Solidaritate “de urgență” extinsă la orice formă de venit, după tipul legal de contribuție la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – CASS


Marin Voicu
Marin Voicu

1. În aceste circumstanțe excepționale, unitatea poporului, solidaritatea, egalitatea și nediscriminarea cetățenilor, trebuie să se manifeste și mai profund, ca PRINCIPII FUNDAMENTALE DE VIAȚĂ.

1.1.Conform art. 4 (1) din Constituție: “Statul are ca fundament UNITATEA POPORULUI ROMÂN și SOLIDARITATEA CETĂȚENILOR SĂI” iar, potrivit art. 2 din Tratatul Uniunii Europene – T.U.E. : ” Uniunea se întemeiază pe valorile respectării DEMNITĂȚII umane, libertății, democrației, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclulsiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, NEDISCRIMINARE, TOLERANȚĂ, justiție, SOLIDARITATE și EGALITATE”.

În art. 4 (2) din Constituție sunt consacrate principiile EGALITĂȚII și NEDISCRIMINĂRII, ca bază a coeziunii societății, care împreună cu UNITATEA și SOLIDARITATEA, sunt de natură să asigure “legăturile indisolubile de interese între toți cetățenii români și redistribuirea echitabilă a avuției comune” [1]

1.2. În acest cadru constituțional și al UE prin acte normative infraconstituționale, Parlamentul și Guvernul, în limitele stricte stabilite de art. 53 din Constituție și de art. 15 din CEDO, sunt obligate să acorde toată viabilitatea principiilor fundamentale înscrise în art. 4 (1-2) din Constituție și în art. 2 din T.U.E.: unitatea, solidaritatea, egalitatea și nediscriminarea.

1.3. Un exemplu, elocvent, de aplicare legală a acestor principii constituționale îl constituie cel prevăzut în legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care consacră obligația generală a tuturor persoanelor fizice și juridice, la plata unei contribuții de 5,5 % din orice formă de VENIT, la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, garantându-se, astfel, “dreptul la ocrotirea sănătății”, instituit prin art. 34 din Constituție.

Această obligație constituțională și legală a fost validată de jurisprudența CCR și a instanțelor judecătorești.

Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este format, conform art. 256 din “Legea nr. 95/2006, din contribuțiile de 5,5% ale persoanelor fizice și juridice, din subvenții de la bugetul de stat, dobânzi, donații, sponsorizări, venituri proprii ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Ministerului Sănătății.”

2. Această reglementare de succes în afirmarea celor patru prin principii fundamentale – unitatea, solidaritatea, egalitatea și nediscriminarea – în scopul asigurării și garantării efective a dreptului fundamental la ocrotirii sănătății, poate și trebuie să fie valorificată, în plan legislativ prin instituirea unei TAXE de SOLIDARITATE PENTRU SĂNĂTATE (eventual de 10%), aplicabilă oricărei forme de VENIT (care se va adăuga la CASS de 5,5%), ca măsură excepțională viabilă pe durata crizei b prin decretul prezidențial care a dispus starea de urgență pe tot teritoriul țării. [2]

Drept urmare, orice altă formulă punitivă și discriminatorie, pentru persoanele cu pensii de serviciu ori cu “salarii nesimțite” (bugetari speciali, corporatiști, personal în companiile naționale ș.a.), lansată electoral sau infantil de diverși propagandiști politici sau ai unor ONG-uri, ar rămâne fără OBIECT.

N.A. A nu se omite că : “În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, este OBLIGATORIE” (art. 1 al. 5 în Constituție).


[1] I. Muraru și S. Tănăsescu, “Constituția României. Comentarii pe articole ”, Ed. C.H. Beck, 2009, p. 45
[2] Această soluție este și opinia Asociației “Themis – Casatia” a foștilor judecători ai I.C.C.J.


Prof. univ. dr. Marin Voicu
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta, Presedintele Sectiei de drept international si drept comparat a Academiei de Stiinte Juridice, fost judecator ICCJ, fost judecator CEDO