Un nou OMAGIU Profesorului de neuitat, OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, la 30 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității ”Ovidius” din Constanța


Marin Voicu

1. Îmi amintesc adesea, cu tandrețe și mândrie, momentele și, mai ales, ambianța extraordinară din grupul de intelectuali constănțeni, animați de dorința și voința energică pentru înființarea Universității de Stat ”Ovidius”, purtând numele glorios al poetului exilat la Tomis, dar, în mod deosebit, îmi stăruie în memorie ziua de 19 octombrie 1992, cunoscută până atunci ca ”Ziua Recoltei”, când într-o atmosferă de bucurie și solidaritate, a avut loc INAUGURAREA Facultății de Drept, în Aula Magna a Universității, din Bd. Mamaia.

Prelegerea de deschidere, intitulată ”Noțiunea legii, sub aspect juridic, filozofic și literar”, a fost rostită de mentorul nostru în drept maritim, prof. univ. dr. Octavian Căpățînă, prof. emerit la Universitatea Sorbona I, Paris.

2. Emoționant și plin de valoare intelectuală și de sensuri de viață a fost cuvântul introductiv al profesorului, pe care, cu o mare plăcere și bucurie, îl redau în continuare, îndeosebi, pentru cadrele didactice universitare, studenții și masteranzii Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității ”Ovidius”, dar și pentru toți cei care îndrăgesc ALMA MATER.

 ”ALMA MATER OVIDIENSIS”

”Întemeierea unui nou așezământ universitar se înscrie în istoria culturii ca o însemnată treaptă de urcuș, în strădania necurmată spre întregirea cunoașterii. Este o fereastră în plus, larg deschisă către orizonturi elevate. Se aseamănă cu o cetate de suflete îngemănate, vărstnice și juvenile, de învățători și de discipoli, care își închină puterile slujirii adevărului, căutându-l neobosit, chezășuindu-l cu orice risc, apărându-l până la izbândă.

Legile călăuzitoare ale învățământului dăinuie dincolo de timp și de spațiu. Făurite de înțelepciunea colocvială socratică, îmbogățite prin metodele exigente aristotelice, modernizate prin impulsul de raționalitate carteziană, ele sunt perene. Nu le poate clinti nicio adversitate, nicio defăimare, nicio silnicie față de intelectuali. Valori irefragabile, ne îndrumează constant și în prezent. Le datorăm mai presus de orice, convingerea că știința fără cunoștință nu e decât pierzanie a sufletului. A spus-o un cărturar renascentist, dând expresie nepieritoare unui imperativ inatacabil.

Nu încape îndoială că Universitatea din Constanța, de curând inaugurată, va ilustra cele mai nobile năzuințe ale unei înalte școli de educare a caracterelor și de studiu aprofundat al disciplinelor programate. Mai mult ca oricând, neamul românesc, redeșteptat dintr-o cumplită tragedie, are dreptul să aspire ca studenții de astăzi, fii săi cei mai vrednici, înzestrați cu hrana spirituală pe care le-o dăruiește această nouă Alma Mater, să știe mâine să cârmuiască destinele patriei pe făgașul propășirii întru lumină, adevăr și dreptate.

Patronul instituției, poetul Ovidius, le oferă un epigraf care merită să le fie îndrumar de neuitat de-a lungul întregii vieți. Exilatul de la Tomis cristalizase propria-i durere și mândrie în cuvintele inspirate, devenite dicton: Mens non exsultat. Da, niciodată, cugetul nu poate fi surghiunit. Nici ignorarea printre străini, nici ostracizarea morală înlăuntrul hotarelor nu vor știrbi OMULUI DEMNITATEA DE FIINȚĂ GÂNDITOARE”.

Prof. univ. dr. Marin Voicu
Doctor Honoris Causa al Universității ”Ovidius”

* A se vedea și Galeria marilor noștri profesori. In Memoriam Octavian Căpățînă – 100 de ani de la naștere (14.10.1921 – 14.10.2021) – prof. univ. dr. emerit, judecător, cercetător științific privatist, arbitru, conducător de doctorat, doctrinar prestigios