniilor dizidente și concurente la Curtea Constituțională a României
12.09.2017 | Valentin CONSTANTIN

Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”
06.09.2017 | Marin VOICU

Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
05.09.2017 | Valeriu STOICA

Probleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de „funcții”
04.09.2017 | Lucian MIHAI

Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)
29.08.2017 | Marin VOICU

Din nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive
26.08.2017 | Valerian CIOCLEI

Dreptul la minciună?
24.08.2017 | Mircea DUŢU

O „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției
23.08.2017 | Marin VOICU

AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiţiei
19.08.2017 | Marin VOICU

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive. Chestiune de drept
18.08.2017 | Valerian CIOCLEI

„Soluții stranii” în viața judiciară
17.08.2017 | Marin VOICU

De ce avocații nu sunt scutiți de impozitul pe venit, iar alte profesii liberale da? Notă cu privire la Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
14.08.2017 | Lucian Bernd SĂULEANU, Dragoș NICU

Dreptul penal al Uniunii Europene. Două noi Directive semnificative și de mare actualitate. Urgența transpunerii în dreptul penal român
11.08.2017 | Marin VOICU

Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale
10.08.2017 | Rodica Aida POPA

Despre RĂUL cel mare din Casa Justiției
08.08.2017 | Marin VOICU

Stadiul executării hotărârilor CEDO – iunie 2017, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, și reformele interne adoptate de România  
07.08.2017 | Marin VOICU

Baroul din Paris sub bănuiala de corupție și întrebările care își așteaptă dezlegarea
04.08.2017 | Mircea DUŢU

20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)
02.08.2017 | Marin VOICU

Mihai Hotca: Un profesor practician poate să transmită cunoaștere mai facil dacă se izbește de realitatea oferită de cauzele în care lucrează
27.07.2017 | Alina MATEI, Cătălina Elena CRISTEA

Reclama inteligentă și autoprotecție prin standarde și modele contractuale calitative
26.07.2017 | Gheorghe PIPEREA

Comunitatea juridică şi rolul său în cauza climatică. Exemplul francez şi retardul tradiţional românesc
25.07.2017 | Mircea DUŢU

Analiza deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv„. Sfârșitul epocii ,,pragului valoric” și speranțele ȋntr-o Curte de Casație unificatoare a jurisprudenței
24.07.2017 | Traian-Cornel BRICIU, Claudiu-Constantin DINU, Mirela STANCU, Gheorghe-Liviu ZIDARU

Necesitatea excluderii funcționarului public asimilat, prevăzut de art. 175 alin. (2) C. pen., din sfera subiectului activ al infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 C. pen.
17.07.2017 | Valerian CIOCLEI

Un bun început pentru respectarea hotărârii-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României – adoptarea Legii nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/2013
17.07.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Despre efectele constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale
14.07.2017 | Gheorghe PIPEREA, Andrada POPESCU

Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocați
13.07.2017 | Florentin ŢUCA

De iustitia et de iure sau despre nevoia reabilitării ideii de drept
07.07.2017 | Mircea DUŢU

Ziua Justiției 2017
01.07.2017 | Gheorghe FLOREA

Pentru o intrare în normalitate a reglementării juridice privind activitatea economică (comercială), pentru salvgardarea prestigiului României în Uniunea Europeană şi în lume
21.06.2017 | Stanciu D. CĂRPENARU

Despre metamorfoza supra-realistă a unui concept. Nominalismul monetar
20.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Patrimoniul cultural și natural și Dreptul său
19.06.2017 | Mircea DUŢU

Obligaţia de minime diligenţe în evitarea sau diminuarea prejudiciului sau De ce frica nu este mereu cel mai bun paznic al bostănăriei…
18.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș
14.06.2017 | Marieta AVRAM