“Palatul de Justiţie” – 24 de pagini de cunoaştere pentru îmbogăţirea sufletului şi a minţii


Cu ocazia sărbătoririi Zilei Justiţiei, organizată de Uniunea Juriştilor din România (UJR) joi, 1 iulie 2021, a fost relansată şi Revista de informare şi cultură juridică “Palatul de Justiţie”, editată de UJR şi de Societatea Academică “Titu Maiorescu”.

Paginile revistei sunt deschise de preşedintele Uniunii Juriştilor din România prof. univ. dr. av. Ioan Chelaru cu ZIDUL… CULTURII JURIDICE (I) sau „FIDES ENIM SCIENTIA JUSTUM”* care provoacă autorii acestui prim număr al revistei la dezbaterea unei teme generoase: “Dreptul şi cultura”.

În paginile revistei, răspund, rând pe rând, provocării lansate, academicienii Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române cu “Dreptul românesc şi latinitatea” şi Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, cu “Pornind de la un manual de legi”, fostul ministru al justiţiei, prof. univ. dr. av. Valeriu Stoica cu eseul “Slujitorul echităţii” şi profesorii emeriţi, membri corespondenţi ai Academiei Române, Andrei Marga cu “De la legalitate, la legitimare” şi Liviu Pop, cu “Unele gânduri despre libertate, dreptate şi justiţie în vremurile în care trăim”.  Dacă autorii amintiţi fac apel la istoria dreptului românesc, motivându-ne într-o construcţie solidă şi demnă a dreptului zilelor noastre,  prof. univ. dr. Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Academiei Juridice din România cu eseul “Teoria pendulului, între fast-justice şi elegantia juris” şi cunoscutul avocat Florin Ţuca cu “Dreptul şi cultura, ei doi ş-o umbrelă” descriu cu umor un prezent dureros. “Despre Justiţia noastră cea de toate zilele” văzută prin ochii absolvenţilor de la “Drept”, scrie de această dată cu resemnare şi Nicolae Cîrstea, preşedintele Grupului Editorial “Universul Juridic”, Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu, redactorul şef al publicaţiei, aduce în dezbatere “Comunicarea publică a operelor juridice”, esenţială în creionarea prezentului juridic. Şi dacă ne gândim la viitor pentru început pornim de la certitudini şi drepturi ce nu ne pot fi luate: “Dreptul de a fi nefericit în minunata lume nouă”, după cum ne aminteşte conf. univ. dr. Lavinia Tec.

Oprindu-se din lectura cărţii “Vieţile secrete ale creierului” a lui David Eagleman, directorul fondator al publicaţiilor “Dreptul”, prof. univ. dr. h.c. Ovidiu Predescu lansează o nouă provocare a viitorului: “Neuroştiinţele şi  Dreptul”.

Viitorul nu poate fi înţeles fără a lectura eseul prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan “Naşterea, justiţia şi statul de drept”.

Ar mai fi de spus că acest număr excepţional al revistei “Palatul de justiţie” beneficiază şi de o grafică pe măsură, realizată de artiştii plastici: Florian Doru Crihană şi Ovidiu Iovanel, despre care puteţi citi în paginile revistei. Dacă Ovidiu Iovanel redesenează în acuarelă frontispiciul revistei, Florian Doru Crihană ne cucereşte prin subtilitatea umorului operelor sale.

“Palatul de justiţie”, fondat în 1916 şi retipărit după Revoluţie de regretatul Ministru al justiţiei, Gavril Iosif Chiuzbaian revine astăzi, pe piaţa publicaţiilor de elită din  România, nu numai prin lectura incitantă propusă de personalităţile care semnează în paginile revistei sau prin grafica inspirată ci şi prin calitatea tiparului.

Şi dacă ar fi să concluzionăm, “Palatul de justiţie”, este azi după 105 ani de la lansare un univers de cunoaştere, în doar 24 de pagini. Merită căutat, citit şi privit! Pentru îmbogăţirea sufletului şi a minţii!

Av. prof. univ. dr. Ioan Chelaru
Președinte UJR