Câteva reflecţii despre mimetismul social

În grupurile sociale cu scopuri licite pot exista atât oi albe, cât și oi negre, după cum și în grupurile sociale cu scopuri ilicite pot fi întâlnite ambele categorii; ceea ce diferă însă este proporția, care în primul caz este în favoarea oilor albe, iar în al doilea este în avantajul oilor negre.

Orice om are dreptul să meargă pe traseul turmei sale, dar nivelul său social foarte probabil va fi unul similar cu cel mediu al grupului din care face parte.

Uneori, un membru de excepție al unei organizații poate, prin calitățile sale excepționale, să crească valoarea și prestigiul grupului său.

De regulă, dacă organizația este una valoroasă, atunci nivelul membrilor și, implicit, al oilor albe din cadrul acesteia va fi unul ridicat.

Spune-mi cu cine te însoțești și-ți voi spune cine ești.

(Nu) haina îl face om (proverb popular).

Haina nu-l face pe om, dar îi ține de cald când este frig (variantă revizuită și completată).

Bine faci, bine găsești; rău faci, rău găsești (aforism popular).

Plecând de la înțelepciunea populară, care spune că binele este răsplătit, iar răul sancționat, putem cădea în capcana generalizării, deoarece viața demonstrează că cele două proverbe nu se verifică întotdeauna în relațiile interumane.

De regulă, faptele bune, generoase sau nobile, banale sau mărețe, generează ecouri pozitive în societate, determinând efectul de contagiune, specific fenomenului bulgărelui de zăpadă, care se transformă în avalanșă.

Efectul de molipsire poate fi produs și de faptele antisociale, întrucât antisocialitatea unor indivizi umani reprezintă modele urmate de o parte a colectivității.

Mimetismul faptelor pozitive sau negative reprezintă o formă specială de manifestare a efectului de turmă (imitarea comportamentului altor membri ai grupului).

Hotărârea luată prin cooperare este proporțional avantajoasă în acele situații în care efectele nefavorabile sunt dezavantajoase în procent similar.

Decizia luată prin cooperare este una similar sau egal favorabilă în cazurile în care dezavantajele sunt egal sau similar nefavorabile.

Prof. univ. dr. av. Mihai Adrian Hotca