ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
ESSENTIALS

Tendințe jurisprudențiale în materia răspunderii penale a persoanei juridice
01.04.2016 | Valeriu STOICA, Veronica DOBOZI, Tudor COLȚAN

Ce rol pentru știința Dreptului şi ce loc pentru jurişti în spaţiul academic?
29.03.2016 | Mircea DUŢU

…Et unam scientiam! – Două legislaţii statale, o ştiinţă a dreptului!
18.03.2016 | Mircea DUŢU

O modă periculoasă: extinderea sferei de aplicare a răspunderii penale a persoanei juridice
22.02.2016 | Valeriu STOICA

Analiza OUG nr. 1/2016 în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 NCPC
19.02.2016 | Viorel Mihai CIOBANU, Traian Cornel BRICIU

Tableta unui amator: Din prea plin
15.02.2016 | Viorel Mihai CIOBANU

Decadență politică și știință juridică – sau despre nevoia de trezire la realitate
15.02.2016 | Mircea DUŢU

Controversata LIBERTAS EST NATURALIS FACULTAS a lui Florentinus în hermeneutica dreptului organic
07.02.2016 | Valerius M. CIUCĂ

Câteva reflecţii cu privire la „constantele” dreptului în general, cu aplicaţii speciale în materia amnistiei şi graţierii, în raport cu legislaţia naţională şi cu prevederile constituţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană
29.01.2016 | Viorel Mihai CIOBANU

Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale
22.01.2016 | Viorel Mihai CIOBANU, Cosmin VASILE

O întrebare retorică: cine răspunde în cazul declarării ca neconstituţională a unei dispoziţii legale modificată cu încălcarea unei decizii a Curţii Constituţionale
15.01.2016 | Viorel Mihai CIOBANU

Valeriu Stoica: Spațiul juridic în care trăim este măsura libertății noastre
22.12.2015 | Andrei SĂVESCU

Profesorul Viorel Mihai Ciobanu la 65 de ani
09.12.2015 | Alina MATEI, Florentin ȚUCA, Andrei SĂVESCU

La cécité d’Argus. Comment lire la leçon de la non-reformée juridiction européenne à 100 yeux?
28.11.2015 | Valerius M. CIUCĂ

Andrei Rădulescu în cultura juridică românească
24.11.2015 | Mircea DUŢU

Dreptul natural – zidul crenelat al conştiinţei civice a lui Corneliu Coposu
16.11.2015 | Valerius M. CIUCĂ

Despre rostul şi menirea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
12.11.2015 | Mircea DUŢU

Starea actuală a dreptului maritim român după intrarea în vigoare a NCC și a NCPC
20.10.2015 | Marin VOICU

Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență
11.10.2015 | Tudorel TOADER, Marieta SAFTA

Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053 C. proc. civ.)
24.09.2015 | Valeriu STOICA

Litanii pe altarul drepturilor omului
18.09.2015 | Florentin ŢUCA

Justiția arbitrală vs. Justiția arbitrară sau alegerea între judecata eretocriților și judecata inteligenței artificiale: judecata judecătorilor aleși
18.08.2015 | Viorel ROȘ

Academia de Ştiinţe Juridice şi problemele fondării sale
10.07.2015 | Mircea DUŢU

Recursul vs. Recursul în casație în procesul civil român. Succinte observații
01.07.2015 | Marin VOICU

Câteva probleme juridice „reîncălzite” cu „înțelepciunea și luminile” juriștilor, dar și „stropite” cu puțină politică
29.06.2015 | Viorel Mihai CIOBANU

Lăsați-i pe judecători să judece!
25.06.2015 | Marin VOICU

Lăsați-i pe judecători să-și exercite misiunea de a judeca într-o Românie a lucrului bine făcut
25.06.2015 | Marin VOICU

Avocatura între responsabilizarea prezentului şi proiectarea viitorului
19.06.2015 | Gheorghe FLOREA

Bona fides într-o nouă hermeneutică
19.06.2015 | Valerius M. CIUCĂ

Drept comparat. Directiva Bolkestein. Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate. Armonizarea reglementării publicității profesionale privind profesia de avocat în Franța
11.06.2015 | Călin-Andrei ZAMFIRESCU

Avocații la Congresul din 2015 sau despre ce am spus și despre ce nu am spus la Congres
10.06.2015 | Viorel ROȘ

Profesorul de onoare
09.06.2015 | Viorel ROȘ

Omagiu unui arbitru trecut în nefiinţă
08.06.2015 | Viorel Mihai CIOBANU

Cum (nu) îl protejează pe consumator Legea privind insolvența persoanelor fizice
08.06.2015 | Lucian BERCEA

„Lipsa de valoare a jurisprudenţei ca ştiinţă”?
06.06.2015 | Mircea DUŢU

Efectivitatea dreptului de acces la justiție în materie civilă
26.05.2015 | Corneliu BÎRSAN, Corneliu BÎRSAN, Monica LIVESCU

Revizuirea Constituției. Unele sugestii de principiu
17.05.2015 | Marin VOICU

Două decenii de la intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Aspecte privind controlul constituţionalităţii prevederilor sale
09.04.2015 | Gheorghe FLOREA

Câteva reflecții asupra unor evenimente politico-juridice petrecute la început de an
03.04.2015 | Viorel Mihai CIOBANU

Nevoia şi un nou model de învăţare a dreptului. Dreptul trans-sistemic
06.03.2015 | Mircea DUŢU

Unele aspecte privind executarea și desființarea hotărârii arbitrale
21.01.2015 | Viorel Mihai CIOBANU

150 de ani de istorie a Baroului român modern
03.12.2014 | Mircea DUŢU

Cele mai citate articole publicate în revistele de drept
04.11.2014 | Valentin CONSTANTIN

Epistemology of constitutional law
01.11.2014 | Elena Simina TĂNĂSESCU

Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european
30.10.2014 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Te fură scaunul!
23.10.2014 | Gheorghe BUTA, Gheorghe BUTA

Dialogul judecătorilor
15.10.2014 | Tudorel TOADER, Tudorel TOADER, Marieta SAFTA

Drept şi Politică în timpuri post-moderne. O perspectivă de abordare pur ştiinţifică
14.10.2014 | Mircea DUŢU

Pentru o Enciclopedie juridică a României
09.10.2014 | Mircea DUŢU