Mihai Hotca, Gabriel Albu, Mihai Mareș, Norel Neagu, Augustin Zăbrăuțanu despre ARDPA


Alina Matei
Alina Matei
Mihai Hotca
Mihai Hotca
Gabriel Albu
Gabriel Albu
Mihai Mareș
Mihai Mareș
Norel Neagu
Norel Neagu
Augustin Zăbrăuțanu
Augustin Zăbrăuțanu

Alina Matei: Mulțumesc, stimați domni avocați, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. De curând a avut loc lansarea Asociației Române de Drept Penal al Afacerilor (ARDPA) într-un cadru festiv, cu invitați aleși și atmosferă prietenoasă. Este evenimentul juridic major al acestui început de an, 2023. Cât a durat de când ați decis constituirea asociației și până la lansarea ei?

Mihai Hotca: Vă mulțumim și noi, stimată doamnă avocată, atât dumneavoastră, cât și JURIDICE.ro pentru gândurile frumoase exprimate despre ARDPA și evenimentul ei de lansare oficială, pe care l-am trăit împreună în 14 ianuarie 2023, într-un climat cald, prietenos și, totodată, profesional. Luarea hotărârii de a constitui ARDPA a avut loc în toamna anului 2021, dar in concreto „încolțirea ideii” premergătoare acestui act a prins contur în cadrul unei socializări între mine Gabriel Albu și Mihai Mareș, în contextul unui eveniment organizat de Legal Marketing, pe malul lacului Snagov în aceiași toamnă. Apoi, după discuția incipientă de pe marginea lacului, i-am „atras” (cooptat) pe ceilalți doi fondatori – Norel Neagu și Augustin Zăbrăuțanu – și în 22 martie 2022 am întocmit împreună Statutul ARDPA. Ulterior, în cursul anului 2022, am solicitat avizul Guvernului pentru denumire, am obținut înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, ținut la grefa judecătoriei, și am îndeplinit celelalte formalități cerute de lege.

Alina Matei: Deși avocați sunt mulți în București, cei care practică avocatură de drept penal se înmulțesc. Așadar, de ce doar cinci fondatori?

Gabriel Albu: Este adevărat că numărul celor care practică sau aspiră să practice în aria de Drept penal al afacerilor este în creștere. Pare a fi un veritabil trend, cu bunele și relele asociate unui astfel de fenomen. Formula de 5 fondatori nu are la bază vreun raționament anume, altul decât afinitatea profesională între aceștia, precum și recunoașterea reciprocă a veritabilei apartenențe la breasla profesioniștilor de Drept penal al afacerilor, celui mai înalt standard de practică profesională a fiecăruia dintre fondatori. Acestea sunt, spunem noi, premise ale capacității reale de funcționare a ARDPA, a aptitudinii de a genera și derula proiecte de anvergură relevante pentru domeniu, cât și a reprezentativității Asociației în mediul profesional.

Alina Matei: Poarta este deschisă și femeilor avocat, specializate în drept penal?

Gabriel Albu: Răspunsul este categoric unul pozitiv și încurajăm orice profesionist al Dreptului penal al afacerilor sau domeniilor conexe, femeie sau bărbat, care se regăsește în scopurile Asociației și dorește să își aducă contribuția la acest domeniu, să bată la ușile ARDPA. Ca mențiune, în foarte scurt timp de la constituirea Asociației, avem deja membri sau profesioniști în curs de aderare, două foarte reputate doamne, și anume dna. procuror Elena Hach și dna. avocat Laura Stănilă. Sperăm ca această situație să fie de bun augur pentru viitoarea includere a cât mai multor colege din domeniu.

Alina Matei: Ce stă la baza Asociației? Ce ați pus fiecare dintre dumneavoastră?

Mihai Mareș: În cadrul asociației dezbatem în general ideile și inițiativele în mod colegial, consensual, iar deciziile majore legate de activitățile și promovarea ARDPA sunt luate de un comitet director alcătuit din Mihai Hotca, Gabriel Albu și subsemnatul. Am ales aceasta manieră de lucru întrucât ni se pare că se potrivește mai bine felului nostru de a fi, individual și ca echipă, astfel încât să avem o flexibilitate și să ne completăm reciproc, dar și ca să încurajăm creativitatea, spiritul de inițiativă și schimbul de idei. Dat fiind că scopul principal al ARDPA este promovarea domeniului Dreptului penal al afacerilor în comunitatea juridică și de business din România și din Europa, ne-am propus o serie de mijloace prin care să ne atingem aceste obiective, precum: stabilirea parteneriatelor cu asociații profesionale românești și străine, organizarea de conferințe și dezbateri științifice, studiul legislației din domeniu și propuneri de îmbunătățire a acesteia, facilitarea stagiilor de practică pentru tinerii pasionați de acest domeniu etc.

Alina Matei: Care este strategia pe care ați gândit-o pentru a duce la îndeplinire obiectivele? Cum sunt împărțite rolurile?

Mihai Hotca: Strategia noastră se bazează pe afectio societatis – dorința de a derula împreună, cu bună-credință, o activitate profesională în interesul Dreptului penal al afacerilor. Motto-ul nostru este: Să vorbească faptele, nu să făptuiască vorbele! Strategia vizează crearea cadrului în care ARDPA, prin asociații ei, să se poată exprima și să reprezinte principalul forum al specialiștilor acestei arii de practică. Asociația este înființată în vederea promovării și dezvoltării disciplinei juridice „Dreptul penal al afacerilor”, ca arie juridică „hibridă”, aflată la confluența Dreptului penal și ramurilor juridice convențional privite ca alcătuind “Dreptul afacerilor” sau ”Business law”. Rolurile membrilor asociați sunt distribuite în funcție de fiecare activitate ce urmează a fi derulată, având în vedere că ARDPA și-a propus următoarele obiective:
• Promovarea ariei juridice cunoscută sub numele Dreptul penal al afacerilor și a profesioniștilor din domeniu – indiferent de profesia exercitată – în fața organismelor profesionale, naționale și internaționale, a autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și a oricăror alte persoane;
• Dezbaterea și cercetarea științifică în materia Dreptului penal al afacerilor;
• Intervenția tip „amicus curiae” în proceduri judiciare, jurisdicționale și administrative relevante pentru domeniu;
• Organizarea de evenimente, dezbateri și conferințe științifice de specialitate;
• Promovarea dialogului interprofesional în cadrul profesiilor juridice;
• Studiul legislației relevante și realizarea de propuneri de îmbunătățire a acesteia;
• Studiul conjugat al practicii de specialitate, îndeosebi prin raportare la cazuistica din portofoliul membrilor asociației;
• Realizarea de studii de drept european și drept comparat, relevante în domeniu;
• Acordarea de sprijin financiar, îndeosebi sub formă de burse de studii pentru persoanele care activează în domeniu;
• Organizarea de stagii de practică de specialitate, precum și organizarea de conferințe de îndrumare profesională și de carieră;
• Promovarea digitalizării, Inteligenței Artificiale și a noilor tehnologii IT în domeniu;
• Acordarea de premii, distincții și alte tipuri de recunoaștere pentru persoanele din domeniu și pentru debutanții merituoși;
• Cooperarea cu organizații naționale și internaționale;

Alina Matei: Ce abilități ale fondatorilor va testa ARDPA? Fiecare fondator este bine-cunoscut ca avocat și sau cadru didactic/ coordonator de societăți de avocați.

Mihai Mareș: Dacă celelalte organizații oferă burse de studii sau de merit tinerilor în practicile specifice avocaturii de consultanță sau de litigii, noi ne vom axa doar pe sprijinirea studenților sau tinerilor avocați pasionați sau specializați în Dreptul penal al afacerilor. Cred că tinerii cu inițiative notabile în acest domeniu, academice sau practice, au nevoie de mai multă vizibilitate și susținere, precum și de recunoașterea meritelor, indiferent de modul în care aleg să contribuie la dezvoltarea acestei arii juridice Vor avea astfel ocazia de a lucra alături de cei mai buni practicieni din România, de a învăța de la ei și de a colabora în proiecte dintre cele mai diverse. Ne propunem ca prin astfel de acțiuni să contribuim, pe cât posibil, la formarea următoarelor generații de avocați specializați în Dreptul penal al afacerilor.

Alina Matei: La lansarea Asociației, ați evidențiat că Asociația a organizat deja trei dezbateri și că pe viitor se dorește organizarea de conferințe, dezbateri, acordarea de burse pentru studioși, lansări de carte, cooperarea cu UNBR, UNEJ, Academia de Științe Juridice. Toate acestea sunt deja organizate de mediul public sau privat. Ce ferestre va deschide Asociația, spre o activitate paralelă cu ceea ce există, perpendiculară poate?

Norel Neagu: Într-adevăr, am organizat deja sub egida asociației trei dezbateri, dar și ultima conferință de Drept penal al afacerilor, din noiembrie anul trecut. Toate aceste activități le-am derulat împreună cu Universul Juridic. În cadrul conferinței am oferit un premiu de excelență, un premiu pentru cea mai bună carte de Drept penal al afacerilor, un premiu pentru cel mai bun articol și un premiu pentru o tânără speranță în domeniu. Aceste evenimente urmează o tradiție de peste 5 ani și pe care am decis să o formalizăm în cadrul ARDPA. Nu încercăm prin activitatea noastră să ne suprapunem unei alte activități sau cu alte organizații de profil, astfel că nu vedem activitatea noastră ca fiind paralelă sau perpendiculară cu cea a altor societăți. Suntem și am fost dintotdeauna adepții dictonului “faptele vorbesc” și am decis, mai întâi individual, apoi împreună și în mod organizat în cadrul acestei asociații, să încercăm să ne aducem propriul sistem de valori, experiența și principiile pentru promovarea domeniului Dreptului penal al afacerilor. La evenimentele organizate de noi au participat cadre didactice universitare, dar și specialiști practicieni ai domeniului (judecători, procurori, avocați, executori judecătorești, notari, lichidatori judiciari, juriști etc.) care au dorit să împărtășească cu ceilalți propriile experiențe și viziuni în domeniu. Considerăm că este loc pentru toată lumea, că fiecare efort de promovare, de îmbunătățire a cadrului legislativ, de rezolvare a controverselor practice este un pas înainte spre progres, astfel că activitatea noastră este complementară și compatibilă cu cea a altor organizații de profil. Din acest motiv am propus și suntem onorați de parteneriatul cu Uniunea Juriștilor din România și ne dorim cooperarea cu alte organizații sau instituții de profil, despre care o să vă anunțăm în momentul concretizării respectivelor parteneriate. Suntem deschiși către orice colaborare, cu instituții publice sau private, pentru promovarea domeniului și atingerea obiectivelor propuse în cadrul asociației.

Alina Matei: Creșterea Asociației va fi dată de ținerea cu sfințenie de cele asumate în Statut (https://www.ardpa.ro/). Presupune costuri de bani și timp. Cum veți proceda ca Asociația să poate descoperi continuitatea succesului, succesul fiecăruia dintre dumneavoastră să se multiplice de 5 ori în universul succesului Asociației?

Augustin Zăbrăuțanu: Orice construcție asociativă de acest gen presupune resurse de timp și bani, alocate conform unei strategii adecvate pentru a putea atinge obiectivele pe care asociații le stabilesc. Nici în cazul ARDPA lucrurile nu ar putea sta altcumva. Cei 5 fondatori ai Asociației au avut în vedere o etapizare clară a activității, din rațiuni de eficiență în primul rând. Odată depășită prima etapă – cea a înființării și lansării Asociației, a asigurării unei baze de pornire pentru activitatea acesteia, aceasta este pregătită pentru cooptarea noilor membri (la începutul lunii martie 2023 vom fi deja 17 membri) și pentru începerea activității propriu-zise. Continuitatea succesului nu trebuie descoperită, ea constă în numărul și diversitatea profesiilor din care provin cei implicați în acțiunile asociației, cu toții fiind animați de dorința ca ARDPA să constituie un reper recunoscut, relevant și util specialiștilor acestei arii de practică, cât și mediului de afaceri, în general.

Alina Matei: Care este acțiunea următoare a Asociației?

Norel Neagu: În cadrul ARDPA avem acțiuni programate și acțiuni care pot apărea ca urmare a nevoilor de moment, modificării legislației, apariției unei decizii obligatorii a ICCJ sau Curții Constituționale sau a unei decizii importante de speță care este util să fie examinată.

Următoarele acțiuni programate vor fi ședința Consiliului Director de la jumătatea anului pentru propunerea de noi membri, pregătirea Conferinței Naționale de Drept Penal al Afacerilor din luna noiembrie 2023, dar și a Anuarului de Drept Penal al Afacerilor din luna Decembrie 2023. Trebuie să acordăm atenție și Revistei de Drept Penal al Afacerilor din 2023, dar și să urmărim articolele și cărțile în domeniu pentru propunerile de premii. Analizăm, de asemenea, posibilitatea de a formula propuneri legislative ca urmare a recentelor evoluții jurisprudențiale în materia contestației în anulare și recursului în casație, pentru a evita tratamentul diferențiat al persoanelor aflate în situații juridice similare, aspecte remarcate și în recentele decizii ale Curții Constituționale, care oferă ca principal remediu o intervenție legislativă sau ridicarea unei excepții de neconstituționalitate.

Alina Matei: Ce ochi va avea Asociația peste 5 ani?

Augustin Zăbrăuțanu: Ne dorim ca întotdeauna, nu doar peste 5 ani, ARDPA să aibă ochi pentru tinerii aflați la începuturile drumului profesional sau chiar pe băncile facultății, pentru realitatea din jurul nostru aflată într-o schimbare atât de profundă și de rapidă încât adaptarea devine din ce în ce mai dificilă sau anevoioasă, și nu în ultimul rând, pentru calitatea, acuratețea și relevanța informațiilor sau a conținutului pus la dispoziția celor interesați de Asociație prin intermediul materialelor și evenimentelor la care aceasta este parte.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Mihai Hotca: Îi felicităm pentru alegerea de a urmări Juridice.ro și, pe cei interesați de fenomenul Dreptului penal al afacerilor, dacă doresc să se implice, îi invităm să ni se alăture.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine!