5,306 citiri

Despre hazard, noroc și ghinion în viață

ESSENTIALS-Mihai-HotcaMotto: Orice om este norocos pentru că s-a născut, întrucât existau atâtea posibilități să nu se nască și totuși și-a făcut apariția pe Terra, dar după norocul originar restul vieții omului este influențat sau determinat, într-o măsură mai mare sau mai mică, de hazard, adică de noroc și ghinion.

Despre toți oamenii care se nasc viabili, se poate spune că sunt norocoși, înțelegând prin noroc, evident, faptul că, deși exista posibilitatea foarte mare ca aceștia să nu fi existat, prin jocul hazardului ceea ce era foarte puțin probabil s-a întâmplat.

Sigur, imediat după acest noroc incipient urmează o succesiune, de regulă, neliniară de evenimente sau împrejurări, dintre care unele-i sunt favorabile, iar altele-i sunt potrivnice. Pentru a avea o viață împlinită, contează în ce moment istoric te-ai născut, în ce loc al globului ai deschis ochii, în ce familie crești, ce zestre genetică ai moștenit ș.a.

După naștere, viața este presărată cu evenimente sau împrejurări variate, dintre care unele sunt previzibile, iar altele impredictibile. Acestea pot produce efecte asupra cursului vieții, care este influențat sau determinat de un lung șir de variați factori (sociali, biologici, politici etc.), ce-și lasă amprenta asupra devenirii sociale a fiecărui om.

Postnatal, hazardul joacă un rol, cauzal sau favorizator, asupra evoluției tuturor oamenilor în societate.

Din perspectiva rolului jucat de factorul alea (hazardul, aleatoriul), pot exista 3 categorii de oameni, respectiv: cei pentru care norocul este dominant; cei pentru care ghinionul este prevalent; cei din categoria mixtă, în privința cărora hazardul s-a manifestat bivalent, adică uneori pozitiv (noroc), iar alteori negativ (ghinion).

Aleatoriul sau hazardul este un eveniment viitor care poate configura în felurite forme sau modalități viața oamenilor. În orice caz, fiind vorba despre o multitudine de factori, dintre care unii pot doar influența viitorul, în timp ce alții îl determină cauzal, este foarte greu să se stabilească semnificația sau rolul fiecărei împrejurări sau condiții în producerea sau apariția unor efecte sau consecințe pozitive, neutre sau negative.

Hazardul îl poate face pe om geniu sau nimic, bogat sau sărac, celebru sau necunoscut, urât sau adulat, nobil sau ignobil, erou sau laș, celebru sau necunoscut etc.

Spunem că cineva a avut ghinion când este lovit de un fulger, când i-a ars casa din cauze naturale fortuite, când a fost victima unei alunecări de teren ce nu putea fi prevăzută, când a fost atacat neașteptat de un animal turbat ș.a.

Spunem că cineva a avut noroc dacă a câștigat mulți bani la jocuri de noroc sau la bursă, dacă a scăpat nevătămat, în mod miraculos, din evenimente care prefigurau un final tragic, dacă s-a îmbogățit datorită unei conjuncturi imprevizibile etc.

Pe de o parte, dacă ne uităm în biografia personalităților publice, alături de informațiile care pun în lumină calitățile deosebite ale acestora, sunt identificabile date care relevă aspecte ce țin de noroc, de conjuncturi benigne sau condiții favorabile. Mai simplu spus, constatăm că au avut noroc.

Pe de altă parte, dacă privim înspre trecutul unor oameni care au eșuat ori care fac parte din categoria celor mulți și fără realizări spectaculoase sau care rămân pentru totdeauna neremarcați de istorie, nu de puține ori constatăm că aceștia puteau foarte bine să aibă succes sau să aibă o viață împlinită, dacă nu ar fi avut o soartă potrivnică sau nefericită. Pe scurt, dacă nu ar fi avut ghinion.

Într-adevăr, dacă privim în jurul nostru, observăm că oameni cu aceeași pregătire și posedând calități similare au situații socio-economice mult diferite, poate chiar diametral opuse, sau, dimpotrivă, vedem că oameni cu trăsături diametral opuse dețin poziții asemănătoare în societate.

Mai mult, există chiar cazuri paradoxale, în care oameni cu pregătire și aptitudini superioare au situații socio-economice precare și viață fără împliniri morale ori profesionale, în timp ce oameni cu educație și aptitudini inferioare se bucură de succes pe mai multe planuri.

Uneori, succesul sau eșecul în societate este previzibil și explicabil, iar alteori este impredictibil și inexplicabil. Sunt cazuri în care diferența dintre eșec și reușită în viață a fost operată de un simplu detaliu, de un anumit eveniment imprevizibil, respectiv care ține de împrejurări impredictibile. Acesta este factorul X.

Dacă destinul ți-a fost favorabil la un moment cheie al vieții, acest lucru poate atrage după sine și alte succese sau reușite, context în care putem vorbi despre înlănțuirea succeselor sau realizărilorCum se explică faptul că, după succesul primei piese muzicale, următoarele, care nu sunt la fel de bune, se bucură de aceeași apreciere? Explicația este simplă, faima sau imaginea lucrează în favoarea celui care a avut șansa să aibă o primă reușită. Notorietatea sau publicitatea generate de o realizare schimbă percepția despre cel în cauză, acesta fiind văzut cu alți ochi atât de către cei din jur, cât și de către opinia publică.

Și situația inversă este posibilă, când un eșec sau un necaz este succedat de altul și tot așa. Într-un asemenea caz își găsește locul expresia: Nici un necaz nu vine singur! Aici putem vorbi de înlănțuirea eșecurilor sau nerealizărilor.

Auzim de multe ori afirmații de genul: Opinia este susținută de cercetători de la Universitatea …! Filmul trebuie să fie bun pentru că este regizat de …! Această carte a fost bestseller în 7 țări! etc.

Așa se explică de ce vârfurile din anumite domenii iau totul sau cel puțin o felie foarte mare din tortul pus pe masă (totalul veniturilor existente). Spre exemplu, în domeniul sportului, filmului, muzicii etc. Marea masă a celor care activează în sport, în muzică sau industria cinematografică încasează sume foarte mici sau la limita subzistenței și nicidecum sume comparabile cu cele încasate de către cei care figurează în fruntea acestor domenii. Aici se potrivește maxima: Câștigătorul ia totul!

În concluzie, nimeni nu poate susține, fără riscul de a minți sau greși, că succesul i se datorează în exclusivitate, după cum nimeni nu poate susține cu certitudine că eșecul este imputabil în integralitate celui în cauză, deoarece, într-o mai mare sau mai mică măsură, izbânzile și nerealizările omului sunt determinate de factori multipli, dintre care unii au rol cauzal, iar alții de influențare.

Prof. univ. dr. av. Mihai Adrian Hotca