Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european


Mihai Sandru
Mihai Sandru

Acad. Ionel Haiduc este de profesie chimist şi, în ultimii 8 ani, a fost preşedintele Academiei Române. La finalul mandatului se cuvine să amintim câteva evenimente care au fost declanşate prin benefica implicare a domniei sale.

Totul începe cu anul 2008 când din discuţii cu domnia sa referitoare la starea ştiinţelor juridice din România, puţinele legături pe care acesta le avea cu mediul internaţional şi lipsa de reacţie a juriştilor în raport cu „avalanşa” reglementărilor europene, a reieşit necesitatea constituirii unei entităţi de cercetare dedicată dreptului european.

În urma discuţiilor cu dl prof. Gheorghe Moroianu – director al Institutului de Cercetări Juridice în acel moment -, s-a stabilit şi denumirea acestei entităţi de cercetare; în ziua următoare discuţiei cu acad. Ionel Haiduc, la 30 iulie 2008, Prezidiul Academiei Române a aprobat organizarea în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  a unei unităţi de cercetare fără personalitate juridică, care funcţionează şi astăzi, fiind considerată un departament al Institutului: Centrul de Studii de Drept European (CSDE, www.csde.ro).

Astfel, începând chiar cu toamna anului 2008 au fost organizate primele dezbateri şi conferinţe, iar acestea au devenit atractive mai ales prin modalităţile de expunere, dar şi prin conţinutul practic (util), fără a neglija rolul cercetării fundamentale.

CSDE are ca obiectiv realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative, precum şi diseminarea informaţiilor prin dezvoltarea dezbaterilor de idei în domeniul dreptului european.

Deschiderea manifestată de CSDE se regăseşte în temele abordate cu ocazia dezbaterilor şi conferinţelor organizate, parteneriate cu edituri din ţară şi străinătate pentru promovarea tinerilor cercetători şi a analizelor  autorilor cu experinţă ştiinţifică precum şi caracterul interdisciplinar al proiectelor promovate. Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European: „Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER); „Cultura dreptului european”, „Consultări europene”, „JurisClasor CEDO”, „Metodologia cercetării în dreptul Uniunii Europene”, „Dreptul european al afacerilor” precum şi un proiect de traducere în limba română a unor lucrari semnificative de dreptul Uniunii Europene.

S-au realizat legături cu edituri consacrate: în urma parteneriatului cu editura Oxord University Press toate cărţile din domeniul dreptului Uniunii Europene beneficiază de o reducere de 20% dacă sunt achiziţionate din România; edituri prestigioase – Wolters Kluwer International (menţionăm legătura excepţională, până la pensionare cu dl. Karel van der Linde şi, în prezent cu doamna Iris de Jong), Bruylant, Larcier, Cambridge University Press, Intersentia, Hart Publishing, Sellier, Europa Law Publishing, Brill ne-au acordat ajutorul în realizarea dezbaterilor şi prezentărilor pe care le-am realizat cu privire la cele mai recente apariţii bibliografice.

Volumul lui Robert Schuetze, „Drept constituţional european” apărut la Cambridge University Press a fost tradus de unul dintre cercetării asociaţi – Mihai Banu – şi publicat de editura Universitară. Conferinţa de lansare a volumului a avut loc la Academia Română şi a fost transmisă în direct şi înregistrată cu sprijinul Societăţii de Ştiinţe Juridice, fiind disponibilă on-line (http://video.juridice.ro/category/conferinte/dreptul-constitutional-al-uniunii-europene-bucuresti-27-martie-2013). În 2014, pe 9 mai, la Universitatea Titu Maiorescu a avut loc ceremonia de acordare a titlului de doctor honoris causa profesorului Norbert Reich. Cu această ocazie a fost lansat volumul  „Principiile generale ale dreptului civil al Uniunii Europene”, [General Principles of EU Civil Law, Intersentia, 2013] tradus de Mihai Banu şi publicat de Editura Universitară.

Centrul de Studii de Drept European are şi un avizier on-line sub forma unui blog, denumit „Afaceri juridice europene” http://eubusinesslaw.wordpress.com/ care a strâns în decursul timpului peste 3000 de materiale publicate (informări, articole, anunţuri pentru evenimente) şi peste 200000 de vizitatori unici, majoritatea din strainătate.

Programul de cercetare IADUER area propriul site – www.iaduer.ro – unde sunt publicate cele mai noi informaţii şi comentarii privind aplicarea dreptului Uniunii Europene în România; între altele site-ul prezintă toate trimiterile preliminare formulate de instanţe din România, chiar şi pe acelea care nu au fost înregistrate la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. De altfel, recenzentul volumului Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al UE şi experienţe ale sistemului român de drept, dl. Nicolae Ploeşteanu subliniază ca metodă de cercetare – dezbaterea publică. Este, aşadar, un fruct al eforturilor din cei 6 ani de funcţionare a CSDE. Să sperăm că şi noul program de cercetare, care a debutat în 2014  – „Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – contextul român și tendințe europene” – va avea succes şi va fi sprijinit.

Un element special îl constituie volumul „Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law”, interviul fiind o modalitate de cercetare relativ nouă în spaţiul român, dar care alătură 36 de personalităţi ale dreptului Uniunii Europene. Unele interviuri au fost traduse şi publicate în Revista română de drept european. Recentul volum – „Dealing with EU law. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law” – reprezintă un alt element de cooperare internaţională în materia cercetării.

Eforturile CSDE au fost recompensate de către Institutul European din România prin acordarea, în anul 2012, a Premiului de Excelenţă pentru cercetare şi formare în afaceri europene.

Eforturi au fost realizate şi în direcţia atragerii de tineri cercetători, prin organizarea de stagii şi de conferinţe de prezentare a cercetărilor acestora; aceste eforturi sunt susţinute şi completate de judecătorii români la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – prof. univ. dr. Camelia Toader, prof. univ. dr. Andrei Popescu (care ne-au şi facilitat deplasarea într-o vizită de lucru la Luxemburg, în noiembrie 2012) şi prof. univ. dr. Valerius Ciucă, precum şi de judecătorii români de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan şi prof. univ. dr. Marin Voicu.

Urmare a eforturilor de „internaţionalizare” a cercetărilor, în 2012, am solicitat afilierea la FIDE – Federaţia Internaţională de Drept European. Dar potrivit statutului acestei organizaţii, entităţile publice, chiar de cercetare, nu se pot afilia. Şi, în acest fel a fost constituită ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, despre care aveam ideea constituirii încă din 2007, însă nu a părut a fi necesară şi potrivită din moment ce putea exista Centrul de Studii de Drept European. Considerăm că prin ajutorul unei entităţi de forma ARDAE, unele obiective ale CSDE, în special acelea care au nevoie de finanţare, se vor realiza în termeni optimi.

O menţiune specială trebuie acordată editorilor români care s-au implicat în publicarea materialelor de drept european. Editura Universitară – prin publicare de traduceri şi a volumelor – de peste 4000 de pagini referitoare la hotărârile CEDO pronunţate împotriva României –; editura C. H. Beck pentru publicarea volumelor IADUER şi organizarea unei rubrici speciale în Curierul Judiciar, editura Universul Juridic pentru parteneriatul constant în lansarea volumelor şi în susţinerea unor evenimente de prezentare a volumelor româneşti şi străine. Un rol aparte l-a avut editura Wolters Kluwer care, prin Revista de drept european a marcat evenimentele CSDE şi a publicat rapoartele anuale.

Activităţile CSDE au fost reflectate de către site-urile media de specialitate (www.juridice.ro – care este partener principal, www.avocatnet.ro, www.caleaeuropeana.ro, www.infolegal.ro), agenţiile de presă (în special, Agerpress, www.agerpres.ro).

Viitorul centrului de Studii de Drept European depinde de factori interni acestuia, dar sperăm şi contam pe ajutorul domnului prof. univ. dr. Mircea Duţu – director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi a noii conduceri a Academiei Române, a dlui Preşedinte Ionel-Valentin Vlad, dar şi pe sprijinul tuturor celor care realizează cercetări de valoare, pentru evidenţierea acestora într-un cadru prestigios.

Acestea au fost cele mai relevante rezultate obţinute ca urmare a impulsului generos dat cercetărilor din domeniul dreptului european de către dl Preşedinte, Acad. Ionel Haiduc, pentru care îi mulţumim.

Prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU