Avocații trebuie să simtă că profesia se reorientează către ei


Stimate colege, stimați colegi

În condițiile provocărilor cu care fiecare dintre noi ne confruntăm zi de zi, consider că este necesar, mai mult ca oricând, reorientarea acestei profesii către valoarea sa cea mai importantă, omul.

Oamenii trebuie să constituie nucleul deciziilor noastre colective și al preocupărilor cu privire la viitorul profesiei noastre. Avocați titulari ai unui cabinet individual, asociați în cadrul societăților de avocatură sau colaboratori, definitivi sau stagiari, femei sau bărbați, cu toții suntem interesați de progresul, adaptarea continuă și prosperitatea profesiei noastre.

În inerția impusă de această eră a vitezei, de industrializarea profesiei, de condițiile din ce în ce mai solicitante ale exercitării profesiei, am uitat de oameni și de nevoile cele mai elementare ale acestora. Am uitat că la baza acestei profesii se află oamenii.

Puterea asociativă a membrilor săi este însă cea mai mare bogăție a Baroului nostru. Implicarea, unitatea, colaborarea, solidaritatea sunt valori spre care trebuie să ne îndreptăm pentru a găsi răspunsurile la aceste provocări cu care ne confruntăm.

Profesionistul trebuie să simtă că profesia se reorientează către el!

Viziunea mea este de a crea un mediu care să faciliteze desfășurarea vieții cotidiene și dezvoltarea profesională a tuturor avocaților, colaborarea dinamică cu instituțiile baroului, regăsirea demnității  exercitării acestei profesii și apărarea drepturilor și libertăților noastre în fața oricăror ingerințe.

Am configurat această viziune de politică profesională într-un set de linii directoare la care mă voi referi succint în continuare:

D – demnitate în exercitarea profesiei de avocat;

E – echitate profesională;

C – colaborare și confraternitate;

A – autonomia sistemului de pensii al avocaților;

N – noi tehnologii.

Pentru dezvoltarea în extenso a acestor linii directoare, vă invit pe site-ul: aurelciobanu.ro.

DEMNITATE ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Clienții se bazează pe avocații lor. În același mod, avocații trebuie știe că pot să se bazeze pe Baroul lor!

În contextul schimbărilor actuale, devine imperativ ca Baroul să se implice activ și să asigure o reprezentare fermă pentru apărarea intereselor avocaților în domeniile supuse modificărilor legislative. Este necesar să fim vigilenți și să reacționăm proactiv în fața oricăror reforme care atentează la rolul, drepturile și interesele noastre.

De asemenea, îmi doresc ca Baroul să vină în sprijinul avocaților în cazul incidentelor întâlnite de aceștia în exercitarea profesiei (intimidări, amenințări, conduite profund neadecvate etc.), printr-un răspuns prompt și eficient.

Consider că este necesară în continuare consolidarea dialogului cu parchetele și instanțele, pentru optimizarea condițiilor de desfășurare a actului de justiție.

Nu în cele din urmă, trebuie să adoptăm o poziție mai fermă în ceea ce privește apărarea secretului profesional, prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție.

ECHITATE PROFESIONALĂ

Toți suntem profesioniști ai dreptului și împărtășim aceeași profesie nobilă, dar cred că este timpul să privim și spre individualitatea fiecăruia dintre noi. Anumite categorii de avocați au fost în mod continuu neglijate pe parcursul anilor, iar acest lucru nu ne onorează.

Trebuie să acordăm mai multă atenție și să răspundem cu mai multă eficacitate provocărilor specifice cu care se confruntă unii dintre noi, amintind aici femeile avocat care devin mame, părinții avocați în general, precum și tinerii aflați la început de carieră.

În primul rând, este necesară realizarea unei reforme instituționale pentru sprijinirea eficientă și facilitarea vieții părinților avocați, atât în perioada concediului de maternitate și de creștere a copilului, cât și ulterior. Reforma la care mă gândesc are în vedere următoarele aspecte:

• înființarea unor creșe/grădinițe, adaptate nevoilor noastre, prin încheierea unui parteneriat cu celelalte profesii liberale;

• înființarea unui centru de urgență care să funcționeze în anumite intervale și în perioada vacanțelor școlare, pentru avocații care se confruntă cu dificultăți în programul de îngrijire a copiilor.

• crearea unui serviciu dedicat informării viitorilor părinți asupra drepturilor lor, îndrumării și sprijinirii acestora.

• facilitarea accesului la SAJ a părinților, imediat după încetarea concediului de maternitate/paternitate sau de creștere a copilului.

Totodată, nu trebuie să uităm că tinerii reprezintă viitorul avocaturii. Aceștia trebuie sprijiniți mai mult la începuturile carierei lor și încurajați în dezvoltarea parcursului profesional.

În acest sens, trebuie să facem următorii pași spre: o mai bună cunoaștere a problemelor specifice cu care aceștia se confruntă; facilitarea accesului la SAJ a tinerilor avocați care se găsesc în situația încetării contractului de colaborare; militarea pentru reducerea limitei de vechime a avocaților definitivi care pot îndruma activitatea unui avocat stagiar – de la 6 ani la 5 ani; orientarea pregătirii profesionale spre consolidarea cunoștințelor, integrității și a satisfacției în carieră a avocaților; facilitarea unor activități de pregătire specializată, adaptată domeniului în care activează etc.

De asemenea, datorită spiritului lor creator, flexibilității și ideilor inovative, aceștia pot aduce un suflu nou profesiei, astfel că trebuie să încurajăm un grad mai mare de implicare a acestora în funcționarea Baroului, prin: militarea pentru modificarea condițiilor de accedere în politica profesiei la 6 sau chiar 5 ani de la definitivat; acordarea posibilității de participare periodică, la ședințele Consiliului, a 2 avocați stagiari, prin tragere la sorți, cu considerarea acestora ca ore de pregătire profesională etc.

COLABORARE ȘI CONFRATERNITATE

Forța Baroului București constă în membrii săi, fiind cel mai mare barou din țară. Având în vedere dimensiunea acestuia, capitalul numeric de mai mult de 10.000 de avocați al baroului nostru poate fi pus în slujba avocaților săi, prin implicarea Baroului în:

• negocierea unor condiții cât mai avantajoase pentru avocații din cadrul său, pentru: încheierea asigurărilor profesionale; obținerea unui pachet de asigurare pentru servicii medicale; încheierea unor asigurări de viață sau invaliditate; obținerea de împrumuturi la rate preferențiale pentru avocați etc.

• crearea unei fundații pentru ajutorarea colegilor aflați în dificultate, cu fonduri provenite din redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit.

De asemenea, este necesară restaurarea unei relații de parteneriat între Barou și membrii săi, bazate pe încurajarea transparenței, colaborării și implicării.

Consider că acest deziderat poate fi concretizat prin adoptarea unor măsuri precum: participarea periodică, la ședințele Consiliului, a 2 avocați definitivi, prin tragere la sorți; punerea la dispoziție a unei baze de date, anonimizată, cu jurisprudența în materie disciplinară; înființarea unui serviciu în cadrul Baroului pentru îndrumarea avocaților în probleme de contabilitate, fiscalitate, relația cu CAA etc.; înființarea, pe site-ul Baroului, a unor canale de schimb și grupuri de discuții specializate pe domenii de activitate; organizarea de evenimente menite să faciliteze interacțiunea și dezvoltarea profesională etc.

AUTONOMIA SISTEMULUI DE PENSII AL AVOCAȚILOR DIN BUCUREȘTI

În ultimii ani, Casa de Asigurări a Avocaților a fost supusă unor atacuri din mediul politic și guvernamental.

Mai mult decât atât, Casa de Asigurări a Avocaților Fil. București a fost de nenumărate ori pusă în postura de a-și pierde autonomia, încercându-se, în variate forme, centralizarea filialelor.

În acest context, este necesar să prezentăm un front unit, să fim vigilenți și să acționăm prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru  păstrarea și salvgardarea autonomiei Casei noastre, valoare esențială a profesiei de avocat.

NOI TEHNOLOGII PENTRU FACILITAREA EXERCITĂRII PROFESIEI

Ne aflăm în era modernizării, a tehnologiei și inteligenței artificiale. În acest context, fiecare avocat trebuie să beneficieze de cele mai moderne și eficiente instrumente tehnologice pentru a-și îmbunătăți calitatea exercitării profesiei.

De asemenea, trebuie să ne mobilizăm în ceea ce privește securitatea digitală și trebuie să stăpânim și să înțelegem revoluția dată de dezvoltarea accentuată a inteligenței artificiale.

În acest sens, avem nevoie de măsuri care să vizeze: acces 100% digital la toate serviciile Baroului, într-un mod dinamic și interactiv; negocierea de licențe privind securitatea cibernetică (antivirus) la prețuri atractive, pentru a veni în sprijinul avocaților; extinderea accesului avocaților la platforme online de doctrină, legislație și jurisprudență (bibliotecă juridică online); crearea unui proiect privind inteligența artificială, care să faciliteze o mai bună înțelegere a acestei tehnologii în rândul avocaților etc.

Vă aștept pe aurelciobanu.ro!

Lect. univ. dr. Aurel Ciobanu, Facultatea de Drept a Universității din București
Avocat, Baroul București