Nicoleta Iliescu (decembrie 1929 – decembrie 2020). O jumătate de veac în slujba dreptului


Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în anul 1953, își dedică un sfert de veac activității de cercetare științifică, mai întâi la Academia Română (1953-1954), apoi la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, unde rămâne până în anul 1978.

Începând cu 1 mai 1978, se transferă la Ministerul Justiției, în funcția de consilier juridic, având o contribuție însemnată la elaborarea actelor normative în domeniul științelor penale, unde rămâne încă un sfert veac, până în 2005, când se pensionează.

Întreaga sa activitate profesională și stiințifică s-a focalizat asupra studiului dreptului penal și procesual penal prin implicarea activă în procesul de reformă a legislaţiei penale şi procesual penale din România.

Amintim contribuțiile originale, alături de alți mari specialiști ai dreptului penal, în cele şase volume ale Explicaţiilor teoretice ale Codului penal român și Codului de procedură penală român apărute între 1969 şi 1972, sub coordonarea reputatului profesor Vintilă Dongoroz, reeditate în anul 2003.

Remarcăm, de asemenea, efortul deosebit desfășurat în cadrul Comisiei pentru elaborarea noilor coduri penale în perioada 2003-2004 în calitate de consilier al ministrului justiției și coordonator al Comisiei de elaborare a codurilor penale, precum și participarea activă în cadrul comisiilor de specialitate din Parlamentului României pentru susținerea unor acte normative inițiate de Ministerul Justiției.

În anul 2015, pentru întreaga activitate științifică desfășurată în domeniul dreptului, Uniunea Juriștilor din România i-a acordat doamnei Nicoleta Iliescu „Diploma de excelență”.

Prin dispariția sa, comunitatea juridică românească suferă o mare pierdere.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu
Prim-vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România
Director fondator al publicaţiilor Dreptul