Jurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România

I. Curți constituționale ale unor State membre UE 1. Consiliul Constituțional al Franței 1.1. Compunerea: a) este compus din 9 membri, cu mandate pe o durată de 9 ani, NUMIȚI de: președintele Republicii (3) și de președinții celor două camere parlamentare – Senatul (3) și Adunarea națională (3). b) Foștii președinți ai Republicii sunt membrii de drept ai Consiliului Constituțional. c) Președintele CCF este numit de președintele Republicii si are votul decisiv în caz de egalitate. 1.2. Membrii CCF din … Continue reading Jurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România