Șerban Diaconescu: Valoarea unei facultăți de drept este dată de implicarea tuturor profesorilor săi și, deopotrivă, a studenților


Alina Matei
Alina Matei
Șerban Diaconescu
Șerban Diaconescu

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Profesor Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. De curând a fost aleasă o nouă echipă de conducere, cu dumneavoastră Decan. Se poate vorbi de un nou val?

Șerban Diaconescu: Din actuala echipă de conducere fac parte toți prodecanii din echipa anterioara, formată de d-ul Decan prof. Florin Streteanu, care in prezent ocupă funcția de președinte a Senatului UBB.. Am asumat funcția de decan într-un nou context social, urmărind realizarea unui proiect ambițios propus de noul rector al U.B.B., fiind ghidat de aceleași principii și valori academice promovate de ultimii doi decani ai facultatii.

Alina Matei: Care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus pe agenda de Decan?

Șerban Diaconescu: Mi-am propus să realizez o evoluție responsabilă către o facultate componentă de calitate a unei universități world class. Am urmărit prin acțiunile propuse și obiectivele asumate să stimulez implicarea membrilor corpului academic pentru fiecare dintre cele trei misiuni, didactică, de cercetare și de implicare în mediul juridic. Proiectul managerial își propune să continue tradiția facultății ca școală de elită a învățământului juridic românesc, caracterizată prin exigență și urmărirea unui înalt standard de calitate academică. Voi urmări cu precădere asigurarea unui învățământ modern, centrat, pe student, care să formeze nu numai competențele și abilitățile necesare profesiilor juridice dar și un sistem de valori și caractere pentru absolvenții noștri, calități atât de necesare exercitării profesiilor juridice la standardele cerute de o societate europeană. Prin obiectivele propuse imi doresc o mai bună punere în valoare a membrilor corpului academic în acord cu dinamica sistemului juridic european, nu conservarea unei inerții instituționale. Consider esențială asigurarea unui echilibru între cele trei misiuni universitare: educația, cercetarea și relația cu mediul juridic.

Alina Matei: Ce proiecte asimilate în mandatele domnului Profesor Florin Streteanu vor continua și sub mandatul dumneavoastră?

Șerban Diaconescu: Vor continua proiectele de consolidare a relațiilor cu mediul juridic, respectiv de eficientizare a relațiilor internaționale ale facultății, pe care imi doresc foarte mult să le dezvolt și prin implicarea tuturor colegilor cadre didactice. O mare provocare o constituie si infrastructura facultății, ar fi de dorit identificarea unor spații adecvate pentru reamenajarea bibliotecii facultății și pentru amenajarea unui nou amfiteatru pentru activitățile didactice.

Alina Matei: De la depărtare, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai are o aură aparte. Așa cred și cei din interior, mă refer în special la profesori?

Șerban Diaconescu: Într-un mediu academic performant există o diversitate de opinii cu privire la aproape orice subiect. În opinia mea, colegii cadre didactice apreciază că trebuie să fie onești cu studenții lor, să le ofere șansa de a se forma pentru a deveni profesionisti ai dreptului, nu doar simpli participanti la activitatea juridică. Exigența, uneori percepută de studenți ca împovărătoare, urmărește să ofere standarde de calitate pentru studenții care vor să realizeze performanță, și un sistem de valori care să îi ghideze în viața juridică. Cred că și sistemul de valori academice implementat de corpul profesoral contribuie la imaginea unei facultati care urmarește performanța adevărată.

Alina Matei: Proiecte speciale pentru foștii profesori sunt? Și îmi vine în minte inițiativa domnului profesor Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Vest din Timișoara, care a inițiat proiectul de întâlniri gestionat de domnul profesor Valentin Constantin.

Șerban Diaconescu: Seniorii Facultatii noastre, în special d-ul academician profesor Liviu Pop și d-ul profesor Dan Chirică participă activ la conferințe organizate de facultate. În onoarea lor a fost lansat câte un volum omagial, coordonat în principal de d-ul Profesor Dan Popescu. A reprezentat o constantă preocupare a facultății păstrarea în circuitul științific a acelor profesori pensionari care au dorit să desfășoare în continuare o astfel de activitate.

Alina Matei: Relația profesor – student la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai care este? O perspectivă duală, vă rog: cum era pe vremea când dumneavoastră erați student și cum este ea acum?

Șerban Diaconescu: O relație care pornește de la respect reciproc, dar și de la așteptări ridicate din ambele perspective. Generațiile s-au schimbat mult în 25 de ani, este o altă lume, mult mai dinamică, mai deschisă spre exterior, cu mai multe oportunități. Generația noastră a venit cu idealuri noi și s-a luptat să impună respectarea lor în mediul juridic după terminarea facultății. Era o preocupare generală să valorificăm șansa de a schimba societatea în bine. Actualele generații sunt mai pragmatice, consideră aplicarea valorilor fundamentale ale statului de drept ca fiind de la sine înțeleasă, studenții sunt mai concentrați spre proiecte personale și interesele personale, nu consideră neapărat că merită să lupte pentru anumite valori, pe care, probabil, au șansa de a le considera ca fiind inerente vieții sociale.

Alina Matei: Procesul de predare online ce a dus cu sine? Va fi acesta o metodă de predare spre care se va tinde?

Șerban Diaconescu: Modul brusc și neașteptat în care a trebuit să ne adaptăm constrângerilor vremurilor de astăzi a reprezentat, fără îndoială, o provocare. A permis să explorăm, într-un sens, noi oportunități de comunicare și de diseminare a conceptelor. Însă a reprezentat și o depersonalizare a relației dintre cadre didactice și studenți, care, în opinia mea, este periculoasă pentru formarea viitorilor juriști. O digitalizare excesivă a comunicării dintre profesor și student sau chiar a activității judiciare poate lipsi pe viitori juriști de empatia cu viața socială necesară pentru a putea găsi justul și echitabilul în soluționarea problemelor juridice. Dreptul nu are menirea de a jongla cu concepte abstracte, ci de a soluționa probleme sociale, unele tot mai complexe datorită intensificării conexiunilor sociale între culturi și stiluri de viață diferite. În lipsa interacțiunii umane, aplicarea dreptului riscă să devină rigidă, mecanică și să se îndepărteze de menirea sa. Personal, nu încurajez transferarea activității didactice în mediul virtual, rolul facultății nu este doar de a transfera cunoștințe și a forma competențe, ci și de a șlefui caractere și a forma modele, nu doar pentru mediul juridic, ci pentru întreaga societate.

Alina Matei: În opinia dumneavoastră, care este rolul unui Decan într-o facultate de drept în România? Cum să nu se rutineze în această funcție?

Șerban Diaconescu: Valoarea unei facultăți de drept este dată de implicarea tuturor profesorilor săi și, deopotrivă, a studenților. Plastic și sintetic, decanul este la cârma unei corăbii cu pânze, trebuie să o așeze pe direcția bună și să găsească vântul potrivit. Și trebuie să inspire și să motiveze colegii să ofere întreaga lor valoare în activitatea facultății și mai puțin spre exterior. Un factor important îl reprezintă asigurarea eficienței administrative și a siguranței financiare.

Alina Matei: Stă în puterea unui Decan să tragă după el, precum face locomotiva cu vagoanele, întregul corp profesoral, dar și studenții, pentru atingerea obiectivelor?

Șerban Diaconescu: În opinia mea, un astfel de obiectiv ar reprezenta o iluzie. Mai potrivit ar fi să considerăm că un decan eficient poate convinge colegii și studenții de interesul comun care există dincolo de diferențele firești dintre viziunile cu privire la idealul universitar sau căile cele mai potrivite de a realiza cele trei misiuni ale Facultății în societate. Atingerea obiectivelor propuse nu ține exclusiv de persoana sau abilitățile decanului, ele implică o muncă de echipă, o angajare a întregului colectiv didactic și o cooperare a studenților. Misiunea decanului în acest demers este, în primul rând, aceea de a contribui la închegarea eforturilor membrilor comunității academice a facultății și de a o cooordona. Voi încerca astfel, în mod constant, să asociez eforturilor mele și participarea celorlalți colegi, a studenților sau absolvenților, prin implicarea lor la nivel decizional, în diferite manifestări organizate de facultate și prin întărirea sentimentului de apartenență la comunitatea academică.

Alina Matei: Pentru tinerii care vor alege să studieze Dreptul din toamnă la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai ce îi așteaptă? Ce vor sorbi/absorbi ei?

Șerban Diaconescu: În primul rând, un mediu academic propice pentru performanță. Formarea unor profesioniști nu este ușoară, cere uneori sacrificii, însă, în timp, satisfacția activității bine realizate va arăta că a meritat efortul. Apoi, toate generațiile de studenți cu care am lucrat au dovedit calitatea umană a studenților, șansa de a lucra cu colegi valoroși într-un mediu care promovează valoarea. Și, nu în ultimul rând, un oraș al cărui suflet îl reprezintă viața studențească.

Alina Matei: Cum a influențat viața dumneavoastră faptul că ați urmat cursurile Facultății de Drept?

Șerban Diaconescu: Am avut onoarea de a întâlni profesori care au reprezentat modele de viață pentru mine. Am avut șansa unei cariere într-un domeniu dinamic, plin de provocări. Și în prezent, după mai mult de 20 de ani, mă pasionează și activitatea didactică și profesia de avocat, pornesc dimineața cu plăcere spre amfiteatru sau sala de judecată.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Șerban Diaconescu: Viața juridică trăiește vremuri interesante, însă indiferent cât de importante vor fi schimbările, regăsirea echilibrului se va face prin recursul la valorile sociale perene.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine.

Șerban Diaconescu: Vă mulțumesc și eu pentru interesul arătat Facultății de Drept din Cluj-Napoca.