Unele considerații asupra jurisprudenței CEDO privind arbitrajul internațional privat sportiv. Cauza Mutu Adrian vs. Elveția. Hotărârea definitivă din 4 februarie 2019 – art. 6 (1). Cauza Platini vs. Elveția. Decizia din 11 februarie 2020 – art. 8 din Convenție

Marin VoicuSumar

I. Consideratii generale asupra spetei MUTU.ADRIAN vs. Elevatia

1. Recunoasterea Tribunalului arbitral sportiv de la Lausanne (TAS), constituit conform legii elvetiene ca o instanta, in parametrii art. 6 (1) din Conventie

2. Arbitrajul voluntar si arbitrajul fortat

3. Jurisprudenta selectiva a TAS-Lausanne
3.1. Aplicarea indirecta a art. 6 (1) din Conventie si a jurisprudentei CEDO in materie
3.2. Asupra independentei si impartialitatii TAS
3.3. Aplicarea principiilor la speta

II. Speta Platini vs. Elvetia (cauza nr. 526/2018) – decizia de inadmisibilitate din 11.02.2020-art. 8 din Conventie-respectarea dreptului la viata privata
1. Obiectul si hotararile atacate
2. Considerentele selective ale decizie de respingere a cererii ca inadmisibila

III. Hotararea Mutu A si Pechestein vs. Elvetia. Text in limba franceza
1. Table des matières
2. Le functionnement de l’arbitrage sportif international
3. Les textes internatimaux (par. 45)
4. Le droit et la pratique pertinents de l’Union Europèene (par. 46-47)
5. La Règlemenation pertinente de la FIFA
6. L’apprèciation de la COUR (par. 92-123)
6.1. Principes generaux
6.2. Application de les principes aux cas d’espèce
6.3. Sur l’independence et l’impartialitè du TAS (par. 138-144)
6.4. Principes generaux et l’application aux cas d’espèce (par. 145-168).

I. Consideratii generale asupra spetei MUTU.

1. Recunoasterea Tribunalului arbitral Sportiv – TAS, constituit conform legii ca o instanta, in sensul art. 6 (1) din Conventie

1.1. In mod constant in jurisprudenta Tribunalului Federal al Elvetiei si in cea a CEDO s-a acceptat validitatea arbitrajului privat, institutionalizat sau ad-hoc sub anumite conditii restrictive aplicabile si unui tribunal de drept comun:

– tribunalul sau curtea de arbitraj sa fie constituita conform legii;

– sa indeplineasca cerintele de independenta si impartialitate ale unui proces echitabil si intr-un timp rezonabil, stabilite de art. 6 (1) din Conventie si de jurisprudenta unanima a Curtii.

In acest sens, Curtea nu a facut nicio distinctie intre arbitrajul comercial si cel sportiv institutionalizat, obligatoriu, TAS – Lausanne, care raspunde nu numai intereselor organizatiilor sportive, ci in egala masura si sportivilor, membri ai acestor organizatii” (par. 78, Hotararea Mutu, 2019).

Dimpotriva, „Curtea garanteaza oricarei persoane dreptul de acces la un tribunal pentru toate contestatiile relative la drepturile si obligatiile cu caracter civil; deci acest drept de acces la tribunal recunoscut de art. 6 (1) nu este absolut; el se preteaza la limite, implicit admise, stabilite printr-o reglementare a statelor contractate, care se bucura de o anumita marje de apreciere” (par. 92-93).

1.2. „Acest drept la un tribunal nu implica in mod necesar dreptul de a putea sesiza o jurisdictie de tip clasic, integrata structurilor judiciare ordinare ale statului. Art. 6 nu se opune, deci, sa fie create tribunale arbitrale in scopul de a solutiona litigii de natura patrimoniala dintre particulari, clauzele contractuale arbitrale pentru interesati prezentand avantaje substantiale admise de Conventie” (par. 94).

2. Arbitrajul voluntar si arbitrajul fortat

2.1. In cadrul arbitrajului fortat, impus de lege, partile nu au nicio posibilitate de a sustrage litigiul lor procedurii si deciziei unui tribunal arbitral. Acest, deci trebuie sa ofere toate garantiile prevazute de art. 6 (1) din Conventie (a se vedea hotararea SUDA c. R. Cehe nr. 1643/06 din 28.10.2010).

2.2. In schimb, intr-un arbitraj voluntar, liber consimtit, nu se pun aceleasi probleme, in parametrii stabiliti prin art. 6 (1) din Conventie. Drept urmare, partile sunt libere sa sustraga jurisdictiilor ordinare anumite litigii izvorate din executarea unui contract, prin conventia arbitrala ele renuntand voluntar la unele drepturi garantate de Conventie.

Totusi, aceasta renuntare nu poate avea efect si asupra unui minim de garantii procedurale.

2.3. „Curtea constata ca Legea de Drept International Privat – LDIP elvetiana reflecta o modalitate politica legislativa care raspunde dorintei legislatorului elvetian de a creste atractivitatea si eficacitatea arbitrajului international in Elvetia, iar valorificarea acestui arbitraj constituie un scop legitim.

Relativ la arbitrajul specific sportiv, Curtea considera ca exista un anumit interes ca litigiile care se nasc in cadrul sportului profesionist, in special cele care comporta o dimensiune internationala, pot fi supuse unei jurisdictii specializate care poate decide rapid si economic.

Recurgerea la un tribunal arbitral international unic si specializat faciliteaza o anumita conformitate procedurala si intareste securitatea juridica, iar sentintele acestuia pot face obiectul unui recurs la jurisdictia suprema, respectiv Tribunalul Federal din Elvetia, care statueaza printr-o decizie definitiva.”

3. Jurisprudenta Tribunalului de Arbitraj Sportiv – TAS de la Lausanne

3.1. Acceptand jurisdictia TAS, reclamantii dispun de o speranta legitima ca intr-o cale de atac la Tribunalul Federal sa beneficieze de aplicarea „indirecta” a art. 6 (1) din Conventie si a jurisprudentei CEDO in materie.

3.2. In speta Adrian Mutu c. Elvetiei, Curtea a trebuit deci sa determine daca acceptarea acestei jurisdictii TAS („fortata”) releva o alegere „libera, licita si fara echivoc” in sensul jurisprudentei sale privind arbitrajul voluntar comercial (a se vedea hotararile Eiffuge S.A. si altii, Transporter Flunais de Sado s.a.).

In jurisprudenta sa, Tribunalul Federal a admis, relativ la TAS, ca „sportivii care doresc sa participe la o competitie” organizata sub controlul unei federatii sportive, a carei reglementare prevede recursul la arbitrajul prin acceptarea clauzei arbitrale si care adera la statutul acelei federatii, este un sportiv profesionist, confruntat cu dilema: „Sa consimta la arbitraj sau sa practice sportul ca diletant”!

Curtea retine insa ca „singura cale oferita unui sportiv profesionist pentru a castiga in viata nivel profesionist, practicand disciplina sa sportiva, este sa accepte clauza de arbitraj”.

In aceasta privinta, Curtea a decis ca acceptarea jurisdictiei TAS este o optiune ca un „arbitraj fortat” in sensul jurisprudentei sale, care trebuie insa sa ofere garantiile prevazute de art. 6 (1) din Conventie” (par. 115).

3.3. Asupra independentei si impartialitatii TAS

3.3.1. Pentru a stabili daca un tribunal poate fi „independent” in sensul art. 6 (1) din Conventie, trebuie sa se tina cont in special de modul de desemnare si de durata mandatului membrilor, dar si de existenta unei protectii contra presiunilor exterioare si unei aparente de independent.

Impartialitatea se defineste prin absenta ideii de prejudecata sau de „parti-pris”. Conform jurisprudentei CEDO, impartialitatea, in sensul art. 6 (1), trebuie sa se aprecieze dupa un criteriu subiectiv, tinand seama de convingerile personale si de credinta ale celui care judeca, cat si dupa un criteriu obiectiv, constand in a determina daca tribunalul ofera, in special prin compunerea sa, garantiile suficiente pentru a exclude orice indoiala legitima asupra impartialitatii.

„Frontiera intre impartialitatea subiectiva si cea obiectiva nu este totusi ermetica, intrucat nu numai conditia unui judecator poate, din punctul de vedere al unui observator exterior, sa antreneze indoieli obiective justificate.

In materie, chiar si aparentele pot releva importanta in care, cum se spune intr-un adagio englez, „justice must not only be done, it must also be seen to be done”!

In final, cele doua concepte sunt strict legate si, in raport de circumstante, se poate apela la un „examen conjunct” (par. 141-144).

3.3.2. Aplicarea acestor principii la speta

In jurisprudenta Curtii s-a statuat ca art. 6 din Conventie nu se opune ca aceste tribunale arbitrale sa fie create in scopul de a judeca anumite litigii patrimoniale dintre particulari, clauzele contractuale prezentand pentru parti avantaje relevante in scopul administrarii justitiei.

„Curtea admite ca, in materie de arbitraj comercial si de arbitraj sportiv, consimtit intr-o maniera libera, licita si neechivoca, notiunile de independenta si impartialitate vor putea fi interpretate cu suplete, in masura in care esenta sistemului arbitral raspunde nominalizarii instantelor decizionale prin partile in litigiu”.

Or, in speta Curtea a decis ca renuntarea la drepturile garantate de art. 6 (1) de reclamant nu a fost libera si „fara echivoc”, iar in consecinta, procedurile de arbitraj trebuiau sa ofere garantiile prevazute de art. 6 (1).

In acest cadru, Curtea retine ca, chiar daca TAS a fost emanatia unei fundatii de drept privat, el beneficiaza de plenitudine de competenta pentru a judeca, pe baza normelor de drept si a procedurilor organizate, in orice problema de fapt si de drept care este supusa in litigiile cu care este sesizat. Sentintele sale pronunta solutii de tip jurisprudential acestor litigii si pot face obiectul unui recurs la Tribunalul Federal in circumstantele limitative enumerate in art. 190-192 din LDIP – Legea de drept international privat a Elvetiei” (par. 147-148).

3.3.3. Printre altele, Tribunalul Federal, in jurisprudenta sa, a considerat sentintele adoptate de TAS ca „veritabile hotarari, asimilabile cu cele ale unui tribunal de stat”.

In momentul statuarii asupra cauzelor respective, prin jocul combinat al LDIP si a jurisprudentei Tribunalului Federal, TAS a avut, deci, aparentele unui „tribunal stabilit de lege” in sensul art. 6 (1).

3.3.4. In speta, formatia arbitrala (instanta) care a solutionat litigiul a fost compusa din trei arbitri, toti alesi de pe lista stabilita de Curtea Internationala de Arbitraj Sportiv – CIAS, dupa modalitatile statutare, lista care cuprinde 300 de arbitri si care nu prezinta elemente factuale de natura a crea indoieli asupra independentei si impartialitatii lor.

In acest sens, Curtea apreciaza jurisprudenta Tribunalului Federal dupa care sistemul listei de arbitri satisface exigentele constitutionale de independenta si de impartialitatea aplicabila Tribunalului arbitral si ca TAS functioneaza ca o instanta de apel exterioara federatiilor internationale, avand aparenta unei autoritati judecatoresti, independenta de partile in litigiu (a se vedea si Hotararea din 04.02.2019 a CEDO-Extras in Titlul VI, pct. 5.1).

II. Speta Platini vs. Elvetia (cauza nr. 526/2018)-decizia de inadmisibilitate din 11.02.2020-art. 8 din Conventie-respectarea dreptului la viata privata

1. Obiectul si hotararile atacate.

Decizia arbitrala a TAS care a condus la suspendarea disciplinara din sporturile profesioniste este inadmisibila.

Reclamantul a indeplinit functii inalte la FIFA si de presedinte UEFA. A primit un „supliment” de salariu de 2 milioane de CHF de la FIFA. In 2015 au fost deschise proceduri disciplinare contra sa pentru incalcarea codului de etica al FIFA; in final, TAS i-a aplicat o suspendare de 6 ani, redusa a 4 ani de Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), de la Lausanne.

Tribunalul Arbitral s-a declarat competent respingand recursul reclamantului.

Curtea Europeana s-a declarat competenta si a examinat aplicarea parametrilor jurisprudentei sale asupra art. 8 din Conventie la specificul cauzei, analizand, succesiv, hotararile instantelor arbitrale private si decizia Tribunalului Federal al Elvetiei.

Respingerea recursului reclamantului de Tribunalul Federal i-a conferit decizie arbitrale forta de RES JUDICATA in ordinea publica elvetiana, astfel ca actele si misiunile importante erau apte sa angajeze raspunderea statului in baza Conventiei (vezi Mutu.- nr. 40575/10). Deci, CEDO are competenta sa judece cererea reclamantului contra deciziei Tribunalui federal.

2. Avand in vedere caracterul specific al procedurii arbitrajului in sport, CAS a respins plangerile pe o maniera exhaustiva si analitica, pronuntand o decizie suficient de detaliata, examinand, in mod corespunzator, interesele in discutie.

Tribunalul federal, in recurs, a mentinut decizia CAS, pe baza unei „motivari plauzibile si convingatoare”, retinand ca durata suspendarii nu a fost excesiva in raport de criteriile stabilite de Tribunalul arbitral; reclamantului i s-a oferit garantii institutionale si procedurale adecvate unui sistem de organe judiciare, primele private si apoi instanta suprema de stat, care au examinat in mod adecvat interesele in discutie, cu argumente convingatoare.

Drept urmare, Curtea arata ca aceste decizii nu par arbitrare sau nefavorabile in mod manifest, ele urmarind NU doar scopul legitim al sanctionarii incalcarii normelor relevante, de catre un inalt oficial FIFA, dar si scopul de interes general al restabilirii reputatiei fotbalului si a FIFA.

Asadar, in raport de marja larga de apreciere, statul elvetian si-a indeplinit obligatiile pozitive, cererea fiind INADMISIBILA.

III. Hotararea Mutu A si Pechestein vs. Elvetia. Text in limba franceza.

CEDO

AFFAIRE MUTU ET PECHSTEIN c. SUISSE

(Requêtes nos 40575/10 et 67474/10)

ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2018

DÉFINITIF

04/02/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

1.Table des matières

PRPROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DES CAS D’ESPÈCE
1. Les faits relatifs à la requête no 40575/10
2. Les faits relatifs à la requête no 67474/10
3. Le fonctionnement de l’arbitrage sportif international
4. Les règles relatives à la nomination des membres du CIAS, en vigueur à l’époque des faits
5. Les règles relatives à la nomination des arbitres du TAS, en vigueur à l’époque des faits
6. Les modifications ultérieures aux règles relatives à la nomination des arbitres du TAS

LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987
2. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, dans sa version en vigueur à l’époque des faits
3. La jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
Le règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS DE L’UNION EUROPÉENN

V. LA RÉGLEMENTATION PERTINENTE DE LA FIFA
1.Le règlement de 2001
2. Le code disciplinaire de la FIFA

VI. LA RÉGLEMENTATION PERTINENTE DE L’ISU

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON D’UN MANQUE D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ DU TAS

A. Sur la recevabilité
1. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
a) Les thèses des parties
b) L’appréciation de la Cour
2. Sur la compétence ratione personae de la Cour
a) Les thèses des parties
b) L’appréciation de la Cour
3. Sur le non‑épuisement des voies de recours internes par la requérante
4. Conclusion sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Sur la validité de l’acceptation de l’arbitrage par les requérants
a) Les thèses des parties et les observations du tiers intervenant
i. Les thèses du Gouvernement communes aux deux requêtes
ii. Requête no 40575/10
α) Les thèses des parties
β) Les observations du tiers intervenant
iii. Requête no 67474/10
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
ii. Application de ces principes aux cas d’espèce
α) Les considérations communes aux deux requêtes
β) Requête no 67474/10
γ) Requête no 40575/10
2. Sur l’indépendance et l’impartialité du TAS
a) Les thèses des parties et les observations du tiers intervenant
i. Requête no 67474/10
α) La thèse de la requérante
β) La thèse du Gouvernement
ii. Requête no 40575/10
α) Les thèses des parties
β) Les observations du tiers intervenant
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
ii. Application de ces principes aux cas d’espèce
α) Requête no 67474/10
β) Requête no 40575/10
‑ En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre D.‑R. M.
‑ En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre L. F.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE D’AUDIENCE PUBLIQUE
A. Sur l’absence d’audience publique devant le TAS
1. Sur la recevabilité
2. Sur le fond
a) Les thèses des parties
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
B. Sur l’absence d’audience publique devant le Tribunal fédéral

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
B. Frais et dépens

2. Le fonctionnement de l’arbitrage sportif international

26. Le TAS a officiellement été créé le 30 juin 1984, date de l’entrée en vigueur de ses statuts, dans le but de résoudre les litiges relatifs au sport. Son siège a été fixé à Lausanne. Institution d’arbitrage autonome sur le plan de l’organisation, mais sans personnalité juridique, il était composé à l’origine de soixante membres, désignés à raison d’un quart chacun par le Comité international olympique (“le CIO”), les fédérations internationales (“les FI”), les comités nationaux olympiques (“les CNO”) et le président du CIO. Les frais de fonctionnement du TAS étaient supportés par le CIO, compétent pour modifier les statuts de ce tribunal (pour plus de détails, voir l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 119 II 271, consid. 3b).

27. Dans un arrêt rendu en 1993, le Tribunal fédéral a formulé des réserves quant à l’indépendance du TAS par rapport au CIO, en raison des liens organiques et économiques existant entre les deux institutions. Selon lui, il était souhaitable que l’on assurat une indépendance accrue du TAS à l’égard du CIO (ATF 119 II 271, consid. 3b). Cet arrêt a entrainé une importante réforme du TAS.

28. Les principales nouveautés ont consisté en la création à Paris, le 22 juin 1994, du CIAS et dans la rédaction du code de l’arbitrage, entré en vigueur le 22 novembre 1994.

29. Fondation de droit privé soumise au droit suisse, le CIAS, dont le siège est à Lausanne, est composé de vingt membres juristes de haut niveau. Les membres du CIAS sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans.

30. Le CIAS a notamment pour mission de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties. Exerçant diverses fonctions, il lui incombe, en particulier, d’adopter et de modifier le code de l’arbitrage, d’administrer et de financer le TAS, d’établir la liste des arbitres du TAS pouvant être choisis par les parties, de statuer en matière de récusation et de révocation des arbitres et de nommer le secrétaire général du TAS.

31. Le TAS établit des formations qui sont chargées de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport. Il est composé de deux chambres, à savoir la chambre arbitrale ordinaire et la chambre arbitrale d’appel. La première s’occupe des litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique (exécution de contrats, responsabilité civile, etc.), tandis que la seconde connait des recours dirigés contre des décisions disciplinaires prises en dernière instance par des organismes sportifs, tels que les fédérations (par exemple, suspension d’un athlète pour cause de dopage, de brutalités sur un terrain ou d’injures envers un arbitre de jeu).
1. Les règles relatives à la nomination des membres du CIAS, en vigueur à l’époque des faits

32. À l’époque des faits, les vingt membres du CIAS étaient nommés en vertu de l’article S4 du code de l’arbitrage, rédigé en ces termes:

«a. quatre membres sont désignés par les Fédérations Internationales (FI), à savoir trois par les FI olympiques d’été (ASOIF) et un par les FI olympiques d’hiver (AIWF), choisis en leur sein ou en dehors;
b. quatre membres sont désignés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), choisis en son sein ou en dehors;
c. quatre membres sont désignés par le Comité International Olympique (CIO), choisis en son sein ou en dehors;
d. quatre membres sont désignés par les douze membres du CIAS figurant ci‑dessus, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes;
e, quatre membres sont désignés par les seize membres du CIAS figurant ci‑dessus et choisis parmi des personnalités indépendantes des organismes désignant les autres membres du CIAS.»

2. Les règles relatives à la nomination des arbitres du TAS, en vigueur à l’époque des faits

33. Les arbitres du TAS devaient être au nombre de cent cinquante au moins et ils n’étaient pas affectés à une chambre en particulier. La liste des arbitres du TAS était composée en vertu de l’article S14 du code de l’arbitrage, rédigé en ces termes:

«En constituant la liste des arbitres du TAS, le CIAS devra faire appel à des personnalités ayant une formation juridique complète, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maitrise d’au moins une des langues de travail du TAS, dont les noms et qualifications sont portés à l’attention du CIAS, notamment par le CIO, les FI et les CNO. En outre, le CIAS devra respecter, en principe, la répartition suivante:
– 1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, choisies en son sein ou en dehors;
– 1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les FI, choisies en leur sein ou en dehors;
– 1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les CNO, choisies en leur sein ou en dehors;
– 1/5e des arbitres choisis, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes;
– 1/5e des arbitres choisis parmi des personnes indépendantes des organismes chargés de proposer des arbitres conformément au présent article.”

34. Seuls les arbitres figurant sur la liste ainsi constituée ‑ qui y restaient inscrits pendant une période renouvelable de quatre ans (article S13 du code de l’arbitrage) ‑ pouvaient siéger dans une formation arbitrale (articles R33, R38 et R39 du code de l’arbitrage).

35. Selon l’article R54 du code de l’arbitrage, le président de la formation arbitrale était désigné par le président de la chambre arbitrale d’appel du TAS après consultation des arbitres nommés par les parties.

36. Lorsqu’ils étaient appelés à siéger, les arbitres devaient signer une déclaration solennelle d’indépendance (article S18 du code de l’arbitrage). Au demeurant, tout arbitre avait l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles (article R33 du code de l’arbitrage). Il pouvait d’ailleurs être récusé lorsque les circonstances permettaient de douter légitimement de son indépendance. La récusation, qui était de la compétence exclusive du CIAS, devait être requise sans délai dès la connaissance de la cause de récusation (article R34 du code de l’arbitrage). Tout arbitre pouvait être révoqué par le CIAS s’il refusait ou s’il était empêché d’exercer ses fonctions, ou bien s’il ne remplissait pas ses fonctions conformément au code de l’arbitrage. Le CIAS pouvait exercer cette fonction par l’intermédiaire de son Bureau rendant une “décision sommairement motivée” (article R35 du code de l’arbitrage). Lorsque la formation arbitrale était composée de trois arbitres, à défaut de convention, chaque partie désignait son arbitre et le président de la formation était choisi par les deux arbitres ou, à défaut d’entente, nommé par le président de la chambre (article R40.2 du code de l’arbitrage). Les arbitres désignés par les parties ou par d’autres arbitres n’étaient réputés nommés qu’après confirmation par le président de la chambre. Une fois la formation constituée, le dossier était transmis aux arbitres pour instruction de la cause et prononcé de la sentence par ceux‑ci.

37. Composé au départ de soixante membres, le TAS comptait à l’époque des faits près de trois cents arbitres.

3. Les modifications ultérieures aux règles relatives à la nomination des arbitres du TAS

38. Le 1er janvier 2012, l’article S14 du code de l’arbitrage a été modifié par la suppression des règles relatives à la nomination des arbitres par cinquièmes. Il se lit de la manière suivante en sa nouvelle formulation, telle que figurant actuellement sur le site Internet du TAS (http://www.tas‑cas.org/fileadmin/user_upload/code_fr_010112_avec_ modifs.pdf):

“En constituant la liste des arbitres du TAS, le CIAS devra faire appel à des personnalités ayant une formation juridique complète, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maitrise d’au moins une des langues de travail du TAS, dont les noms et qualifications sont portés à l’attention du CIAS, notamment par le CIO, les FI et les CNO.

42. S’agissant de la question de savoir si un athlète professionnel devait être considéré comme “contraint” de se soumettre à une juridiction arbitrale, dans une affaire concernant un joueur de tennis professionnel, le Tribunal fédéral s’est prononcé en ces termes par un arrêt du 22 mars 2007, publié au Recueil officiel (ATF 133 III 235):

“4.3.2.2 (…) Le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s’occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.2 p. 461). Cette différence structurelle entre les deux types de relations n’est pas sans influence sur le processus volitif conduisant à la formation de tout accord. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d’égalité, chacune d’elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l’autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. Si l’on excepte le cas – assez théorique – où un athlète renommé, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu’il pratique, l’expérience enseigne que, la plupart du temps, un sportif n’aura pas les coudées franches à l’égard de sa fédération et qu’il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle‑ci. Ainsi l’athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d’une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l’arbitrage n’aura‑t‑il d’autre choix que d’accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s’il s’agit d’un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l’arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante (…). Mis dans l’alternative de se soumettre à une juridiction arbitrale ou de pratiquer son sport “dans son jardin” (…) en regardant les compétitions “à la télévision” (…), l’athlète qui souhaite affronter de véritables concurrents ou qui doit le faire parce que c’est là son unique source de revenus (prix en argent ou en nature, recettes publicitaires, etc.) sera contraint, dans les faits, d’opter, nolens volens, pour le premier terme de cette alternative.

Par identité de motifs, il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu’elle émane d’un athlète, ne sera généralement pas le fait d’une volonté librement exprimée. L’accord qui résultera de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l’organisation sportive intéressée s’en trouvera, dès lors, affecté ab ovo en raison du consentement obligatoire donné par l’une des parties. Or, en acceptant d’avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif, comme on l’a vu, se prive d’emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à se prononcer sur son cas. En outre, s’agissant d’une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure d’exequatur, il n’aura pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l’exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l’athlète, même lorsqu’elle satisfait aux exigences formelles fixées à l’art. 192 alin. (1) LDIP (…). Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que le refus d’entrer en matière sur le recours d’un athlète qui n’a eu d’autre choix que d’accepter la renonciation au recours pour être admis à participer aux compétitions apparait également sujet à caution au regard de l’art. 6 par. 1 CEDH (…).”

43. Un an plus tard, le Tribunal fédéral s’est prononcé comme suit dans une affaire concernant un organisateur de matchs de football (arrêt du 20 mars 2008, 4A_506/2007):

“3.2 (…) C’est le lieu d’observer que l’on a affaire ici, contrairement à ce qui est le cas pour la grande majorité des affaires du TAS soumises au Tribunal fédéral, à un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire, au sens des art. R38 ss du Code, et non de la procédure arbitrale d’appel consécutive à la contestation d’une décision prise par un organe d’une fédération sportive ayant accepté la juridiction du TAS (cf. art. R47 ss du Code). En cela, le différend soumis au TAS, relativement à l’exécution du contrat international en cause, revêtait toutes les caractéristiques de ceux qui font l’objet d’un arbitrage commercial ordinaire, n’était le contexte sportif dans lequel il s’inscrivait. Ce différend mettait aux prises des parties placées sur un pied d’égalité, qui avaient choisi de le faire trancher par la voie arbitrale et qui n’ignoraient rien des enjeux financiers qu’il comportait; leur situation était bien différente, sous cet angle, de celle du simple sportif professionnel opposé à une puissante fédération internationale (cf. ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2).”

44. En ce qui concerne l’indépendance du TAS, notamment en raison du mécanisme de nomination des arbitres, dans un arrêt du 27 mai 2003 publié au Recueil officiel (ATF 129 III 445), le Tribunal fédéral s’est prononcé comme suit:

“3.3.3.2 (…) Tel qu’il a été aménagé depuis la réforme de 1994, le système de la liste d’arbitres satisfait aujourd’hui aux exigences constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité applicables aux tribunaux arbitraux. Les arbitres figurant sur la liste sont au nombre de 150 au moins et le TAS en compte environ 200 à l’heure actuelle. La possibilité de choix offerte aux parties est ainsi bien réelle, quoi qu’en disent les recourantes, même si l’on tient compte de la nationalité, de la langue et de la discipline sportive pratiquée par l’athlète qui saisit le TAS. (…)

Force est, en outre, de souligner que le TAS, lorsqu’il fonctionne comme instance d’appel extérieure aux fédérations internationales, n’est pas comparable à un tribunal arbitral permanent d’une association, chargé de régler en dernier ressort des différends internes. Revoyant les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen et disposant d’une entière liberté pour rendre une nouvelle décision en lieu et place de l’instance qui a statué préalablement (REEB, Revue, ibid.), il s’apparente davantage à une autorité judiciaire indépendante des parties. A son égard, le système de la liste d’arbitres ne soulève dès lors pas les mêmes objections que celles qu’il rencontre lorsqu’il est utilisé par les tribunaux arbitraux créés par des associations. Au demeurant, il n’est pas certain que le système dit de la liste ouverte ‑ il offre aux parties (ou à l’une d’elles) la possibilité de choisir un arbitre en dehors de la liste, contrairement au système de la liste fermée appliqué par le TAS (cf. CLAY, op. cit., n. 478 p. 400) ‑, qui a les faveurs de certains auteurs (voir not.: BADDELEY, op. cit., p. 274; STEPHAN NETZLE, Das Internationale Sport‑Schiedsgericht in Lausanne. Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren, in Sportgerichtsbarkeit, in Recht und Sport, vol. 22, p. 9 ss, 12), constitue la panacée. Au contraire, sous l’angle de l’efficacité du tribunal arbitral, ce système comporte le risque qu’il y ait, au sein du tribunal un ou plusieurs arbitres non spécialisés et enclins à agir comme s’ils étaient les avocats des parties qui les ont désignés (cf., à ce sujet: SCHILLIG, op. cit., p. 160).”

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX

Le règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage

45. La disposition pertinente en l’espèce du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage (“le règlement de l’ICC”) peut se lire ainsi:

Article 12

“(…)

4 Lorsque les parties sont convenues que le litige sera résolu par trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la Demande et dans la Réponse, désigne un arbitre pour confirmation. Si l’une des parties s’en abstient, la nomination est faite par la Cour [internationale d’arbitrage].

5 Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour [internationale d’arbitrage], à moins que les parties ne soient convenues d’une autre procédure (…)”

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

46. Vers la fin des années 1990, à la suite de plusieurs plaintes, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur les règles de la FIFA concernant les transferts internationaux de footballeurs. Cette enquête a conduit à l’envoi d’une communication de griefs à la FIFA le 14 décembre 1998. À la suite de cette communication et des échanges avec la Commission européenne, la FIFA a accepté de modifier sa réglementation en prévoyant notamment que, en cas de litige concernant sa mise en œuvre, les joueurs pouvaient recourir à un arbitrage volontaire ou saisir les juridictions nationales. La Commission européenne a estimé que les nouvelles règles répondaient à ses préoccupations et a mis un terme à la procédure.

47. Par ailleurs, par une décision publiée le 8 décembre 2017, à la suite d’une plainte déposée par deux patineurs professionnels, la Commission européenne a conclu que les règles de l’ISU prévoyant des sanctions sévères contre les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par l’ISU sont contraires aux règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle a par conséquent donné à l’ISU trois mois pour modifier ces règles.

V. LA RÉGLEMENTATION PERTINENTE DE LA FIFA
1. Le règlement de 2001
48. En ses dispositions pertinentes en l’espèce, le règlement de 2001 se lit ainsi:

Article 21

“1 a) Dans le cas de contrats signés jusqu’au 28e anniversaire du joueur: en cas de rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive au cours des 3 premières années, des sanctions sportives seront appliquées et une indemnité devra être payée.
b) Dans le cas de contrats signés après le 28e anniversaire, les mêmes principes s’appliquent mais seulement au cours des 2 premières années.
c) Dans les cas visés aux deux paragraphes qui précèdent, toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif est interdite au cours d’une saison.

2 a) Toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou sans juste cause sportive après les 2 ou 3 premières années n’entrainera pas l’application de sanctions. Des sanctions sportives pourront toutefois être applicables à l’encontre de clubs et/ou d’agents de joueurs occasionnant une rupture de contrat. Une indemnité devra être payée.
b) Une rupture de contrat comme définie dans le paragraphe ci‑dessus est interdite au cours de la saison.
c) Des mesures disciplinaires pourront être appliquées par la Chambre de Règlement des Litiges en l’absence de préavis dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison nationale du club auprès duquel le joueur était enregistré.”

Article 22

“Sans préjudice des dispositions relatives à l’indemnité de formation fixée à l’article 13 et suivants, et si rien n’est spécifiquement prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat par le joueur ou le club devra être calculée conformément au droit national, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas, tel:

1) Rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat

2) Durée de la période restante du contrat en cours (jusqu’à cinq ans maximum)

3) Montant de tous les frais payés par l’ancien club amortis au prorata sur le nombre d’années du contrat

4) Si la rupture intervient pendant les „périodes protégées”, définies sous 21.1.”

(…)”

Article 42

“Sans préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile dans des litiges opposant clubs et joueurs, il convient d’établir un système arbitral et de règlement des litiges constitué des éléments suivants (…)”

.b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux

92. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le “droit à un tribunal”, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 84, 29 novembre 2016 et Golder c. Royaume‑Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).

93. Le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’article 6 § 1, n’est pourtant pas absolu: il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco‑ catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Eiffage S.A. et autres c. Suisse (déc.), no 1742/05, 15 septembre 2009, Osman c. Royaume‑Uni, 28 octobre 1998, § 147, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Waite et Kennedy c. Allemagne[GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999‑I).

94. Ce droit d’accès à un tribunal n’implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays; ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s’analyser en un tribunal à condition d’offrir les garanties voulues (Lithgow et autres c. Royaume‑Uni, 8 juillet 1986, § 201, série A no 102). L’article 6 ne s’oppose donc pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (Suda c. République tchèque, no 1643/06, § 48, 28 octobre 2010). Présentant pour les intéressés comme pour l’administration de la justice des avantages indéniables, les clauses contractuelles d’arbitrage ne se heurtent pas, en principe, à la Convention (Tabbane c. Suisse (déc.), no 41069/12, § 25, 1er mars 2016).

95. En outre, il convient de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. S’agissant d’un arbitrage forcé, en ce sens que l’arbitrage est imposé par la loi, les parties n’ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la décision d’un tribunal arbitral. Celui‑ci doit offrir les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention (Suda, précité, § 49).

96. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un arbitrage volontaire consenti librement, il ne se pose guère de problème sur le terrain de l’article 6. En effet, les parties à un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naitre de l’exécution d’un contrat. En souscrivant une clause d’arbitrage, les parties renoncent volontairement à certains droits garantis par la Convention. Une telle renonciation ne se heurte pas à la Convention pour autant qu’elle est libre, licite et sans équivoque (Eiffage S.A. et autres, décision précitée, Suda, précité, § 48, R. c. Suisse, no 10881/84, décision de la Commission du 4 mars 1987, Décisions et rapports (DR) no 51, Suovaniemi et autres, décision précitée, Transportes Fluviais do Sado S.A. c. Portugal (déc.), no 35943/02, 16 décembre 2003, et Tabbane, décision précitée, § 27). De plus, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, la renonciation à certains droits protégés par celle‑ci doit s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Pfeifer et Plankl c. Autriche, 25 février 1992, § 37, série A no 227, et Tabbane, décision précitée, § 27).

ii. Application de ces principes aux cas d’espèce

α) Les considérations communes aux deux requêtes

97. À titre liminaire, la Cour rappelle avoir déjà relevé que la LDIP reflétait un choix de politique législative qui répondait au souhait du législateur suisse d’augmenter l’attractivité et l’efficacité de l’arbitrage international en Suisse (Tabbane, décision précitée, § 33) et que la mise en valeur de la place arbitrale suisse pouvait constituer un but légitime (ibidem, § 36).

98. En ce qui concerne le cas spécifique de l’arbitrage sportif, elle considère qu’il y a un intérêt certain à ce que les différends qui naissent dans le cadre du sport professionnel, notamment ceux qui comportent une dimension internationale, puissent être soumis à une juridiction spécialisée qui soit à même de statuer de manière rapide et économique. En effet, les manifestations sportives internationales de haut niveau sont organisées dans différents pays par des organisations ayant leur siège dans des États différents, et elles sont souvent ouvertes à des athlètes du monde entier. Le recours à un tribunal arbitral international unique et spécialisé facilite une certaine uniformité procédurale et renforce la sécurité juridique. Cela est d’autant plus vrai lorsque les sentences de ce tribunal peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction suprême d’un seul pays, en l’occurrence le Tribunal fédéral suisse, qui statue par voie définitive.

Sur ce point, la Cour rejoint donc le Gouvernement et reconnait qu’un mécanisme non étatique de règlement des conflits en première et/ou deuxième instance, avec une possibilité de recours, bien que limitée, devant un tribunal étatique, en dernière instance, pourrait constituer une solution appropriée en ce domaine.

99. En revanche, en ce qui concerne le risque, évoqué par le Gouvernement, que le TAS puisse être tenté de déplacer son siège dans un pays non membre du Conseil de l’Europe afin de soustraire entièrement le contentieux porté devant lui à l’examen de la Cour (paragraphe 79 ci‑dessus), il n’appartient pas à cette dernière de se prononcer in abstracto sur une telle éventualité. Si une telle hypothèse devait se réaliser, il appartiendrait à la Cour de statuer, au cas par cas, lors de l’examen de requêtes introduites devant elle à la suite du prononcé par les juridictions des États parties à la Convention de décisions donnant force exécutoire aux sentences du TAS dans les ordres juridiques respectifs de ces États.

100. En l’occurrence, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si, dans les deux cas d’espèce, en acceptant la juridiction du TAS, les requérants ont renoncé au bénéfice des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, qu’ils invoquent dans leurs requêtes respectives. Dans le cas du requérant, il s’agit de l’indépendance et de l’impartialité de deux des arbitres composant la formation arbitrale ayant rendu la sentence du 31 juillet 2009. Dans le cas de la requérante, il s’agit de l’indépendance et de l’impartialité structurelle du TAS en raison du mode de nomination des arbitres.

101. Cette question présuppose que l’acceptation de la juridiction du TAS ait valu renonciation implicite à l’application de tout ou partie des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention normalement applicables aux litiges portés devant les tribunaux étatiques. Or le Gouvernement soutient que c’est par le jeu de principes généraux d’ordre procédural reconnus par le Tribunal fédéral que l’article 6 trouve à s’appliquer “indirectement” aux procédures devant le TAS (paragraphe 54 ci‑dessus).

102. Par conséquent, au moment de choisir d’accepter ou non la juridiction du TAS, et à supposer même qu’ils aient eu recours à des conseils éclairés, les requérants pouvaient au mieux espérer qu’en acceptant la juridiction du TAS ils auraient bénéficié d’une application “indirecte” de l’article 6 § 1. Une telle hypothèse laissait par ailleurs ouverte la question de leurs droits respectifs à un recours individuel devant la Cour, au cas où le TAS et/ou le Tribunal fédéral, dans leur application “indirecte” de l’article 6 § 1, auraient fait une mauvaise interprétation des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour.

103. La Cour part donc du principe que, dans les deux cas d’espèce, l’acceptation de la clause d’arbitrage pouvait valoir renonciation à tout ou partie des garanties prévues par l’article 6 § 1. Elle doit donc déterminer si cette acceptation relevait d’un choix “libre, licite et sans équivoque” au sens de sa jurisprudence. Pour y parvenir, la Cour juge utile de comparer les causes objet de la présente affaire à des affaires d’arbitrage commercial sur lesquelles elle s’est déjà prononcée.

104. Dans l’affaire Tabbane (déc.), précitée, le requérant était un homme d’affaires tunisien qui entretenait des relations commerciales avec la société Colgate. La Cour a considéré qu’en concluant un compromis d’arbitrage le requérant avait expressément et librement renoncé à la possibilité de soumettre les litiges potentiels à un tribunal ordinaire, qui lui aurait offert l’ensemble des garanties de l’article 6 de la Convention. Il n’existait par ailleurs aucune indication quant au fait que le requérant avait agi sous la contrainte en signant la convention d’arbitrage, et l’intéressé ne le prétendait pas.

105. Dans l’affaire Eiffage S.A. et autres (déc.), précitée, les requérantes, qui s’étaient constituées en un groupement d’entreprises de génie civil, se plaignaient d’une clause d’arbitrage contenue dans un contrat qu’elles avaient conclu avec l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (“le CERN”) après avoir répondu à un appel d’offres. La Cour a considéré que les requérantes avaient librement décidé de conclure un contrat avec le CERN et d’en accepter les conditions générales, lesquelles prévoyaient l’arbitrage comme voie exclusive de règlement des différends.

106. Dans l’affaire Transportes Fluviais do Sado S.A. (déc.), précitée, la requérante était une société anonyme ayant conclu un contrat de concession avec une administration publique. La Cour a relevé que c’était la requérante elle‑même qui, en accord avec l’administration concédante, avait décidé de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naitre de l’exécution du contrat de concession. La Cour a d’ailleurs remarqué que de telles clauses d’arbitrage étaient courantes s’agissant de ce type de contrat.

107. La Cour souligne que, dans ces trois affaires, les requérants – un homme d’affaires et des sociétés commerciales – étaient libres d’établir ou non des relations commerciales avec les partenaires de leur choix sans que cela affectat leur liberté et leur capacité de mener, avec d’autres partenaires, des projets relevant de leurs domaines d’activité respectifs. Par exemple, il est difficile de croire que l’entreprise Eiffage, qui est très active dans le secteur des travaux publics mais également dans celui du logement résidentiel privé, soit obligée d’accepter des clauses d’arbitrage pour pouvoir exister en tant qu’entreprise de construction. Pour une entreprise de ce type, la renonciation à un ou plusieurs marchés publics comportant une clause d’arbitrage pourrait avoir des répercussions en termes de chiffre d’affaires mais probablement pas en termes de capacité à vivre de son activité de construction.

115. La Cour en conclut que, bien qu’elle n’ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l’ISU, l’acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s’analyser comme un arbitrage “forcé” au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Tabbane, décision précitée, § 29). Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci‑dessus).

γ) Requête no 40575/10

116. En ce qui concerne le requérant, la Cour note que, si l’article 42 du règlement de 2001, auquel le requérant était tenu de se soumettre pour pouvoir évoluer dans un club de football professionnel, prévoyait bien le recours à l’arbitrage, le système permettant un tel recours devait être établi “sans préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile dans des litiges opposant clubs et joueurs” (voir la partie “La réglementation pertinente de la FIFA”).

La situation du requérant est par conséquent différente de celle de la requérante, dans la mesure où la réglementation applicable de la fédération sportive concernée n’imposait pas l’arbitrage mais laissait le mode de règlement des litiges à la liberté contractuelle des clubs et des joueurs.

117. Or le requérant soutient que, en raison de l’existence d’une disparité quant au pouvoir de négociation contractuelle entre lui‑même et le club Chelsea, et entre les joueurs et les clubs de football en général, son acceptation de la clause d’arbitrage n’était pas réellement libre. Il allègue, d’une part, que tous les joueurs du club Chelsea étaient obligés d’accepter la clause d’arbitrage dans leur contrat et, d’autre part, que ce genre de pratique est courant dans le monde du football professionnel, les joueurs n’ayant à ses dires pas une force de négociation suffisante pour s’y opposer.

118. Par ailleurs, le requérant estime que, pour les mêmes raisons, la possibilité pour un joueur de football de porter un litige l’opposant à son club devant un tribunal étatique sur la base de l’article 42 du règlement de 2001, évoquée par le Gouvernement, n’est qu’apparente (paragraphe 81 ci‑dessus).

119. La Cour peut accepter qu’un grand club de football, disposant de moyens financiers considérables, puisse disposer d’un pouvoir de négociation plus important qu’un simple joueur, fût‑il de grande renommée. Cela étant, non seulement le requérant n’apporte pas la preuve que tous les joueurs du club Chelsea avaient été obligés d’accepter la clause d’arbitrage, mais il n’apporte pas non plus la preuve que d’autres clubs de football professionnel, disposant peut‑être de moyens financiers plus modestes, auraient refusé de l’embaucher sur la base d’un contrat prévoyant le recours à une juridiction ordinaire. Au surplus, il n’apporte pas la preuve de son impossibilité à se prévaloir de l’article 42 du règlement de 2001, qui lui permettait de porter son litige devant un tribunal étatique.

120. Contrairement à la requérante, le requérant n’a donc pas démontré que le seul choix qui s’offrait à lui consistait à accepter la clause d’arbitrage et pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, ou ne pas l’accepter et renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau. La Cour considère donc que l’on ne peut, dans le cas d’espèce, parler d’un arbitrage “forcé” (Tabbane, décision précitée, § 29).

121. Reste à savoir si le choix du requérant était “sans équivoque”, c’est‑à‑dire si, en optant, même librement, pour la juridiction du TAS au lieu de celle d’un tribunal étatique, le requérant avait renoncé en toute connaissance de cause au droit à ce que son litige avec le club Chelsea fût tranché par un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, la Cour rappelle que, dans sa décision Suovaniemi et autres (précitée), elle a considéré que le choix des requérants de se soumettre à un arbitrage était non seulement volontaire, car ils avaient librement accepté la convention d’arbitrage, mais également “sans équivoque”, puisqu’ils n’avaient pas récusé, au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre dont ils contestaient l’indépendance et l’impartialité.

122. En l’occurrence, la Cour note que, le 22 septembre 2008, s’appuyant sur l’article R34 du code de l’arbitrage, le requérant avait requis la récusation de l’arbitre choisi par le club Chelsea, Me D.‑R. M., dont il contestait l’indépendance et l’impartialité (paragraphe 15 ci‑dessus). Par conséquent, à la différence de ce qui a été jugé dans l’affaire Suovaniemi et autres (déc.), précitée, l’on ne peut pas considérer que, en acceptant la clause d’arbitrage dans son contrat et en choisissant de porter l’affaire devant le TAS – et non devant un tribunal étatique, comme il y était autorisé par l’article 42 du règlement de 2001 –, le requérant avait renoncé “sans équivoque” à contester l’indépendance et l’impartialité du TAS lors d’un éventuel litige l’opposant au club Chelsea.

123. Par conséquent, dans le cas du requérant aussi, la procédure d’arbitrage devait offrir les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci‑dessus).

2. Sur l’indépendance et l’impartialité du TAS
a) Les thèses des parties et les observations du tiers intervenant
i. Requête no 67474/10
α) La thèse de la requérante

b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux

138. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1 un “tribunal” doit toujours être “établi par la loi „. Cette expression reflète le principe de l’État de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L’expression “établi par la loi” concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002). La “loi” visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non‑respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire.

139. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’une autorité qui ne figure pas parmi les juridictions d’un État peut, aux fins de l’article 6 § 1, s’analyser néanmoins en un “tribunal” au sens matériel du terme (Sramek c. Autriche, no 8790/79, § 36, 22 octobre 1984). Un “tribunal” se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (ibidem, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 233, CEDH 2001‑IV). La compétence de décider est inhérente à la notion même de “tribunal ”. La procédure devant un “tribunal” doit assurer “la solution juridictionnelle du litige” voulue par l’article 6 § 1 (Benthem c. Pays‑Bas, 23 octobre 1985, § 40, série A no 97). Aux fins de l’article 6 § 1, un tribunal ne doit pas nécessairement être une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires. Il peut avoir été institué pour connaitre de questions relevant d’un domaine particulier dont il est possible de débattre de manière adéquate en dehors du système judiciaire ordinaire (Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 45, Recueil 1997‑IV). En outre, seul mérite l’appellation de “tribunal” au sens de l’article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause (Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296‑B, et Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 52, 9 juillet 2013).

140. Pour établir si un tribunal peut passer pour “indépendant” aux fins de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (Findlay c. Royaume‑Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil 1997‑I, et Brudnicka et autres c. Pologne, no 54723/00, § 38, CEDH 2005‑II).

141. L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est‑à‑dire du point de savoir si celui‑ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel en telle occasion, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, entre autres, Fey c. Autriche, 24 février 1993, §§ 27‑28 et 30, série A no 255‑A, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 42, CEDH 2000‑XII).

142. La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entrainer des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005‑XIII). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante de plus (Pullar c. Royaume‑Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996‑III).

143. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, «justice must not only be done, it must also be seen to be done“ (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 106, CEDH 2013, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 78, CEDH 2015).

144. Enfin, les concepts d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liés et, selon les circonstances, peuvent appeler un examen conjoint (Sacilor‑Lormines c. France, no 65411/01, § 62, CEDH 2006‑XIII).

ii. Application de ces principes aux cas d’espèce

145. Comme la Cour l’a rappelé plus haut (paragraphes 91‑94 ci‑dessus), l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (Suda, précité, § 48), les clauses contractuelles d’arbitrage présentant pour les intéressés comme pour l’administration de la justice des avantages indéniables (Tabbane, décision précitée, § 25). Les parties à un litige peuvent renoncer à certains droits garantis par l’article 6 § 1 pour autant que cette renonciation est libre, licite et sans équivoque. Dans le cas contraire, le tribunal arbitral doit offrir les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention (Suda, précité, § 49).

146. La Cour admet qu’en matière d’arbitrage commercial et d’arbitrage sportif consenti de manière libre, licite et non équivoque les notions d’indépendance et d’impartialité pourraient être interprétées avec souplesse, dans la mesure où l’essence même du système arbitral repose sur la nomination des instances décisionnelles, ou du moins d’une partie d’entre elles, par les parties au litige.

147. Or, dans la présente affaire, la Cour a conclu que la renonciation aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la part de la requérante n’avait pas été libre et “sans équivoque” (paragraphe 114 ci‑dessus), que la renonciation de la part du requérant n’avait pas été “sans équivoque” (paragraphe 122 ci‑dessus) et que, par conséquent, les procédures d’arbitrage qui concernaient les intéressés devaient offrir l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1.

148. La Cour doit donc rechercher si le TAS pouvait passer pour un tribunal “indépendant et impartial, établi par la loi” au sens de cette disposition et des principes énoncés aux paragraphes 138 à 144 ci‑dessus, au moment où il a statué sur les causes respectives des requérants.

149. Elle relève, à cet égard, que, même si le TAS était l’émanation d’une fondation de droit privé (voir, cependant, Suda, précité, § 53), il bénéficiait de la plénitude de juridiction pour connaitre, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, de toute question de fait et de droit qui était soumise dans le cadre des litiges dont il était saisi (Chypre, précité, § 233, et Sramek, précité, § 36). Ses sentences apportaient une solution de type juridictionnel à ces litiges et pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral dans les circonstances limitativement énumérées aux articles 190 à 192 de la LDIP.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante, considérait les sentences rendues par le TAS comme de “véritables jugements, assimilables à ceux d’un tribunal étatique” (paragraphe 23 ci‑dessus).

Au moment de statuer sur les causes respectives des requérants, par le jeu combiné de la LDIP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAS avait donc les apparences d’un “tribunal établi par la loi” au sens de l’article 6 § 1, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté explicitement par les requérants. Reste à savoir s’il pouvait passer pour “indépendant” et “impartial” au sens de la même disposition.

156. En l’espèce, la formation arbitrale ayant statué sur le litige opposant la requérante à l’ISU était composée de trois arbitres, tous choisis à partir de la liste établie par le CIAS, selon les modalités qui viennent d’être décrites, et soumis au pouvoir de révocation de ce dernier. Même la faculté laissée à la requérante de nommer l’arbitre de son choix était limitée par l’obligation de recourir à cette liste (articles R33, R38 et R39 du code de l’arbitrage), de sorte que la requérante ne disposait pas d’une totale liberté de choix – alors que pareille liberté est la règle, par exemple, en matière d’arbitrage commercial, en vertu de l’article 12 du règlement de l’ICC.

157. Cela étant, la Cour note que la liste des arbitres établie par le CIAS comportait, à l’époque des faits, quelque 300 arbitres (paragraphe 37 ci‑dessus). Or la requérante n’a pas présenté d’éléments factuels permettant de douter en général de l’indépendance et de l’impartialité de ces arbitres. Même en ce qui concerne la formation arbitrale ayant statué sur sa cause, la requérante n’a contesté in concreto qu’un seul arbitre, en l’occurrence le président de la formation arbitrale, sans par ailleurs étayer ses allégations (paragraphe 150 ci‑dessus).

Si la Cour est prête à reconnaitre que les organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l’époque des faits, elle ne peut pas conclure que, du seul fait de cette influence, la liste des arbitres était composée, ne serait‑ce qu’en majorité, d’arbitres ne pouvant pas passer pour indépendants et impartiaux, à titre individuel, objectivement ou subjectivement, vis‑à‑vis de ces organisations.

La Cour ne voit donc pas de motifs suffisants pour s’écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le système de la liste d’arbitres satisfait aux exigences constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité applicables aux tribunaux arbitraux et le TAS, lorsqu’il fonctionne comme instance d’appel extérieure aux fédérations internationales, s’apparente à une autorité judiciaire indépendante des parties (paragraphe 44 ci‑dessus).

158. Pour ce qui est du pouvoir du secrétaire général du TAS d’apporter des modifications de forme à la sentence arbitrale et d’attirer l’attention de la formation arbitrale, après les délibérations, sur des questions de principe, qui, selon la requérante, constitue une illustration de plus du manque d’indépendance et d’impartialité du TAS vis‑à‑vis des instances sportives, la Cour note que la requérante n’a pas apporté la preuve que la sentence du 25 novembre 2009 a été modifiée par l’intervention du secrétaire général du TAS, a fortiori dans un sens qui lui aurait été défavorable.

La Cour n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter des conclusions du Tribunal fédéral, qui, dans son arrêt du 10 février 2010, a jugé ces allégations comme une pure spéculation ne reposant sur aucun fait établi (paragraphe 23 ci‑dessus).

159. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un prétendu manque d’indépendance et d’impartialité du TAS.

163. La Cour note que la question tranchée par la première sentence arbitrale était celle de l’interprétation des termes “unilateral breach“ de l’article 21 du règlement de 2001, et que celle tranchée par la sentence du 31 juillet 2009 était en revanche liée à la correcte application de l’article 22 du règlement de 2001 par la CRL dans sa décision du 7 mai 2008 relative aux dommages‑intérêts que le requérant devait verser au club Chelsea.

164. Par conséquent, comme le Tribunal fédéral l’a, à juste titre, relevé, bien que les faits générateurs de la cause soient les mêmes, les questions juridiques tranchées par les deux formations arbitrales sont à l’évidence nettement distinctes, la première portant sur la responsabilité contractuelle du requérant, la deuxième sur le quantum des dommages‑intérêts devant être versés à la partie lésée.

165. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un défaut d’impartialité de l’arbitre D.‑R. M.

‑ En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre L. F.

166. Selon le requérant, l’arbitre L. F. était associé dans un cabinet d’avocats représentant les intérêts du propriétaire du club Chelsea et il ne pouvait donc pas passer pour indépendant et impartial envers ce club.

167. La Cour note que, par un arrêt longuement motivé et ne révélant aucune trace d’arbitraire, le Tribunal fédéral a conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Le requérant l’a d’ailleurs reconnu lui‑même devant cette haute juridiction, et il ne soutient pas le contraire devant la Cour.

168. La Cour n’aperçoit donc aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui du Tribunal fédéral sur ce point et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un défaut d’impartialité de l’arbitre L. F.

Prof. univ. dr. Marin Voicu
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta, Presedintele Sectiei de drept international si drept comparat a Academiei de Stiinte Juridice, fost judecator ICCJ, fost judecator CEDO