Este pornografia unul dintre drepturile omului?


Lavinia Tec

La această întrebare urmează să răspundă CEDO în cauza Roman CHOCHOLÁČ împotriva Slovaciei[1].

Cererea se referă la confiscarea de către autoritățile penitenciare a materialului pornografic deținut de reclamantul care execută o pedeapsă cu închisoarea pe viață și la o sancțiune disciplinară impusă acestuia pentru presupusa posesie ilegală a unui astfel de material. Reclamantul se plânge de ingerința statului în dreptul la respectarea vieții private și libertatea de exprimare și că o astfel de ingerință nu este necesară într-o societate democratică.

Întrebările adresate părților de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului:

1. A existat o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private, în sensul articolului 8 § 1 al Convenției și / sau în libertatea sa de exprimare, în special dreptul său de a primi informații și idei, în cadrul sensul articolului 10 § 1 al Convenției?

2. Dacă da, această ingerință a fost necesară în conformitate cu legea și necesară în conformitate cu articolul 8 § 2 din convenție (a se vedea, mutatis mutandis, Biržietis împotriva Lituaniei, nr. 49304/09, 14 iunie 2016) și / sau articolul 10 § 2 din Convenție (a se vedea, mutatis mutandis, Pryanishnikov împotriva Rusiei, nr. 25047/05, 10 septembrie 2019)? În special, au efectuat autoritățile naționale un test de proporționalitate conform cerințelor jurisprudenței Curții (a se vedea, mutatis mutandis, Perinçek împotriva Elveției [GC], nr. 27510/08, § 275 in fine, 15 octombrie 2015)?

European Centre for Law of Justice a fost autorizat să intervină[2].

Probabil că hotărârea va fi una mult așteptată, deoarece va antama probleme legate de sănătate, siguranță, demnitate.

Ce altă/alte întrebări ar putea ajunge la CEDO după această cauză? Pornografia infantilă este unul dintre drepturile garantate de Convenție? Dar pedofilia? Dar incestul?

Așteptăm lumina de la Strasbourg.


[1] Cererea nr. 81292/17, Roman CHOCHOLÁČ împotriva Slovaciei.
[2] Observațiile scrise sunt disponibile aici.


Av. conf. univ. dr. Lavinia Tec
Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara