Ziua Justiției 2017


ESSENTIALS-Gheorghe-Florea„Ziua Justiției – 2017” se sărbătorește sub vremuri în care provocările la care este supusă Justiția au dobândit un caracter de permanență și provin din cele mai neașteptate surse.

Este nerezonabil să credem că într-un anumit termen vor fi rezolvate toate problemele și cei care servesc justiția (magistrați, grefieri, personal de specialitate și personalul auxiliar din justiție), inclusiv profesiile conexe acesteia (avocați, notari publici, executori judecătorești, experți, traducători, interpreți etc.) își pot vedea de treabă liniștiți!

Într-o lume în care trecutul ne apasă, iar viitorul ne îngrijorează, fără devotament, fără pasiune și profesionalism este greu de răzbit. Fără legi simple, clare și stabile este dificil să înțelegem prezentul!

Împărtășim preocuparea comunităților de profesioniști din justiție de a identifica soluții corecte pentru chestiunile ce frământă societatea la un moment dat!

Viața impune postulatul potrivit căruia profesioniștii aplicării dreptului prin sistemul instanțelor judecătorești trebuie să învețe să lucreze împreună cu toți cei care contribuie la înfăptuirea justiției. Numai astfel depășim arătatul cu degetul și învinovățirea altcuiva, când este vorba despre domeniul aplicării dreptului!

Profesiile juridice trebuie și  pot să-și asume responsabilitatea comună de punere în practică a legii prin respect reciproc și cu respectarea eticii fiecărei profesii.

Este spre Binele Justiției pentru apărarea valorilor Binelui Public, pentru întărirea încrederii publice într-o justiție egală, realizată numai pe baza legii!

Mai mult ca oricând este nevoie de așezarea temeinică a raporturilor dintre instituțiile care plămădesc și realizează Dreptatea: Magistratura și Baroul, deopotrivă și în conlucrare cu Consiliul Legislativ și Facultățile de drept!

Chiar dacă nu mai putem face planuri pe termen lung întrucât imprevizibilitatea și hazardul sunt caracteristici ale vremurilor pe care le trăim, putem avea o viziune a ceea ce vrem să fim pe termen lung. O astfel de viziune unitară o poate da numai unitatea profesiilor indispensabile realizării justiției!

Cu speranța că ne vom regăsi în astfel de Proiecte comune, în care să credem și să conlucrăm constructiv, cu ocazia „Zilei Justiției-2017”, Avocații urează tuturor magistraților, grefierilor, personalului de specialitate și celui auxiliar din justiție, multă sănătate și putere pentru că este nevoie de perseverență și credință pentru a ne bucura de Dreptatea în care, cu adevărat, credem!

Av. dr. Gheorghe Florea
Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România