Efectele publicării Deciziei Curții Constituționale din data de 15 februarie 2022 referitoare la portul măștii de protecție în spații deschise


1. Ce s-a declarat neconstituțional

După cum deja este cunoscut, în data de 15 februarie, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis o excepție de neconstituționalitate cu privire la o Ordonanță de Urgență din anul 2020 (OUG nr. 192/2020) prin care s-a „legiferat” posibilitatea Guvernului de a dispune, prin acte administrative normative, obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise, fiind declarată neconstituțională întreaga Ordonanță de Urgență nr. 192/2020.

Din perspectiva care ne interesează, articolul I pct. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 192/2020 modifica art. 13 lit a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în sensul în care, prin ordin comun al miștrilor sănătății și afacerilor interne, se putea institui obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice (s.n. M.U.), spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

Anterior modificării prin Ordonanța de Urgență nr. 192/2020, textul art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 prevedea că, prin ordin comun al acelorași miniștri, se putea institui obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise (s.n. M.U.), spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

În concluzie, ca efect al deciziei Curții Constituționale, se va reveni la forma anterioară OUG nr. 192/2020 în sensul în care ordinele miniștrilor vor rămâne valabile pentru spațiile publice închise.

Întrucât, în spațiul public, au fost emise păreri diverse cu privire la efectele acestei decizii în materie contravențională, cred că se impun anumite precizări prin raportare la legislația contravențională în vigoare și chiar prevederile constituționale ale articolului 15 alineat (2) din Constituția României

2. Efectele Deciziei Curții Constituționale în materia sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate pentru neportul măștii în spațiile publice deschise

Din momentul publicării deciziei din 15 februarie 2022 a Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României va opera decontravenționalizarea cu privire la toate sancțiunile aplicate pentru neportul măștii în spațiile publice deschise și, ca efect direct al acesteia, nicio amendă care nu a fost executată nu va mai putea fi încasată de stat, indiferent dacă sancțiunile au fost sau nu contestate.

Chiar dacă în spațiul public au circulat diverse păreri, mai mult sau mai puțin avizate, realitate juridică este clară.

Potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001: „Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ”. Acest text a fost declarat neconstituțional prin Decizia nr. 228/2007 Curții Constituționale[1] prin care s-a stabilit că: „Dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma “nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia(s.n. M.U.).

Ca atare, toate sancțiunile aplicate și neexecutate în baza unei legi de decontravenționalizare nu mai pot fi executate.

Textul din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 nu este altceva decât transpunerea, în legislația contravențională a prevederilor art. 15 alin (2) din Constituția României potrivit cărora: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale (s.n. M.U.) mai favorabile.”[2]

Decizia Curții Constituționale prin care se declară neconstituțională o normă contravențională este asimilată unei legi penale de dezincriminare de legislația în vigoare.

Potrivit dispozițiilor art. 47 din OG nr. 2/2001: „Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal (s.n. M.U.) şi ale Codului de procedură civilă, după caz.”, iar prin Decizia nr. Decizia nr. 651/2018 a Curții Constituționale[3] s-a stabilit că o decizie a Curții de declarare a neconstituționalității unei norme de incriminare are efectele unei legi de dezincriminare.

Ca atare, potrivit textelor legale și deciziilor CCR obligatorii expuse mai sus, din momentul publicării Deciziei Curții în Monitorul Oficial, legea modificată prin decizie va retroactiva iar toate sancțiunile neexecutate vor „dispărea” pur și simplu.

Este de precizat că nu decizia Curții se aplică retroactiv ci legislația modificată ca efect al suspendării normelor declarate neconstituționale (s.n. M.U.), în baza principiului retroactivității legii contravenționale mai favorabile, principiu de ordin constituțional.

Până la urmă, situația juridică creată de această decizie este identică cu cea care a luat naștere ca efect al Deciziei nr. 152/2020 a Curții Constituționale[4] prin care au fost declarate neconstituționale norme contravenționale instituite în perioada stării de urgență[5].

3. Situația particulară a sancțiunilor achitate și contestate

Există o singură excepție de la regulile decontravenționalizării sancțiunilor pentru neportul măștii în spații deschise, și anume situația particulară a celor care au contestat amenzile dar au și achitat jumătate din amenda aplicată în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal

În aceste situații nu vorbim de o executare efectivă a sancțiunii ci doar, de un beneficiu legal de care contravenientul a înțeles să uzeze. Ca atare, în aceste cauze, soluția legală este de anulare a procesului-verbal ca efect al decontravenționalizării cu consecința restituirii amenzii achitate, dacă s-a solicitat acest lucru.


[1] Publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie 2007
[2] Pentru detalii cu privire la aplicarea în timp a normelor de drept contravențional a se vedea Mircea Ursuța, Decontravenționalizarea și aplicarea legii contravenționale mai favorabile. Aspecte teoretice și practice, în ,,Dreptul”, nr. 8/2020, pp. 98-114
[3] Publicată în Monitorul Oficial nr. 1083 din 20 decembrie 2018
[4] Publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020
[5] Pentru o analiză a efectelor acestei decizii, a se vedea Mircea Ursuța, Efectele Deciziei Curții Constituționale din 6 mai 2020 în materia contravențiilor la regimul stării de urgență


Conf. univ. dr. Mircea Ursuța
Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea