Modernizarea statului. Franța. Legea asupra transparenței luptei contra corupției și modernizarea vieții economice – ”SAPIN 2”

1. Cadrul legislativ nou pentru lupta contra coruptiei

Legea din 09.12.2016, denumita „SAPIN 2”[1] intareste cadrul legislativ in vigoare (Legea nr. 93-122 din 29.01.1993) in materie de lupta contra coruptiei si prevede, in principal, crearea:

– Agentiei franceze anticoruptie (AFA) dotata cu putere de control, constatare si sanctiuni;

– o noua obligatie de punere in conformitate impusa societatilor cu mai mult de 500 salariati sau apartinand unui grup de societati cu peste 500 salariati si cu o cifra de afaceri mai mare de 100 milioane de euro;

– un regim de extrateritorialitate a legii franceze in materie de  lupta contra coruptiei;

– o „conventie de compensatie a interesului public”, reprezentand un sistem de tranzactii penale care permite anularea urmaririlor in cazul semnarii unui Acord pentru varsarea unei compensatii financiare si aplicarea unui plan de conformitate si

– unui „statut juridic de lansari a ALERTEI” protejat de legea franceza.

Legea SAPIN 2 prevede, de asemenea, doua alte dispozitii asupra transparentei vietii politice si a afacerilor (incadrarea „lobby-ului” si remunerarea conducatorilor intreprinderilor) si asupra modernizarii vietii economice (regularizarea fiscala si modificarea regimului fiscal aplicabil micro-intreprinderilor).

2. Agentia franceza de lupta contra coruptiei (AFA)

2.1. AFA este plasata sub autoritatea comuna a ministrului de justitie si a ministrului insarcinat cu bugetul, fiind condusa de un magistrat, numit prin decret al Presedintelui Republicii si dispunand de independenta functionala pentru indeplinirea misiunilor sale.

Organizarea AFA a fost detaliata prin Decretul nr. 2017-329 din 14.03.2017 si prin Hotararea din 14.03.2017 a Guvernului, care prevad crearea unui Consiliu strategic prezidat de Directorul Agentiei si conditiile de functionare a comisiei de sanctiuni.

Aceste texte confera agentilor AFA competenta de a efectua controale, reglementand, intre altele, conditiile de recrutare a expertilor si persoanele ori autoritatilor calificate in AFA si regulile deontologice care sunt aplicabile in cadrul misiunilor de control al operatorilor economici si al autoritatilor publice.

2.2. AFA are urmatoarele atributii:
de a participa la coordonarea administrativa, in materia luptei anti-coruptie;
– de a actiona intr-un plan plurianual de lupta contra delictelor de coruptie, de trafic de influenta, de conflict ilegal de interese, deturnare de fonduri publice si favoritizare;
de a acorda asistenta  autoritatilor franceze cu competente in organizatiile internationale pentru a defini si pune in practica pozitiile adoptate referitoare la aceste delicte;
– de a intia actiuni de formare, de sensibilizare si de asistenta asupra detectarii riscurilor si prevenirii delictelor mentionate, in misiunile AFA la administratiile Statutului si la colectivitatile teritoriale;
de a controla aplicarea misiunilor de conformitate ordonate de Justitie in cadrul condamnarilor sau a tranzactiilor penale („conventiilor judiciare de interes public’) sau de autoritatile straine in societatile care au sediu pe teritoriul francez;
de a veghea la realizarea unei politici anticoruptie in intreprinderi (stabilimentele private si publice,  industriale si comerciale) si a programului de prevenire a coruptiei.

3. Obligatia de realizare a Programului de prevenire a coruptiei

AFA trebuie sa vegheze la aplicarea in intreprinderi, publice si private  a unei politici anticoruptie, obligatorie pentru toate societatile cu peste 500 de salariati sau apartinand unui grup de societati cu mai mult de 500 de salariati si cu o cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro (art. 17.I din legea Sapin 2)

Acest Program trebuie sa cuprinda: un cod de conduita, de formare, o cartografie a riscurilor, a procedurilor de evaluare, a controlelor compatibile si de punere in practica a unui dispozitiv de alerta interna. Legea prevede, de asemenea, obligatia de a realiza un  „due diligente” asupra situatiei furnizorilor de prim rang, a clientilor si intermediarilor, in functie de cartografia riscurilor.

AFA are competenta de a aplica o amenda de 1 milion de euro in caz de incalcare sau neaplicare a Programului (200.000 euro pentru conducatorii societatilor, independent de constatarea faptelor de coruptie).

In cazul, in care, o intreprindere va fi declarata culpabila de coruptie sau de trafic de influenta, i se va putea aplica si o pedeapsa complementara constand in punerea in practica a unui plan de conformitate pe o durata de 5 ani, maximum, sub controlul AFA. Aceasta pedeapsa va tine cont de prevederile deja aplicate si va face obiectul unui raport anual elaborat de Procurorul Republicii.

4. Extrateritorialitatea legii franceze in materia luptei contra coruptiei

Legea Sapin 2 a largit campul actelor si persoanelor susceptibile de a fi incriminate pentru delictul de trafic de influenta a agentului public strain, ridicand obstacolele procedurale legate de urmarirea infractiunilor de coruptie, cu referire la suprapresiunile din unele conditii prealabile privind aceste fapte care s-au comis in strainatate-necesitatea ca delictele sa fie reprimate in tara, in care, s-au comis si necesitatea unei plangeri prealabile la parchet.

Plecand de la experienta Angliei si a SUA, care urmaresc intreprinderile franceze cu activitati economice in aceste tari, Legea Sapin 2 introduce o dispozitie extrateritoriala, permitand eventuala urmarire „in toate circumstantele”, a persoanelor juridice si fizice, de justitia franceza pentru fapte de coruptie comise in strainatate, atunci cand corupatorul are rezidenta obisnuita pe teritoriul francez ori exercita orice activitate economica.

Drept urmare, judecatorii francezi vor putea urmari o persoana complice a faptelor de coruptie comise in strainatate, fara a fi nevoie de o decizie definitiva de autorizare din partea unei jurisdictii straine.

5. Instituirea unei „conventii judiciare de interes public”

Procedura adoptarii unei astfel de Conventii trebuie sa raspunda anumitor conditii:
– este aplicabila numai persoanelor juridice;
– sa refera numai la anumite infractiuni determinate, precum sunt cele de coruptie sau trafic de influenta la nivel national si international, de spalare de bani, frauda fiscala, s.a.;
– actiunea publica nu este supusa unor conditii prealabile.

Constand indeplinite, cumulativ, aceste conditii procurorul va putea propune o Conventie impunand una din obligatiile urmatoare:
– varsarea la Trezoreria Publica (eventual esalonat pe un an) a unei sume, proportionala cu avantajele obtinute, putand ajunge pana la 30% din cifra medie de afaceri anuale), calculata pe ultimii 3 ani (art. 22 din Legea Sapin 2);
– aplicarea programului de conformitate sub controlul AFA, timp de cel mult 3 ani si
– plata costurilor legate de procedura, inclusiv cele pentru experti, precum si repararea prejudiciilor eventuale produse victimelor.

Daca persoana juridica culpabila accepta ACORDUL propus, procurorul va sesiza Presedintele Tribunalului de mare instanta, care-l poate  valida, printr-o ordonanta pronuntata in sedinta publica.

Conducatorii societatilor culpabile care nu executa obligatiile asumate prin Conventie risca o pedeapsa de 2 ani inchisoare si o amenda de 50.000 euro, iar omologarea Conventiei nu are ca efect obligatoriu incetarea urmaririlor contra lor pentru faptele proprii.

6. Instaurarea unui Statut general de protejare a lansatorilor de alerte. Dreptul de alerta.

Dispozitiile legii Sapin 2 (art. 6 si 7) acorda protectie indivizilor cae semnalizeaza sau releva nu numai violarea legii nationale sau internationale (coruptie, trafic de influenta, s.a.), dar si o „amenintare sau un prejudiciu grav pentru interesul general”.

Acest regim de protectie va apara lansatorul de alerta, chiar daca alerta se refera la o situatie care nu prezinta caracter ilegal, dar, care, este nociva pentru interesul public.

Dreptul la alerta consta in  facultatea sau obligatia pentru o persoana juridica sau fizica, de a semnala comportamente fraduloase ori riscurile grave in materie de coruptie, pentru sanatatea publica si mediu, conflictele de  interese, crime si delicte.

In plus, un lansator de alerta va putea sa divulge un secret protejat de lege (secret de fabricatie, secretul afacerii, s.a.), fara sa fie sanctionat penal, sub rezerva ca aceasta divulgare sa fie necesara si proportionala pentru salvarea intereselor in cauza si ca ea sa respecte procedurile de semnalare prevazuta de lege. Aceasta dispozitie nu se refera la secretele de aparare nationala, secretul medical sau la secretul relatiei avocat-client.

Lansatorul de alerta va trebui, insa, sa-si informeze superiorul ierarhic ori sa se adreseze autoritatii judicare sau administratorilor ori reprezentantului ordinului profesional. Numai in cazul unui „pericol grav si iminent sau a unui risc de daune ireversibile” va putea divulga direct informatiile autoritatilor sau publicului.

7. Transparenta raporturilor dintre reprezentantii interesati si puterile publice (art. 13-16, Legea Sapin 2).

Prin art. 25 din lege se instituie un repertoriu numeric al reprezentatilor interesati sau „lobby-istilor” care trebuie sa se inregistreze in acest fisier, daca doresc sa intalneasca ministrii, parlamentari sau inalti functionari.

Legea prevede,de asemenea, o intarire a puterilor Inaltei Autoritati pentru transparenta vietii publice, in special fata de lobby-istii care nu respecta regulile deontologiei, iar anumite dispozitii stabilesc, mai strict, remuneratia conducatorilor de mari intreprinderi. In acest sens, Adunarile Generale ale Actionarilor vor trebui sa valideze remuneratiile acordate acestor conducatori, printr-un vot in doi timpi:
– un vot al actionarilor a priori asupra  politicii de remuneratie viitoare a conducatorilor mandatari sociali  si
– un vot al actionarilor a posteriori asupra  remuneratiilor varsate sau atribuite acestora pentru exercitiul  precedent.

8. In mod special, Legea Sapin 2 prevede norme destinate modernizarii vietii economice:
– titlul III (art. 17-24) contine mai multe masuri vizand intarirea si extinderea campului de competenta al AMF si a arsenalului sau represiv in materia regulilor financiare;
– titlul IV (art. 25-29) – intarirea protectiei si a drepturilor consumatorilor in materia financiara;
– titlul V (art. 30-36) -este consacrat ameliorarii situatiei financiare a exploatatiilor agricole si a finantarii intreprinderilor;
– titlul VI (art. 37-38) – vizeaza  ameliorarea parcursului cresterii intreprinderii, in special, modificarea regimului fiscal aplicabil microintreprinderii si
– titlul VII (art. 49-54) cuprinde un ansamblu de dispozitii de modernizare a vietii economice si financiare.

N.B.: Iata o Lege in vigoare, de aproape 2 ani, in Franta, fara „aprobarea” Comisiei Europene si fara „atestarea” „Reginei democratiei prin drept”- Comisia de la Venetia (!).


[1] Dupa numele lui Michel Sapin – minsitrul finantelor, care a initiat acest act  normative.


Prof. univ. dr. Marin Voicu
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta, Presedintele Sectiei de drept international si drept comparat a Academiei de Stiinte Juridice, fost judecator ICCJ, fost judecator CEDO