ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
ESSENTIALS

Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară
07.06.2017 | Marieta AVRAM

De ce să nu asiști pasiv la incendiul propriei case
06.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Unele aspecte privind modificarea Codului penal, cu referire la Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Justiției
31.05.2017 | Valerian CIOCLEI

Fiscalitatea și Convenția europeană a drepturilor omului
30.05.2017 | Marin VOICU

De ce este importantă începerea urmăririi penale
30.05.2017 | Anastasiu CRIŞU

Categoria contractelor aleatorii
15.05.2017 | Dan CHIRICĂ

Despre dreptate și imaginația juridică
12.05.2017 | Valeriu STOICA

Pozitivism, iusnaturalism, realism – o replică profesorului Radu Rizoiu
11.05.2017 | Valentin CONSTANTIN

Un important precedent juridico-moral de incriminare a ecocidului. Urmează cazul poluării electromagnetice?
11.05.2017 | Mircea DUŢU

Preeminența dreptului într-o societate democratică. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. România – 10 ani de la aderarea la UE
08.05.2017 | Marin VOICU

Concluziile Avocatului General în cauza C-186/16 – Andriciuc c. Banca Românească: Principiul nominalismului monetar nu este imperativ, instanţele având posibilitatea să constate caracterul abuziv al unei clauze ce impune restituirea creditului în CHF
28.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
27.04.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Poluarea electromagnetică, o formă de ecocid? Considerații asupra necesității consacrării unei noi crime împotriva umanității
21.04.2017 | Mircea DUŢU

Vine impozitul pe venitul global pe gospodărie. Fie că vrem sau nu
19.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Comutativ și aleatoriu în contractele comerciale
12.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Gheorghe Florea: Legea nr. 51/1995 este într-o cursă contra cronometru cu realitățile sociale și legislative
11.04.2017 | Alina MATEI

Riscul valutar, impreviziunea și conversia creditelor în valută
11.04.2017 | Lucian BERCEA

Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român
10.04.2017 | Dan CHIRICĂ

Natura juridică a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în raport cu dispozițiile art. 2 din aceeași lege
10.04.2017 | Valerian CIOCLEI

Valeriu Stoica: Capitalismul nu trebuie disociat de rigorile etice
07.04.2017 | Sever VOINESCU

Sporul salarial pentru expunere la câmpuri electromagnetice
07.04.2017 | Mircea DUŢU

Prezumția de dezechilibru în raporturile juridice contractuale dintre consumatori și comercianți
06.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Chestionar pentru practicienii dreptului
06.04.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Reformele judiciare în Statele Europei (II)
04.04.2017 | Marin VOICU

Echilibrul contractual (II)
04.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Echilibrul contractual (I)
03.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Principalele modificări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
31.03.2017 | Traian-Cornel BRICIU

Corupția judiciară în Statele membre ale Consiliului Europei. Principalele instrumente juridice internaționale în materie. Opinia Comisiei de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor din 11.03.2017
31.03.2017 | Marin VOICU

2030: un avocat din doi va fi un robot!
29.03.2017 | Mircea DUŢU

Legea nr. 17/2017: o falsă alarmă în mediul bancar
28.03.2017 | Marieta AVRAM, Cristian Daniel David SAMOILĂ

Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației în anulare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?
28.03.2017 | Valerian CIOCLEI

Dreptul comun al contractelor nenumite
27.03.2017 | Marian NICOLAE

Analiza prima facie a principalelor modificări și completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
27.03.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Jurisprudența selectivă a CEDO privitoare la interzicerea discriminării – art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12, cu referire specială la situația Rromilor în Europa
27.03.2017 | Marin VOICU

Accesul la justiție ca drum spre dreptate
24.03.2017 | Mircea DUŢU

De ce un Congres al avocaților cu tema „Avocatul și accesul la justiție”?
19.03.2017 | Gheorghe FLOREA

Reforma justiției în statele Europei. Franța – un exemplu european de voință politică și de stat modern pentru reforma justiției. Legea din 18.11.2016 de modernizare a justiției pentru secolul XXI. Privire succintă
16.03.2017 | Marin VOICU

De ziua lui Albert Einstein
14.03.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Aspecte teoretico-practice privind principiul legalității incriminării
13.03.2017 | Mihai Adrian HOTCA

CEDO. Jurisprudență selectivă relativă la partidele politice și societățile comerciale
09.03.2017 | Marin VOICU

Leziunea – între reglementarea vechiului și noului Cod civil
06.03.2017 | Dan CHIRICĂ

Jurisprudența selectivă a CEDO relativă la drepturile garantate prin art. 8 – dreptul la viață privată și familială, a domiciliului și corespondenței și prin art. 10 – libertatea de exprimare. Sinteză
02.03.2017 | Marin VOICU

Pericolul „imunității” operatorilor de telefonie mobilă, pentru riscurile asupra sănătății ale undelor electromagnetice
01.03.2017 | Mircea DUŢU

CEDO. Hotărârile pilot pronunțate de Curte în perioada 2004-2016. Sinteză
23.02.2017 | Marin VOICU

Dacă e marți, e Penal sau Despre modificarea Codului penal prin OUG nr. 13/2017
21.02.2017 | Valerian CIOCLEI

Puțin realism nu strică
20.02.2017 | Radu RIZOIU

România – 20 de ani de jurisdicție a CEDO – Privire statistică și de sinteză
17.02.2017 | Marin VOICU

Contractul-cadru – contract numit sau nenumit? Calificare juridică și efecte. Răspundere pentru neexecutare. Studiu de caz
17.02.2017 | Dan CHIRICĂ

Valerius M. Ciucă: Un intelectual este acasă în permanență peste tot unde este nevoie de el
16.02.2017 | Roxana Elena CODREANU

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii
15.02.2017 | Valerian CIOCLEI