Etica aplicată în viața profesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților

1. În cadrul dezbaterii cu acest titlu, alături de domnul judecător Horațius Dumbravă și domnul procuror Remus Budăi, am avut prilejul deosebit să particip la un dialog interprofesional interesant, cu probleme actuale și cu teme utile atât pentru cele trei profesii reprezentate, cât și pentru activitatea judiciară, în general.

2. Unul dintre subiectele discutate a vizat egalitatea armelor între procuror și avocat, plecând de la așezarea în sala de judecată, locul de intrare în sala de judecată și importanța simbolică a unor aparențe formale. Am conchis că cele două repere pot contribui la asigurarea aparenței de imparțialitate a organelor judiciare și, implicit, la creșterea încrederii în activitatea judiciară.

3. Am schimbat opinii despre limitele interacțiunii între avocați, judecători și procurori, încercând să identificăm și să propunem repere pentru conduita profesională etică a celor trei categorii de actori judiciari.

4. Am discutat despre utilitatea stabilirii unor calendare cu privire la desfășurarea activităților judiciare derulate în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată. Un astfel de calendar este deosebit de important pentru administrarea judicioasă a activității judiciare și a actului de justiție.

5. Comunicarea cu mass-media și celelalte modalități de comunicare trebuie să respecte drepturile omului, democrația și valorile universale, să garanteze prezumția de nevinovăție, să se facă cu respectarea obligației de rezervă și a legilor incidente.

6. Necesitatea respectării timpului de muncă al avocatului este un imperativ care presupune luarea în considerare a faptului că avocații continuă activitatea și după plecarea de la sediile organelor judiciare (spre exemplu, pentru documentare, redactare, consultații etc.).

7. În anumite cauze, angajarea avocatului este intuituu personae și ar fi nevoie de mai multă înțelegere pentru agenda acestuia, având în vedere că, uneori, cauzele se pot afla pe rolul unor instanțe sau organe diferite.

8. Avocații ar trebui să aibă accesul facil la rezultatul analizelor de unificare a practicii tuturor instanțelor.

9. Respectul avocatului față de judecător, procuror, grefier, justițiabili și ceilalți avocați, precum și respectarea acestuia de către ceilalți actori ai scenei judiciare trebuie cultivate în cadrul fiecărei profesii.

10. Într-o exprimare metaforică, activitatea judecătorilor, procurorilor și avocaților trebuie să se ghideze după regulile A,B,C,D,E-ului juridic (A – adevăr, B – bine public, C – conformare față de lege, D – dialog și E – etică).

Prof. univ. dr. av. Mihai Adrian Hotca

* Opinie susținută în cadrul dezbaterii „Etica profesiilor de judecător, procuror și avocat. Etica aplicată în viața profesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților”, ediția 314, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)