Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
ESSENTIALS

Reclama inteligentă și autoprotecție prin standarde și modele contractuale calitative
26.07.2017 | Gheorghe PIPEREA

Comunitatea juridică şi rolul său în cauza climatică. Exemplul francez şi retardul tradiţional românesc
25.07.2017 | Mircea DUŢU

Analiza deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv„. Sfârșitul epocii ,,pragului valoric” și speranțele ȋntr-o Curte de Casație unificatoare a jurisprudenței
24.07.2017 | Traian-Cornel BRICIU, Claudiu-Constantin DINU, Mirela STANCU, Gheorghe-Liviu ZIDARU

Necesitatea excluderii funcționarului public asimilat, prevăzut de art. 175 alin. (2) C. pen., din sfera subiectului activ al infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 C. pen.
17.07.2017 | Valerian CIOCLEI

Un bun început pentru respectarea hotărârii-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României – adoptarea Legii nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/2013
17.07.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Despre efectele constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale
14.07.2017 | Gheorghe PIPEREA, Andrada POPESCU

Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocați
13.07.2017 | Florentin ŢUCA

De iustitia et de iure sau despre nevoia reabilitării ideii de drept
07.07.2017 | Mircea DUŢU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Ziua Justiției 2017
01.07.2017 | Gheorghe FLOREA

Pentru o intrare în normalitate a reglementării juridice privind activitatea economică (comercială), pentru salvgardarea prestigiului României în Uniunea Europeană şi în lume
21.06.2017 | Stanciu D. CĂRPENARU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Despre metamorfoza supra-realistă a unui concept. Nominalismul monetar
20.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Patrimoniul cultural și natural și Dreptul său
19.06.2017 | Mircea DUŢU

Obligaţia de minime diligenţe în evitarea sau diminuarea prejudiciului sau De ce frica nu este mereu cel mai bun paznic al bostănăriei…
18.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș
14.06.2017 | Marieta AVRAM

Libertatea academică a comentariului jurisprudențial versus agresivitatea vinovată a poluatorului!
09.06.2017 | Mircea DUŢU

Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară
07.06.2017 | Marieta AVRAM

De ce să nu asiști pasiv la incendiul propriei case
06.06.2017 | Gheorghe PIPEREA

Unele aspecte privind modificarea Codului penal, cu referire la Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Justiției
31.05.2017 | Valerian CIOCLEI

Fiscalitatea și Convenția europeană a drepturilor omului
30.05.2017 | Marin VOICU

De ce este importantă începerea urmăririi penale
30.05.2017 | Anastasiu CRIŞU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Categoria contractelor aleatorii
15.05.2017 | Dan CHIRICĂ

Despre dreptate și imaginația juridică
12.05.2017 | Valeriu STOICA

Pozitivism, iusnaturalism, realism – o replică profesorului Radu Rizoiu
11.05.2017 | Valentin CONSTANTIN

Un important precedent juridico-moral de incriminare a ecocidului. Urmează cazul poluării electromagnetice?
11.05.2017 | Mircea DUŢU

Preeminența dreptului într-o societate democratică. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. România – 10 ani de la aderarea la UE
08.05.2017 | Marin VOICU

Concluziile Avocatului General în cauza C-186/16 – Andriciuc c. Banca Românească: Principiul nominalismului monetar nu este imperativ, instanţele având posibilitatea să constate caracterul abuziv al unei clauze ce impune restituirea creditului în CHF
28.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
27.04.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Poluarea electromagnetică, o formă de ecocid? Considerații asupra necesității consacrării unei noi crime împotriva umanității
21.04.2017 | Mircea DUŢU

Vine impozitul pe venitul global pe gospodărie. Fie că vrem sau nu
19.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Comutativ și aleatoriu în contractele comerciale
12.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Gheorghe Florea: Legea nr. 51/1995 este într-o cursă contra cronometru cu realitățile sociale și legislative
11.04.2017 | Alina MATEI

Riscul valutar, impreviziunea și conversia creditelor în valută
11.04.2017 | Lucian BERCEA

Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român
10.04.2017 | Dan CHIRICĂ

Natura juridică a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în raport cu dispozițiile art. 2 din aceeași lege
10.04.2017 | Valerian CIOCLEI

Valeriu Stoica: Capitalismul nu trebuie disociat de rigorile etice
07.04.2017 | Sever VOINESCU

Sporul salarial pentru expunere la câmpuri electromagnetice
07.04.2017 | Mircea DUŢU

Prezumția de dezechilibru în raporturile juridice contractuale dintre consumatori și comercianți
06.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Chestionar pentru practicienii dreptului
06.04.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Reformele judiciare în Statele Europei (II)
04.04.2017 | Marin VOICU

Echilibrul contractual (II)
04.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Echilibrul contractual (I)
03.04.2017 | Gheorghe PIPEREA

Principalele modificări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
31.03.2017 | Traian-Cornel BRICIU

Corupția judiciară în Statele membre ale Consiliului Europei. Principalele instrumente juridice internaționale în materie. Opinia Comisiei de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor din 11.03.2017
31.03.2017 | Marin VOICU

2030: un avocat din doi va fi un robot!
29.03.2017 | Mircea DUŢU

Legea nr. 17/2017: o falsă alarmă în mediul bancar
28.03.2017 | Marieta AVRAM, Cristian Daniel David SAMOILĂ

Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației în anulare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?
28.03.2017 | Valerian CIOCLEI

Dreptul comun al contractelor nenumite
27.03.2017 | Marian NICOLAE

Analiza prima facie a principalelor modificări și completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
27.03.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Jurisprudența selectivă a CEDO privitoare la interzicerea discriminării – art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12, cu referire specială la situația Rromilor în Europa
27.03.2017 | Marin VOICU

Accesul la justiție ca drum spre dreptate
24.03.2017 | Mircea DUŢU